Beleggen in neushoorns | € 4,3 miljard geïnvesteerd in startups | Consultatie Coronabelastingschulden | Eisen EBA voor berekening kredietscores Europese Crowdfunding vergunning bekend

De afgelopen jaren is er een sterke toename gezien in investeringen in startups, vooral vanwege veel hogere gemiddelde investeringen. Hoewel het aantal startups dat financiering op haalt via Venture Capital is gegroeid van 200 naar ca. 300 per jaar, is de totale investering gestegen van €200 miljoen tot €1,8 miljard.

Verder deze week een artikel over het Amerikaanse Private Equity bedrijf KKR, wat bij een groot aantal bedrijven waar ze in hebben geïnvesteerd, er voor gezorgd hebben dat alle medewerkers aandelen in het bedrijf krijgen. Bij een laatste exit, waarin zij zelf financieel een goede klapper maken, ontvangen de medewerkers ook gemiddeld $175.000 per persoon.

Zijn er in Nederland ook Venture Capital en private equity bedrijven die dit eisen of verwachten van de bedrijven waarin ze investeren? Als je hier tips over hebt, dan hoor ik dit graag.

Artikelen deze week:

  • Groei investeringen in startups zet door (NVP onderzoek)
  • Private equity en medewerkersparticipatie levert hoog rendement voor investeerders en medewerkers
  • Consultatie Coronabelastingschulden - Kritiek op WHOA en verzoek om maatwerk voor getroffen sectoren
  • Eisen EBA voor berekening kredietscores en transparantie over risico's Europese crowdfunding vergunning bekend
  • Beleggen in zwarte-neushoorn-obligatie bij ASN Bank

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Groei investeringen in startups zet door (NVP onderzoek)

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) heeft een overzicht gemaakt van de investeringen door Venture Capital en Private Equity bedrijven. Ook dit jaar waren er weer records te melden. Wel waarschuwede de NVP dat steeds meer kapitaal voor grote investeringsrondes uit het buitenland afkomstig is.

€4,3 miljard aan kapitaal opgehaald door startups en scale-ups

Ook afgelopen jaar werd er weer een recordbedrag opgehaald door startups en scaleups. Het aantal investeringen is niet veel gestegen, maar het invetseringsbedrag is wel verdubbeld per investering:

  • 318 Nederlandse startups trokken een totaal van €1,8 miljard aan van binnen- en buitenlandse venture capitalists. Veruit het meeste ooit. In 2020 was dit nog €790 miljoen voor 308 Nederlandse startups;
  • 113 Nederlandse scaleups trokken samen bijna €2,5 miljard aan van binnen- en buitenlandse investeerders. Dit is fors hoger dan het vorige hoogtepunt uit 2020, toen dit €900 miljoen voor 79 bedrijven was;
  • Vooral buitenlandse investeerders zijn fors hogere rondes gaan investeren;

Beleggers vertrouwden Nederlandse venture capitalists en groeikapitaalfondsen €2,5 miljard aan nieuw kapitaal toe. Ook dat is historisch hoog. In 2020 was dit nog €1,7 miljard. Dit kapitaal komt vooral van privé personen en family offices, in beperkte mate van institutionele beleggers.

Investeringen naar omvang

Kenmerkend voor venture capital is dat 98% van het totaal aantal investeringen kleiner is dan € 5 miljoen eigen vermogen.

Alle cijfers: NVP Marktcijfers 2021

Private equity en medewerkersparticipatie levert hoog rendement voor investeerders en medewerkers

Private equity en medewerkersparticipatie levert hoog rendement voor investeerders en medewerkers

In Amerika is het participeren door medewerkers in bedrijven veel normaler. Niet alleen in de (snelgroeiende) high-tech scaleups en startups, maar ook in het "normale" mkb. Bij de verkoop van het Amerikaanse industriebedrijf CHI Overhead Doors verdienden de medewerkers gemiddeld $175.000 aan de verkoop van het bedrijf.

Mede-eigenaar bij investering door KKR

Bij de overname van het bedrijf in 2015 door KKR, ontvingen alle medewerkers, van chauffeurs tot medewerkers op de werkvloer en op kantoor, aandelen in het bedrijf. Medewerkers die minder dan $100.000 verdienden kregen dit gratis, overige medewerkers konden de aandelen met korting aanschaffen.

Employee-ownership steeds meer de norm bij investeringen door KKR

Het beleid bij KKR is dat zij sinds 2011 "employee ownership" actief stimuleren en dit bij steeds meer bedrijven invoeren waarin zij investeren. Zij hebben nu bij 25 bedrijven dit gedaan, waarmee 45.000 medewerkers voor enkele miljarden aan aandelenwaarde in bezit hebben.

Ownership Works - $20 miljard aan waarde voor medewerkers

KKR is overtuigd van dit model, waarin investeerders en medewerkers beiden profiteren van de succesvolle groei van het bedrijf. Daarom zijn zij ook mede-oprichter van Ownership Works, een organisatie die als doel heeft om in 10 jaar tijd voor $20 miljard aan aandeelhouderswaarde te creëren voor medewerkers.

Consultatie Coronabelastingschulden - Kritiek op WHOA en verzoek om maatwerk voor getroffen sectoren

Op 26 januari 2022 is de motie Mulder aangenomen in de Tweede Kamer waarin de regering wordt verzocht om in overleg te treden met de hard getroffen sectoren in het bedrijfsleven, zoals de horeca en kappers, om tot een oplossing te komen voor de problematiek die speelt omtrent het aflossen van uitgestelde belastingschulden.

