165.000 zzp-ers hebben investeringsbehoefte | P2PFA heft zichzelf op | InvestNL start 16 januari | Stadmakersfonds gelanceerd

Vandaag komt een nieuw onderzoek beschikbaar over de behoefte aan financiering door zzp-ers. Ook een korte vooruitblik en voorspelling over InvestNL dat morgen van start gaat,

Bijzonder nieuws uit het VK. De invloedrijke branchevereniging voor de P2P-lending industrie (P2PFA) heft zichzelf op nu de nieuwe wetgeving duidelijk is en de leden gaan op in een bredere organisatie om meer gezamenlijk impact te hebben. Een volgende fase in de sector.

Deze artikelen heb ik deze week geselecteerd:

  • 165.000 zzp-ers hebben een investeringsbehoefte
  • Vertrouwen in financiële sector nog niet op pre-crisisniveau
  • Invest-NL start donderdag 16 januari - een vooruitblik
  • Fonds en ondersteuning beschikbaar voor lokale initiatieven
  • Crowdfunders Wakawaka krijgen aandelen terug na doorstart
  • Dit was het jaar 2019 van voordekunst in cijfers
  • P2PFA heft zichzelf op en gaat op in Innovate Finance
  • Equity crowdfunding platform Seedrs groeit met 49% naar £283m
  • SMF blog: Vergroot jouw kans op financiering: 10 tips

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

165.000 zzp-ers hebben een investeringsbehoefte

Er zijn 165.000 zzp’ers met een financieringsbehoefte ten opzichte van 118.000 mkb’ers. Dat blijkt uit schattingen van KVK en Hogeschool Utrecht op basis van het onderzoek ‘Investeren en financieren door zzp en mkb ondernemers’. Daarbij gaat het om 14% van de zzp-ers en 27% van de mkb-ers. Dit laatste percentage komt redelijk overeen met de Financieringsmonitor van het CBS, waarin 24% van het mkb aangeeft een investeringsbehoefte te hebben.

Opvallend is de groep van zzp-ers, waar vaak van gedacht wordt dat zij geen externe financiering nodig hebben. Uit dit onderzoek blijkt dat 14% van de zzp-ers (165.000 personen) daadwerkelijk zoeken naar externe financiering.

Helaas geeft het onderzoek geen inzicht in succes van de zoektocht naar financiering. Dit zou een interessant vervolgonderzoek zijn. Wordt deze behoefte namelijk wel ingevuld door de financieringsmarkt op dit moment?

849 respondenten

Het onderzoek is uitgevoerd in het KVK Ondernemerspanel dat bestaat uit ruim 4.000 zzp’ers en mkb ondernemers. Na opschoning was er een dataset van 849 relevante respondenten: 580 zzp’ers en 269 mkb ondernemers waarmee dit onderzoek werd uitgevoerd en wat vogens de onderzoekers representatief is voor de totale markt.

Financiering vooral uit eigen middelen

Uit het onderzoek blijkt dat 34% van de zzp-ers en mkb-ers die aangeven geen financiering nodig te hebben, later in het onderzoek wel aangeven dat ze eigen middelen hebben geïnvesteerd. Dit wijst er volgens de onderzoekers op dat deze doelgroep bewust of onbewust de financieringsbehoefte invult vanuit eigen middelen.

Vertrouwen in financiële sector nog niet op pre-crisisniveau

Mensen met kennis van financiële zaken hebben meer vertrouwen in hun bank, verzekeraar en pensioenfonds dan mensen zonder deze kennis. Dat blijkt uit DNB-onderzoek op basis van veertien jaar data over vertrouwen van Nederlandse consumenten. Het vertrouwen in banken, verzekeraars een pensioenfondsen stijgt de laatste jaren langzaam, maar ligt echter nog ca. 20% onder het niveau van voor de crisis.

Hoewel dit vooral een onderzoek is naar consumentenvertrouwen, is het onderzoek vooral ook interessant omdat het aangeeft dat financiële geletterdheid belang is om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en aan te sterken. Inzetten op meer kennis en educatie is dan ook aan te bevelen.

Vertrouwensmonitor banken

Dit onderzoek sluit aan bij de resultaten van de Vertrouwensmonitor Banken die ook deze week is gepubliceerd. Ook daaruit blijkt dat de bankensector een 3,0 op een schaal van 5 krijgt en dat de "eigen bank" door de respondenten vaak net iets hoger (3,3) wordt ingeschat. Opvallend is dat dit verschil vooral bij ASN Bank (2,6 vs 3,8) en Triodos (2,5 en 4,0) veel groter is. Dit komt waarschijnlijk door de actieve positionering van deze banken om het anders te doen.

Vertrouwen van mkb ondernemers in financiële sector

Het zou interessant zijn om een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren bij mkb ondernemers. Hierbij kunnen dan gelijk naast de banken ook de nieuwe mkb financiers meegenomen worden. Het zou interessant zijn om te zien hoe ondernemers beide type financiers waarderen.

