Crowdfunding met Europese fondsen combineren

Door de groeiende populariteit van crowdfunding, zoeken overheden naar manieren om het in te zetten. De komende 3 jaar ga ik samen met 8 regionale overheden in Europa pilots opzetten om ervaring hiermee op te doen.

Crowdfunding met Europese fondsen combineren

Een mooi nieuw project waar ik zelf mee aan de slag mag gaan de komende periode is Crowdfundmatch. Vanuit CrowdfundingHub gaan we 8 lokale overheden in Europa ondersteunen om publieke fondsen (Europees of nationaal) te combineren met crowdfunding initiatieven.

Regionale partners uit Utrecht (ROM Utrecht) en Antwerpen (Provincie) zijn er bij betrokken, maar ook de regio's van Extremadura (Spanje), Marche (Italië) en Griekenland in Zuid Europa en Litouwen, Roemenië en Polen in Oost Europa.

Verschillende modellen voor samenwerking

Het is een vervolg op een eerder adviesproject voor de Europese Commissie waarbij wij een aantal mogelijke modellen hebben uitgewerkt en in kaart hebben gebracht wat de juridische (on)mogelijkheden waren voor (lokale) overheden om samen te werken met crowdfunding platformen: "Unlocking the crowdfunding potential for the European Structural and Investment Funds". Het is mooi dat we nu ook de volgende stap mogen begeleiden om daadwerkelijk pilots te gaan implementeren met de regionale overheden in die landen.

Verschillende modellen / blauwdrukken van samenwerken overheid met crowdfunding

Gerichtere investeringen en betere verbinding met burgers

De pilot projecten zullen uitgevoerd worden in verschillend delen van Europa, waar ook de ervaringen met crowdfunding heel divers zijn. Terwijl wij in Nederland veel ervaring hebben, wordt crowdfunding nog zeer beperkt gebruikt in Oost-Europa bijvoorbeeld.

In het algemeen kunnen alle publieke organisaties meerwaarde halen uit de samenwerking met crowdfunding platformen wanneer het op de juiste manier wordt ingezet.