1e gereguleerde ICO beurs? | Planet, People, Profit 2.0 | 10 overheidsfinancieringsvormen

Afgelopen week bij het MKB ondernemerscongres, de partner bijeenkomst van Gestapeld Financieren en AltFi Europe gemerkt dat ondernemers, adviseurs en financiers steeds enthousiaster worden over het gebruik van alternatieve financiering voor het mkb.

Daarbij ook veel positieve reacties gekregen over de inzet van de Stichting MKB Financiering om dit proces te versnellen. Mooi om hier de komende tijd een actieve rol in te mogen spelen!

Deze week heb ik de volgende artikelen geselecteerd:

 • 10 overheidsfinancieringsvormen voor startup of scaleup
 • Strengere regels voor consumentenkrediet
 • Start eerste gereguleerde ICO-beurs in Nederland?
 • Gaat Brussel crowdfunding op Europees niveau reguleren?
 • Investeren in schoon water wordt lucratief
 • Planet, People, Profit 2.0

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

10 overheidsfinancieringsvormen voor startup of scaleup

Bij (alternatieve) financiering wordt vaak de financiering door de overheid over het hoofd gezien, terwijl er veel financieringsinstrumenten beschikbaar zijn. Regelmatig merk ik zelf ook in onderzoek en tijdens gesprekken met ondernemers en adviseurs dat de kennis van subsidies en andere financieringsvormen van de overheid nog beperkt is.

De Kamer va Koophandel heeft hier echter een mooi overzicht voor gemaakt. Een goed startpunt om eens naar te kijken bij de volgende (stapel) financieringsaanvraag.

Regelingen voor startups

 1. Vroege fase financiering - De regeling biedt cofinanciering voor de stap van idee tot de start van productontwikkeling. In deze fase gaat het om het creëren en verifiëren van commerciële concepten, het identificeren van de geschikte markt en het ontwikkelen van de juiste licenties (intellectueel eigendom).
 2. WBSO - De financiële lasten van research en development (R&D) kun je verlagen via de WBSO. WBSO staat voor Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk. De regeling verlaagt loonkosten van je R&D-medewerker of levert je als ondernemer zelf extra aftrek op. Ook kosten voor prototypes of onderzoeksapparatuur kunnen eronder vallen (ook voor scaleups).
 3. Innovatiekrediet - Het innovatiekrediet is bedoeld voor de fase van ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Je bent druk bezig om iets werkend te krijgen, maar er is nog geen omzet. Het gaat om innovatieve ideeën op technisch of klinisch gebied (ook voor scaleups).
 4. Seed business angels - Seed business angel fondsen zijn voor technostarters. Een fonds kan financiering verschaffen in de vorm van aandelen, eventueel aangevuld met een achtergestelde lening en converteerbare leningen. Naast financiering krijg je met business angels ook ervaren, ondernemende investeerders als klankbord. Een Seed business angel fonds kan minimaal 50.000 euro en maximaal 500.000 euro investeren per technostarter. \
 5. Seed capital - De Seed capital-regeling richt zich vooral op technostarters en creatieve starters. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt kapitaal aan investeringsfondsen, die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.
 6. BMKB, Borgstelling MKB Kredieten - Bij deze regeling staat de overheid borg voor bedrijfsfinanciering. Banken en andere financiers geven eerder een lening als de overheid voor een deel garant staat. De borgstelling geeft hen meer zekerheid, als er bijvoorbeeld onvoldoende gebouwen of machines aanwezig zijn. Startende en technologisch innoverende bedrijven kunnen rekenen op extra gunstige voorwaarden.

