Sterke stijging gebruik van factoring in 2022

Na 2 jaar daling is in 2022 het gebruik van factoring weer sterk gestegen. De groei zit vooral aan de bovenkant van de markt.

Sterke stijging gebruik van factoring in 2022

Na twee jaren waarin ondernemers  minder gebruik maakten van factoring oplossingen, is het gebruik in 2022 met 38% gestegen. In totaal is er door financiers ruim €8 miljard "funds-in-use" ingezet door banken en non-bancaire financiers, zo schrijft de branchevereniging FAAN in een persbericht.

Werkkapitaal

De sterke toename van het gebruik van factoring wordt veroorzaakt door een groei aan behoefte voor extra werkkapitaal. In 2020 en 2021 werd een deel van deze behoefte opgevangen door corona steunmaatregelen. Nu deze zijn weggevallen, zoeken bedrijven weer naar andere oplossingen voor werkkapitaalfinanciering.

7.000 bedrijven

Uit de cijfers van FAAN blijkt dat er afgelopen jaar een groei is geweest van 9% van het aantal klanten die gebruik hebben gemaakt van factoring. Dit is met name zichtbaar in de omzetcategorie 50-100 miljoen (+22%). In de categorie 10-50 miljoen is er sprake van een daling van 14%. Verder blijft ook het aantal "kleine" klanten met een volume <€10 miljoen stijgen.,

Volume gestegen bij grote bedrijven, gedaald bij kleine omzetten

Hoewel het totale volume van overgedragen omzet spectaculair is gestegen met 24% naar €163,7 miljard, blijkt de stijging voornamelijk te komen bij de bedrijven met een de omzetcategorie >€250 miljoen (+35%).

De gedetailleerde omzetcijfers laten bij bedrijven met <10 miljoen overgedragen omzet een daling zien van 12% en ook de omzetcategorie 10 – 50 miljoen laat een daling zien van 7%.

Een mogelijke verklaring kan zijn dat de leden van FAAN voornamelijk (groot)banken zijn die zich zijn gaan richten op grotere klanten en dat de aangesloten non-bancaire factoraars nog onvoldoende volume over hebben kunnen nemen.

Gedetailleerde rapportages per half jaar: