6 aanbevelingen voor nieuwe regering | Crowdfunding Consultatie Ministerie Financiën

Deze week een eigen stuk met 6 aanbevelingen voor de nieuwe regering om innovatie binnen de financiële sector te stimuleren en informatie over de crowdfunding consultatie van het Ministerie van Financiën.


Een interessante trend is verder de opkomst van nieuwe functietitels, zoals "Crowdfunding Lead" bij bedrijven die actief hun crowd betrekken bij de groei en een overzicht van de ontwikkelingen van crowdfunding in België.

Daarnaast enkele artikelen die een frisse kijk geven op eigenaarschap van organisaties op basis van een rapport van Labour over alternatieve vormen van eigenaarschap die voor burgerinitiatieven, community-owned organisatie en social enterprises interessant kunnen zijn.

Veel leesplezier,

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

6 aanbevelingen voor nieuwe regering voor meer innovatie in de financiële sector

Uit het nieuwe regeerakkoord blijkt weinig daadkracht om innovatie in de financiële sector te stimuleren, terwijl er een grote behoefte is aan toegang tot financiering voor het MKB en voor sociale en maatschappelijke ondernemingen en er genoeg eenvoudige maatregelen te nemen zijn.

Samen met Lex van Teeffelen heb ik 6 aanbevelingen voor het nieuwe kabinet opgesteld die nodig zijn om de huidige impasse te doorbreken.

6 concrete en praktische maatregelen
In een uitgebreide post onderbouwen we deze 6 maatregelen om de kredietverlening aan mkb vlot te trekken, maar ook om sociale en maatschappelijke organisaties toegang tot innovatieve vormen van sociale/community financiering te bieden:

 1. Leg de doorverwijs plicht vast en verplicht banken en alternatieve financiers om hier aan mee te werken als aan basisvereisten (vergunning, gedragscode) is voldaan. Zorg dat kredietgegevens van bedrijven door partijen onderling worden uitgewisseld als de ondernemer hiermee instemt (PSD2).
 2. Laat een werkgroep met interne en externe experts binnen 3 maanden een nieuwe wettelijk kader ontwikkelen voor crowdfunding.
 3. Zorg voor wetgeving voor community financiering voor sociale en maatschappelijke initiatieven
 4. Ondersteun en financier expertise centra die sociale en maatschappelijke initiatieven in een vroege fase helpen bij de business case en het financieringsplan.
 5. Na regulering worden bestaande borgstellingen (BMKB) en staatsgaranties en -verzekeringen toegankelijk voor alle Alternatieve Financiers.
 6. Geef partijen die investeren in eigen vermogen toegang tot fiscale voordelen en/of aftrekmogelijkheden. Zorg dat dit ook geldt voor equity crowdfunding.

Het uitgebreide document met een uitwerking van deze adviezen is hier terug te lezen.

Minister Dijsselbloem betrekt sector bij invulling nieuwe regels crowdfunding

Via een open consultatie wordt door het Ministerie van Financiën in een erg vroege fase contact gezocht met de sector om input te geven voor nieuwe crowdfunding wetgeving.

Onderhandse leningen
Uit de consultatie blijkt dat het ministerie de wetgeving rond effecten (aandelen of obligaties) al voldoende gereguleerd is vanuit een Europees kader (Mifid) voor beleggingsondernemingen. Deze consultatie is dan ook vooral gericht op de andere vorm van crowdfunding die op dit moment het meest populair is in Nederland, die van onderhandse leningen.

Vroege consultatie vertraagd proces
Het is opmerkelijk dat de consultatie op dit moment wordt gedaan, voordat een eventueel voorstel voor wetgeving opgesteld wordt. Vanuit toegankelijkheid en transparantie is dit aan te moedigen, maar helaas op dit moment overbodig.

Binnen de sector en vanuit internationale voorbeelden is voldoende ervaring aanwezig om op basis van het Nederlands recht tot een eerste draft te komen om daarna te bespreken met de sector en andere stakeholders.

