Alle details EU Crowdfunding wetgeving | NL voortrekker in wetgeving ICO / cryptovaluta?

Er gaat Europese Crowdfunding wetgeving komen! Binnen de nieuwe FinTech agenda van de Europese Commissie wordt in eerste instantie de nadruk gelegd op een Europese crowdfunding vergunning. In deze nieuwsbrief daarom een deep-dive in dit nieuwe voorstel, inclusief een samenvatting van enkele belangrijke tekortkomingen in dit voorstel.

Verder deze week:

  • Hoekstra wil een voortrekkersrol in Europa bij het opstellen van regels rond cryptovaluta en ICOs
  • ABN AMRO ontwikkelt alternatief voor derdengeldrekening
  • Philips en Hartstichting lanceren crowdfunding voor AEDs
  • Global Research Alliance for Sustainable Finance

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Europese vergunning voor crowdfunding platformen

Als onderdeel van het nieuwe FinTech actieplan om een mondiale FinTech-hub te worden maakte de Europese Commissie het voorstel bekend voor een pan-Europees label voor crowdfunding platformen. Sinds de oprichting van het European Crowdfunding Network maken we ons hier al sterk voor, dus het is goed om te zien dat het er nu gaat komen.


Opt-in
De huidige (draft) versie die is gepresenteerd introduceert een nieuw model voor "Crowdfunding Service Providers" (CSP) om zelf te kiezen om via een opt-in regeling te kiezen om de nieuwe Europese wetgeving te volgen of om gebruik te blijven maken van de bestaande nationale wetgeving. In het laatste geval kan de vergunning (of ontheffing in Nederland) vaak niet gebruikt worden om de diensten in andere landen op te starten. Zelfs voor MiFID platformen is het lastig gebleken om de diensten in andere landen op te starten, vanwege aanvullende nationale wetgeving.

De nieuwe Europese Crowdfunding vergunning moet hier een eind aan maken en tegelijkertijd ook de beleggers op de crowdfunding platformen beschermen door duidelijke regels inzake openbaarmaking van informatie, regels inzake governance en risicobeheer en een coherent toezicht (ESMA).

Onderdeel van Capital Market Union (kapitaalmarktenunie)
Het voorstel is onderdeel van het brede palet aan nieuwe wetten en stimuleringsmaatregelen voor de Capital Market Union. Het plan is dat dit in 2019 van start zal gaan. Dit zal waarschijnlijk ook de planning zijn voor de nieuwe EU Crowdfunding wetgeving.

De Europese vertegenwoordigers zeggen hier in het persbericht over:

Valdis Dombrovskis, "Om mondiaal te kunnen concurreren, moeten de innovatieve ondernemingen van Europa toegang hebben tot kapitaal, ruimte krijgen om te experimenteren en groeimogelijkheden hebben. Dit is het uitgangspunt voor ons FinTech-actieplan. Een EU-crowdfundingvergunning zou de crowdfundingplatforms helpen in Europa door te groeien en hen helpen beleggers en ondernemingen uit de hele EU bijeen te brengen. Bedrijven en ondernemers zouden meer kansen krijgen om hun ideeën aan de man te brengen bij een grotere groep financiers."

Jyrki Katainen,"Nieuwe technologieën transformeren de financiële sector door een omwenteling in de manier waarop mensen toegang krijgen tot financiële diensten. Alternatieve financieringsbronnen, zoals crowdfunding of peer-to-peerleningen, brengen spaarders en beleggingen direct bijeen. Ze maken de markt toegankelijker voor innovatieve ondernemers, start-ups en kleine ondernemingen. Dit is een centrale doelstelling van de kapitaalmarktenunie."

De perspresentatie is hier terug te kijken.

Beperkingen huidige draft voorstel
Hoewel ik erg blij ben met dit initiatief, zitten er in de huidige draft versie nog wel een aantal weeffouten/tekortkomingen die de acceptatie en de effectiviteit van deze nieuwe vergunning zullen beperken. Enkele van de belangrijkste aandachtspunten:

