Aandelenopties voor medewerkers | British Business Bank financiert 1,3 miljoen bedrijven | Exit-to-coop model voor medewerkersbedrijven | Kickstartvoucher voor export advies

Er worden eindelijk stappen gezet om medewerkersparticipatie aantrekkelijker te maken. Op Prinsjesdag is aangekondigd dat belasting op opties op aandelen nu pas later betaald hoeft te worden. Nu nog zorgen dat de opties niet als loon worden belast, maar als investering (net als bij andere investeerders) en dan kan het werkelijk interessant gaan worden.

Medewerkersparticipatie is belangrijk in het kader van bredere welvaartsverdeling, omdat medewerkers ook kunnen profiteren van waardeontwikkeling binnen bedrijven. Deze week ter inspiratie een bespreking van het andere uiterste, het exit-to-coop model, waarbij (mkb) ondernemingen voor 100% overgedragen worden aan medewerkers. Er is nu een fonds beschikbaar om dit te faciliteren.

Verder bespreek ik de jaarcijfers van de British Business Bank. Afgelopen jaar hebben zij via vooral non-bancaire financiers 1,3 miljoen (micro)bedrijven ondersteund met corona-steun. Daarnaast verstrekken zij nu jaarlijks structureel £8.5 miljard aan mkb financiering via ruim 200 kleine en grote non-bancaire financiers.

Artikelen deze week:

 • Betere voorwaarden aandelenopties voor medewerkers in belastingplan 2022
 • British Business Bank distribueert corona-steun naar 1,3 miljoen mkb bedrijven via non-bancaire financiers
 • Exit-to-coop: Een nieuw model voor medewerkersbedrijven
 • Kickstartvoucher voor internationaal actieve ondernemers
 • Start Europees DivAirCity project: "Improving Air Quality in Cities through Social Inclusion and Nature Based Solutions"
 • Laatste oproep: European Centre for Alternative Finance Conference 2021 | Community Finance

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Plannen kabinet voor keuze in heffingsmoment aandelenoptierechten
Betere voorwaarden aandelenopties voor medewerkers

Betere voorwaarden aandelenopties voor medewerkers

De regels voor medewerkers van een startup worden per 1 januari 2022 fiscaal vriendelijker. De werknemers kunnen er dan voor kiezen pas op een later moment belasting te betalen over hun aandelenopties. Dit werd bij de publicatie van de Prinsjesdagstukken bekendgemaakt

Latere betaling belasting

Techleap en de Dutch Startup Association hebben hier al lange tijd voor gestreden, vooral vanwege de internationale concurrentiepositie voor het aantrekken van talent. Myrthe Hooijman van Techleap zegt als reactie op deze aankondiging:

,,In de techsector is het heel gebruikelijk werknemers een deel van het salaris te laten gebruiken om opties te kopen. Zo kunnen ze participeren in het bedrijf. Het leidt tot meer betrokkenheid”, zegt Hooijman. ,,Het is ook een manier waarop startups kunnen concurreren met grotere techbedrijven. De crux zit ‘m in het belasten van de opties. Die worden nu nog belast als loon. Bij startups zijn die aandelen bovendien de eerste jaren niet verhandelbaar. Je moet belasting gaan betalen, maar je hebt geen inkomsten. Dat had tot gevolg dat werknemers vaak van die opties moesten afzien. Ze konden de belasting niet betalen.”

In het nieuwe plannen kunnen medewerkers vanaf 1 januari 2022 kiezen wanneer belasting wordt geheven:

 • De medewerkers betaalt belasting op het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn en er daardoor wel geld beschikbaar is:
 • De medewerkers betaalt belasting op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen (zoals het was)

Dit geeft medewerkers die niet erg kapitaalkrachtig zijn ook de kans om te participeren en te profiteren van toekomstige waardeontwikkeling.

Medewerkersparticipatie als deel van loon ipv risico als co-founder

Op dit moment wordt medewerkersparticpatie via (opties op) aandelen nog vooral gezien als (uitgesteld) loon, waardoor een hoog belastingtarief betaald moet worden (Box 1). Dit is vreemd, omdat de waarde van deze (opties van) aandelen niet gegarandeerd is.

In omringende landen is dit veel vriendelijker geregeld voor medewerkers, waardoor het veel interessant wordt. Dit bleek ook uit ons eerdere onderzoek vanuit de Universiteit Utrecht, waarbij we een vergelijking met andere landen hebben gemaakt.

