Boek mij als spreker

Ronald Kleverlaan geldt als dé expert op het gebied van nieuwe financieringsvormen en de impact hiervan op organisaties en financiers. Hij is veelgevraagd spreker en adviseur. Hij geeft tientallen lezingen en workshops per jaar met praktijkvoorbeelden, actuele data en inhoudelijke cases.

Boek mij als spreker

In de afgelopen 15 jaar heb ik op 100+ podia mijn verhaal mogen delen over de transities die nu plaatsvinden in de financieringsmarkt.

Van workshops met enkele tientallen deelnemers, tot workshops bij de Europese Commissie en diverse Europese universiteiten, tot zalen met 1,000+ aanwezigen in Colombia en Indonesië.

Vraag vrijblijvend een lezing aan via ronald@kleverlaan.com.

Belangrijkste thema's waar ik een lezing over kan verzorgen zijn:

Het ontwikkelen van een inclusieve financieringsmarkt

Slechts 5% van Venture Capital wordt geïnvesteerd in startups met vrouwelijke oprichters en traditionele financieringsproducten sluiten niet meer aan bij de behoeftes van een nieuwe generatie van (sociale) ondernemers en community initiatieven.

Doelgroep: Banken, VCs en andere financiers, financieringsadviseurs, beleidsmakers

Onderwerpen: Inclusieve AI risicomodellen, diversiteit in accountmanagement en risicobeoordeling, nieuwe (halal) financieringsproducten en omzet gebaseerde financiering

Meer info: Naar een inclusief ecosysteem voor mkb financiering

Trends in MKB Financiering

De Nederlandse MKB Financieringsmarkt is in transitie. Banken verstrekken steeds minder makkelijk financiering en in 2021 werd al 22% van de kredieten onder de €1 miljoen non-bancair verstrekt.

Hoe kies je de juiste non-bancaire financier? Hoe zit het met wet- en regelgeving? Welke financiële adviseur heeft ervaring en kennis van deze snel wijzigende mkb financieringsmarkt?

Doelgroep: Ondernemersnetwerken, accountants, lokale overheden

Onderwerpen: Historie en trends bancair en non-bancair financieren, Erkend MKB Financier, Erkend Financieringsadvies MKB, belangrijkste aanbieders, Passend Financieren

Meer info: Stichting MKB Financiering & Passend Financieren

Internationale crowdfunding trends

De Europese crowdfunding vergunning zorgt voor grote veranderingen in de komende jaren. Nu al wordt er jaarlijks voor > €5 miljard aan financierongen verstrekt en dit volume neemt nog steeds elk jaar toe.

Het merendeel van de kleine platformen gaan verdwijnen en de grote platformen zullen snel 100-en miljoenen per jaar aan financieringen gaan verstrekken. Ook kunnen de platformen eenvoudiger gebruik maken van Europese fondsen. Wel neemt internationale concurrentie toe.

Waar liggen de kansen voor ondernemers en financiers?

Doelgroep: Ondernemersnetwerken, beleggers, institutionele financiers

Onderwerpen: ECSP-R, crowdfunding & Europese fondsen, matchfunding voor overheden, community finance vs crowdfunding, crowdinvesting

Meer info: Nederland loopt voor in Europa met crowdfundingvergunningen

Medewerkersparticipatie

Als medewerkers ook mede-eigenaar kunnen worden, kan dat individuele, bedrijfs- en brede maatschappelijke voordelen opleveren. Medewerkersparticipatie biedt kansen voor een meer gelijkwaardige vermogensverdeling, hogere investeringen en meer op groei gericht ondernemerschap.

Niet alleen voor startups, maar ook binnen het brede mkb wordt mede-eigenaarschap steeds vaker ingezet, bijvoorbeeld als voorbereiding op een bedrijfsovername wanneer de DGA met pensioen gaat.

Doelgroep: Ondernemersnetwerken, bedrijfsadviseurs, beleidsmakers, werkgeversorganisatie

Onderwerpen: modellen voor medewerkersparticipatie, aandelenopties, bedrijfsovername, aandelenoptie regeling startups

Meer info: Medewerkersparticipatie: gelijkwaardiger vermogensverdeling én een stimulans voor ondernemerschap

Community Ownership - bewonersbedrijven

Een van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen is de opkomst van "gemeenschapsbedrijven", die internationaal "community businesses" worden genoemd. Dit zijn maatschappelijke initiatieven om zorg, energie, woon en voedselprojecten als gezamenlijke organisatie op te zetten.

Deze initiatieven combineren de kracht van de verbondenheid en het vertrouwen van lokale vrijwilligersinitiatieven, met de commerciële slagkracht van traditionele bedrijven.

Binnen de energie sector zien we al veel grote, succesvolle burgerinitiatieven en in de agrarische sector en vastgoedmarkt zijn deze initiatieven ook sterk in opkomst.

Doelgroep: Burgerinitiatieven, lokale overheden, financiers

Onderwerpen: Community Finance, crowdfunding, collectief eigenaarschap, steward ownership, burgerbedrijven, coöperaties, commons

Meer info: Het cadeau van de crisis: Gemeenschapsfinanciering