Grootste deel crowdfunding platformen stopt in 2023

Het komende jaar zullen de meeste crowdfunding platformen gaan stoppen. Eind 2023 zullen er nog maar 15 over zijn.

Grootste deel crowdfunding platformen stopt in 2023
Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Grootste deel crowdfunding platformen gaat stoppen in 2023
Het komende jaar zullen de meeste crowdfunding platformen gaan stoppen. Door de invoering van de Europese crowdfunding wetgeving zullen een groot deel van de 50+ Nederlandse crowdfunding platformen voor investeringen gaan stoppen.

Ik verwacht dat er eind 2023 nog maximaal 15 Nederlandse platformen actief zullen zijn.