Community Finance in wetgeving | Impact Bond Rode Kruis | AltFin taxonomie

Deze week heb ik me verdiept in enkele van de nationale en internationale overheidsregelingen die de Alternatieve Financieringsmarkt (proberen te) stimuleren, oa naar aanleiding van bericht dat met £15 miljard aan MKB financiering in het VK de markt volwassen wordt.

In Nederland gaat het hierbij over de FINK-taxonomie om aanvraag van ondernemers te stroomlijnen en de BMKB regeling die nu open staat voor alternatieve financiers. In Engeland gaat het over het (gebrek aan) succes van de IFISA regeling waarmee particulieren belastingvrij kunnen beleggen in  P2P-leningen en de sterke trend op P2P platformen in het VK dat particulieren alleen nog maar in fondsen mogen beleggen ipv in individuele bedrijven.

Verder gaat de discussie over de crowdfunding wetgeving door, waarbij AFM alle platformen bij elkaar heeft geroepen voor overleg, maar het ook belangrijk blijft om in de nieuwe crowdfunding wetgeving oplossingen op te nemen voor community financiering, waarbij de crowd meer is dan een belegger.

Veel leesplezier,

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Community Finance in nieuwe crowdfunding wetgeving

Met alle aandacht voor nieuwe crowdfunding wetgeving de afgelopen weken is het belangrijk dat de komende periode de rust genomen wordt om op basis van de juiste informatie de nieuwe crowdfunding wetgeving te maken. De komende maanden zijn er al een aantal bijeenkomsten gepland om input van Alternatieve Financiers uit de markt te krijgen. Daarbij is het belangrijk dat de unieke meerwaarde van crowdfunding (betrokken community en ambassadeurs) niet gaat verdwijnen.

Crowdfunding voor duurzame transitie
Deze discussie gaat nog complex worden, omdat in Nederland er soms een spagaat is op platformen tussen het beschermen van de investeerders en het bieden van kansen voor de ondernemers. Een goed voorbeeld is het platform OnePlanetCrowd.

In een interview geeft oprichter Coenraad de Vries aan dat de belangrijkste meerwaarde van crowdfunding de betrokkenheid van ambassadeurs is in die projecten:

Aan de andere kant (onder druk van de AFM) wordt er actief ingezet op spreiding van de investeringen. Hier begint het te wringen, omdat spreiden in veel projecten er voor zorgt dat je geen persoonlijk band meer hebt met die projecten en dus geen ambassadeur bent en het ingezet kan worden voor marketing.

Minimaal 100 projecten en max 1% per bedrijf
Voor serieuze spreiding en beperken van de risico's moet een investeerder namelijk minimaal 100 investeringen doen en max 1% van het vermogen per bedrijf investeren blijkt uit statistieken van FundingCircle:

Diversification
  • Lend to at least 100 businesses
  • Lend no more than 1% of your portfolio to each business

Einde van P2P/Crowd investeringen in Engeland
Met de opkomst van robo-advisering (rapport Accenture) wordt het daarnaast bij steeds meer P2P-platformen überhaupt niet meer mogelijk om in individuele projecten/ondernemingen te investeren, maar worden de investeringen automatisch gespreid. Hiermee wordt geld van particulieren en institutionele partijen gemixt, waarmee ook het risico voor de particuliere investeerder wordt verlaagd. FundingCircle heeft al aangekondigd dat individuele particuliere investeringen niet mee mogelijk zijn.

In Nederland zijn we nog niet op dit punt, maar over ca. 2-3 jaar zal dit in Nederland ook de meest gebruikte vorm van financieren zijn via dit soort online platformen. Daar moeten we nu rekening mee houden in nieuwe wetgeving.

Vergelijkingsites
Een onderliggende trend die dit ondersteund is de steeds sterkere positie van P2P-lening vergelijkingssites. Bij Zopa komt de helft van de omzet nu al van die platformen, wat aantoont dat de investeerders en geldvragers steeds minder van elkaar weten en het steeds anoniemer wordt.

Community Finance wetgeving nodig

Daarom is het zo belangrijk dat er in de nieuwe crowdfunding wetgeving een duidelijk onderscheid gemaakt gaat worden tussen Crowdlending (P2P/Marketplace lending zoals het in UK genoemd wordt) waarbij beleggers het als (duurzame) investeringsmogelijkheid zien en Community Finance waarbij investeerders daadwerkelijk ambassadeurs worden van de ondernemer of het project en er persoonlijk betrokken bij willen zijn. Hier passen andere beschermingsmaatregelen voor de particuliere investeerders.