Het voordeel is echter wel dat de consultatie niet erg lang duurt. De deadline voor insturen is 26 november. Iedereen die feedback of input wil geven kan dit hier doen.

HR: Crowdfunding Lead wordt nieuwe functie titel

Langzaam aan beginnen bedrijven de werkelijke waarde van een betrokken netwerk van investeerders te waarderen. Terwijl het merendeel van de bedrijven het opzetten en uitvoeren van een crowdfunding campagne ziet als een eenmalige campagne en daarom ook vaak uitbesteed, snappen de échte voorlopers dat een dedicated Crowdfunding Lead hiervoor essentieel is die campagnes opzet, maar vooral ook de investor relations met de crowd investeerders coördineert.


Crowdfunding Lead bij Monzo
De Fintech bank uitdager Monzo heeft al veel ervaring met crowdfunding. In een eerste ronde werd £1m opgehaald in 96 seconden en in een tweede ronde was er veel meer interesse (£12m) dan er beschikbaar was om te investeren (£2,5m).

De organisatie is nu op zoek naar een dedicated crowdfunding lead die de volgende ronde gaat opzetten en leiden. Maar daar stopt het niet. Monzo begrijpt dat na het afronden van de crowdfunding campagne het echte werk pas begint. Deze persoon zal daarna de community actief gaan begeleiden.

Crowdfunding Lead = Community Management + Investor Relations
Pas als organisaties begrijpen dat de crowdfunding investeerders naast het geld ook veel meer inbrengen, komt de werkelijke potentie van crowdfunding beschikbaar. De investering in een crowdfunding lead die de contacten met de (individuele) investeerders onderhoud, verdiend zich snel terug. Het is ook interessant om op te merken dat deze community manager zich exclusief met de investeerders bezig gaat houden. Er staat ook een vacature open voor een "normale" community manager.

Monzo - "best crowdfunding company in the world"

De ambitie van Monzo is groot. Ze willen pionieren en de crowd een fundamenteel onderdeel van hun groeiproces laten worden.

Long term, you'll build and lead a team that makes Monzo the best crowdfunding company in the world. You’ll report directly to our Head of Marketing and you will also work closely with Finance, Company Operations, and other teams within the company, while being the first point of contact for our crowdfunding platform partners.

Ik ga hen zeker volgen. Een ander bedrijf die hier al goed mee bezig is, is het Schotse Brewdog, waar ook al 10.000-en crowd investeerders actief bij betrokken zijn (die trouwens al rendementen tot 2800% hebben behaald).

Ps. Als je wilt solliciteren, dat kan direct via de website van Monzo.

"Opening Up Ownership To The Public" - Socialisme 2.0?

Een zeer interessante long-read over het opnieuw nadenken hoe we in de maatschappij om willen gaan met het verdelen van inkomsten en het controleren van bedrijven. In de 80-er jaren zijn veel organisaties geprivatiseerd met als belangrijkste resultaat dat macht en winsten bij een kleine groep terecht kwamen.

Labour's nieuwe vormen van eigenaarschap (inclusiveness)
In Engeland is deze discussie nu ook weer op het politieke toneel verschenen, niet geheel onverwacht aangejaagd door Labour. In een nieuw rapport wordt specifiek ingegaan op deze ontwikkeling en worden alternatieve vormen van eigenaarschap sterk gepromoot, wat goed past bij hun nieuwe slogan: "for the many, not the few". Nu heeft Engeland (en vooral Schotland) al een sterke positie wat betreft community-owned bedrijven, met deze politieke steun zal dit mogelijk alleen nog maar gaan toenemen.

Voor wie hier in geïnteresseerd is, is de verdieping van Michal Rozworski met als tital "Democratize this" ook erg interessant om te lezen. Ja, het voelt in eerste instantie socialistisch/marxistisch aan, maar met de nieuwste inzichten en maatschappelijke en technologische inzichten biedt het zeker een aanvulling of alternatief voor bepaalde organisaties.

