BMKB-Groen beschikbaar | KvK onderzoek: weinig faillissementen | Herstelfonds voor en door ondernemers?

BMKB-Groen beschikbaar | KvK onderzoek: weinig faillissementen | Herstelfonds voor en door ondernemers?

Deze week werd eindelijk de BMKB-Groen regeling aangekondigd. De garantieregeling waarmee financiers aan ondernemers leningen kunnen verstrekken om te verduurzamen. In deze nieuwsbrief alle details over deze regeling.

Financiers, Belastingdienst en adviseurs kondigen al langere tijd aan dat er een faillissementsgolf aan gaat komen nu alle steunmaatregelen gestopt zijn. Uit de laatste cijfers blijkt echter dat het aantal faillissementen en het aantal bedrijven die zelfstandig stoppen, nog steeds een stuk lager ligt dan voor de corona crisis. Maandelijks komen er zelf netto 10.000 bedrijven bij in Nederland. Ik duik in deze nieuwbrief in de cijfers van de Kamer van Koophandel.

Verder een oproep voor een nieuwe Herstelfonds voor en door ondernemers en een korte terugblik op enkele bijeenkomsten over de trends binnen het mkb financieringslandschap.

Artikelen deze week:

 • BMKB-Groen voor verduurzaming met goede voorwaarden
 • Lichte groei faillissementen - netto nog steeds groeiend aantal ondernemingen
 • Creëer een herstelfonds voor mkb-ondernemers
 • Is crowdfunding still an alternative?
 • Podcast: Asset Based financieren, BMKB Groen, ECSP, embedded finance & inclusieve financieringsmarkt

Events:

 • 16/11 - Investeren in het MKB via non-bancaire financiers
 • 7/12 - Seminar WWFT voor adviseurs en non-bancaire financiers

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

BMKB-Groen voor verduurzaming met goede voorwaarden

BMKB-Groen voor verduurzaming met goede voorwaarden

Vanaf deze week kunnen ondernemers die willen investeren in verduurzaming, via hun financier gebruikmaken van de Borgstelling MKB-Kredieten Groen (BMKB-Groen). De kosten zijn lager dan bij de "normale" BMKB-garantieregeling en de looptijd van de lening mag langer zijn. De deadline voor aanvragen is op dit moment 1 juli 2023 en er kan tot €200 miljoen aan garanties worden verstrekt.

Non-bancaire financiers bieden regeling al aan, banken volgen in Q1

RVO en de minister schrijven dat de garantieregeling vanaf 7 november ingezet kan worden. De geaccrediteerde non-bancaire financiers kunnen ondernemers vanaf deze week dan ook al onder deze nieuwe voorwaarden financieringen verstrekken. Banken hebben nog wat meer tijd nodig en volgen in het eerste kwartaal van 2023.

Onder andere de Erkend MKB Financiers Voordegroei, October, Qredits en FundIQ mogen deze garantie nu aanbieden. Voordegroei geeft via de eigen website aangegeven wat de voorwaarden zijn. October geeft aan dat de regeling niet ver genoeg gaat en dat er veel meer gedaan moet worden om het mkb te ondersteunen bij het verduurzamen:

"Om ondernemers te stimuleren te verduurzamen is sinds deze week de borgstellingsregeling voor het mkb uitgebreid met een groene variant. Het garantiepercentage en de kosten zijn vergelijkbaar met de corona variant. De omvang is vooralsnog €200 mio en daarmee laat de overheid een grote kans om de urgentie te benadrukken liggen. Met 1% van het jaarlijkse financieringsbedrag gaan we het MKB niet verduurzamen. Een grotere prikkel is noodzakelijk. De wens vanuit het mkb is er wel, nu nog de juiste voorlichting en stimulans vanuit de overheid."

Tarieven gehalveerd en looptijd lening verdubbeld

De vergoeding die een ondernemer betaald voor de garantie is eenmalig 2% voor een lening met een looptijd van 6 jaar en 3% voor een lening met een looptijd van 12 jaar. Dit is ongeveer de helft van de kosten van de normale BMKB regeling, die loopt van 3,9% tot 5,85% (tot 8,35% bij innovatief BMKB).

Daarnaast wordt ook het garantiepercentage verhoogd. Bij de normale BMKB-regeling staat de overheid garant voor 45%, dit wordt nu verhoogd naar 67,5% van het kredietbedrag.

Door het hogere garantiepercentage wordt het risico voor de financier lager, waardoor de tarieven scherper kunnen zijn. Doordat ook de eenmalige provisiekosten voor de garantie dalen, wordt het in totaal aantrekkelijker voor ondernemers om te investeren in verduurzaming.

Groene investeringen

Het krediet moet ingezet worden voor het verduurzamen van de onderneming door het doen van "groene investeringen".

