Aegon investeert 1,5 miljard in P2P-lenen | Lach niet te veel bij Crowdfunding! | Crowd als trendwatcher

Deze week een nieuwsbrief vol tegenstellingen. Van mooie, sociale artikelen over de Crowd als trendwatcher, nieuwe manieren voor sociale financiering via Health Impact Bonds, crowdfunding voor wetenschappelijk onderzoek en de koninklijke erkenning voor burgerinitiatieven.

Daarnaast artikelen over de zakelijke kant van alternatieve financiering met een item over Aegon die €1.5 miljard uit gaat lenen via een P2P leenplatform in Duitsland en de opkomst van volledige geautomatiseerde, op Blockchain gebaseerde investeringsfondsen.

Veel leesplezier,

Ronald

Aegon investeert €1.5 miljard via P2P leenplatform Auxmoney

De komende 3 jaar zal Aegon in totaal 1,5 miljard uitlenen via het P2P/Marketplace leenplatform Auxmoney uit Duitsland. Daarnaast wordt er een investering van 15 miljoen gedaan in het bedrijf zelf.

Institutionele investeringen

In het VK en VS komt het grootste deel van het kapitaal voor persoonlijke en bedrijfsleningen al van institutionele investeerders. In Nederland is deze markt pas langzaam op gang aan het komen. De meeste vermogensbeheerders van de Nederlandse markt nog te klein en onvolwassen om grote bedragen beschikbaar te stellen om uit te lenen.

Krediethistorie

Een van de redenen dat institutionele partijen zoals pensioenfondsen nog huiverig zijn om geld uit te lenen, is het feit dat de platformen nog geen (krediet)historie hebben opgebouwd om aan te tonen wat het risico/rendement is op de leningen die ze uitzetten.

Knab/Aegon

In Nederland is Aegon eigenaar van Knab Crowdfunding. 10% van de leningen op het Knab Crowdfunding platform worden al mede-gefinancierd door Aegon. Op kleine schaal begint het in Nederland nu dus ook van de grond te komen.

Lach, maar niet te veel, in een Crowdfunding campagne!

In een onderzoek van de universiteit in Kansas is gebleken dat lachende personen op profielfoto's van personen die donaties zoeken hoger gewaardeerd worden en meer donaties ontvangen. Wanneer zij echter te veel lachen dan worden ze als persoonlijkheid wel hoger gewaardeerd, maar minder serieus genomen, waardoor ze minder donaties ontvangen.

Het experiment is uitgevoerd op Kickstarter. Of dit ook werkt bij investeringsaanvragen (leningen/aandelen) is nog niet onderzocht.

De crowd als trendwatcher

Leuk artikel van het team van CrowdAboutNow over de mogelijkheid om de "knowledge of the crowd" te gebruiken om trends te voorspellen.

Lokale brouwerijen en goede vis

Al in 2013 en 2014 werden de eerste brouwerij gefinancieerd vie CrowdAboutNow, de laatste jaren zien we inderdaad een sterke groei van deze initiatieven. Daarnaast had "de crowd" al in 2015 een eerste visrestaurant gefinancieerd en werd deze trend in de loop van 2016 pas duidelijker zichtbaar in de media.

Nieuwe trend: Monostores

De huidige trend zijn monostores, winkels die zich specialiseren in 1 product (en hier veel variaties van aanbieden), zoals....pindakaas.

Circulair en zelfvoorzienend

Natuurlijk niet een heel nieuwe trend, maar zelfvoorzienende en energie neutrale werkplekken en gebouwen worden steeds populairder.

Is de crowd een goede trendwatcher?

Achteraf zijn trends altijd makkelijk te verklaren, maar er zit zeker wel een kern van waarheid in. Een concept wordt een trend wanneer voldoende personen zich er aan verbinden. Via crowdfunding kunnen ondernemers hun nieuwe idee (trend) testen om te zien of ze voldoende personen kunnen mobiliseren die hier ook interesse in hebben. Zo niet, dan komt het concept niet van de grond.

Is de crowd een goede trendwatcher? Het is vooral voor de ondernemer een goede tool om te testen of hij een juiste trend voor zich ziet. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste trends. Volg dan actief de crowdfunding platformen en zie welke concepten succesvol zijn met het ophalen van financiering.

Crowdfundingplatformen moeten informatie over risico’s verbeteren

In de laatste "Crowdfunding-nieuwsbrief" wijst AFM nogmaals op het gebrek aan informatieverstrekking door crowdfundingplatformen aan investeerders.

Weinig aandacht voor risico's en defaults

De informatieverstrekking door crowdfundingplatformen focust volgens AFM met name op de kansen en minder op de risico’s. Het is volgens de AFM belangrijk dat crowdfundingplatformen inzicht geven in de wanbetalingen.

Zelfregulering

In deze sector is vooral sprake van zelfregulering. Daarom hebben de ondernemingen een extra verantwoordelijkheid.

Review voorjaar 2017

Er wordt aansluitend verwezen naar een nieuwsbericht van eind december 2016 waarin aangekondigd wordt dat de AFM in het voorjaar van 2017 gaat evalueren of de crowdfundingplatformen transparanter zijn geworden en duidelijker communiceren.

Meer frictie in de markt

Mijn verwachting is dat dit de opmaat zal zijn naar een "hete lente/zomer" waarin AFM een stuk kritischer zal zijn over de werkzaamheden en communicatie van crowdfundingplatformen en platformen zich aan zullen moeten gaan passen.

Health Impact Bond - Nieuwe vorm van financiering zorg

Zorgverzekeraar CZ werkt samen met een maatschappelijke onderneming Social Hospitaal om de komende 5 jaar 250 gezinnen met problemen te helpen. Bijzonder hierbij is dat de financiering niet direct van de overheid komt, maar via een prestatiecontract geregeld wordt via een Health Impact Bond, waarbij de gemeente Den Haag alleen betaald bij succes.


(Health) Impact Bond

Een (Health) Impact Bond is een driehoekscontract tussen een (maatschappelijke) organisatie, private investeerder(s) en overheid (of andere eindbetaler). De maatschappelijke organisatie neemt een deel van de overheidstaken over en beloofd een kostenbesparing op de uitvoering van de plannen te realiseren. De overheid betaald alleen bij succes. De private investeerder(s) (in dit geval CZ) stellen het benodigde kapitaal beschikbaar en ontvangen een (bescheiden) rendement bij succes.

Dergelijke alternatieve financiering wordt ook door minister Schippers van Volksgezondheid aangemoedigd.

Impact Bonds + Crowdfunding

De stap naar Crowdfunding is ook relatief eenvoudig te maken. In plaats van 1 grote investeerder, zouden ook een groep mensen het kapitaal kunnen leveren. Wanneer vanuit deze groep ook enkele mensen bereid zijn om het project uit te voeren, dan zou dit interessante mogelijkheden kunnen opleveren omdat deze personen vaak ook dicht bij de maatschappelijke problemen zijn die zij op willen lossen.

Genoeg uitdagingen (professionaliteit team, juridische structuur, etc), maar moeite van het onderzoeken waard om hier eens een pilot voor op te zetten.

Crowdfunding wetenschappelijk onderzoek

"Ondanks een kostbare subsidie regeling, laat de concentratie ammoniak in de lucht in Nederland sinds 1993 geen duidelijke dalende of stijgende trend zien." - Dit is de uitkomst van een onafhankelijk, door crowdfunding gefinancierd onderzoek.

In 2015 is er een crowdfunding campagne gestart waar oorspronkelijk 40.000 euro begroot werd om een onafhankelijk onderzoek te doen. In totaal werd er 37.160 euro opgehaald en is het onderzoek van start gegaan.

Crowdfunden door universiteiten voor projecten

Dit onderzoek past in een trend waarin universiteiten, maar ook individuele onderzoekers of onderzoeksjournalisten, crowdfunding inzetten om los van de bureaucratie en 1e/2e geldstromen, een eigen onderzoek op kunnen zetten.

Enkele universiteiten hebben al hun eigen crowdfunding platform gestart:

  • Leiden: http://www.steunleiden.nl/
  • Wageningen: https://crowdfunding.wur.nl/
  • Radboud Universiteit: http://crowdfunding.ru.nl/
  • Erasmus: https://crowdfunding.eur.nl/
  • Utrecht: http://steunuu.uu.nl/

Bedragen voor projecten liggen vaak tussen de 10.000-50.000 euro, wat voor kleine onderzoeken vaak voldoende is om van start te gaan.