Techleap wil dit dan ook nog graag gewijzigd zien. Myrthe Hooijman:

We willen nu ook gaan werken aan lager belastingtarief, want de aandelen worden zwaarder belast dan in andere landen. Dit komt doordat het gezien wordt als loon in plaats van vermogen, zoals dat wordt gezien als investeerders aandelen kopen. Een lager tarief doet recht aan het risico dat gelopen wordt met de aandelen, een positief resultaat is geen garantie. Maar in ‘the war for talent’ is dit een zeer belangrijke stap om onze startups een betere positie te geven.”

Bronnen:

Vliegwiel medewerkersparticipatie Bron: Techleap
British Business Bank distribueert corona-steun naar 1,3 miljoen mkb bedrijven via non-bancaire financiers

British Business Bank distribueert corona-steun naar 1,3 miljoen mkb bedrijven via non-bancaire financiers

Een van de grootste succesverhalen in Europa bij het vernieuwen van het mkb financieringslandschap, is de British Business Bank. Deze organisatie (géén bank!) is opgericht in 2014 om de mkb financieringsmarkt in het VK te innoveren.

Gedurende de corona-pandemie is gebleken dat deze organisatie cruciaal is gebleken om £80 miljard aan corona-steun op een efficiënter manier te distribueren naar 1,7 miljoen mkb bedrijven.

£8.5 miljard aan financiering verstrekt va non-bancaire financiers per jaar

Hoewel de naam anders doet vermoeden, verstrekt de organisatie zelf geen financieringen aan mkb bedrijven, maar werkt actief samen en verstrekt kapitaal en garanties aan innovatieve, bancaire en non-bancaire mkb financiers. Het afgelopen jaar werd 94,5% van de structurele financiering (£8.5 miljard) verstrekt via non-bancaire financiers.

Investeren in non-bancaire financiers

Naast het verstrekken van kapitaal en garanties, is er ook de mogelijkheid om een (aandelen)belang te nemen in innovatie non-bancaire mkb financiers die  hard groeien. Dit wordt gedaan via losstaande investeringsfondsen:  British Business Investments Ltd en British Patient Capital Ltd.

1,7 miljoen mkb bedrijven ondersteund via corona-steunfondsen (£80 miljard)

Uit de gepubliceerde jaarcijfers blijkt dat tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 de British Business Bank voor  £80.4 miljard aan financieringen kunnen vertrekken via de aangesloten partners, vaak non-bancaire financiers. In totaal hebben hierdoor 1,7 miljoen bedrijven aanvullende steun ontvangen, waarvan een groot deel (micro) bedrijven. Eind maart 2021 werkte BBB samen met 218 van dit soort organisaties.

Rol in verduurzamen van het mkb

In de nieuwe missie van de organisatie, wordt aangegeven dat het verduurzamen en klimaatneutraal maken van de economie het belangrijkste doel gaat worden bij het verstrekken van alle nieuwe financieringen:

"To drive sustainable growth and prosperity across the UK, and to enable the transition to a net zero economy, by improving access to finance for smaller businesses."

Volledige rapport: BBB Annual report 2021 - Supporting recovery and growth

Exit-to-coop: Een nieuw model voor medewerkersbedrijven

Exit-to-coop: Een nieuw model voor medewerkersbedrijven

Waarbij medewerkersparticipatie via optieregelingen (het model wat nu iets versoepeld wordt door de regering) het ene uiterste van medewerker betrokkenheid is binnen bedrijven, waarbij er een kleine betrokkenheid is, zijn medewerkersbedrijven met 100% van de aandelen in de handen van alle medewerkers het andere uiterste.

Exit-to-coop

Waarbij veel energie wordt gestoken in het opzetten en laten groeien van coöperaties van medewerkers, heeft Evergreen Cooperatives een nieuw model geïntroduceerd, waarbij er mkb bedrijven worden opgekocht, die dan stap-voor-stap overgedragen worden aan de medewerkers.

Ik noem dit het exit-to-coop model, net zoals er een exit-to-community model is voor projecten of bedrijven die in handen komen van bewonersinitiatieven.

Employee ownership fonds

Natuurlijk kunnen bedrijven ook zelf het eigen personeel in laten kopen (zoals in Nederland DonkerGroen hoveniers bijvoorbeeld heeft gedaan en waarbij de medewerkers nu 75% van de aandelen in handen hebben), maar veel DGAs of eigenaren hebben hier geen tijd of interesse in en weten ook niet goed hoe ze dit aan moeten pakken.

Daarom heeft Evergeen Cooperatives een eigen fonds opgericht (The Fund for Employee Ownership) waarbij mkb bedrijven worden opgekocht (vaak van ondernemers die met pensioen willen) en waarna deze omgezet worden naar medewerker-owned bedrijven.

