BMKB-C voor non-bancaire financiers open | Wat doen andere landen voor het mkb? | 2 gratis webinars voor ondernemers en start-ups

Na de Corona-special van afgelopen weekend met Nederlandse maatregelen, nu weer een "normale" nieuwsbrief. Vanzelfsprekend bespreek ik deze week weer enkele Corona/Covic-19 artikelen, zoals de opengestelde BMKB-C regeling voor non-bancaire financiers, maar heb ik ook een aantal internationale artikelen opgenomen.

Deze artikelen heb ik deze week geselecteerd:

 • Verruimde borgstelling overheid (BMKB-C) nu ook beschikbaar voor non-bancaire financiers
 • Do’s en dont’s bij een BMKB-C aanvraag bij de bank door BDO
 • 'Hoe krijgen we het geld bij mkb-ondernemers?'
 • Peer-2-Peer lending platform Lending Club koopt bank
 • Crowdfunding Frankrijk naar 629 miljoen
 • Seedrs en CrowdCube grootste equity investeerders in VK
 • Crowdfunding in Europa - Wat doen platformen en overheden?

Webinars en Podcasts:

 • Podcast ONL - financieringsmogelijkheden voor ondernemers
 • Coronavirus webinar: Het steunpakket voor ondernemers - deel 2
 • Startups & Corona: financing options

SMF kennis blog artikelen over Corona acties:

 • Als de muziek stopt - Liquiditeitsplanning opstellen
 • Speed is what you need - Kom in actie
 • Corona, doe beroep op een financieringsadviseur

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Verruimde borgstelling overheid (BMKB-C) nu ook beschikbaar voor non-bancaire financiers

De verruiming van de BKMB-regeling, die enkele weken al werd aangekondigd, is nu per direct ook opengesteld voor een bredere groep van non-bancaire financiers. Dat is vanmorgen bevestigd door Stichting MKB Financiering, die zich hier de afgelopen weken actief voor heeft ingezet.

De BMKB is een borgstelling voor het mkb (inclusief starters), om een lening te verkrijgen voor investeringen en wordt gebruikt voor investeerders die het mkb willen ondersteunen. De BMKB-C regeling is een speciale, tijdelijke crisismaatregel om de mkb financiers een uitgebreidere dekking te geven.

Verruiming van borgstelling tot 67,5%

Bij de normale BMKB borgstelling staat de overheid garant voor 90% van de helft van de financiering. Effectief dus 45%. Met de BMKB-C regeling wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%, waardoor de overheid effectief voor 67,5% van de lening garant staat en de mkb financier voor de rest.

Bovendien is de BMKB-C regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. De ondernemer moet hier echter wel 3,9% provisie over betalen. Financiers en ondernemersnetwerken zijn echter met een luide oproep gekomen om deze provisie in deze periode niet te vragen. Hierdoor dalen de lasten voor ondernemers sterk, wat in de huidige crisis-tijd en de aankomende recessie erg belangrijk gaat zijn.

Versnelde accreditatie

RVO heeft aangegeven dat er speciaal voor de BMKB-C borgstelling er een versnelde accreditatie mogelijk is voor mkb financiers, zodat zij hier ook snel gebruik van kunnen maken. Dit is een erg bijzondere en mooie stap van het RVO die nog steeds een goede afweging moet maken over de mkb financiers die gebruik mogen maken van de regeling, maar toch snel deze financiers de mogelijkheid wil bieden om het mkb te blijven financieren.

Kwaliteit mkb financiers

Persoonlijk ben ik erg blij dat deze regeling nu ook geopend is voor non-bancair financiers, al ben ik wel benieuwd naar de exacte implementatie er van. De regeling kan namelijk niet voor alle non-bancaire financiers ingezet worden, dus het is de vraag hoe ruim de mogelijkheden zijn. Daarnaast zal het ook erg belangrijk zijn dat RVO kritisch blijft op de kwaliteit van de mkb financiers die de borgstelling verkrijgen.

Als er namelijk ook mkb financiers door de versnelde accreditatie komen die niet-passende financieringsproducten aanbieden (zoals flitskredieten) of via agressieve marketing/reclame of het betalen van kick-back vergoedingen aan adviseurs klanten lokken onder verkeerde voorwendselen, dan wordt er een verkeerd signaal aan de markt gegeven.

Do’s en dont’s bij een BMKB-C aanvraag bij de bank door BDO

BMKB-C regeling aanvragen? Victor Verstappen van BDO heeft zijn ervaringen van de eerste 2 weken dat de regeling open staat online gezet in een blog. Dit zijn ervaringen die hij heeft opgedaan bij de begeleiding van de ondernemers die klant zijn bij BDO en die hij persoonlijk heeft begeleid.