Invest-NL start donderdag 16 januari - een vooruitblik

Na een lange aanloop periode gaat a.s. donderdag de nieuwe staatsinvesteringsbank Invest-NL van start. In totaal is er 2,5 miljard euro vrijgemaakt voor het financieren van vernieuwende projecten die gewone banken links laten liggen. €800 miljoen is echter al voor de start gealloceerd, maar €1,7 miljard zal beschikbaar zijn om te investeren. Wat gaat Wouter Bos met al dat geld doen? Begin januari was Wouter Bos weer te gast bij BNR om de plannen nogmaals toe te lichten.

Invest-NL ondervang 'marktfalen'

InvestNL is er volgens Wouter Bos om 'marktfalen' te corrigeren, voor projecten die als te risicovol of te groot worden gezien door de conventionele geldschieters.

Maar het initiatief moet uiteindelijk ook rendement gaan maken en investeringen terug krijgen. Hier zit dan ook gelijk de grote uitdaging. Er is veel kritiek geweest van bestaande financiers dat er helemaal geen tekort is aan financiering. En voor projecten die zij niet financieren is de kans groot dat het risico te hoog, of het rendement te laag is.

Co-financieren van projecten - vooral voor mkb financiering nodig

Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat InvestNL niet zelf de lead-investeerders is, maar altijd aanhaakt bij een of meerdere andere financiers. Dit kan een co-financiering zijn met een privaat investeringsfonds, waarbij InvestNL iets meer risico kan nemen. Eerder is al aangegeven dat InvestNL nooit als enige investeerder zal instappen.

Persoonlijk zou ik ook een groot voorstander zijn van een model waarbij InvestNL gebruik maakt van de bestaande marktpartijen die toegang hebben tot goede projecten en zelf goede due-diligence uitvoeren, waarbij InvestNL als co-financier via een fonds de financiering beschikbaar stelt. Hierdoor hoeft de organisatie zelf geen kennis intern op te bouwen om de analysis uit te voeren, maar kan er vertrouwd worden op de modellen en ervaring van de online aanbieders die al jaren actief zijn in de markt en stabiele deal-flow hebben.

Hierbij kan gekeken worden naar de British Business Bank die hiermee binnen enkele jaren de mkb leen-markt een sterke boost heeft gegeven door p2p-business lending en marketplace lending platformen kapitaal beschikbaar te stellen. Hiermee is uiteindelijk een veelvoud aan extra financieringen vanuit institutionele partijen beschikbaar gekomen, waardoor de impact van dat kapitaal een stuk hoger is geworden en de online business-lending markt in het VK nu koploper is in Europa.

Nog even geduld. Na donderdag weten we waarschijnlijk snel wat de koers gaat worden. Het is te verwachten dat er dan direct de eerste investeringen aangekondigd gaan worden. Die zullen waarschijnlijk een blauwdruk gaan geven wat voor soort projecten in aanmerking gaan komen voor financiering van InvestNL.

Fonds en ondersteuning beschikbaar voor lokale initiatieven

Ik ben erg enthousiast over het Stadmakersfonds wat deze maand van start gaat in Utrecht. Het Stadmakersfonds is een sociaal investeringsfonds dat bijdraagt aan een levendige en inclusieve stad door te investeren in initiatieven met maatschappelijke meerwaarde en redelijk economisch rendement. De gemeente Utrecht staat hierbij garant voor €1 miljoen.

Het fonds is matchmaker tussen stadmakers en investeerders. Het helpt initiatieven hun vastgoed en grond aan te kopen, en de bouw te financieren. Om het maatschappelijk rendement mogelijk te maken hanteert het fonds een lager financieel rendement. Daarnaast adviseert het fonds stadmakers over het opzetten van een haalbare businesscase.

Missing link tussen projecten en financiering

Het mooie van dit model is dat er heel veel maatschappelijke projecten gestart worden, maar deze blijven vaak in kleinschaligheid steken. De stap om grote financiering op te halen is vaak te groot. Het Stadmakersfonds speelt een actieve rol in de ondersteuning om een business-case uit te werken en om de financiering hiervoor aan te trekken en ook zelf te investeren.

Een project wat ik zeker ga volgen!

Crowdfunders Wakawaka krijgen aandelen terug na doorstart

Mensen die in 2016 aandelen door middel van een converteerbare lening van WakaWaka hadden gekocht, krijgen hun aandelen weer terug. Dit interessante bericht las ik in de nieuwsbrief van OnePlanetCrowd.

Doorstart WakaWaka

Het bedrijf maakte een doorstart nadat het in 2018 failliet was gegaan. WakaWaka beloofde toen dat de crowdfunders hun aandeel zouden terugkrijgen en dat wordt nu gerealiseerd.

