Alternatieve financiers verenigen zich in brancheorganisatie | Crowdfunding groeit met 48%

Wow, wat een week! Begin deze week een fantastisch academisch congres in Utrecht met 75 onderzoekers uit Japan, India, VS en diverse Europese landen en vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Afgelopen woensdag een discussie met kamerleden over alternatieve financiering voor het mkb en last-but-not-least mocht ik gisteren de nieuwe brancheorganisatie van alternatieve financiers in Nederland bekend maken: Stichting MKB Financiering.

Daarom deze week ook eenmalig mijn nieuwsbrief op vrijdag ipv woensdag, zodat ik al het nieuws van deze week goed kan meenemen.

Deze week de volgende artikelen:

  • Alternatieve financiers verenigen zich in brancheorganisatie
  • In gesprek met kamerleden over financiering voor het mkb
  • Crowdfunding in Nederland groeit met 48% in derde kwartaal
  • Investeringsfondsen stappen zelden in start-ups van vrouwen
  • Trends in de Europese markt voor alternatieve financiering
  • The changing landscape of firm financing in Europe, the United States and Japan

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Alternatieve financiers verenigen zich in brancheorganisatie

Het FD schrijft over de lancering van de nieuwe brancheorganisatie van alternatieve financiers (Stichting MKB Financiering). Hier werd vooral ingegaan op de rol die de organisatie kan spelen om de sector te professionaliseren en meer bekendheid te geven aan nieuwe financieringsvormen.

Door het grote aantal nieuwe aanbieders en financieringsvormen is het voor ondernemers en adviseurs niet altijd mogelijk om de juiste financiers te vinden. Ook kan de organisatie door zelf-regulering zorgen voor een hogere kwaliteit van de aanbieders in de markt.

Zelf ben ik de afgelopen 9 maanden betrokken geweest bij de voorbereidingen van deze organisatie. De komende periode zal ik dit initiatief als directeur gaan leiden, met als belangrijkste ambitie dat er een duidelijke stem zal zijn richting alle stakeholders en dat de sector verder gaat met professionaliseren.

€5 miljard aan financiering voor 25.000 ondernemers

De alternatieve financieringsmarkt groeit snel. Dit jaar zal er ca. €1 miljard aan financiering worden verstrekt. In de komende 3 jaar verwacht de sector nog minimaal €5 miljard te kunnen verstrekken aan 25.000 ondernemers, waardoor in 2021 het marktaandeel binnen de mkb financieringsmarkt van deze nieuwe financiers naar ca. 20% gegroeid zou kunnen zijn.

In sommige sectoren (micro-financiering en kleinbedrijf) ligt dit percentage nu waarschijnlijk al een stuk hoger, hier zal ook binnenkort uitgebreider onderzoek naar worden gedaan.

Marktinitiatief en oprichters

De Stichting MKB Financiering is een initiatief van 10 marktpartijen die samen de sector willen professionaliseren. De partijen zijn daarnaast een doorsnede van de markt van alternatieve financiering om zo veel mogelijk verschillende financieringsvormen te vertegenwoordigen. De oprichters zijn Boozt24, Collin Crowdfund, Dynamic Credit, Fiduciam, Funding Circle, Fund IQ, Lendix, NPEX, Voldaan en Spotcap. Deze kerngroep heeft het afgelopen half jaar gewerkt aan de structuur, een gedragscode en onderlinge afspraken met brancheverenigingen en het Ministerie van EZK.

Tijdens dit traject is met een groot aantal andere financiers gesproken die ook hun steun hebben uitgesproken en graag wilden bijdragen. Vanwege de voortgang is besloten om te starten met deze kerngroep en na de lancering snel met de overige partijen om de tafel te gaan zitten om ook aan te sluiten.

De organisatie streeft er naar om alle serieuze, professionele alternatieve financiers aan zich te binden die mkb financiering verstrekken en die ook de gedragscode na kunnen en willen leven. Deze gedragscode is opgesteld met als doel om door middel van strenge zelfregulering vast te leggen dat de aangesloten partners de belangen van ondernemers zullen respecteren bij het verstrekken van financiering om de sector ook duurzaam te kunnen laten groeien.

Gedragscode

De organisatie heeft een Gedragscode MKB Financiering opgesteld die vastlegt op welke manier de aangesloten organisatie om zullen gaan met (klein-zakelijke) mkb financiering. Hierin is o.a. vastgelegd dat financiers zich inzetten om passende financiering te verstrekken aan ondernemers. Ook is vastgelegd dat er een centraal klachtenloket wordt ingesteld, waarover we in gesprek zijn met Kifid en dat communicatie richting ondernemers correct, duidelijk en niet misleidend mag zijn.

De Gedragscode zal de komende maanden in overleg met ondernemersnetwerken en brancheorganisaties voor adviseurs en accountants verder worden aangescherpt. Alle aangesloten partners confirmeren zich aan deze gedragscode. Deze zal ook binnenkort op te vragen zijn via de website.

Ministerie van EZK

Het initiatief is door het Ministerie van EZK positief ontvangen en het ministerie heeft toegezegd om elk kwartaal met de organisatie de ontwikkelingen in de sector te willen bespreken. Het past ook goed binnen het MKB Actieplan van Staatssecretaris Mona Keijzer om de toegang tot financiering voor het mkb te verbreden.