Regelingen voor scale-ups

 1. Groeifaciliteit - De Groeifaciliteit helpt bedrijven bij het aantrekken van risicodragend vermogen. Dit gebeurt door garanties te verstrekken op achtergestelde leningen van banken en op aandelen van participatiemaatschappijen. De financier krijgt met de Groeifaciliteit 50% garantie op het risicodragend vermogen dat hij verstrekt. Bij verlies vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Dit verlaagt het risico van de financier dus aanzienlijk.
 2. Garantie Ondernemersfinanciering - De regeling helpt (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen.
 3. Dutch Good Growth Fund - Het Dutch Good Growth Fund helpt mkb'ers die zakendoen met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Als je de financiering met je bank niet rond krijgt, is er steun met leningen, garanties en participaties met terugbetaalverplichting (deels ook voor startups). Exporteer je kapitaalgoederen naar een of meer van de DGGF-landen? Dan biedt het onderdeel Exporteren een exportkredietverzekering en exportfinanciering.
 4. Dutch Trade and Investment Fund - Het fonds helpt Nederlandse mkb'ers die zakendoen met landen die niet op de Dutch Good Growth Fund lijst staan. Het onderdeel Investeren biedt steun in de vorm van leningen, garanties en (indirecte) participaties met terugbetaalverplichting. Exporteer je kapitaalgoederen naar een of meer van de DTIF-landen? Dan biedt het onderdeel Exporteren een exportkredietverzekering en exportfinanciering.

Niet alle financieringsvormen zijn geschikt voor alle ondernemingen, maar het kan geen kwaad om als ondernemer (of adviseur) goed op te hoogte te zijn van de (goedkope) financiering die door de overheid wordt aangeboden.

Strengere regels voor consumentenkrediet

In het FD verscheen afgelopen week een artikel dat de branchevereniging voor kredietbedrijven (VFN) onder druk van de Autoriteit Financiële Markten de regels voor kredietverlening aan heeft gescherpt in de eigen Gedragscode.

Het is goed om te zien dat er kritisch gekeken blijft worden naar de aanbieders van financiering met de snelle groei aan nieuwe financiers in de markt en ook dat de sector haar verantwoordelijkheid heeft genomen en de eigen gedragscode verder heeft aangescherpt.

Aangescherpte Gedragscode VFN

Met de wijzigingen wordt de consument verder ondersteund om verantwoord te lenen. De aanpassingen zien met name toe op doorlopende kredieten. Gedurende de looptijd van het doorlopende krediet zal regelmatig worden getoetst of het uitstaande krediet nog past bij de financiële situatie van de consument.

De looptijd van nieuwe doorlopende kredieten zal worden beperkt tot maximaal vijftien jaren. De nieuwe Gedragscode besteedt daarnaast veel aandacht aan de zogenaamde ‘Lock-Up’ problematiek. Consumenten die met hun doorlopende krediet niet meer over kunnen stappen naar een andere aanbieder (bijvoorbeeld door strengere leennormen of veranderingen in de persoonlijke situatie) worden extra beschermd.

"De AFM had aangedrongen op zo'n gedragscode. 'We zien zogenoemde wurgkredieten, contracten waar je nooit meer vanaf komt en schrijnende gevallen waarbij het mis gaat', aldus de woordvoerder die spreekt van een 'moreel appel' aan de sector. 'Het gaat niet alleen om looptijd, maar ook om zorgplicht. Het klantbelang staat niet altijd voorop.'"

1 mei 2019

De aangesloten leden hebben tot 1 mei 2019 om de eisen van de nieuwe gedragscode te implementeren, waarna de nieuwe regels in werking treden.

Gedragscode MKB Financiering

Ook de Stichting MKB Financiering is in afstemming met diverse stakeholders een Gedragscode MKB Financiering aan het opstellen om op een verantwoorde en passende manier financiering te verstrekken aan mkb bedrijven. Transparantie over kosten en verplichtingen, maar ook bescherming tegen overcreditering en klachtenafhandeling zullen hierin opgenomen worden.

Start eerste gereguleerde ICO-beurs in Nederland?

De Amsterdamse effectenbeurs Nxchange gaat een strategische samenwerking aan met het Zwitserse cryptoplatform Lykke. Nxchange heeft sinds kort een mtf-vergunning (multilateral trading facility) en enige tijd geleden gaf oprichter Marleen Evertsz al aan dat ze verwachtte binnenkort gereguleerde ICOs te gaan verhandelen via haar platform.

Door de samenwerking met Lykke is deze ambitie in ieder geval weer een stuk dichterbij gekomen. Het zou zeker goed zijn voor de ICO markt wanneer gereguleerde ICOs, waarbij het waarschijnlijk vooral om STO (Security Token Offerings) gaat, via een gereguleerd platform verhandeld kunnen gaan worden. Ik kijk in ieder geval uit naar de volgende stappen die de twee organisatie gaan zetten op dit vlak.

