29% leningen kleinbedrijf in VK non-bancair | Rabo&Crowd | Facturen-registratie via Blockchain

Afgelopen week kwam het jaarlijkse rapport uit in Cambridge over de groei van de alternatieve financieringsmarkt in het VK. De sector groeit nog steeds hard (+35% naar ruim £6 miljard), maar ook blijkt dat 3 van de 10 kleinbedrijven (<2 miljoen omzet) al non-bancair worden gefinancierd.

Verder een analyse van het nieuwe Rabo&Crowd platform. Mooie innovatieve samenwerking, maar zijn risico's wel eerlijk verdeeld tussen bank en crowd?

Deze week waren dit artikelen die ik interessant vond om te delen:

 • 29% leningen kleinbedrijf in VK non-bancair gefinancierd
 • Britse banken publiceren handleiding 'bankspeak voor start-ups'
 • Bejaardenhuis? Babyboomers maken zelf uit hoe ze wonen
 • Centrale registratie van facturen via een blockchain-register
 • Rabo&Crowd - Rabo zekerheden en risico's voor de crowd?
 • Compilatie Europese AltFin Research Conference 2018

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

29% leningen kleinbedrijf in VK non-bancair gefinancierd

Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) heeft een overzicht gepubliceerd van de groeiende Alternatieve Financieringsmarkt in het VK. Elk jaar zijn ze relatief laat (het gaat om cijfers over 2017), maar ook dit jaar zijn de trends weer opwaarts gericht.

De totale markt is 35% gegroeid naar ruim £6 miljard, mkb leningen blijft het grootste segment en 29% van alle financiering aan het kleinbedrijf (en 9,5% van het gehele mkb) wordt al non-bancair verstrekt.

De belangrijkste punten uit het rapport die ik interessant vond:

 • 35% groei van alternatieve financieringsmarkt naar £6,19 miljard
 • Totale mkb financiering groeit naar £4,2 miljard
 • 9,5% van alle nieuwe mkb leningen in VK was non-bancair
 • 29,2% van alle nieuwe leningen aan het kleinbedrijf (<£2 miljoen omzet) was non-bancair
 • 12,9% van alle seed/VC financiering werd via equity crowdfunding platformen opgehaald
 • Factoring groeit hard naar £787 miljoen (74% groei)
 • Vastgoed financiering verdubbeld naar £211 miljoen
 • Business lending wordt steeds meer via institutionele financiers gefinancierd. 40% van alle funding komt daar nu al vandaan.
 • Veel aanpassingen aan business-modellen van platformen. Ook in een sterk ontwikkelde markt als het VK blijven platformen sleutelen aan hun business-model.
 • De sector investeert veel in technologie en innovatie. 15% van het budget gaat naar IT en 14% naar R&D.

Het volledige rapport is hier direct te downloaden

European Alternative Finance Industry Report

Het Europese overzicht komt ook binnenkort uit. Wanneer dit beschikbaar is dan zal ik het ook uitgebreid bespreken, vooral gezien de grote verschillen in Europa (zie ook mijn Europese nieuwsbrief waarin ik elke keer een ander land bespreek).

Vanuit de eerste resultaten lijkt de groei in heel Europa ook overal door te zetten. Exacte cijfers kan ik pas na publicatie delen.

Britse banken publiceren 'bankspeak voor start-ups'

Een bijzonder initiatief van Britse banken om de samenwerking met start-ups soepeler te maken. Zij publiceren de handleiding 'bankspeak voor start-ups' om een einde te maken aan onrealistische verwachtingen.

Fintech collaboration kit

Met de "Fintech collaboration kit" proberen banken een actieve rol te nemen om de samenwerking met fintech te verbeteren. Het initiatief van onder meer Barclays, HSBC en Santander geeft een inkijkje in de moeizame gesprekken tussen financiële start-ups en traditionele financiële instellingen. In het FD worden hierover quotes beschreven als: 'Kom ter zake en hou op met onbegrijpelijk jargon', 'Wees reëel, niemand gelooft dat je alles kan', 'Ken je markt en overdrijf niet'.