Het Ministerie van EZK heeft daarnaast toegezegd om financieel bij te dragen aan activiteiten om alternatieve financieringsvormen meer bekendheid te geven richting ondernemers en adviseurs.

Volgende stappen

De komende maanden zal de organisatie actief in overleg gaan met de verschillende stakeholders in de mkb financieringsmarkt, van ondernemersnetwerken en adviseurs, tot toezichthouders en de NVB om verdere samenwerking te bespreken.

Ik ben persoonlijk erg blij dat de sector deze stap heeft willen zetten en kijk er naar uit om de komende tijd deze organisatie op de kaart te zetten en er voor te zorgen dat alternatieve financiering verder door kan groeien de komende jaren!

In gesprek met kamerleden over financiering voor het mkb

Afgelopen woensdag was ik op uitnodiging van ONL en de Tweede Kamer aanwezig bij het bespreken van het MKB Toekomstplan 2030 met diverse kamerleden van VVD, CDA, Groen Links, D66, PvdA en Denk, waarin ik werd gevraagd om de huidige status van de alternatieve mkb financieringsmarkt toe te lichten.

Tijdens deze bijeenkomst heb ik onder andere aangegeven dat deze markt al een stuk groter is dan vaak gedacht. Van de €14 miljard die dit jaar door mkb ondernemers verwacht wordt om aan te vragen (financieringsmonitor 2017-2), zal naar verwachting minimaal 5% dit jaar al via alternatieve financiers verstrekt worden. Dit kan onder de juiste voorwaarden stijgen naar ca. 20% in de komende 3 jaar.

Ook heb ik tijdens dit gesprek de kamerleden bij kunnen praten over de doelstellingen en achtergrond van de Stichting MKB Financiering.

Crowdfunding in Nederland groeit met 48% in derde kwartaal

Deze week kwamen ook nieuwe cijfers naar buiten over de groei van crowdfunding. In het derde kwartaal van 2018 is de crowdfundingmarkt in Nederland met 48% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De markt voor crowdfunding-leningen en aandelen kwam afgelopen drie maanden uit op 45,3 miljoen euro verdeeld over 634 projecten volgens de laatste cijfers van Crowdfundmarkt.nl.

€160 miljoen

Over heel 2018 staat de teller nu op 160,4 miljoen euro verdeeld over 1761 projecten. In 2016 en 2017 werd in de laatste drie maanden van het jaar veruit het meest gecrowdfund.

De hoeveelheid financiering van vorig jaar (182,5 miljoen euro) zal dan ook zeker overschreden worden.

Investeringsfondsen stappen zelden in start-ups van vrouwen

Investeringsfondsen voor jonge bedrijven steken vrijwel al hun geld in start-ups die door mannen worden geleid. Slechts 1,6% van de start-ups stond onder leiding van een vrouw, blijkt uit onderzoek.

Betere spreiding en diversiteit bij investeringen in startups via crowdfunding

Uit onderzoeken naar crowdfunding blijkt dat deze nieuwe vorm van financiering meer diversiteit in investeringen kan opleveren. Via Kickstarter worden namelijk meer vrouwelijke projecten succesvol gefinancierd en worden investeringen ook gedaan in andere regio's.

In aanloop naar onze congres bij de Universiteit Utrecht, werd mij gevraagd om een overzicht te geven van de belangrijkste trends op het gebied van alternatieve financiering in Europa.

Wetgeving in Europa en individuele landen

Ik ben daarbij ingegaan op de ontwikkelingen rond wetgeving (EU crowdfunding/ICO wetgeving versus nationale wetgeving in diverse landen) en de groei van alternatieve financiering.

Daarnaast heb ik een overzicht gegeven over de onderwerpen die op ons congres voor onderzoekers in Utrecht, wat we samen met Oxford University hebben georganiseerd, besproken zou worden.

Hier waren ook 2 vertegenwoordigers van de Europese Commissie bij aanwezig, die de plannen en ambities voor pan-Europese wetgeving hebben toegelicht, inclusief de ICO wetgeving.

The changing landscape of firm financing in Europe, the United States and Japan

Het CPB kwam deze week uit met een uitgebreid onderzoek naar het veranderende financieringslandschap voor bedrijven in Europa, Japan en de VS tussen 1995-2016.

Meer financiering "uit de markt"

Hoewel de financiële structuur over die periode relatief stabiel is gebleven, merken de onderzoekers een verschuiving op van banken naar bedrijfsfinanciering "uit de markt". Vooral de uitgifte van bedrijfsobligaties is gestegen in populariteit.  Vooral in de bankgebaseerde EU-landen en Oost-Europese landen daalt het bancaire krediet.

Nederland

De onderzoekers hebben natuurlijk extra aandacht besteed aan de Nederlandse situatie. Voor Nederland wordt ook een gematigde toename van marktfinanciering gezien. Terwijl het bankkrediet voor niet-financiële ondernemingen de laatste jaren stagneert, is er een lichte toename in de omvang van bedrijfsobligaties en durfkapitaalmarkten te zien.

De onderzoekers zien ook een sterke groei in alternatieve financieringsvormen en zien daarbij vooral een snelle groei in factoring.

Het gehele rapport is hier te downloaden (PDF).

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over vraagstukken en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).