Aanvragen bij huisbank

Hij beschrijft in zijn blog de aanvragen van ondernemers bij de eigen huisbank. Aanvragen bij banken die de onderneming nog niet goed kennen hebben (nog) minder kans van slagen, geeft hij aan in zijn artikel. In het algemeen ervaren zijn klanten nog weerstand bij banken om nieuwe financiering te verstrekken, ook onder de nieuwe borgstelling.

Voorwaarden BMKB-C krediet

BDO heeft een uitgebreid overzicht geplaatst over de formele voorwaarden van de BMKB-C regeling. Daarnaast beschrijft Victor zijn concrete ervaringen als volgt:

De gevoelde onwil van banken om BMKB-C kredieten verstrekken is in mijn optiek met name terug te voeren op twee voorwaarden bij de BMKB-C regeling. Allereerst dient de onderneming “in de kern gezond” te zijn, en wel naar het oordeel van de bank. Ten tweede dient de ondernemer zich bewust te zijn van het feit dat de bank niet alles kan afwentelen op de staat. Kort gezegd, als de bank vreest dat de klant het wellicht niet haalt na de crisis en de bank kan daarbij niet voor de volle 100% van het uitgeleende bedrag terugvallen op zekerheden, dan zal zij niet zomaar een krediet verstrekken. Daarnaast, en dat staat niet in de voorwaarden, staan de banken op het standpunt dat zij geen geld verstrekken als niet alle andere mogelijkheden die de mkb-er kan inzetten, daadwerkelijk zijn ingezet.

Zijn concrete tips om de aanvraag bij de bank zo succesvol mogelijk te laten zijn:

 1. Een goede liquiditeitsprognose waaruit blijkt dat alle mogelijke niet-bancaire middelen zijn ingezet
 2. Aantonen dat de onderneming “in de kern gezond” is
 3. Het risico voor de bank

In het artikel geeft hij nog meer praktische tips.

'Hoe krijgen we het geld bij mkb-ondernemers?'

In een interview aan DeOndernemer geeft Carlo van de Weg van Credion een interessant perspectief op de huidige situatie. Er komen miljarden euro’s vrij vanuit de Nederlandse overheid en Europa om de economie door de coronacrisis te loodsen. Maar hoe komen deze bij de ondernemers terecht?

Volgens Carlo ligt de sleutel van de oplossing bij de financieringsadviseur. Op dit moment is het extreem druk bij de loketten van de banken. Door alle aanvragen van bestaande klanten komen accountmanagers lastig toe aan helpen van nieuwe klanten.

Daarom is het volgens hem belangrijk dat een financieringsaanvraag goed uitgewerkt is voordat het ingediend wordt. En daarbij is het belangrijk dat er ook goed gekeken wordt welke verschillende financiers (naast banken) er mogelijk betrokken kunnen worden in de juiste financieringsmix.

Peer-2-Peer lending platform Lending Club koopt bank

Om het stroperige fintechbeleid van de Amerikaanse toezichthouder te omzeilen neemt Lending Club, de grootste aanbieder van online leningen in het land, voor $185 miljoen Radius Bank over. Hiermee kopen de een eigen bankvergunning en kunnen ze hiermee als bank hun eigen activiteiten voort zetten.

Een interessante, maar wellicht ook logische stap als je ziet dat ook andere (ex-) P2P leenplatformen uiteindelijk een bankvergunning aanvragen om spaargeld van particulieren of goedkoop geld direct van de kapitaalmarkt aan te kunnen trekken.

Crowdfunding Frankrijk naar 629 miljoen

In Frankrijk werden cijfers naar buiten gebracht over de groei van de crowdfunding sector daar. Er was in 2019 een sterke groei van 56 procent waarbij de financiering steeg naar 629 miljoen euro.

Enkele andere opvallende statistieken: 13 miljoen Fransen hielpen bij de financiering van ca. 20.000 projecten. De meeste financieringen zijn leningen, goed voor 508 miljoen euro. Donatiesites kregen minder, zo’n 79 miljoen euro.

Seedrs en CrowdCube grootste equity investeerders in VK

Een opvallende statistiek in het VK. Equity crowdfunding platformen Seedrs en Crowdcube financierden de meeste Start-ups en Scale-ups van alle equity investeerders.

Maar liefst ca. 400 van de 1751 deals in 2019 werden via deze 2 platformen gefinancierd. Dit toont aan dat equity crowdfunding definitief een van de belangrijkste vormen van financiering is geworden voor startups en scaleups in het VK. Vorig jaar steeg het bedrag wat werd opgehaald via equity crowdfunding ook weer met 15%.

Crowdfunding in Europa - Wat doen platformen en overheden?

Afgelopen maandag heb ik samen met Karsten Wenzlaff een 25-tal vertegenwoordigers van crowdfunding en Fintech brancheverenigingen uit Europa bij elkaar gebracht in een online call om ervaringen te delen wat nationale overheden en crowdfunding platformen doen tijdens de huidige Corona crisis.