Voor ondernemers is dit een veilige exit, waarbij ze wel hun bedrijf "normaal" kunnen verkopen, maar waarbij ze weten dat het bedrijf uiteindelijk in goede handen (de eigen medewerkers) terecht zal komen.

Kickstartvoucher voor internationaal actieve ondernemers

Kickstartvoucher voor internationaal actieve ondernemers

Ondernemers die internationale activiteiten ondernemen en die zijn geraakt door de coronacrisis kunnen een Kickstartvoucher aanvragen. Hierbij kunnen zij 80% van de kosten vergoeden van een externe adviseur, tot een maximum van € 2.500.

Marketing, partners zoeken of nieuwe verdienmodellen ontwikkelen

Het adviestraject kan gebruikt worden voor verschillen activiteiten. Zo kunnen ondernemers onderzoek doen naar hun leveranciersketen of een marketingplan op laten stellen. Ook kan er onderzoek gedaan worden naar nieuwe (digitale) verdienmodellen.

Voorwaarden

Een ondernemer kan maar 1x een kickstartvoucher inzetten. Daarnaast zijn doe voorwaarden voor de externe adviseur die wordt ingehuurd:

 • beschikt over ten minste hbo denk- en werkniveau;
 • werkt bij of voor een adviesonderneming met een internationaal netwerk;
 • adviseert of begeleidt al 3 of meer jaren mkb-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen; en
 • heeft recente ervaring of kennis, gerelateerd aan het doel van de aanvraag.

Budget van Ministerie van Buitenlandse zaken

Voor 2021 is er een gezamenlijk budget van € 1.600.000 voor de Kickstartvouchers, Brexitvouchers, en de vouchers van de regeling Starters International Business (SIB). Dit budget komt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer info op de website van RVO: "Kickstartvoucher voor internationaal actieve ondernemers"

Corona-Adviesvouchers voor brede mkb

Nu de corona-steunmaatregelingen stoppen, moeten mkb ondernemers de balans weer opmaken hoe zij kapitaal aan gaan trekken om de uitgestelde belastingen, maar vooral ook de nieuwe investeringen gaan financieren.

Eerder heb ik al het MKB-voucher programma van de provincie Overijssel beschreven waarmee ondernemers zich kunnen richten op de toekomst en een deel van hun investering in advies werkzaamheden kunnen financieren via MKB-vouchers.

Ook in Limburg ondersteund LIOF het mkb met de voucherregeling MKB Financieringspoort waarmee tot 50% van de advieskosten worden vergoed tot €2.500.

Het zou goed zijn als deze regeling breder uitgerold gaat worden, bijvoorbeeld via de andere ROMs in Nederland (of rechtstreeks via RVO), waardoor ondernemers een steuntje in de rug krijgen voor het inhuren van externe kennis.

Start Europees DivAirCity project: "Improving Air Quality in Cities through Social Inclusion and Nature Based Solutions"

De rest van deze week zit ik in Rome voor de start van een van onze nieuwe Europese projecten: DivAirCity. Dit project zet zich in om luchtkwaliteit in steden te verbeteren, gebaseerd op concrete projecten die bottom-up door burgerinitiatieven opgestart kunnen worden.

Community Finance

Daarbij wordt actief gebruik gemaakt van Community Finance & Ownership om deze projecten niet alleen te financieren, maar ook te borgen binnen de burgerinitiatieven zelf. Daarbij wordt in dit project ook zeer veel nadruk gelegd op inclusiviteit om er voor te zorgen dat iedereen kan participeren in deze trajecten.

Smart City Contracts

Een van de innovaties waarmee de komende jaren geëxperimenteerd gaat worden binnen dit project, is het gebruik van Smart City Contracts om eigenaarschap, investeringen, financiële én sociale rendementen, maar vooral ook de impact vast te leggen in Blockchain oplossingen.

Meer informatie over het project: "DivAirCity | The Power of Diversity & Inclusion for Climate Neutral Cities"

Laatste oproep: European Centre for Alternative Finance Conference 2021 | Community Finance

Laatste oproep: European Centre for Alternative Finance Conference 2021 | Community Finance

Volgende week dinsdag (5 oktober) wordt het jaarlijkse ECAF Research congres georganiseerd voor (academisch) onderzoekers naar alternatieve financiering.  Speciale focus dit jaar is op Community Finance en Community Ownership.

Deze week kan nog aangemeld worden om de bijeenkomst online of offline (academiegebouw Utrecht) bij te wonen.

Inschrijven kan via: Registration form 5th European Alternative Finance Research Conference

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en nieuwe businessmodellen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).