2e Kamer unaniem over verbreden aanbod financiering MKB | opkomst asset token ICOs

Goed nieuws. De Tweede Kamer roept op tot aanvullend onderzoek naar het MKB financieringslandschap en de rol van alternatieve financiers.  Een korte samenvatting in deze nieuwsbrief wat er de komende periode onderzocht gaat worden.
Verder deze week:

 • Gebrek aan effect van 48-uurs regel bij crowdfunding platformen
 • De opkomst van asset tokens bij ICOs (security tokens)
 • Ervaringen in 5 jaar impact investeringen door Lendahand
 • €25 miljoen gecrowdfund in België in 2017

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Tweede Kamer roept unaniem op tot structurele verbeteringen MKB financieringslandschap

Vorige week schreef ik over de brede steun in de Tweede Kamer om alternatieve financieringsvormen meer ruimte te geven. Het is mooi om te zien dat (bijna) alle moties zijn aangenomen en de staatssecretaris en het Ministerie van EZK nu aan zet zijn om onderzoek te doen naar:

 • een centraal krediet- en/of zekerhedenregister
 • of overheidsfondsen nog op de juiste manier risicokapitaal verstrekken
 • Gedragscode MKB financiering waarbij input alternatieve financiers concreet meegenomen zal moeten worden
 • het hoge aantal afwijzingen van kredietaanvragen bij banken

Lees hier de uitgebreide samenvatting die ik vorige week schreef en waarbij er via Linkedin zeer veel steun werd uitgesproken vanuit de MKB financieringsmarkt voor deze aanpassingen aan het financieringslandschap.

Gebrek aan effect van 48-uurs regel bij crowdfunding platformen

Crowdfundingprojecten worden nog steeds snel volgeschreven. Het is ook nog onduidelijk of investeerders door de invoering van de 48-uurs regel nu wel voldoende tijd nemen om de proposities door te nemen. Een oplossing vinden is niet makkelijk volgens dit artikel.


Risico spreiden = geen tijd voor diepe analyse van projecten?
Ik werd zelf ook voor dit artikel benaderd om duiding te geven. Mijn belangrijkste punten waren dat ik merk dat bij platformen waarbij (de meeste) investeerders vooral instappen vanwege het financiële rendement (en hierbij dus ook netjes hun risico spreiden door in een groot aantal projecten te investeren) de 48-uur regeling waarschijnlijk weinig zal uithalen. De investeerders gebruiken deze 48 uur niet perse om aanvullend onderzoek te doen, vanwege het kleine bedrag wat ze per investering doen. Ze gaan vooral af op de risico inschattingen van het platform.

Daarnaast maakt het ook geen verschil voor de projecten waar de investeerders juist als ambassadeur betrokken willen zijn. Deze projecten waren niet vol binnen 48 uur en nu nog steeds niet. De vraag is dan ook welk probleem er nu opgelost wordt met deze regel.

Lees hier het hele artikel.

De opkomst van asset tokens bij ICOs (security tokens)

De Zwitserse financieel toezichthouder FINMA heeft een rapport gepubliceerd hoe zij de verschillende tokens classificeren die via een ICO uitgegeven kunnen worden. Finma heeft al eerder richtlijnen uitgegeven waaraan een ICO moet voldoen, om op deze manier een centrale rol te spelen in de internationale ICO markt, waar al vele miljarden in om gaan.


3 type tokens
Finma maakt nu het volgende onderscheid:

 • Payment tokens: (cryptocurrencies) tokens waarmee nu of in de toekomst mee betaald kan worden of die gebruikt kunnen worden voor overdragen van waarde.
 • Asset tokens: hebben een onderliggende "asset", zoals lening, aandelen of andere varianten waarmee een claim gelegd kan worden op (toekomstige) winsten van de onderneming. Ook tokens waarmee fysieke assets verhandeld kunnen worden via de blockchain vallen in deze categorie.
 • Utility tokens: geven toegang tot een dienst of service door gebruik van de token

Deze indeling maakt het duidelijk dat er nu steeds meer duidelijkheid komt over een nieuwe vorm van ICOs, waarbij investeerders daadwerkelijk een asset als onderliggende waarde kunnen ontvangen voor hun investering. Dit kan een "harde" assets zijn, maar ook een aandeel of gedeelte van toekomstige winsten. Dit zal onder de Zwitserse wetgeving in ieder geval op dezelfde manier gereguleerd worden.

De presentatie met de details is hier te downloaden.

Nieuw juridisch kader ICOs in Frankrijk en Engeland
Meerdere landen zetten trouwens vol in op nieuwe wetgeving om ICOs te gaan reguleren. In Frankrijk werd hier door de Minister van Financiën ook al op aangestuurd. Ook in Engeland wordt vol ingezet op cryptocurrencies en ICOs.

Ervaringen in 5 jaar impact investeringen door Lendahand

Een openhartige analyse door Lendahand over de 5 jaar waarin ze in totaal €25 miljoen hebben opgehaald voor impact investeringen in  MKB-bedrijfjes in opkomende landen als Cambodja, Colombia en India. Vorige week schreef ik nog over de vele bedrijven en personen die de afgelopen 5 jaar zijn gestopt. Goed om openhartig te lezen over de uitdagingen waar zij tegenaan zijn gelopen.

5 belangrijkste uitdagingen
Dit waren en zijn de belangrijkste uitdagingen waar zij tegenaan zijn gelopen tijdens het bouwen van een organisatie in een nieuwe sector:

 1. Hoe vinden we gemotiveerde mensen die voor een appel en een ei hun ziel en zaligheid in Lendahand willen stoppen? - Net als elke startup is het bij het begin erg belangrijk om gemotiveerde personen aan je te binden, ook al kun je hen (nog) niet veel betalen. Binnen de financiele sector waar binnen andere organisaties wel een goed salaris verdiend kan worden door capabele mensen kan dit en extra uitdaging zijn
 2. Hoe bouwen we een crowdfunding platform dat vertrouwen uitstraalt en voldoende (nieuwe) uitleners aanspreekt, zodat we onze missie kunnen verwezenlijken? - Blijkbaar is een van hun successen de sterke focus op usability en design geweest. Erg interessant om terug te lezen.
 3. Hoe zorgen we ervoor dat we op de juiste manier gereguleerd zijn / welke vergunning is nodig om dergelijke investeringen aan te kunnen bieden én uitleners te kunnen beschermen? - Wetgeving in een nieuwe sector is altijd een uitdaging. Toezichthouders/wetgevers lopen altijd achter de feiten aan en ondernemers willen vooruit. in dit geval heeft het Lendahand 2 jaar gekost om de juiste vergunning als beleggingsondernemingen te bemachtigen.
 4. Hoe zorgen we voor voldoende aanbod van nieuwe projecten die gefinancierd kunnen worden? - Bij de meeste organisaties hoor ik tegenwoordig hetzelfde verhaal. Kapitaal is er voldoende, maar er is een gebrek aan goede plannen.
 5. Hoe gaan we onze resultaten meten? Hoe weten mensen dat hun geld goed terecht komt? - Omdat personen via Lendahand impact investeren, is het ook belangrijk dat de impact gemonitord wordt. Elk project wordt zo goed mogelijk gevolgd en de impact wordt real-time bijgehouden.  

Wat gaat er niet goed?
Naast dat ze positief zijn over wat er goed gaat, zijn ze trouwens ook net zo transparant over wat er nog niet goed gaat, zoals oa:

 • We zijn niet in staat om onze impact goed te meten
 • De rente die de eindklanten betalen is vaak nog steeds (te) hoog
 • De Lendahand Foundation (die trainingen verzorgd voor ondernemers die financiering krijgen) is niet goed geïntegreerd in het businessmodel

Wie volgt?
Ik vind het erg leerzaam om deze ervaringen te lezen en waarschijnlijk geeft dit kijkje in de keuken ook meer vertrouwen en acceptatie door andere personen. Welke organisatie die al ook al langer bestaat volgt en gaat de uitdagingen en ervaringen delen?

€25 miljoen gecrowdfund in België in 2017

Volgens onderzoek van CrowdfundingCijfers.be blijkt dat er afgelopen jaar voor €24,9 miljoen euro met crowdfunding is opgehaald. Meer dan 2.200 projecten en ondernemingen werden succesvol gefinancierd.

Daling ten opzichte van 2016
In 2016 werd er nog voor 29,9 miljoen via crowdfunding opgehaald. De daling is te verklaren, omdat in de cijfers van 2016 er enkele grote projecten zijn meegenomen waarin ook professionele investeerders participeerden. Het aantal projecten is nog wel nog steeds toegenomen.

Contact

Inspiratie opgedaan en advies of onderzoek nodig bij vraagstukken rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).