Onder groene investeringen worden verstaan:

 • Bedrijfsmiddelen zoals opgenomen in de EIA-energielijst van RVO
 • Overige middelen verbonden aan energie-investeringen (maximaal aandeel 50%)
 • De aanpassing of vervanging van bedrijfspanden naar tenminste Label C

De kamerbrief kan hier gedownload worden: "Aanbiedingsbrief aangepast toetsingskader risicoregelingen groen luik BMKB"

KvK Trendrapport Bedrijfsleven Oktober 2022
Lichte groei faillissementen - netto nog steeds groeiend aantal ondernemingen

Lichte groei faillissementen - netto nog steeds groeiend aantal ondernemingen

Op 1 november 2022 waren er in het KvK Handelsregister 2.305.289 economisch actieve ondernemingen ingeschreven. Ten opzichte van een jaar geleden zijn er 119.207 ondernemingen bij gekomen, een toename van 5,5% in één jaar tijd. Dit schrijft de KvK in het maandelijkse Trendrapport Bedrijfsleven.

21.000 nieuwe bedrijven per maand

Uit de rapportage blijkt dat er maandelijks tussen de 21.000 en 22.000  bedrijven starten. Daar staat tegenover dat er ca. 10.000 bedrijven per maand stoppen. Netto stijgt het aantal bedrijven per maand dus nog steeds met ruim 10.000.

Faillissementen nog steeds onder gemiddelde van voor corona crisis

Hoewel er een kleine stijging is van het aantal faillissementen, blijft het aantal onder de 200 per maand. Voor de corona crisis uitbrak lag dit op 250-300 per maand, dus het ligt nog steeds onder het  lange termijn gemiddelde.

Download: Trendrapport Bedrijfsleven oktober 2022

Creëer een herstelfonds voor mkb-ondernemers

Creëer een herstelfonds voor mkb-ondernemers

Ondernemers hebben een herstelfonds nodig. Alleen op die manier kunnen ondernemers weer doen wat zij al lang bewezen hebben te kunnen, namelijk een rendabel bedrijf draaien. Dit schrijft Ralph van Dam op Ondernemen.nl. Hij roept daarbij op voor het oprichten van een herstelfonds voor en door ondernemers.

250.000 ondernemers in financiële nood

De Kamer van Koophandel constateerde afgelopen zomer dat ongeveer 250.000 ondernemers het water aan de lippen staat. Michiel Hordijk van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) schat in dat de komende drie tot vijf jaar tot vijftigduizend ondernemingen in Nederland onnodig failliet zullen gaan.

Oprichten herstelfonds

Ralph roept hierop, in het kader van pay-it-forward, ondernemers op om gezamenlijk financiering beschikbaar te stellen voor zo een herstelfonds:

Ik pleit voor het oprichten van een herstelfonds, waarin zowel publiek als privaat geld kan worden gestort. Van een initiatief als Geldfit Zakelijk, het loket waar ondernemers in financieel zwaar weer zich kunnen melden om hulp te krijgen, hebben al meer dan honderdduizend ondernemers gebruik gemaakt. Met dit project is aangetoond dat het mogelijk is om met privaat geld een succesvol initiatief op te starten, dat uiteindelijk naar de publieke sector kan worden overgeheveld. Zo wordt het een duurzaam initiatief, dat geen commercieel belang krijgt.

Hoewel ik het een fantastische oproep vind, ben ik geen grote voorstander van (weer) een nieuwe fonds. Er zijn al veel private mkb fondsen in de markt die een levensvatbare ondernemer kunnen en willen financieren. In veel van die fondsen (of via crowdfunding platformen) kunnen deze ondernemers ook mee investeren in het mkb.

Tijdelijke overbruggingsfinanciering of versterken solvabiliteit

Waar ik wel een groot voorstander van ben is wanneer dit fonds zich richt op specifieke tekortkomingen in de financieringsmarkt. Denk hierbij aan het versterken van de solvabiliteit van het kleinbedrijf (bijvoorbeeld via ongedekte, achtergestelde leningen, zoals EVL35) of tijdelijke overbruggingsfinanciering bij de sanering van openstaande schulden.

Vanwege de vaak kleine kredieten zal het dan ook efficiënt ingericht moeten worden. Bijvoorbeeld in de vorm van automatische matchfunding wanneer een andere financier (bank of non-bancair) al de risico analyse heeft gedaan en zelf ook een deel investeert.

Is crowdfunding still an alternative?

Is crowdfunding still an alternative?

Afgelopen week werd ik samen met juridisch expert Anne Hakvoort uitgenodigd om te spreken op een event van Five Degees over de toekomst van crowdfunding.