Het volledige rapport (PDF) is hier te downloaden.

"Crowdfunding Has Potential for the Caribbean"

Uit een onderzoek van de Wereldbank (Infodev) blijkt dat er mogelijkheden zijn voor crowdfunding in het Caribisch gebied, maar dat het nog een erg onvolwassen markt is. Op dit moment wordt alleen donatie- en reward crowdfunding aangeboden. Er is sterke behoefte aan crowdfunding investeringen. Het wetgevend kader is hier helaas nog niet geschikt voor.

Het volledige rapport (PDF) kan hier gedownload worden.

Crowdfunding in België bekender, maar bedragen nog klein en vertrouwen nog laag

Het crowdfundingplatform Hello crowd! (eigendom BNP Paribas) heeft onderzoek gedaan onder 1000 Belgen naar het kennisniveau van crowdfunding in België en de reden van crowdfunders om campagnes te steunen. Daarbij lijkt het sterk op het Nationaal Crowdfunding Onderzoek die we in Nederland doen. De resultaten wijken niet veel af van de Nederlandse resultaten uit 2016.

Belangrijkste resulaten

 1. Drie van de vier Belgen hebben al gehoord van crowdfunding
 2. 70% van de Belgen geeft aan dat ze geen enkel crowdfundingplatform kennen
 3. De vier belangrijkste obstakels om te investeren via crowdfunding zijn: Niet voldoende financiële middelen, is niet overtuigd dat geld goed besteed wordt, weet onvoldoende van crowdfunding of interesseert het niet
 4. Eén op tien Belgen hebben zelf al eens een crowdfundingproject gefinancierd voor maximaal 174 euro
 5. De Belg investeert vooral in crowdfunding omdat hij gelooft in het project zelf
 6. Eén op de vier Belgen -die nog nooit investeerden in crowdfunding- overweegt dit wel in de toekomst
 7. De Belg is bereid om te investeren voor maximaal 531 euro
 8. Twee Belgen van de honderd hebben al geld ingezameld via crowdfunding
 9. Twee Belgen van de drie denken dat crowdfunding nog zal toenemen in de toekomst

Het onderzoek (PDF) is hier te downloaden.

Onderzoek

Werkprogramma's en subsidies Europese Commissie 2018-2020 beschikbaar (€30 miljard aan onderzoeksgeld)

Een beetje out-of-scope, maar zeker interessant voor lezers die zich met innovatie bezig houden in brede zin. De nieuwe werkprogramma's (lees: aankondiging beschikbare subsidies) van de Europese Commissie met de speerpunten waar van 2018-2020 €30 miljard in geïnvesteerd gaat worden zijn nu beschikbaar. Formeel is het nog een draft document, maar in de praktijk zal er niet veel aan veranderen. Voor (universitaire) onderzoekers, maar ook bedrijven die investeren in innovatie kan dit een interessant bron van (co-)financiering zijn.

Co-financiering via crowdfunding
Een van de activiteiten is het financieren van projecten die onderzoek willen commercialiseren. De verschillende bestaande programma's (SME Instrument, Fast Track to Innovation, FET Open en innovation prizes), worden nu gecombineerd en in totaal is het de bedoeling om 1.000 nieuwe projecten te ondersteunen.

Interessant is ook dat er concreet wordt aangekondigd dat onderzocht gaat worden op welke manier crowdfunding een rol kan spelen in de selectie of co-financiering van de innovaties. Een spannend experiment waar ik me al jaren binnen de EC voor inzet. Mooi om te zien dat het nu getest gaat worden!

Contact

Inspiratie opgedaan en ondersteuning nodig bij eigen Community Finance, Crowdfunding of FinTech ontwikkelingen of op zoek naar een spreker?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).