BMKB regeling verlengd. Beperkt toegankelijk voor niet-banken

De stokoude garantieregeling BMKB wordt weer met 4 jaar verlengd. Elk jaar wordt deze regeling nog 3.000x ingezet. Door de opzet van de regeling wordt dit echter bijna exclusief door banken gedaan.

BMKB regeling verlengd. Beperkt toegankelijk voor niet-banken

Deze week werd bekend dat de BMKB regeling weer met 4 jaar verlengd wordt. De garantieregeling heeft in verschillende vormen al meer dan 100 jaar bestaan om banken extra garanties te geven voor het verstrekken van kredieten aan ondernemers die onvoldoende zekerheden hebben.

3.000 financieringen per jaar

Minister Adriaansens geeft aan dat de regeling nog steeds van toegevoegde waarde is, omdat nog steeds ca. 3.000 ondernemingen per jaar er gebruik van maken. Tijdens de coronaperiode lag dit aantal een stuk lager (oa vanwege andere regelingen), maar de minister gaat er vanuit dat de regeling ook in de toekomst nog nodig zal zijn voor banken om financieringen te kunnen blijven verstrekken.

Beperkt toegankelijk voor non-bancaire financiers

Hoewel de regeling in theorie open staat voor non-bancaire financiers, wordt hier slecht beperkt gebruik van gemaakt. Slechts 10 non-bancaire financiers hebben op dit moment een accreditatie en in de praktijk zijn er maar enkele financiers die het regelmatig, minimaal enkele keren per maand gebruiken.

Uit gesprekken met de sector heb ik begrepen dat de financiers die hier gebruik van maken tevreden zijn met het proces via RVO en de regeling dan ook graag inzetten. Dit blijkt ook uit de evaluatie van de regeling. Ook geven deze financiers aan dat ze hiermee ook kredieten kunnen verstrekken die zij normaal niet kunnen verstrekken.

Helaas is de regeling "bancair" opgezet en daarom ook alleen bruikbaar voor financiers die een bancair product hebben. Voor het merendeel van de non-bancaire markt is deze garantieregeling dan ook niet in te zetten.

Hoge kosten

Een belangrijk aandachtspunt in de regeling zijn verder de hoge, eenmalige kosten voor ondernemers voor de borgstelling. Daar wordt door ondernemers richten de financiers dan ook regelmatig negatief op gereageerd.

De ondernemer moet namelijk tussen de 3,90% en 8,35% aan eenmalig provisie betalen voor het afsluiten van de borgstelling. Dit komt bovenop de afsluitkosten en rente en aflossing die aan de bank of non-bancaire financier betaald moet worden.

De minister heeft aangegeven om een verkenner aan te stellen om te onderzoeken of deze rente omlaag zou kunnen.

BMKB Groen

Sinds november 2022 is er ook een ‘groen luik’ van deze regeling geïntroduceerd. Deze BMKB-Groen is bedoeld om ondernemers te helpen hun onderneming te verduurzamen.

Het is een gunstige variant op de reguliere BMKB-regeling voor ondernemers, omdat de looptijd langer kan zijn en de kosten lager. Ook deze regeling wordt met vier jaar verlengd tot 1 juli 2027.

De gehele evaluatie met alle cijfers over het gebruik van de BMKB regeling kan hier worden gedownload: Evaluatie Borgstelling MKBkredieten (BMKB) periode 2015 t/m 2020