We discussieerden over 3 stellingen:

 1. Hoe alternatief is crowdfunding nog? Institutionele investeerders nemen de alternative lending markt over.
 2. Alternative lending moet inclusive lending worden!
 3. Zelfregulering zorgt komende 10 jaar voor betere ontwikkeling van de MKB financieringsmarkt dan extra wetgeving.

Een uitgebreide samenvatting is hier terug te lezen: "Is crowdfunding still an alternative?"

Podcast: Asset Based financieren, BMKB Groen, ECSP, embedded finance & inclusieve financieringsmarkt

Podcast: Asset Based financieren, BMKB Groen, ECSP, embedded finance & inclusieve financieringsmarkt

Afgelopen vrijdag gevraagd om deel te nemen aan de radio en podcast uitzending van New Business Radio over mkb financiering. Bij de allereerste uitzending op 6 maart 2020 (enkele dagen voor de eerste lock-down) was ik daar ook al te gast. Een mooi moment om een update te geven over de

Asset based financieringen

Funding Your Business stond dit keer in het teken van asset-based financieren. Het opknippen van de financiering en het koppelen van de gewenste financiering aan de concrete assets om tot passende financiering te komen, waren belangrijke onderwerpen die besproken werden.

BMKB-Groen, Embedded Finance, ECSP, inclusieve financieringsmarkt

Daarnaast kreeg ik de tijd om een update te geven over de ontwikkelingen rond de nieuwe Europese crowdfunding wetgeving (ECSP), de kansen en risico's voor ondernemers met "embedded finance" (zoals Adyen), de mogelijkheden voor mkb financieringsadviseurs om de financieringsmarkt inclusiever te maken en de mogelijkheden van de nieuwe BMKB-Groen regeling.

De uitzending kan als podcast (ook in delen) hier worden terug geluisterd: https://newbusinessradio.nl/artikel/2935/welke-financieringen-zijn-er-mogelijk

Events

De laatste tijd besteed ik weer steeds meer tijd in het organiseren en het delen van kennis via externe events. Ik merk dat ik daar veel energie van krijg en ook zelf ook weer veel van opsteek.

Dit doe ik via de Universiteit Utrecht (oa via het jaarlijks ECAF event met internationale onderzoekers), maar ook in Nederland via bijeenkomsten van Stichting MKB Financiering en bijeenkomsten waar ik op persoonlijke titel wordt gevraagd.

Hieronder een selectie uit enkele publiek toegankelijke bijeenkomsten die mogelijk voor lezers van deze nieuwsbrief interessant zijn en publiek toegankelijk zijn:

 • 16/11 - Investeren in het MKB via non-bancaire financiers
 • 7/12 - Seminar WWFT voor adviseurs en non-bancaire financiers

𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫 '𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐌𝐊𝐁 𝐯𝐢𝐚 𝐧𝐨𝐧-𝐛𝐚𝐧𝐜𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐬'

Woensdag 16 november a.s. organiseert advocatenkantoor Van Doorne in samenwerking met Stichting MKB Financiering het seminar 'Investeren in het MKB via non-bancaire financiers'.

Doel van het seminar is de potentie van investeren in het mkb via non-bancaire financiers presenteren aan institutionele beleggers.

Doelgroep

Het seminar is dan ook exclusief toegankelijk voor investment managers van pensioenfondsen, verzekeraars en andere institutionele financiers en daarnaast voor non-bancaire financiers die interesse hebben om kapitaal aan te trekken van institutionele beleggers.

Sprekers

Tijdens het seminar zullen Erik Bakker (CEO van OHV Vermogensbeheer) en Pieter de Frel (CFRO van De Goudse Verzekeringen) hun ervaringen delen over het aantrekken van institutionele financiering door OHV en de reden dat de Goudse investeren in het mkb een interessante asset-class vind.

Daarnaast zullen Jelmer Baukema en Friso Foppes van Van Doorne ervaringen delen bij het begeleiden van transacties tussen beide partijen.

Aanmelden kan hier: Seminar "investeren in het mkb via non-bancaire financiers".

Seminar Wwft voor adviseurs en non-bancaire financiers

Seminar Wwft voor adviseurs en non-bancaire financiers

SMF organiseert in het kader van kennisontwikkeling binnen de sector samen met ACG International en Hupkes c.s. advocaten het seminar ‘Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).’

Sprekers

De sprekers Edith Nordmann, Thomas Klaarenbeek en Marius Hupkes zullen samen met SMF specialisten bespreken wat de Wwft voor financiers en financieringsadviseurs betekent en hoe hiermee om te gaan in de praktijk.

Meer informatie en aanmelden: "Seminar Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)"

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Ik geef regelmatig lezingen, workshops en inspiratiessessies voor management teams of op congressen. Interesse?

Neem gerust contact op via een reactie op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).

10 jaar geleden - Winnaar Accenture Innovation Award (Crowdfunding Software)