CBS: Groeiende vraag naar financiering klein- en middenbedrijf

De Financieringsmonitor geeft aan dat 33% van de ondernemers gebruik maat van een financieel adviseur bij een financieringsaanvraag. Daarnaast wordt 40% van de aanvragen gedaan bij non-bancaire financiers.

CBS: Groeiende vraag naar financiering klein- en middenbedrijf
Financieringsbehoefte neemt vooral toe bij klein- en middenbedrijf

Uit de nieuwe CBS Financieringsmonitor blijkt dat er een sterke toename is in de financieringsbehoefte bij kleine en middelgrote bedrijven. Tussen de 21% (kleinbedrijf) en 23% (middenbedrijf) heeft de komende tijd behoefte aan financiering. Opvallend is ook dat 1 op de 3 ondernemers een financieel adviseur inschakelt en de rol van de accountant aan het afnemen is.