Commonization | Frankrijk implementeert ICO Framework | Bewoners betalen buurthuis terug met klussen

Met de laatste voorbereidingen bezig voor ons jaarlijkse Alternative Finance congres bij het European Centre for Alternative Finance in Utrecht, dit jaar georganiseerd i.s.m. Oxford University.

Onderzoekers uit de VS, India en uit tientallen Europese landen delen hun laatste onderzoeksresultaten en inzichten op het gebied van alternatieve financiering. Ik kijk er erg naar uit!

Deze week de volgende artikelen die ik interessant vond om te delen:

 • Blockchain en Tokenization: Beyond the Hype
 • Frankrijk implementeert ICO Framework om EU Hub te worden
 • Bewoners betalen buurthuis terug met klussen
 • Hoe werkt de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering?
 • Uitdagingen voor MKB-accountants (Novak artikel)

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Blockchain en Tokenization: Beyond the Hype

Gisteren was ik op uitnodiging van het Ministerie van EZK, StartupDelta en Dutchchain aanwezig bij de Future of Trust summit. Een inhoudelijk zeer interessante bijeenkomst in de Ridderzaal over de kansen van blockchain voor overheid en de maatschappij.

Zelf heb ik gesproken over de kansen van "tokenization" voor de financiële industrie (oa hoe je een goed juridisch kader opzet voor ICOs), maar de bijeenkomst ging over veel meer kansen en uitdagingen.

Commonization

Een van de initiatiefnemers (Rutger van Zuidam) schreef voorafgaand aan de bijeenkomst een interessant artikel over de lessen die de afgelopen jaren zijn geleerd in Blockchain ontwikkeling en welke stappen er gezet kunnen gaan worden. Hierbij introduceerde hij het nieuwe begrip "commonization" als samentrekking tussen de "Commons" (gemeenschappelijke waarden) en "Tokenization" (het digitaliseren van assets op de blockchain) om de mogelijkheden te tonen om naar ene gemeenschappelijke infrastructuur te komen.

Belangrijkste lessen van afgelopen jaren over Blockchain

Er zijn heel veel redenen om GEEN Blockchain te gebruiken. Enkele lessen wanneer een Blockchain wel van toegevoegde waarde is:

 1. Blockchain is an Ecosystem Solution - Een blockchain oplossing is alleen waardevol wanneer een geheel eco-systeem er van profiteert. Opvallend is dat 99% van de projecten echter gesloten systemen zijn. Deze zijn dan ook niet succesvol.
 2. Blockchain is a Solution to a Shared Problem - Blockchain oplossingen hebben alleen waarde als een gemeenschappelijk probleem wordt opgelost en dan vooral op grote, internationale schaal. Dan ontstaan ook nieuwe oplossingen voor problemen die anders niet opgelost kunnen worden
 3. A Token is an Organization - Autonome, zelfstandige organisaties kunnen ontwikkeld worden die zelf assets beheren. Interessante vraagstukken komen hieruit naar voren rond het juridische kader waarin dit soort nieuwe organisaties actief zijn.
 4. Blockchains and Tokens are Part of the Digital Commons - Het is mogelijk om "fat protocols" te ontwerpen waarbij er een uitgebreide infrastructuur wordt ontwikkeld die door niemand specifiek beheerd wordt.  Doordat het een "Commons" is, kan niemand hier sturing aan geven. Wel kunnen hier bovenop (commerciële) diensten worden aangeboden.

Voorbij de Hype

Wat mij van de bijeenkomst vandaag vooral is bijgebleven is dat er heel veel gedreven en intelligente mensen bezig zijn met het stap voor stap bouwen van een nieuwe basisinfrastructuur en modellen die kunnen dienen als basis voor (de organisatie van) een nieuw type maatschappij, gebaseerd op het beheer en eerlijkere verdeling van gemeenschappelijk resources (Commons).

Na de hype van de afgelopen 2 jaar rond cryptocurrencies & Bitcoin is de aandacht nu weer terug bij het ontwikkelen van de benodigde fundamenten voor deze infrastructuur. Wel wordt daar (soms naïef) van verwacht dat het implementeren in technologie de oplossing zal zijn, terwijl er minimaal net zoveel werk nodig is in het veranderen van de sociale interacties tussen mensen.

Een nuttige en waardevolle dag. Het is daarom ook goed dat dit slechts de kick-off was van een (lange) reeks om de komende jaren te zoeken naar concrete oplossingen.

Frankrijk implementeert ICO Framework om EU Hub te worden

Terwijl de Europese Commissie bezig is met het ontwikkelen van een Europees framework voor ICOs (zie oa artikel van vorige week), zijn nationale overheden in Europa zich aan het inzetten om zelf ook ICO-vriendelijke wetgeving te implementeren. Afgelopen week heeft de Franse wetgever AMF (l'Autorité des marchés financiers) een wet omgesteld die is geaccepteerd in het Franse parlement.  De Franse minister van Financiën stuurde daar ook een enthousiaste tweet over.