Internetconsultatie

Naast directe gesprekken met brancheorganisaties, heeft de regering ook een openbare internetconsultatie gestart waar iedereen input mocht leveren. Na het sluiten van de termijn blijken er 35 openbare reacties ingestuurd te zijn.

Veel reacties komen van ondernemers die aangeven veel privé geld in de onderneming te hebben gestoken en geen pensioen meer hebben. Ze verwachten redelijk wat faillissementen wanneer er geen regeling beschikbaar gaat komen om (een deel van) de schud kwijt te schelden.

De ondernemersnetwerken INRetail, ONL voor Ondernemers en platform evenementenbouwers roepen de regering op om met maatwerk te komen, waarin voor sectoren regeling kunnen worden getroffen, zoals het verlengen van de termijn voor terugbetaling van 5 naar 10 jaar, of kwijtschelding van een deel van de schuld (al zijn meeste partijen niet voor een kwijtschelding, omdat collega ondernemers vaak wel betaald hebben). Ook moet er aandacht zijn voor ondernemers die moeten stoppen en hoe zij ondersteund kunnen worden.

20% retailondernemingen failliet

INRetail geeft aan dat zij verwacht dat  20% van de retailondernemingen failliet zal gaan, specifiek in middelgrote steden en langs de grensstreken. Dit betreft hoofdzakelijk zelfstandig ondernemers die privé aansprakelijk zijn en in minder mate ondernemers met een BV.

WHOA werkt niet

Ook is er veel kritiek op de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), omdat ie voor kleinere ondernemingen te complex en te kostbaar zijn.

Rondetafelgesprekken

De input uit de consultatie zal in een rondetafelgesprek worden besproken met de betrokken sectoren in het bedrijfsleven.

Eisen EBA voor berekening kredietscores en transparantie over risico's Europese crowdfunding vergunning bekend

De European Banking Authority (EBA) heeft de laatste details bekend gemaakt over de manier waarop crowdfunding platformen de kredietscores moeten berekenen en op welke manier zij hier over moeten communiceren. Zij moeten transparant maken op welke wijze zij tot een waardering zijn gekomen.

Credit risk assesment and loan valuation

Naast technische details over de berekening van kredietscores wordt ook in detail voorgeschreven hoe platformen om moeten gaan met beoordelen van kredietrisico's en waardebepaling van de (openstaande) leningen.

Ook wordt uitgewerkt aan welke eisen de governance binnen de organisatie moet voldoen zodat de risico beoordeling goed geborgd is binnen de organisatie ter bescherming van de investeerders.

Alle details zijn hier te vinden: "Final draft RTS on credit scoring and loan pricing disclosure, credit risk assessment and risk management requirements for crowdfunding service providers"

Beleggen in zwarte-neushoorn-obligatie bij ASN Bank

Beleggen in zwarte-neushoorn-obligatie bij ASN Bank

Altijd al willen beleggen in zwarte neushoorns? ASN Bank maakt het mogelijk. Het biodiversiteitsfonds dat de duurzame bank aanbiedt heeft een obligatielening geïntroduceerd die bedoeld is om de populatie zwarte neushoorns in Zuid-Afrika te beschermen én te laten groeien (in aantal).

Zwarte-neushoorn-obligatie

De Wereldbank geeft een zwarte-neushoorn-obligatie uit. Grote beleggers konden zich de afgelopen tijd inschrijven op deze vijf jarige lening. In totaal werd er €140 miljoen opgehaald. Het geld dat wordt gestoken in de leefomgeving van het dier, bijvoorbeeld voor nieuwe bomen en planten.

Rendement op basis van populatiegroei (Nature Impact Bond)

Het rendement van de obligatie wordt gebaseerd op succes van de investering. Beleggers ontvangen namelijk geen vastgestelde rente, maar een uitkering die gekoppeld is aan de populatiegroei in twee Zuid-Afrikaanse natuurreservaten. Deze uitkering loopt op tot een eenmalige uitkering van 9,17% aan het eind van de looptijd wanneer er meer dan 4% groei wordt gerealiseerd van het aantal neushoorns.

Het rendement (Conservation Success Payment) wordt betaald door Global Environment Facility (GEF), een van de grootste natuurfondsen wereldwijd. Op deze manier hoeft het fonds alleen te betalen voor succesvolle investeringen in natuur.

Bij succes overweegt de Wereldbank om ook een zwarte-neushoorn-obligatie in Kenia uit te geven. Daarnaast zou er gekeken worden naar soortgelijke obligaties, die gekoppeld kunnen worden aan andere bedreigde diersoorten zoals de leeuw, tijger of gorilla.

Voorzitter Comité voor Ondernemerschap spreekt op congres Kop of Munt, over de veranderende MKB financieringsmarkt

Stichting MKB Financiering (SMF) organiseert op maandag 13 juni 2022 in Utrecht het congres Kop of Munt, over de veranderende MKB financieringsmarkt.

Dit jaarlijkse event van SMF is het belangrijkste event voor mkb financiers, mkb financieringsadviseurs en andere belanghebbenden uit de sector.

Ook Jacques  van den Broek, ex-CEO Randstad de nieuwe voorzitter van het Comité voor Ondernemerschap  heeft aangekondigd te komen spreken op dit event. Hij zal spreken over het versterken van de solvabiliteit van het mkb, onder andere op basis van het adviesrapport over het versterken van het eigen vermogen van het mkb wat het Comité afgelopen jaar heeft uitgebracht richting het kabinet.

Meer informatie en aanmelden kan hier: Kop of Munt, over de veranderende MKB financieringsmarkt

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en nieuwe businessmodellen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reactie op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).