TEK-regeling open voor ondernemers

Het loket voor de mkb-regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is eindelijk geopend. Ondernemers waarbij de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de omzet krijgen compensatie. Alle details over de berekening van de subsidie en het voorschot in dit artikel.

TEK-regeling open voor ondernemers

De TEK-regeling biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgen energie-intensieve mkb'er een vergoeding voor een deel van de gemaakte kosten.

De regeling kan met terugwerkende kracht voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023, worden aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

50% subsidie van extra kosten

Het maximum wat een onderneming kan ontvangen is €160.000. Hierbij wordt 50% van de extra kosten vergoed wanneer de kosten boven een "drempelprijs" komen, maar er is ook een maximum plafond waarboven de overheid geen extra vergoeding verstrekt. Bij extreem hoge energiekosten krijgt een ondernemer dus alsnog te maken met hoge kosten.

Een rekenvoorbeeld hiervoor wordt op de website van RVO gegeven:

De overheid betaald dus maximaal €2,00 per m3 gas en €0,60 per kWh energie.

Voorschot naar 35% vanwege dalende energieprijzen

De hoogte van de tegemoetkoming die ondernemers ontvangen is afhankelijk van de gemiddelde prijzen van elektriciteit en gas over 2023. Oorspronkelijk zou een ondernemer een voorschot ontvangen van 60% van de maximale vergoeding waar de ondernemer voor in aanmerking zou komen.

Vanwege dalende energieprijzen was dit percentage eerder dit jaar al verlaagd naar 50%. Op 20 maart besloot minister Micky Adriaansens dat op basis van de verwachting dat de energieprijzen ook in 2023 laag zullen blijven dit percentage nog verder verlaagd kon worden naar 35%. Belangrijkste reden hiervoor is om te voorkomen dat ondernemers een te hoog voorschot ontvangen wat zij later terug moeten betalen.

Meer informatie

RVO heeft vorige week een webinar georganiseerd waarin de belangrijikste elementen van de regelingen zijn besproken.

Meer informatie over de regeling: Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb

Direct aanvragen: Aanvraag voor Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)