5 trends in Alternatieve Financiering | 180% meer donaties bij matchfunding

Deze week enkele artikelen over matchfunding door overheden met een interessant voorbeeld uit Michigan waar de afgelopen 3 jaar al miljoenen aan subsidies op deze manier worden verdeeld. Daarnaast een onderzoek dat de meerwaarde van matchfunding aantoont voor donatiegedrag en vertrouwen.

Ook een artikel over de Alternative Finance Lending Index van KPMG over kansen voor online leenplatformen in Europese landen en de belangrijkste trends voor Alternatieve Financiering die het European Crowdfunding Network ziet in het komende jaar, met kritische aanvullingen van mij hierop.

Deze week ook weer een artikel over Blockchain. Een Nederlandse startup krijgt subsidie om op basis van Blockchain technolgie een sociaal deelplatform te ontwikkelen voor ZZP-ers met gedeeld eigenaarschap.

Veel leesplezier,
Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

5 ontwikkelingen die impact hebben op de ontwikkelingen van Alternatieve Financiering

In aanloop naar het jaarlijkse ECN congres hebben de experts van het European Crowdfunding Network de 5 belangrijkste ontwikkelingen geïdentificeerd die impact gaan hebben op de ontwikkelingen van Alternatieve Financiering in Europa.

Hierbij de lijst met mijn interpretatie van de belangrijkste punten en aanvullingen daarop:

  1. PSD2 - De nieuwe betaalrichtlijn (European Payment Services Directive) geeft platformen eenvoudiger toegang tot financiële data van cliënten, waardoor ze betere risico-analyses kunnen maken.
  2. Cross-border investments - Al langere tijd een van de belangrijkste speerpunten van ECN. Door lokale wetgeving blijft dit een uitdaging om te realiseren. Ik verwacht vooral dat de nieuwe MiFID II Directive en de nieuwe Prospectus Regulation op dit vlak veel gaan doen voor cross-border (equity) crowdfunding. Op het gebied van leningen zal dit nog een stuk langer gaan duren.
  3. Blockchain & AI - 2 belangrijke FinTech buzzwords die ook impact zullen hebben op AltFin. Blockchain biedt in potentie veel mogelijkheden voor secondary markets en het verdelen van aandelen (waar ik in eerdere nieuwsbrieven vaker over heb geschreven). AI wordt nu vooral ingezet door slimme chatbots in te zetten in de ondersteuning bij campagnes door ondernemers
  4. Consolidatie - Met minimaal 600 platformen in Europa ontkomen we er niet aan dat het merendeel gaat stoppen of gaat samenwerken met elkaar. Ik verwacht dat dit proces de komende jaren alleen maar belangrijker worden totdat enkele grote spelers, naast goed gepositioneerde niche spelers overblijven.
  5. Standaardisatie en transparantie - Door introduceren van een gezamenlijke code of conduct en afspraken over uniforme uitwisselingen van gegeven wordt al jaren geprobeerd om te komen tot harmonisatie en meer transparantie. Persoonlijk zie ik hier op Europees vlak nog niet veel beweging in en verwacht ik vooral veel van individuele of nationale initiatieven die hier het voortouw in durven nemen.

Zelf mis ik nog wel een groot aantal punten in dit lijstje, zoals de (stimulerende) rol van overheden om via beleid, wetgeving en educatie de sector verder te ondersteunen, maar ook de industrie die samen zal moeten werken om de markt verder te laten groeien. Via het Alternative Finance Maturity Model dat we ontwikkeld hebben zien we dat in elke groeifase van de markt in elk land een andere vorm van samenwerking nodig is.

Daarnaast worden belangrijke ontwikkelingen zoals Initial Coin Offerings niet meegenomen, waarmee nieuwe alternatieve currencies worden geïntroduceerd in lokale communities. Voor veel platformen is de opkomst van robo-advisors ook erg belangrijk.

Belangen van investeerders en ondernemers behartigen als crowdfunding platform?

Deze week enkele aankondigingen van Geldvoorelkaar.nl die een beeld geven van de constante uitdagingen voor crowdfunding platformen om zowel de belangen van investeerders als van ondernemers te dienen.

Stichting Crowdfunders Belangen - Versterken positie investeerders
Geldvoorelkaar heeft eind 2016 de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar opgericht om het onderpand (zekerheden) te kunnen beheren en eventueel op te vragen bij betalingsproblemen van ondernemers.

De onafhankelijke Stichting Crowdfunders Belangen wil de collectieve belangen behartigen van investeerders en gaat hiervoor samenwerken met de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.

Cygnus - Begeleiding MKB ondernemers
De tweede aankondiging ging over de samenwerking met Cygnus, een organisatie die MKB ondernemers ondersteund die in (financiële) problemen zijn gekomen. Het platform adviseert ondernemers die in betalingsproblemen komen om gebruik te maken van een van de aangesloten partners. Vorige maand werd hiervoor ook al een overeenkomst gesloten met Crowdfunding Support.