Artikel met concrete voorbeelden uit Europa

Deze sessie was een vervolg op een zeer uitgebreid artikel wat we gezamenlijk hebben geschreven over de concrete activiteiten die Europese crowdfunding platformen op dit moment inzetten om ondernemers en projecten te ondersteunen in de Corona-crisis. Voor iedereen die inspiratie zoekt staan daar heel veel concrete voorbeelden en ideeën in om zelf toe te passen.

Terugvallen op bestaande structuren door nationale overheden

Rode lijn in de feedback die we ontvingen uit de verschillende landen was dat veel overheden op dit moment teruggrijpen op bestaande structuren om geld via banken te laten lopen om zo snel mogelijk liquiditeit bij ondernemers te krijgen. In veel landen is het daarnaast lastig voor non-bancaire financiers om hier op aan te sluiten. Daarom was het nuttig om enkele goede ervaringen te delen vanuit diverse landen waar mkb financiers (bancair en non-bancair) er wel bij worden betrokken, zoals Litouwen, Nederland en het VK.

In het VK zijn ze bijvoorbeeld al een stuk verder en daar kunnen een 40-tal bancaire en non-bancaire financiers bijvoorbeeld gebruik maken van het Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS) onder dezelfde voorwaarden.

Oproep Europese Commissie

Komende periode zullen we met dit netwerk concrete voorstellen verder uit gaan werken om het eenvoudige te maken om ook de Europese steunfondsen die zijn aangekondigd via non-bancaire financiers richting het mkb te krijgen. Een van de voorstellen zal o.a. zijn om de Europese Crowdfunding wetgeving nu definitief te accorderen en mogelijk versneld in te voeren.

Webinars en podcasts

Omdat alle events en congressen zijn afgelast wordt ik nu regelmatig gevraagd voor webinars en podcasts. Erg leuk om te doen en bijzonder om hiermee een andere doelgroep te kunnen bereiken.

Podcast ONL - financieringsmogelijkheden voor ondernemers

In de Podcast van ONL van zaterdag 28 maart beantwoord ik samen met Hans Biesheuvel vragen over financieringsmogelijkheden voor ondernemers.

De podcast is hier terug te luisteren.

Coronavirus webinar: Het steunpakket voor ondernemers - deel 2

Het eerste webinar had 800 inschrijvingen binnen enkele dagen en werd achteraf ook ruim 650x teruggekeken de afgelopen week. Daarom organiseren we een week later een nieuwe webinar waarin we vanuit Stichting MKB Financiering, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Alfa Accountants alle vragen proberen te beantwoorden van ondernemers en ZZP-ers die vragen hebben over de nieuwe steunmaatregelen van de overheid, banken en andere mkb financiers.

Inschrijven voor de webinar op donderdag 2 april kan via de website van Boostz.

Startups & Corona: financing options

Samen met StartupUtrecht host ik een webinar over de huidige uitdagingen en mogelijkheden voor het financieren van startups en scaleups.

Inschrijven voor deze (Engelstalige) webinar op 3 april 11:00 kan via Eventbrite.

Stichting MKB Financiering - kennis blog

Deze week drie van de laatste informatieve blogs vanuit het SMF netwerk, die ik niet eerder heb kunnen delen.

Als de muziek stopt - Liquiditeitsplanning opstellen

Knal. Stop gesprongen. Het swingende feest van onze economie is in één knal tot stilstand gebracht. Alsof op een dansfeest van het ene op het andere moment de muziek stopt, de TL verlichting aangaat, de bar direct is gesloten en iedereen binnen 10 minuten naar buiten wordt geleid. Onwerkelijk gevoel, het was zo’n leuk feest, iedereen had een kroontje op zijn hoofd. Kater.

Aangepaste cashflowforcasting: de liquiditeitsplanning

Vrijdag 12 maart publiceerde SMF tezamen met ONL twaalf tips om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis te bestrijden. In deze blog werken wij de eerste tip verder uit.

Lees hier verder.

Speed is what you need - kom in actie

Op dit moment slaat het Coronavirus in de wereld om zich heen en raakt ons allemaal, zowel privé als op zakelijk gebied. De overheid gaat flink ingrijpen met steunmaatregelen om de economie en ondernemingen te ondersteunen.

Heb je liquiditeitsproblemen of staat je bedrijf je onder druk dan raden we het volgende aan: Kom in actie!

Lees hier verder.

Corona, doe beroep op een financieringsadviseur

De eerste maatregelen om ondernemers te ondersteunen, zijn bekend gemaakt. En dat zijn er veel. Banken en non-bancaire financiers hebben regelingen om uitstel te krijgen op rente- en aflossingsbetalingen en de overheid heeft een pakket met maatregelen aangekondigd.

Maar hoe kun je hier nu het beste gebruik van maken? Het is al niet eenvoudig om een optimale financiering te regelen in normale tijden die is afgestemd op wat er beschikbaar is. En door de drukte willen financiers vooral goed uitgewerkte plannen ontvangen. Hoe kan een financieringsadviseur hierin helpen?

Lees hier verder.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).