Het gaat over wederzijds belang: banken helpen financiële vernieuwers met vertrouwen, kapitaal en klanten. Nieuwkomers geven op hun beurt de banken een lesje in efficiëntie, weten alles van nieuwe technologie en hoe je die het best toepast.

Belangrijkste uitdagingen

Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste uitdagingen in de samenwerking zijn:

 1. Banken willen te snel - Hierbij wordt bedoeld dat banken de laatste jaren te snel nieuwe Fintech samenwerkingen en projecten zijn gestart zonder werkelijk na te denken over de meerwaarde voor de klant. De banken worden nu kritischer en nemen betere keuzes.
 2. Start-ups hebben onrealistische verwachtingen - Niet elke startup zal de markt compleet vernieuwing. Vaak zijn het kleine verbeteringen. In de samenwerking is het ook belangrijk om te onderkennen dat de bank niet de hele organisatie gaat omgooien voor iets wat pas over 10-20 jaar impact heeft.
 3. Moeizame dialoog - Samenwerken moet een partnership zijn. Vanuit beide partijen wordt hier nog niet vaak genoeg waarde aan gehecht.

Samenwerking in Nederland

In het FD artikel komen ook een aantal interessante voorbeelden en best-practices uit Nederland naar voren. Zo maken banken gebruikt van het COSTA-programma van Startup Delta. Wel wordt ook door Nederlandse banken aangegeven dat de samenwerking nog regelmatig stroef verloopt.

Bejaardenhuis? Babyboomers maken zelf uit hoe ze wonen

Senioren van nu wonen veel vaker en langer zelfstandig, en willen zelf bepalen hoe dat eruit ziet. Dat leidt tot innovatieve, zelf georganiseerde woonvormen. En het levert een grote markt op voor beleggers en ontwikkelaars en denoodzaak voor nieuwe financieringsvormen.

Grotere markt dan winkelvastgoed

Voor investeerders levert dat een flinke markt op. De totale markt voor zorgvastgoed op dit moment ongeveer €85 miljard. Behalve woningen voor senioren horen daar ook ziekenhuizen bij. Het Economisch Instituut voor de Bouw berekende in 2015 dat de totale oppervlakte van het zorgvastgoed dat interessant is voor beleggers 34 miljoen m² bedraagt. Dat is groter dan de markt voor winkelvastgoed, een van de traditionele beleggingscategorieën in de sector.

Groei vastgoed crowdfunding en community financiering

Veel van de initiatieven die in het artikel worden beschreven worden kleinschalig opgezet met actieve betrokkenheid van de (toekomstige) bewoners. Vanwege de specifieke behoeftes zijn dit soort initiatieven lastig traditioneel te financieren. Daarom wordt er veel geëxperimenteerd met community financiering, maar vooral ook de vastgoed crowdfunding markt is snel aan het groeien voor deze sector.

Centrale registratie van facturen via een blockchain-register

In tegenstelling tot hypotheken en persoonlijke kredieten zijn pandrechten op vorderingen nergens centraal te raadplegen. Dit gebrek aan transparantie is nadelig voor zowel het bedrijfsleven als financieringsmaatschappijen. Het maakt het lastiger voor financiers om met zekerheid te achterhalen of er nog geen pandrecht ligt op een factuur.

BarnStone, de moedermaatschappij van onder andere Voldaan Factoring, heeft hiervoor Invoice Index ontwikkeld. In dit blockchain-register kunnen KvK- en factuurnummers worden vastgelegd, gevalideerd en vrijgegeven. Zo wordt altijd inzichtelijk of en wanneer er een pandrecht op een vordering of totale portefeuille is gevestigd.

Innovatie vanuit de sector zelf

NIBC is de eerste partij die met het blockchain-register experimenteert. Hiermee is NIBC launching partner en wordt er vanuit twee financiële instellingen onderzocht hoe er korte metten gemaakt kan worden met het verouderde proces. Hoe meer financiers zich aansluiten, hoe effectiever het register wordt. En hoe transparanter de markt.