Subsidie om op basis van Blockchain een cooperatief deelplatform te ontwikkelen

Deze week zijn de subsidies verstrekt aan "Blockchain for Good" projecten door het SIDN Fonds. Een van de winnaars die mij opvalt is het project van Twende:

"Kunnen deelplatformen eerlijker en socialer gemaakt worden"

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo: over tien jaar zullen er meer zzp-ers en kleine ondernemers zijn dan vaste werknemers. Deelplatformen zijn voor kleine ondernemers belangrijk, omdat ze daar hun klandizie mee kunnen vergroten. Maar kleine ondernemers voelen zich vaak niet thuis op de bestaande deelinitiatieven zoals Uber of AirBnB omdat deze geen echt decentraal model hebben. Het zijn geen organisaties die werkelijk ‘delen’ wanneer het gaat om inkomsten of winst.

Blockchain
Twende wil met behulp van blockchain technologie een eerlijk en sociaal deelplatform te bouwen naar coöperatief model, waarbij kleine ondernemers inspraak hebben op de koers van het platform en kunnen meedelen in de winsten.

Een experiment wat ik zeker (actief) ga volgen!

Matchfunding: 180% hogere donatie bij Civic Crowdfunding projecten

Via de nieuwsbrief van Martijn Arets werd ik gewezen op een analyse van het Spaanse Civic Crowdfunding / Reward crowdfunding platform Goteo waarbij zij aangeven dat de crowd 180% meer doneert, wanneer zij weet dat er een overheidsinstantie het bedrag verdubbeld of aanvult.

Multiplier effect
De resultaten waren onderdeel van een Europees onderzoeksproject naar matchfunding binnen crowdfunding projecten. Bij de matchfunding cases werden de donaties verdubbeld (tot een maximum bedrag per donatie) door een publieke instelling.

Enkele van de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek:

  • Het vertrouwen van donateurs is hoger wanneer er een publieke organisatie aangeeft om de donaties te matchen (bedrag te verdubbelen wat gedoneerd wordt)
  • 180% meer donaties worden vanuit de crowd gedaan, waar er bekend is dat bedragen verdubbeld/aangevuld gaan worden
  • Het succes van de campagnes stijgt van 71% naar 90%
  • Extra zichtbaarheid voor de publieke organisaties door het steunen van deze projecten

Pledger wallet
Een opvallend advies was ook de introductie van een "pledger wallet" waarin personen nu alvast kunnen doneren, terwijl ze later nog het project kiezen. Dit was belangrijk vanwege de fiscale aftrekbaarheid van de giften.

7% budget Michigan ($1.5M) naar matchfunding voor community projecten

Een stad die matchfunding al op een grotere schaal inzet is het Amerikaanse Michigan. Via het programma "Public Spaces & Community Places" wordt burgers gevraagd om zelf projecten aan te dragen die zij willen verbeteren. Via crowdfunding kunnen zij een deel van de financiering ophalen, waarna via matchfunding de stad het bedrag aanvult.


Miljoenen euro's matchfunding in laatste 3 jaar
Het programma draait al 3 jaar en heeft in totaal al $4.3 miljoen aan donaties opgehaald, wat werd aangevuld met $3.6 miljoen aan matchfunding.

$1.5 miljoen van budget ($20.7 miljoen) naar matchfunding
Ook dit jaar zal ca. 7% van het totale budget van Michigan Economic Development Corporation gebruikt worden voor matchfunding van civic crowdfunding projecten.

Matchfunding in Nederland?
Bovenstaande case is een goed voorbeeld hoe een lokale overheid een deel van haar financiering/subsidies voor community projecten kan verdelen. In Nederland blijkt volgens de Civic Crowdfunding monitor ook dat matchfunding de successen verhoogd.

Enkele voorbeelden in Nederland zijn terug te vinden bij voorjebuurt.nl en voordekunst.nl.

Alternative Finance Lending Index

Een interessante analyse van Twino & KPMG over de kansen over Alternative Finance Lending oplossingen in Europa. Vooral landen als Polen, Griekenland en Ierland bieden grote kansen en hebben een markt die groot genoeg is om goede rendementen te behalen.

Op macro niveau een interessante analyse, al zet ik sterk mijn vraagtekens bij de conclusies over de Nederlandse markt. Daar is veel meer ruimte dan onderstaande analyse laat zien, wat ook wel aangetoond wordt door veel nieuwe toetreders en de snelle groei van huidige organisaties in deze markt.

Nederland
Nederland krijgt in deze analyse een lage score, vooral vanwege het feit dat bedrijven en consumenten al een hoge schuld hebben (vergeleken met andere landen), maar ook omdat lenen in Nederland nu al relatief duur is. Dit ondanks het feit dat ook dit rapport aangeeft dat er (op basis van cijfers van de ECB) nog steeds een grote behoefte aan kapitaal is.

Het volledige rapport kan hier gedownload worden.

Contact

Inspiratie opgedaan en advies nodig of op zoek naar een spreker? Neem gerust contact op via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452)