ICO-visa

Het ICO framework wat is opgesteld, zal investeerders moeten beschermen door een "ICO visa". Bedrijven die een ICO willen lanceren mogen een visa aanvragen door hun whitepaper aan de Franse toezichthouder te sturen. De whitepaper moet aan een aantal eisen voldoen, zoals:

 • Een omschrijving van het project waar een ICO voor gestart wordt en de roadmap voor ontwikkelingen
 • Welke recht de token geeft aan de investeerder
 • Welke rechtbank eventuele klachten behandeld
 • Hoe het opgehaalde geld besteed gaat worden

Alleen voor Franse ICOs

De visa kan alleen aangevraagd worden voor Franse bedrijven die financiering zoeken, om op deze manier meer ICO zich binnen Frankrijk te laten registreren. Een organisatie die een ICO-visa heeft ontvangen, kan eenvoudiger toegang krijgen tot banken en accountants verwacht de toezichthouder.

“Britain’s ‘Wild West’ crypto market should be regulated”

Maar ook in het VK willen ze de eigen positie als internationaal centrum voor ICO's versterken. Wetgevers in het VK hebben daarom ook opgeroepen dat er duidelijkere wetgeving moet komen, omdat de ICO's nu grotendeels ongereguleerd zijn.

Bewoners betalen buurthuis terug met klussen

Een bijzonder initiatief in Enschede toont creativiteit van burgers en overheid om lokale buurtinitiatieven te faciliteren. Doordat het buurthuis geen hypotheek van banken kon krijgen, werd er door de lokale wethouder en buurtbewoners een alternatief bedacht: de gemeente zou een hypotheek verstrekken, en de bewoners zouden door middel van vrijwilligerswerk die lening afbetalen. Een creatieve manier om op basis van vertrouwen een lokaal initiatief te realiseren.

Betaling op basis van besparingen

De gemeente heeft 200.000 euro beschikbaar gesteld voor het nieuwe buurthuis. De bewoners betalen deze lening terug door het maatschappelijke werk dat ze leveren, zoals huiswerkbegeleiding, werkloosheidsbestrijding en het schoon en veilig houden van de wijk.

De bewoners worden beloond naar rato van de besparingen die door hun werk worden gerealiseerd, bijvoorbeeld het terugdringen van schooluitval.

Snel meer ruimte voor burgerinitiatieven #RightToChallenge

In de 2e Kamer maakt vooral de ChristenUnie zich hard voor de steun aan burgerinitiatieven. Tijdens de behandeling van de miljoenennota werd een voorstel  van Gert-Jan Segers om burgerinitiatieven meer ruimte te geven om overheidstaken over te nemen (Right to Challenge) aangenomen.

Het kabinet moet nog in 2018 met voorstellen komen om burgers meer ruimte te geven en te stimuleren om zelf initiatieven te nemen en taken van de overheid over te nemen als zij dat zelf beter kunnen. Burgers en verenigingen krijgen dan ruimte om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van overheidstaken zoals de groenvoorziening. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld ook zeggenschap krijgen over het lokale zwembad of bibliotheek.

In Enschede is gebleken dat een overheid die creatief mee wil denken over oplossingen, op deze manier ook veel voor elkaar kan krijgen samen met burgers.

Hoe werkt de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering?

Sinds 1 juli is de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering in werking getreden. Claassen, Moolenbeek & Partners heeft een handig overzicht gemaakt wat deze code nu betekend en wanneer het van toepassing is.

Niet alleen voor leningen

De gedragscode is bedoeld voor kleinzakelijke financieringen. Het gaat om geldleningen of kredietfaciliteiten zoals krediet in rekening-courant, maar ook om financial lease of factoring als er sprake is van een geldlening of kredietfaciliteit.

De gedragscode treedt in werking wanneer er aan twee criteria wordt voldaan:

 • De kredietnemer heeft een geconsolideerde jaaromzet van maximaal 5.000.000 euro;
 • De hoofdsom (dus het totaal) van de nieuwe en eventueel bestaande bedrijfsfinanciering(en) bij de financier mag maximaal 2.000.000 euro bedragen.

Online check NVB

Via de website van de NVB is een online check uit te voeren of de gedragscode voor een kredietaanvraag geldt.

Klachten over de afhandeling van de kredietaanvraag (Kifid)

Met de Gedragscode komt er ook meer duidelijkheid over de behandeling en afhandeling van klachten. Banken hebben zelf klachtenprocedures opgesteld, die op de website van de betreffende bank te vinden zijn.

Als je onenigheid hebt over de afhandeling van jouw kredietaanvraag, die je onder de Gedragscode hebt aangevraagd, biedt de gedragscode de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan Kifid.

Uitdagingen voor MKB-accountants (Novak artikel)

Enkele weken geleden schreef ik over een interview wat ik heb gegeven over de uitdagingen voor mkb-accountants voor de accountant brancheorganisatie Novak.

Ik heb hier veel positieve reacties op ontvangen en veel lezers van het blad hebben zich ingeschreven op deze nieuwsbrief. Het gehele artikel is nu ook als losse pdf te downloaden via de website van Novak (pdf).

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over vraagstukken en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).