  1. Bovengrens van €1 miljoen - Om redenen die beperkt zijn onderbouwd is een maximale grens van €1 miljoen ingesteld om financiering op te halen door projecten op het platform. In veel Europese landen lig de grens in nationale wetgeving al een stuk hoger (€2,5m tot €5m in Nederland). Voor platformen om rendabel te worden, maar ook om grotere bedrijven en scale-ups financiering via crowdfunding op te laten halen zal deze grens een stuk moeten worden verhoogd naar bijvoorbeeld €8m (bestaande EU bovengrens om zonder prospectus financiering op te halen binnen)
  2. Verschillen tussen investeringen en leningen duidelijk maken - Binnen het voorstel wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen leningen (met structurele afschrijvingen) en investeringen (aandelen of obligaties). Vanwege de verschillen in risico's is het belangrijk dat hier in de nieuwe wetgeving onderscheid in wordt gemaakt.
  3. Skin in the game - In het huidige voorstel wordt het verboden voor managers, medewerkers en aandeelhouders van een platform om zelf mee te investeren in proposities op het eigen platform. Juist deze "skin in the game" kan extra vertrouwen wekken voor investeerders en zou niet verboden moeten worden. Ook kan dit problemen opleveren voor (equity) platformen waarbij het verdienmodel afhankelijk is van een vervolgfinanciering en waarbij de organisatie een (klein) aandeel ontvangt als vergoeding. Op deze manier zijn belangen van platform en investeerders dezelfde, wat beter is voor alle partijen.
  4. Marketing - Er worden beperkingen opgelegd op het voeren van marketing activiteiten om projecten te promoten. Dit is een goede regel, maar nog beter zou zijn dat hiermee ook in heel Europa op dezelfde manier marketing ingezet kan worden. Ook op dit vlak moeten platformen in alle Europese landen aan specifieke marketing richtlijnen voldoen (richting consumenten)
  5. Investeerderstest flexibel maken -  Als onderdeel van het investeringsproces zal er een investeerderstest moeten komen om investeerders de risico's uit te leggen en tegen zichzelf te beschermen. In het huidige voorstel is deze test erg basaal. Deze zou flexibel moeten zijn voor verschillende financieringsvormen (zie ook punt 2)
  6. Verhandelbaarheid - Onder de nieuwe wetgeving zal het mogelijk worden om via een "bulletin board" te gaan handelen, maar het vaststellen van een (richt)prijs is niet mogelijk. Om extreme fluctuatie in waardering te voorkomen, wat voor vervolgfinanciering voor bedrijven mogelijk problematisch zou zijn, zou het mogelijk moeten zijn om wel een vaste handelsprijs vast te laten stellen.

Al met al een zeer goede stap tot nu toe. De komende periode wordt het belangrijk om de weeffouten uit dit voorstel te krijgen. Via diverse kanalen wordt hier nu actief toenadering gezocht om dit te bespreken.

Hoekstra wil een voortrekkersrol in Europa bij het opstellen van regels voor cryptovaluta

Minister van Financiën Wopke Hoekstra wil de handel in cryptovaluta aan banden leggen. Ook wil hij onderzoeken of voor beursgangen van cryptocurrency's, zogeheten initial coin offerings (ico's), dezelfde regels moeten gelden als voor normale beursgangen. Hoekstra wil een voortrekkersrol in Europa bij het opstellen van regels voor cryptovaluta, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. "Ik zal mij daarbij actief in Europees verband inzetten om cryptovaluta aan regels te binden om ongewenste verschijningsvormen aan te pakken."


Wetgeving is goed, maar wel proportioneel
Vanuit de crypto/ICO sector is in grote lijnen positief gereageerd om meer duidelijkheid te krijgen over wetgeving. Om via een ICO geld op te halen en een community aan een organisatie te binden, kan het concept erg goed ingezet worden, mits er aan duidelijke randvoorwaarden wordt voldaan om de investeerders op een adequate manier te beschermen.

Dat de minister hierbij kijkt naar bestaande wetgeving is logisch, maar om het gelijk te trekken met een beursgang is vreemd. Een ICO wordt juist door meestal door een kleinere organisatie gedaan. Het is daarom logischer om te kijken naar bestaande wetgeving rond (equity) crowdfunding, zoals MiFID2 of de nieuwe Europese crowdfunding wetgeving, zolang het opgehaalde doelbedrag onder de €8m blijft is dit goed in te zetten. Wanneer de ICOs meer op willen halen, dan kan het logisch zijn om de prospectus richtlijnen te volgen.

ABN AMRO ontwikkelt alternatief voor derdengeldrekening

Om transacties via een eigen platform te laten lopen houden zetten alternatieve financiers vaak een derdengeldrekening op. Administratief en qua kosten voor governance kan dit aardig oplopen. ABN AMRO heeft hiervoor op basis van blockchain technologie een alternatief ontwikkeld. De klanten van de alternatieve financiers kunnen via dit systeem allemaal een eigen rekeningnummer krijgen en de rekeningen vallen direct onder bancair toezicht. Het online beurs platform Nxchange gaat hier als eerste gebruik van maken.

Philips en Hartstichting lanceren crowdfunding voor AEDs

Een mooi voorbeeld hoe corporates en non-profits samen de mogelijkheden van crowdfunding inzetten om lokale betrokkenheid te creëren en lokale projecten te steunen. Via het nieuwe crowdfunding platform BuurtAED.nl is het mogelijk om in je eigen buurt een campagne te starten om een AED (€2450) te financieren en lokaal te installeren.

Global Research Alliance for Sustainable Finance

Initiatiefnemers Maastricht Universiteit en Oxford University hebben met enkele tientallen andere internationale universiteiten het "Global Research Alliance for Sustainable Finance" netwerk opgezet om beter onderzoek te doen naar duurzame investeringen. In september vind de eerste bijeenkomst plaats in Maastricht.

Omdat veel duurzame investeerders en investeringen steeds vaker gebruik maken van alternatieve financiering is het interessant om dit netwerk in de gaten te houden.

Contact

Inspiratie opgedaan en advies of onderzoek nodig bij vraagstukken rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).