AFM kritisch op crowdfundingplatformen | 2200% koerswinst crowd investeerders Revolut

Deze week een uitgebreide analyse van het kritische rapport van AFM op de crowdfunding sector. Zorgt harde kritiek voor meer transparantie en gestandaardiseerde informatie voor investeerders?

Verder deze week:

 • Equity crowdfunding investeerders zien investering 22x stijgen
 • NVP: Ruim €700 miljoen naar startups en scale-ups in 2017
 • ICOs zijn uit, de toekomst zijn Security Token Offerings (STOs)
 • Lies, damned lies and statistics door IndieGoGo
 • Security ICOs zijn de volgende stap in equity crowdfunding
 • Alternatieve financiering op weg naar volwassenheid

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

AFM: Projectinformatie op crowdfundingplatformen ontoereikend

In een kritisch rapport geeft AFM aan dat zij nog steeds niet tevreden is over de informatievoorziening op lening crowdfundingplatformen met een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.


De AFM heeft onderzoek gedaan naar de projectinformatie van 18 platformen en laat weten dat er nog veel te verbeteren is door alle platformen, ondanks eerdere toezeggingen en zelfregulering van de sector. De branchevereniging heeft zelf nog niet gereageerd, maar alle platformen hebben een persoonlijk rapport van de AFM met aanbevelingen ontvangen. Wel blijken er grote verschillen tussen de platformen te zijn, blijkt uit het rapport.

Onvoldoende informatie voor investeerders - sinds 2016
Eind 2016 kwam AFM met een oproep aan de crowdfunding sector om meer inzicht te geven in de risico's voor investeerders. De branchevereniging kwam met een eigen standaard hiervoor, maar in een evaluatie eind 2017 werd door AFM geconcludeerd dat een groot deel van de platformen hier nog steeds niet aan voldoen. Opvallend is wel dat AFM toen al aangaf dat van de 47 platformen die zijn toen hebben geëvalueerd er een klein aantal (die echter wel een groot marktaandeel hadden) het wel een stuk beter deden.

Uit de laatste analyse (waarbij deze keer alleen de 18 crowdfundingplatformen met een ontheffing zijn beoordeeld) blijkt hetzelfde. Er zijn grote verschillen in "kwaliteit" tussen de platformen, waarbij AFM de "best-practises" gebruikt om aanbevelingen aan andere platformen te geven.

Aanbevelingen
De AFM komt alleen met aanbevelingen voor crowdfundingplatformen. Omdat er (nog) geen wettelijk kader is voor crowdfunding kan de AFM op dit moment niet  veel meer doen.  De afsluitende regel van het rapport is echter wel duidelijk hoe zij zich op gaan stellen de komende tijd:

doorgevoerd worden, zal de AFM overwegen om aanvullende voorschriften op te stellen.

Aanbevelingen: Informatie over de aanvrager
Crowdfunding platformen wordt aanbevolen om:

 1. een gestandaardiseerde en volledige bedrijfsomschrijving te verstrekken van de aanvrager van de lening
 2. naast een beschrijving van het leendoel en de totale financieringsbehoefte, een investeringsbegroting te verstrekken
 3. de eindbalansen van de aanvrager van de voorbije drie boekjaren op te nemen, inclusief de bijbehorende solvabiliteits- en liquiditeitsratio’s
 4. de winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten van de laatste 3 jaar op te nemen va de aanvrager
 5. een aparte paragraaf op te nemen met daarin de financiële vooruitzichten van de aanvrager gedurende de looptijd van de lening.

Aanbevelingen: Relevante kenmerken van de lening
Crowdfunding platformen wordt aanbevolen om:

 1. een aparte paragraaf op te nemen aangaande de op de lening gevestigde zekerheden -> Werkelijke waarde van de zekerheden en overzicht van andere verstrekte zekerheden. Ook manier waarop zekerheden kunnen worden uitgeoefend moet vermeld worden.
 2. duidelijkheid te geven over bruto, netto en eenmalige kosten voor investeerders
 3. een aparte risicoparagraaf met uitleg over gebruikte risico classificaties

Analyse aanbevelingen
Ik vind het een goed teken dat de AFM nogmaals aanstuurt op een eenduidige manier van informatievoorziening aan investeerders en transparantie over de bruto, netto en eenmalige kosten voor investeerders.

