Groot onderzoek gestart om Sociaal en Community-gedreven ondernemers te ondersteunen op te schalen

Veel sociale ondernemers en community ondernemingen lopen tegen problemen op bij het opschalen van de eigen impact. De komende 4 jaar gaat hier een groot onderzoek op plaatsvinden om deze ondernemers hierbij te ondersteunen.

Groot onderzoek gestart om Sociaal en Community-gedreven ondernemers te ondersteunen op te schalen

Afgelopen maand zijn we met het SCENTISS project van start gegaan. Dit brede consortium van onderzoekers en vertegenwoordigers vanuit het ecosysteem van sociale en community ondernemers, zal de komende 4 jaar in kaart brengen op welke manier belemmeringen weggenomen kunnen worden om sociale ondernemingen en community ondernemingen sneller en beter op te laten schalen en hiermee meer impact te bereiken.

In eerste instantie wordt hierbij specifiek gekeken naar ondernemingen op het gebied van energietransitie en op lokale zorg.  

Mijn persoonlijke inbreng en interesse zal liggen op de kansen en randvoorwaarden rond community ondernemerschap. Hoe kunnen (lokale) communities in de zorg en energietransitie ondersteund worden in het ontwikkelen van gezonde en stabiele bedrijfsvoering.

Sociaal en community-gedreven ondernemers

Sociaal en community-gedreven ondernemers (SCEs) komen met vernieuwende oplossingen voor lokale maatschappelijke problemen. Echter, het opschalen van de impact van SCEs wordt bemoeilijkt door complexiteit, conflicterende belangen en tegenwerking door bestaande, grotere spelers.

We vertalen de nieuwe inzichten in concrete acties voor SCEs en stakeholders, en ontwikkelen een leergang voor en met hen. Dit project wordt gefinancierd door NWO vanuit het thema "Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context: een kennisbasis voor maatschappelijk verdienvermogen"

Projectleider Niels Bosma over de maatschappelijke toegevoegde waarde van dit project:

"Persoonlijk ben ik blij dat we steeds meer bevestigd zien, bij overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, dat de principes van SCE niet meer alleen ‘interessant’ zijn maar ook het besef dat SCE initiatieven daadwerkelijk mogelijkheden bieden om bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen. Temeer omdat we zien dat de impact van deze ondernemers vaak verder reikt dan hun eigen initiatief. We hopen met dit onderzoek een mooie stap te maken om de systemische veranderingen die nodig zijn om dit type ondernemerschap verder te laten bloeien, te identificeren en aan te pakken zodat de beoogde impact daadwerkelijk bereikt kan worden."

Missiegedreven ecosysteem

Een voorbeeld van een "missiegedreven ecosysteem" is bijvoorbeeld een initiatief om voedselverspilling lokaal aan te pakken met lokale landeigenaren, boeren, voedselverwerkers, bedrijven en consumenten door van groenteoverschotten soepen en sauzen te maken die bij een lokale supermarkt worden verkocht.

Hier komen maatschappelijke uitdagingen rondom duurzaamheid en toegang tot gezonde voeding samen met verdienvermogen om zo maatschappelijk verdienvermogen te realiseren.

Vragen die hierbij opkomen binnen dit onderzoek zijn bijvoorbeeld: welke aspecten spelen een cruciale rol in het succesvol versnellen van deze innovatie? Als er wordt opgeschaald, hoe blijf je aansluiting vinden bij de verschillende betrokken partijen (landeigenaren, boeren, voedselverwerkers, bedrijven en consumenten)?

Het uitwerken van deze kwesties vraagt om een combinatie van perspectieven en veranderingen op verschillende lagen en gebieden: technologie, beleid en gedrag.

Opschalen van (impact van) ondernemingen

Het maximaliseren van de impact van deze ondernemingen staat centraal in dit project. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen het maximaal opschalen van het bedrijf (het unicorn-model). Hierbij wordt naar 4 mogelijke modellen van opschalen gekeken en onderzocht welke vormen het meeste bruikbaar zijn in de verschillende type ecosystemen.

De modellen zijn:

(i) scaling in, by strengthening the organization
(ii) scaling out, by expanding the size of an organization or geographical reach
(iii) scaling up, by influencing the rules and regulations affecting the organization or its network
(iv) scaling deep, by influencing public opinion or discourse. These scaling activities require collaborations in public-private networks, involving policy makers, entrepreneurs, users and knowledge workers

Meer informatie: