36% MKB zoekt alternatieve financiering | €153 miljoen crowd investing Italië | Qredits verstrekt 38% meer kredieten

Omdat ik dinsdagavond pas laat terug kwam van mijn lezing in Milaan bij de presentatie van de Italiaanse jaarcijfers crowdinvesting (€153m in laatste 12 maanden) is de nieuwsbrief deze week een dag later dan normaal.

Deze week vooral aandacht voor de nieuwe Financieringsmonitor van het Ministerie van EZK. Hier blijkt uit dat 36% van het MKB zich op alternatieve financiering aan het oriënteren is, maar nog steeds problemen heeft om het werkelijk aan te vragen.

Dit is de laatste nieuwsbrief voor mijn vakantie. Op 15 augustus zal de volgende editie weer verschijnen.

Fijne vakantie!

Deze week de volgende artikelen:

  • Financieringsmonitor: 36% MKB zoekt alternatieve financiering
  • Crowd investing in Italië groeit naar €153m in laatste 12 mnd
  • €150k investering voor crowdfunding platform voordekunst.nl
  • Qredits verstrekt 38% meer kredieten in 6 maanden 2018
  • Crowdfunders willen verhandelbare aandelen en leningen
  • Mede-oprichter Martijn van Schelven weg bij Geldvoorelkaar.nl
  • "Alternative Finance trends and main obstacles for growth"

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Financieringsmonitor: 36% MKB zoekt alternatieve financiering

Uit de nieuwe financieringsmonitor die is verstuurd naar de Tweede Kamer, blijkt dat 36% van de MKB bedrijven financiering aan te trekken via alternatieve bronnen (bij microbedrijven is dit zelfs al 40%). Een half jaar geleden in de financieringsmonitor 2017-1 was dit nog 25%.

€14 miljard aan financiering nodig voor  MKB
Uit de cijfers blijkt verder dat het MKB in 2018 verwacht om voor €14 miljard aan financiering aan te vragen. Opvallend is dat het merendeel van dit bedrag door het micro-bedrijf (€7,5 miljard) wordt aangevraagd, waarbij de gemiddelde aanvraag €150.000 is.

Wel interesse, maar weinig gebruik alternatieve financieringsaanvragen
Uit de financieringsmonitor blijkt dat 25% van het MKB in 2017 interesse had om factoring of leasing in te zetten. Uiteindelijk heeft slechts 12% dit gedaan.

Bij alternatieve financiering zijn de cijfers wat lastig te vergelijken omdat er verschillende categorieën worden gebruikt door de onderzoekers. Bij crowdfunding wordt hier bijvoorbeeld door 23% van het MKB op geïnteresseerd, maar slechts 4% doet daadwerkelijk een aanvraag. Ook bij andere nieuwe vormen zien we dat er een groot verschil is tussen interesse en daadwerkelijk gebruik.

Uit onze onderzoeken (oa bij Gestapeld Financieren) zien we dat een grote bottle-neck vaak de kennis bij de financieel adviseurs is. De ondernemers kloppen wel bij hen aan, maar zij kunnen hen niet goed op weg helpen door gebrek aan kennis en ervaring in de markt.

Transparantie en verbreding in de financieringsmarkt nodig
In de bijgesloten Kamerbrief wordt dit ook erkend. Hierin schrijft Staatssecretaris Mona Keijzer:

"Daarnaast is transparantie in en verbreding van de financieringsmarkt van belang; dit zal in het kader van het net uitgebrachte MKB actieplan verder worden opgepakt.

Hier zal de komende jaren dan ook actief aan gewerkt moeten worden door de sector. Vooral ook de educatie en bekendheid van de nieuwe financieringsbronnen voor het MKB zullen actiever onder de aandacht moeten worden gebracht.

De financieringsmonitor is te downloaden tussen de kamerstukken die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Crowd investing in Italië groeit naar €153m in laatste 12 mnd

Uit onderzoek van Politecnico di Milano blijkt dat de Italiaanse crowdfunding markt hard aan het groeien is. In totaal is er nu €249 miljoen opgehaald in deze markt, maar het zwaartepunt ligt n de laatste 12 maanden. Daarin werd €153 miljoen opgehaald, waarvan €109 miljoen in de eerste 6 maanden van 2018.

Het hele rapport (in het Italiaans) is hier te downloaden.

€150k investering voor crowdfunding platform voordekunst.nl

Amerborgh International, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Fonds voor Cultuurparticipatie dragen gezamenlijk € 150.000,- bij aan de doorontwikkeling van voordekunst, het grootste crowdfunding platform in Nederland voor kunst en culturele projecten en daarmee ook het belangrijkste reward-based crowdfunding platform.

3.000 succesvolle campagnes (€18,5 miljoen)
Via voordekunst.nl hebben ruim 3.000 makers al een succesvolle campagne gevoerd, en dankzij 185.000 donateurs gezamenlijk meer dan € 18,5 miljoen opgehaald. Het platform heeft een hoog slagingspercentage van 83%, wat komt door de actieve begeleiding die voordekunst makers biedt.

Qredits verstrekt 38% meer kredieten in 6 maanden 2018

1215 kleine ondernemers hebben in de eerste zes maanden van dit jaar €34,1 miljoen geleend bij Qredits. Hiermee groeide het aantal kredieten bij de microkredietverstrekker met 38%. Over heel 2017 werd nog €53,8 verstrekt en sinds de start is al ruim €250 miljoen verstrekt, voornamelijk aan microkredieten onder de €50k.

Microkrediet
Het microkrediet waar Qredits mee gestart is, is nog steeds de belangrijkste vorm van kredieten die verstrekt worden. Het aantal kredieten tot €50.000 is met 23% gestegen en in totaal werd er €20,9 miljoen verstrekt, een stijging van 20%.

MKB-krediet
Sinds enige tijd worden er ook grotere kredieten verstrekt tussen de €50-€250k. Dit krediet wordt nog beperkter gebruikt, maar ook hier hebben in de afgelopen 6 maanden 67 MKB ondernemers gebruik van gemaakt en totaal €6,1 miljoen aangevraagd (€91k gemiddeld).

Flexibel krediet aanvragen ruim verdubbeld
Het "Flexibel krediet", een doorlopend krediet voor ondernemers ter financiering van het werkkapitaal, is ook sinds kort beschikbaar en blijkt erg populair. 481 ondernemers hebben hier gebruik van gemaakt, een groei van 222% vergeleken met vorig jaar. Deze kredieten zijn goed voor een totaalbedrag van €7,1 miljoen (€15k gemiddeld).

Crowdfunders willen verhandelbare aandelen en leningen

Deze week verscheen een artikel in het FD waarin crowdfunders aangeven dat ze graag een marktplaats op willen zetten voor verhandelbare aandelen, maar dat de AFM hiervoor belemmeringen oplegt. De motivatie kan ik goed begrijpen. Wanneer investeerders makkelijker uit kunnen stappen dan blijkt uit onderzoek ook dat er eerder investeerders instappen in een investeringspropositie.

Waar in het artikel echter niet op wordt ingegaan is of dit wel eenvoudiger gemaakt kan worden door de AFM (de meeste wetgeving rond aanvragen van een MTF-vergunning hierover is Europees geregeld), maar nog belangrijker of platformen dit wel zelf aan moeten willen bieden. Erg rendabel is het namelijk niet!

Beleggers in aandelen en vastgoed willen uit kunnen stappen
In het artikel beschrijven de platformen dat beleggers met aandelen in start-ups, maar ook beleggers in vastgoedprojecten uit willen kunnen stappen. De mogelijkheid om uit te kunnen stappen zou de drempel om in te stappen aanzienlijk verlagen, maar de AFM geeft crowdfundbedrijven nog geen toestemming voor het opzetten van zogeheten secundaire markten.

2.990 transacties in 1 jaar bij Seedrs
In het VK is de equity crowdfunding markt al een stuk verder ontwikkeld. Seedrs is daar een van de belangrijkste spelers en zij lanceerden een jaar geleden een secundaire markt om te handelen in aandelen van bedrijven die via hun platform financiering hadden opgehaald. Eerst konden die alleen gekocht worden door bestaande investeerders en dit is langzaam versoepeld. In totaal is er voor iets minder dan £1,000,000 verhandeld op het platform.

In mijn Engelse nieuwsbrief heb ik afgelopen week een uitgebreider artikel over geschreven. Korte samenvatting: Het groeit snel, maar aantal transacties blijft nog relatief laag.

Hoge kosten voor een beurs
Om een beurs op te zetten, de vergunning aan te vragen en het systeem te onderhouden zijn hoge kosten aan verbonden. NPEX heeft net dit traject doorlopen en geeft aan hier een miljoen euro in geïnvesteerd te hebben het afgelopen jaar.

Symbid verwacht ook dat zij een MTF-vergunning nodig hebben en verwachten dat ze dit alleen kunnen realiseren in samenwerking met andere Europese partijen.

Europese platformen zijn de toekomst
In 2016 deed ik al onderzoek in opdracht van AIG naar de ontwikkelingen en toekomstige trends in de Equity Crowdfunding markt. Uit dit onderzoek (PDF) kwam o.a. de noodzaak voor secundaire markten naar voren, maar ook dat de kans dat individuele crowdfunding platformen hun eigen markt succesvol zouden opzetten niet erg groot zou zijn. Dit zou slechts een tussenstap zijn naar een aantal onafhankelijke of gespecialiseerde pan-Europese beurzen.

Hoge aanloopkosten en lange terugverdientijd
De afgelopen maanden spreek ik regelmatig partijen die plannen hebben om zo een beurs op te zetten. Vanwege de hoge aanloopkosten en lange terugverdientijd is dit echter alleen mogelijk door een investeerder met lange adem die ook direct een goed aanbod kan doen aan de crowdfunding platformen die deze diensten aan willen bieden aan de eigen klanten en investeerders.

Maar in de komende jaren gaan deze zeker gestart worden en enkele daarvan zullen over 10 jaar de nieuwe Euronext platformen zijn voor kleinere projecten en bedrijven.

Mede-oprichter Martijn van Schelven weg bij Geldvoorelkaar.nl

Een van de eerste pioniers van crowdfunding in Nederland stopt er mee. 8 jaar geleden waren Martijn van Schelven en Edwin Adams de eerste personen die zich op de crowdlending markt gingen richten. In het begin was het erg pionieren, maar ondanks alle uitdagingen en groeiende concurrentie in de afgelopen jaren is Geldvoorelkaar op dit moment nog steeds het platform met het hoogste verstrekte financieringsbedrag.

€135 miljoen
Op dit moment heeft geldvoorelkaar ongeveer €135 miljoen aan leningen verstrekt aan 1300 ondernemers. Na het doorbreken van de €100 miljoen grens vorig jaar sprak hij zelf nog de ambitie uit om in 2 jaar te groeien naar €500 miljoen. Die groei is sinds die tijd helaas minder snel gegaan.

De crowdfunding sector in Nederland gaat helaas weer een pionier verliezen. Eerder schreef ik al dat een groot deel van de personen van de eerste fase (pioniers) nu zijn vertrokken. De huidige partijen en personen die op de markt komen kunnen de markt naar een volgende fase brengen.

Voorafgaand aan de officiële presentatie van de jaarlijkse crowdinvesting cijfers in de Italiaanse markt, werd ik gevraagd om een key-note te geven over de Europese trends en ontwikkeling in de sector.

De presentatie is via slideshare of de website van het onderzoekscentrum te downloaden.

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over vraagstukken en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).