De hoeveelheid informatie die ondernemers echter moeten gaan verstrekken voor een lening wordt echter wel heel gedetailleerd uitgewerkt en is heel uitgebreid. Dit kan voor de ondernemer en het platform stijgende kosten met zich meebrengen en elk onderscheidend vermogen zal hierdoor gaan verdwijnen tussen de platformen.

Crowdfunding of Marketplace Lending?Bovenstaande elementen zijn begrijpelijk vanuit de bescherming van de investeerder (rol AFM), maar zullen veel innovatie uit de crowdfundingsector gaan verwijderen. Op deze manier zullen de "crowdfunding" platformen transformeren naar een online platform voor kredietverstrekking. In de internationale markt worden dit soort aanbieders Marketplace Lending platformen genoemd.

Voor de investeerders die deze vorm van financieren vooral zien als belegging, is dat ook geen probleem en biedt het zelfs extra voordelen, omdat institutionele financiers ook mee gaan investeren die meer kwaliteit verwachten van de platformen en het makkelijk wordt voor investeerders om hun investeringen te spreiden. Ondernemers die al deze informatie aan moeten leveren, weten ook waar ze aan toe zijn en weten dat bij acceptatie van het platform, hun krediet ook gegarandeerd toegekend wordt.

Blijft investeren door een betrokken community mogelijk?
Voor de ondernemers echter die een betrokken netwerk van vanwege sociale motieven crowdfunding projecten willen ondersteunen (vaak met hogere bedragen) zorgt deze inperking echter voor een aanvullend probleem. Deze investeerders baseren hun investeringsbeslissing namelijk op heel andere elementen. Het is te hopen dat in de nieuwe (crowdfunding) wetgeving er ook ruimte blijft voor de sociale vorm van crowdfunding.

Het volledige rapport van de AFM is hier te downloaden (PDF).

Equity crowdfunding investeerders zien investering 22x stijgen

De digitale bank Revolut (2 miljoen klanten) is in een laatste financieringsronde toegetreden tot de "unicorns", bedrijven met een waardering van meer dan $1 miljard. In een Serie C ronde werd $250 miljoen opgehaald tegen een waardering van $1,7 miljard, een sterke groei van de waarde van het bedrijf, die in eerdere rondes haar klanten ook actief mee liet investeren via crowdfunding.

Tot 22x waardestijging voor crowdfunders
De financieringsronde is dan ook een succes voor de twee grootste equity crowdfunding platformen in Engeland. Revolut heeft zowel op CrowdCube (in 2016) als op Seedrs (in 2017) financiering opgehaald.

Op CrowdCube werd £1 miljoen opgehaald voor 2,39% van de aandelen (waardering bedrijf ca. £43 miljoen). Een jaar later werd in een volgende ronde via Seedrs £3,9 miljoen opgehaald (een ronde die zwaar was overschreven met  £18 miljoen aan toezeggingen). De waarde was toen al gestegen naar £276 miljoen.

De eerste investeerders via CrowdCube hebben daardoor (op papier) hun belang met 22x in waarde zien toenemen. De investeerders die een jaar later via Seedrs hebben geïnvesteerd hebben nog steeds hun aandelen 4x meer waard zien worden.

Voor CrowdCube is dit trouwens al de tweede "unicorn", na bierbrouwer BrewDog, waarbij vroege investeerders ook tot 28x hun investering zagen groeien.

NVP: Ruim €700 miljoen naar startups en scale-ups in 2017

Afgelopen week kwamen de jaarcijfers naar buiten van de NVP, de branchevereniging voor VC en Private Equity markt.

Uit het onderzoek blijkt dat er door Venture Capital bedrijven voor €320 miljoen geïnvesteerd is in 233 jonge en snelgroeiende bedrijven en dat er daarnaast € 411 miljoen aan groeikapitaal is geïnvesteerd in scale-ups en snelle groeiers.

Vooral <€1 miljoen deals
Uit een nadere analyse van de cijfers blijkt dat de Venture Capital bedrijven eigenlijk voornamelijk kleine financieringen <€1 miljoen verstrekken. Slechts 7 bedrijven kregen een investering >€5 miljoen. Dit zijn bedragen die ook via crowdfunding campagnes steeds vaker opgehaald worden.

Opkomst risicokapitaal crowdfunding
In Nederland is de financiering van risico-kapitaal via crowdfunding ook aan een opmars bezig. Via aandelen of converteerbare leningen is afgelopen jaar voor €17 miljoen aan financiering verstrekt. In die cijfers wordt de financiering via NPEX (€55 miljoen in afgelopen 4 jaar) nog niet meegenomen.

