EIF en Invest-NL investeren €35 miljoen in October's 5e MKB Fonds

Invest-NL en EIF stellen 35 miljoen euro beschikbaar aan October, waarmee een nieuw fonds van €100 miljoen beschikbaar komt om mkb bedrijven te verduurzamen.

EIF en Invest-NL investeren €35 miljoen in October's 5e MKB Fonds

Het Europees Investeringsfonds (EIF) en Invest-NL hebben gezamenlijk €35 miljoen beschikbaar gesteld binnen het DACI-programma om kapitaal beschikbaar te stellen aan het mkb via het 5e investeringsfonds van October. Het totaalbedrag dat October heeft opgehaald voor zijn fonds is nu 100 miljoen euro en is het eerste fonds van October met een duurzaamheidskenmerk (SFDR-artikel 8 fonds).