Crowd first

In de nieuwsbrief van WakaWaka die in juli 2018 na de doorstart werd verzonden aan investeerders werd dit al aangekondigd:

"Wij hebben ook goed nieuws voor al onze crowdfunders. In overleg met Albert-Jan is besloten om iedereen die via Symbid of OnePlanetCrowd certificaten van aandelen in WakaWaka hadden, hun volledige inleg terug te geven in certificaat aandelen in de nieuwe onderneming. Er zal gezorgd worden voor volledig herstel van de rechten van de certificaathouders.
Crowdfunders die nog een aflossing tegoed hadden op hun lening aan WakaWaka via GeldvoorElkaar en OnePlanetCrowd, zullen deze ook terugkrijgen. De nieuwe onderneming neemt de verplichting tot aflossing over en zal ook hiervoor in contact treden met de crowdfunders. "

Het is mooi om te zien dat organisaties die een "crowd first" strategie hebben ook in moeilijke tijden, de loyale achterban blijven belonen.

Dit was het jaar 2019 van voordekunst in cijfers

Voordekunst, al 10 jaar het grootste reward-based crowdfunding in Nederland voor kunst en cultuurprojecten, heeft er weer een mooi jaar op zitten. Er werd €4,2 miljoen gedoneerd voor 600 succesvolle campagnes, waarbij dit jaar ook de grens van €25 miljoen aan donaties is doorbroken.

De gemiddelde donatie afgelopen jaar was €68. Daarmee wordt duidelijk dat er heel veel donateurs hebben bijgedragen. In totaal waren er bijna 62.000 donaties, waar neerkomt op ruim 100 donaties per project. Een mooie prestaties, omdat hiermee de initiatiefnemers een mooi netwek van ambassadeurs aan zich hebben gebonden.

P2PFA heft zichzelf op en gaat op in Innovate Finance

Een bijzondere stap in het VK. De sterke branchevereniging P2PFA (waarvan de leden in totaal bijna 10 miljard hebben uitgeleend) gaan op in het bredere en onafhankelijke Innovate Finance en vormen een eigen werkgroep (36H Group) binnen deze organisatie om de belangen voor de P2P markt te vertegenwoordigen.

Door hierbij aan te sluiten kunnen zij gebruik maken van de goede (politieke) contacten en overige voordelen die Innovate Finance biedt. De werkgroep zal geleid worden door een onafhankelijke voorzitter vanuit Innovate Finance. Zij zegt over deze stap:

“The lending platform sector delivers value for investors as well as providing much needed lending to consumers and businesses. As a result, it has been one of the fastest growing areas in the UK’s FinTech ecosystem. The new regulations introduced at the end of last year will assist its development into a mainstream investment option open to everybody. Innovate Finance is committed to supporting forward-thinking UK FinTech innovators like those in the lending platform sector, and I look forward to chairing the 36H Group.”

De ex-voorzitter van de P2PFA zegt over deze stap:

“We can be very proud of what the P2PFA accomplished over the last eight years. We were set up to ensure the innovative and rapidly growing lending platform sector maintained the highest standards of customer protection. We worked hard to achieve our goal of securing effective external regulation, which I’m pleased is now in place. Now that platforms are in the mainstream of financial services for both investors and borrowers, this is the right moment to recalibrate, and I look forward to seeing the industry go from strength-to-strength into the future.”

Equity crowdfunding platform Seedrs groeit met 49% naar £283m

Het Engelse Seedrs is al jaren een van de internationale koplopers in equity crowdfunding. Afgelopen jaar waren er 250 succesvolle financieringsronden op het platform, waarmee £283 miljoen werd opgehaald, een groei van 49% vergeleken met vorig jaar.

Secondary market

Als en van de weinige equity crowdfunding platformen in het VK, heeft Seedrs de mogelijkheid om de aandelen te verhandelen op een eigen platform. Het aantal transacties ligt nog niet heel erg ook. Sinds de start van het platform hebben er 13,671 transacties plaats gevonden.

51 financieringen > £1 miljoen

Bij 51 van de 250 deals werd meer dan £1 miljoen opgehaald. Dit toont ook aan dat er de financieringsrondes via equity crowdfunding ook sterk blijven groeien in het VK. Een van de financieringen was voor Paysend, waar ruim £10,7 miljoen werd opgehaald.

Stichting MKB Financiering - kennis blog

Blog 34: Vergroot jouw kans op financiering: 10 tips

Wekelijks publiceert Stichting MKB Financiering een blog over de ontwikkelingen in de financieringsmarkt: welke aanbieders zijn er, wat zijn hun kenmerken en wat is hun onderscheidend vermogen.

Hoe interessant ook: voor ondernemers is één vraag belangrijk: krijg ik de financiering daadwerkelijk? De kans op toekenning van een financiering wordt mede bepaald door de voorbereiding. Met welke informatie overtuig je financiers en vergroot je de kans op financiering?

De  nieuwe blog op de website geeft 10 tips hiervoor.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).