Een waardevolle en nuttige ontwikkeling die ik zeker actief ga volgen. Dit soort innovaties helpen de financieringsmarkt voor het mkb transparanter te maken en leiden uiteindelijk tot meer kansen voor financiering voor het mkb.

White-paper met meer achtergrond informatie kan hier gedownload worden.

Rabo&Crowd - Rabo zekerheden en risico's voor de crowd?

Rabobank wil samen met particuliere beleggers leningen verstrekken aan het mkb. Onder de naam Rabo&Crowd gaat de bank samenwerken met effectenbeurs Nxchange, waar de obligaties een notering krijgen en verhandelbaar worden.

10% bancair gefinancierd

Opvallend is dat het merendeel van de financiering waarschijnlijk opgehaald gaat worden via een verhandelbare, converteerbare obligatie. Rabobank committeert zich in de pilot in ieder geval dat ze minimaal 10% gaan financieren. Bij het eerste project financieren ze €300k van de €1 miljoen financiering.

Het lijkt er dan ook op dat Rabo&Crowd vooral de concurrentie aan gaat met NPEX. Deze beurs heeft al ruim €70 miljoen opgehaald aan verhandelbare obligaties en aandelen.

Rabo&Co

Het project lijkt daarnaast op het eerder mislukte experiment Rabo&Co. Dat was een initiatief waarbij de bank kredieten verstrekte die gedeeltelijk werden gefinancierd door rijke klanten van de bank die minimaal €100k per project in zouden leggen. Vanwege deze drempel is dit nooit van de grond gekomen, ondanks het feit dat de investeerders onder dezelfde voorwaarden in mochten stappen als de bank.

Rabo&Crowd coach

De Rabobank introduceert ook de "Rabo&Crowd coach". Deze accountmanager van de Rabobank gaat het gehele proces begeleiden als one-stop-shop en de aanvraag (tussen €200k-€5m) plaatsen bij Rabobank (lening) en Nxchange (obligatie).

Alle zekerheden voor de Rabobank, iets hogere rente voor investeerders

Het eerste project wat gepubliceerd is (Billink) gaat nog niet erg snel. Op dit moment is er naast de lening van €300k van de Rabobank pas €8k gestort door investeerders. Mogelijk komt dit doordat de investeerders een stuk hoger risico lopen dan de bank.

Voor deze obligatie zijn namelijk geen zekerheden gevestigd/gesteld. De rente die wordt geboden voor de 5-jarige obligatie is 7,9%. Er is daarnaast door de Rabobank een rekening courant financiering verstrekt voor een bedrag van €300k tegen een rente van 6,5%. De zekerheden die de Rabobank heeft ten behoeve van dit krediet zijn de verpanding van de inventaris en verpanding vorderingen. Ik kan me voorstellen dat investeerders voor een financiering zonder onderpand toch meer zekerheden verwachten of een hogere opslag dan de 1,4% die ze nu ontvangen.

Voor werkelijke co-financiering zouden de zekerheden ook eerlijker verdeeld moeten worden tussen de crowd en de bank (zoals bij Rabo&Co), óf de overige voorwaarden zouden interessanter moeten zijn voor de crowd. Het lijkt er nu op dat de particuliere investeerders alle risico's lopen.

Compilatie EU AltFin Research Conference 2018

Afgelopen maand kwamen 60 Europese onderzoekers, beleidsmakers (NL en EU) en experts in Utrecht samen voor de 2e editie van het European Alternative Finance Research Conference.

Concreet resultaat was de oprichting van een nieuwe Europees onderzoeksnetwerk met 25 universiteiten en veel nieuwe samenwerkingen en uitwisseling van nieuwe onderzoeksideeën en inzichten.

Deze week kwam een korte compilatie beschikbaar die terug te zien is op de website van de Universiteit Utrecht.

European Alternative Finance Research Conference 2018

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over advies en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).