Ondernemer moet binnen enkele weken betalingsachterstand coronaschuld gaan terugbetalen

Ondernemers die achterlopen bij de betalingsregeling bij de Belastingdienst hebben nog enkele weken de tijd om de achterstand in te lopen. De Belastingdienst kan echter geen overzicht geven wat het exacte bedrag is hoeveel een ondernemer achterloopt.

Ondernemer moet binnen enkele weken betalingsachterstand coronaschuld gaan terugbetalen

De Belastingdienst kan ondernemers die problemen hebben met het aflossen van hun coronaschuld, geen overzicht geven van hun betalingsachterstanden. Dit schrijft het Financieel Dagblad, op basis van een kamerbrief van staatssecretaris Marnix van Rij.

Dit is problematisch omdat de betalingsregeling binnenkort ingetrokken gaat worden wanneer de achterstand niet wordt ingelopen. Het is daarom heel belangrijk dat ondernemers hier actie op gaan ondernemen!

Binnen enkele weken achterstand inlopen

Van de 400.000 ondernemers die oorspronkelijk een aanvraag hebben gedaan voor uitstel van betalingen heeft nu ongeveer 20% een achterstand opgelopen.

Die ondernemers kregen in maart een overzicht van de betalingen binnen de regeling, maar moeten zelf bijhouden en in eigen administratie checken of ze weer bij zijn. Doordat de informatie in verschillende systemen staat kan de Belastingdienst nog niet zelf zo een overzicht aanleveren.

In april ontvangen deze ondernemersnog een brief, waarin ze de mogelijkheid krijgen om de achterstand binnen twee weken te betalen, of een andere betalingsregeling te treffen, zoals een verzoek tot schuldsanering.

Wordt hier niet op gereageerd dan volgt een brief waarbij de betalingsregeling wordt ingetrokken, waarna het volledige bedrag opeisbaar gaat worden en ondernemers met hoge kosten te maken kunnen krijgen.

80.000 ondernemers lopen achter met betalen

Uit de brief met gedetailleerde antwoorden blijkt dat 80.000 ondernemers met een betalingsregeling voor coronabelastingschulden een achterstand hebben opgelopen en daarom een brief hebben ontvangen van de Belastingdienst.

Van de ruim 400.000 ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het uitstel van betaling van belastingschulden tijdens de coronacrisis, zijn er ruim 266.000 betrokken in de betalingsregeling die op 1 oktober 2022 van start is gegaan. In september 2022 hebben zij een overzicht gekregen van alle coronabelastingaanslagen die in de betalingsregeling zitten, inclusief het termijnbedrag. Om de coronaschuld af te lossen, moeten ondernemers de termijnbedragen betalen om gebruik te kunnen blijven maken van de regeling.

In totaal zijn er ongeveer 119.000 ondernemers die niet voldoen aan een of meer van de hiervoor genoemde voorwaarden voor de coronabetalingsregeling. Van de ondernemers met betalingsachterstand hebben er al ongeveer 80.000 in februari 2023 een brief ontvangen met de mededeling dat er sprake is van een betalingsachterstand.

Schuldenoverzicht verzonden eind maart 2023

Eind maart 2023 hebben alle ondernemers met een coronabetalingsregeling een schuldenoverzicht ontvangen met daarin alle nog openstaande vorderingen voor de totale uitstaande belastingschuld (corona- en overige belastingschuld), maar het geeft nog geen inzicht in het bedrag van de betalingsachterstand.

In het schuldenoverzicht wordt vermeld op welke datum het overzicht is vastgesteld. Ondernemers kunnen dan aan de hand van hun eigen administratie bezien of na die datum betalingen zijn gedaan op schulden uit het overzicht.

Betalingsoverzicht april 2023

Vervolgens ontvangen ondernemers begin april 2023 een betalingsoverzicht (“Invorderingsrente bij betalingsregeling bijzonder uitstel”) waarin onder meer een overzicht is opgenomen van de bedragen die zij vanaf 1 september 2022 betaald hebben.

Daarbij wordt aangegeven op welke aanslagen deze betalingen zijn afgeboekt (tot een bepaalde peildatum). Betalingen die de ondernemer daarna mogelijk nog heeft gedaan, moeten uit zijn eigen administratie volgen. Met behulp van dit overzicht en het schuldoverzicht kan de ondernemer bepalen welk bedrag hij op zijn coronaschuld heeft afbetaald.