En het VK is deze markt al wat verder ontwikjeld Uit de laatste cijfers (Q1 2018) van de VC markt blijkt dat alleen in dit laatste kwartaal al voor £53,8 miljoen aan risicokapitaal verstrekt werd via equity crowdfunding (de totale investeringsmarkt was in het eerste kwartaal dan ook £1,26 miljard).

Volledige rapport van NVP is hier te downloaden (PDF).

ICOs zijn uit, de toekomst zijn Security Token Offerings (STOs)

Sinds 2016 is er voor $9,8 miljard via ICOs opgehaald. Uit onderzoek uit februari bleek al dat (meer dan) de helft van de ICOs uit 2017 gestopt waren.  Daarnaast is het voor toezichthouders en de ondernemers niet altijd duidelijk onder welk toezicht zij vallen.

Lang werd er gebruik gemaakt van het gebrek aan wetgeving, maar nu er (soms met terugwerkende kracht) blijkt dat de meeste campagne onder bestaande financiële wetgeving vallen, wordt het belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken in de verschillende vormen van "Token Offerings".

Payment, Asset en Utility tokens
Eerder schreef ik al uitgebreid over de 3 varianten voor tokens, zoals o.a. de Zwitserse toezichthouder ze classificeert: Payment tokens (crypto-currency), Asset-backed tokens (onderliggende "asset") en Utility tokens (gebruik van dienst via een token).

De Security Token Offerings vallen voor de Zwitserse toezichthouders dan ook onder de categorie "Asset-backed tokens" en vallen onder "securities wetgeving". Voor ondernemers die STOs in willen zetten, investeerders en toezichthouders wordt het op deze manier alleen maar overzichtelijker wat de verschillen zijn.

Lies, damned lies and statistics door IndieGoGo

Met statistieken en cijfers wordt vaak de situatie mooier voorgedaan dan hij werkelijk is. Deze week kwam ik een artikel tegen van Julio Terra (disclaimer: werkzaam bij Kickstarter) die kritiek had op de cijfers die IndieGoGo publiceert op haar platform.

Ook eerdere financieringsrondes getoond
Bovenstaande plaatje is een screenshot van een campagne op IndieGoGo. Er wordt aangegeven dat het project al ruim €7 miljoen heeft opgehaald. Dat is een mooi succes en ziet er indrukwekkend uit. Wanneer je echter over het vraagteken gaat met je muis zie je echter dat ruim $6,5 miljoen hiervan op een "vorig platform" is opgehaald (lees: Kickstarter).

83% funding via Kickstarter
Het wordt nog interessanter. 3 van de 6 grootste campagnes op IndieGoGo zijn oorspronkelijk bij Kickstarter gestart. 83% van het opgehaalde bedrag wat daar getoond wordt is via Kickstarter opgehaald.

Transparantie
Nieuwe financieringsvormen, zoals crowdfunding, hebben veel te winnen en verliezen met transparantie. Daarom kunnen zulke verdraaiingen van de waarheid erg schadelijk zijn. Welke statistieken kunnen we nog geloven in deze tijd van fake news?

In de media

Regelmatig wordt ik gevraagd om input te leveren op ontwikkelingen in de (internationale) markt van alternatieve financiering. Hierbij enkele actuele artikelen.

Security ICOs zijn de volgende stap in equity crowdfunding

Een analyse waarom security tokens wel eens de volgende fase van equity crowdfunding zouden kunnen zijn en waarom de crowdfunding wetgeving in Litouwen veel mogelijkheden biedt voor nieuwe crowdfunding ICO platformen.

Alternatieve financiering - op weg naar volwassenheid

Een uitgebreid interview over de ontwikkelingen in de Alternatieve Financieringsmarkt en waarom het voor professionele en particuliere beleggers een interessante asset-class is geworden om ook in te investeren.

Markt en toezicht wordt volwassen
Belangrijkste element wat ik hier beschrijf is dat ik na 10 jaar in deze sector de markt steeds volwassener zie worden en dat het voor financiers op zoek naar rendement nu een goed moment is om zich er in te verdiepen. Europese en Nederlandse wetgeving helpt hierbij, maar er zijn nog geen belangenorganisaties die opkomen voor de particuliere investeerders.

Het digitale magazine is hier te downloaden.

Contact

Inspiratie opgedaan en advies of onderzoek nodig bij vraagstukken rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).