Structurele funding

Een nadeel van de crowdfunding insteek, is dat er per project een aparte campagne gestart moet worden. Dit kan echter wel succesvol zijn, zoals bijvoorbeeld onderzoeksjournalist Chris Aalberts nu enkele keren gedaan heeft, maar bied geen zekerheid over inkomen.

Een andere insteek is om als onderzoeker/journalist een fan-base te verzamelen die allemaal een klein deel van de kosten van je salaris en kosten financiert. Een mooi platform is Patreon in Amerika die dit doet. Maar ook in Nederland zijn personen hiermee aan het experimenteren, zoals Erwin Blom, die een groot aantal FMT Members aan zich verbonden heeft en dagelijks nieuwtjes en tips met hen deelt.

Koningin Máxima bezoekt burgerinitiatief Windpower Nijmegen

Koningin Máxima bracht dinsdag een bezoek aan het windpark Nijmegen-Betuwe langs de A15 bij Nijmegen. Daar hoorde ze hoe burgers de energiemarkt op zijn kop zetten door zelf energie te produceren.

Het windpark is eigendom van de coöperatie WindpowerNijmegen, met voornamelijk leden uit Nijmegen en Overbetuwe. De coöperatie heeft ruim 1000 leden. Samen brachten ze ruim 2 miljoen euro bij elkaar voor de ruim vijftien miljoen kostende windmolens.

Community Finance

Dit is een van de mooie voorbeelden van Community Finance, waarbij een groep personen gezamenlijk het initiatief wil nemen om een grootschalig project (15 miljoen) op te pakken, te financieren (crowdfunding) en te besturen (coöperatie) door de leden/investeerders zelf.

Internationaal

Nieuw onderzoek naar cross-border crowdfunding

Het European Crowdfunding Network voert in opdracht van DG FiSMA (EU Financieel toezichthouder) een onderzoek uit naar de juridische en marktproblemen om crowdfunding internationaal sneller te laten groeien.

Op dit moment wordt input verzameld van de internationale crowdfunding platformen. Voor het eind van het jaar wordt het definitieve rapport en aanbevelingen verwacht.

Zelf bijdragen aan dit onderzoek kan door een mail te sturen naar CMU@eurocrowd.org.

Peer to peer investeren popuair bij millennials

Interessant onderzoek in het VK door het P2P-leenplatform ThinCats, waarbij zij op basis van een survey onder 2000 personen zagen dat jongeren (18-34 jarigen) tot 4x vaker investeerden via het platform dan 55+ ers.

4% van de 18-34 jarige personen heeft geïnvesteerd via een P2P platform, tegen 1% van de 55+ ers, hoewel deze groep financieel veel meer te besteden heeft.

Als een van de belangrijkste redenen geven de onderzoekers de acceptatie van risico's aan. Jongeren zijn nog bereid om te investeren wanneer de opbrengsten nog onbekend zijn. Ouderen willen meer stabiliteit en zekerheid over de opbrengsten.

P2P en Marketplace lending fonds gestart op basis van blockchain and robo-advies strategie

Hoeveel buzz-words kunnen er in 1 aankondiging staan....

Toch is het concept niet te stoppen. De Marketplace/P2P lending platformen bewegen steeds sterker richting automatisering, opschalen en verpakken van leningen in grotere fondsen.

Het gaat hierbij om LendingRobot, een fonds wat automatisch investeert volgens algoritmes in leningen die aan geboden op platformen zoals Lending Club, Prosper en Funding Circle. Op dit moment gebruiken al 6,500 investeerders het platform en zit er voor $120 miljoen in het fonds aan vermogen.

Voor personen die niet zelf (dagelijks) de investeringen willen doen via de P2P-leenplatformen is dit natuurlijk een logische stap in het volwassen worden van de markt. Op deze manier worden de geldgever en geldvrager wel volledig anoniem van elkaar. In dat opzicht zal dit vooral een vervanging gaan worden voor bancaire kredieten die nu efficiënter verleent kunnen gaan worden en een nieuwe asset-class bieden aan particulieren die een mooi rendement verwachten te halen.