Gaat Brussel crowdfunding op Europees niveau reguleren?

De EU gaat komende maand kijken of een Europese regulering voor crowdfunding haalbaar is. Brussel noemt de Europese markt voor crowdfunding "onderontwikkeld" ten opzichte van markten in andere grote wereldeconomieën. Ik ben het daar zeker niet mee eens, maar op Europees niveau een pan-Europese wetgeving afsluiten zou zeker de industrie een stuk verder helpen.

Fintech-actieplan

In maart werd door de Europese Commissie een eerste aanzet gedaan met het Fintech-actieplan en een eerste voorstel voor de Crowdfunding Regulation. Op de eerste versie kwam redelijk wat kritiek (lees onder andere dit uitgebreide verslag van juriste Anne Hakvoort van FG Lawyers), maar op basis van aanvullingen ligt er nu een goed voorstel waar brede steun voor lijkt te zijn (zie ook tweet van Caroline Nagtegaal, Lid van het Europees Parlement namens de VVD).

Zomer 2020 gereed

De huidige verwachting is dat de onderhandelingen over de definitie versie en het stemmen nog een half jaar gaat duren. Rond de zomer van 2019 zal het definitieve voorstel dan gereed zijn. De lidstaten hebben dan 12 maanden om het te implementeren en dan zou rond de zomer van 2020 de nieuwe Europese wetgeving van kracht worden.

Investeren in schoon water wordt lucratief

Wie in schoon water investeerde zag van dat geld tot voor kort weinig terug. Maar nu keert het tij dankzij nieuwe financieringsinstrumenten en een groter milieubewustzijn. Via water bonds en blended finance kunnen impact investeerders ook een goed rendement maken.

2,7 miljard personen hebben gebrek aan schoon water

Zo'n 2,7 miljard mensen hebben ten minste één maand in het jaar een tekort aan schoon water. Om daar een eind aan te maken is elk jaar meer dan $1.000 miljard aan investeringen nodig. Steeds meer van deze investeringen leveren ook een goed rendement op, al is het wel zoeken naar nieuwe financieringsvormen om dit voor elkaar te krijgen.

Blended finance

Een vorm daarvan is "blended finance" (gestapeld financieren), waarbij een combinatie van overheidsgeld en geld van filantropen en private investeerders gebruikt wordt.

Het geld van de overheid en filantropen kan worden gebruikt om pilotprojecten te starten en de risico's voor gewone investeerders te verkleinen. Zo kan één fabriek volgens een nieuwe, milieuvriendelijke methode gaan produceren. Als dan blijkt dat de aanpak werkt, haken andere investeerders aan.

Water bonds

Een ander instrument is de "water bond". Via obligaties krijgt bijvoorbeeld een fabriek een lening om vervuiling of watergebruik terug te dringen. Indien dat lukt betaalt de andere partij, die van de verminderde milieuvervuiling profiteert, zoals een drinkwaterbedrijf, de lening af.

Planet, People, Profit 2.0

Hoe kunnen maatschappelijk verantwoorde ondernemingen sneller groeien? Op maandag 12 november spreek ik hierover in pakhuis de Zwijger en ga in gesprek met andere experts over het stimuleren van maatschappelijk verantwoorde ondernemingen.

Community finance - gemeenschapsfinanciering

Ik zal hierbij zeker mijn inzichten delen rond "gemeenschapsfinanciering", zoals beschreven in mijn artikel in Trouw afgelopen week. Nieuwe organisatievormen vereisen ook nieuwe financieringsmodellen.

Binnen de alternatieve financieringsmarkt zien we ook steeds meer sociale financieringsmodellen ontstaan, waarbij sociale impact en betrokkenheid net zo belangrijk is als financieel rendement. Dit blijkt ook goed samen te kunnen gaan.

Daarbij komen er ook steeds meer nationale en internationale cases beschikbaar die aantonen dat het werkt. Zie bijvoorbeeld enkele actuele voorbeelden:

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over advies en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).