In een eerdere nieuwsbrief heb ik al een aanzet hiertoe gegeven en aangegeven dat er inspiratie gehaald kan worden uit de manier waarop dit in Engeland wordt opgepakt. Projecten met een impact in de buurt of regio, zouden een specifieke status kunnen krijgen, waarmee burgers meer vrijheid krijgen om ook in risicovolle projecten te investeren wanneer ze ook de (sociale) meerwaarde van het project belangrijk vinden.

Ministerie van EZ introduceert taxonomie voor intake MKB financieringsaanvragen FINK

Het project Fink is gestart om de mogelijkheden van financiering voor mkb-ondernemingen te verbeteren. Een van de concrete acties is het eenvoudiger maken van het eerste contact (intake) met verschillende financiers en platforms. Hiervoor is er een Fink-module ontwikkeld (standaard taxonomie in XBRL) en een Fink-catalogus waar de (alternatieve) financiers getoond wordend ie bereid zijn om aanvragen via de FINK-taxonomie te accepteren en uiterlijk in 3 dagen een eerste indicatie te geven van de mogelijkheden.

Marktpartijen aan zet
Het ministerie vraagt de marktpartijen om het nu op te pakken en hoopt dat in november de eerste partijen het operationeel hebben. Dit zijn de (alternatieve) financiers die aangeven dat ze de aanvragen zullen accepteren en de softwareleveranciers van oa accountancy software om de standaarden te implementeren.

Verlagen van kosten en vereenvoudigen van aanvraag
Binnen het onderzoek Gestapeld Financieren hebben we al gemerkt dat een van de belangrijkste obstakels voor grootschalige acceptatie van alternatieve/gestapelde financiering de kosten en het werk zijn om aanvragen bij verschillende financiers in te dienen. Daarom zou het inderdaad nuttig zijn als er een oplossing zou zijn, die breed gedragen is in de markt, om snel een eerste inschatting te maken voor welke vormen van financiering de aanvraag in aanmerking kan komen.

Er zijn ook al een aantal marktpartijen actief om dit zelf op te zetten. Zo is Exact Finance ontwikkeld waarmee je met het koppelen van je Exact boekhoudpakket direct inzicht krijgt in de mogelijkheden van financiering.

Openstelling BMKB voor niet-bancaire financiers

Tot voor kort konden alleen banken een aanvraag indienen voor de BMKB borgstellingsregeling waarmee de overheid garant staat voor een deel van de lening. Hiermee kunnen banken scherpe rentes aanbieden (of een hogere marge ontvangen).


Om verbreding van het aanbod van financiering te ondersteunen heeft het ministerie van Economische Zaken de Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) ook opengesteld voor andere financiers dan banken. Hiermee kunnen sinds kort ook Alternatieve Financiers hiervan gebruik maken.

Huidige alternatieve financiers
Op dit moment zijn er 5 niet-banken die gebruik maken van de regeling:

  • Europese Horeca Financieringsmaatschappij
  • Kredietunie Brabant
  • Qredits
  • Triodos Cultuurfonds
  • Triodos Groenfonds

Aegon neemt 25% belang in hypotheekverstrekker Dynamic Credit die ook MKB leningen gaat aanbieden

Aegon is de afgelopen jaren een stevige positie aan het opbouwen binnen de alternatieve financieringsmarkt. Zij heeft eerder al een groot belang genomen en aangegeven de komende 3 jaar €1,5 miljard uit te lenen via het P2P/Marketplace leenplatform Auxmoney uit Duitsland en €175 miljoen te investeren via FundingCircle.

Deze week werd aangekondigd dat Aegon een 25% belang neemt in hypotheekverstrekker Dynamic Credit, een organisatie die al €8 miljard aan fondsen beheerd om uit te zetten via hypotheken en nu ook MKB kredieten wil gaan aanbieden.

Samenwerking institutionele fondsen en Alternatieve Financiers
Institutionele fondsen willen erg graag participeren in deze nieuwe vormen van financiering, alleen zijn de Nederlandse marktpartijen te klein en is het wetgevend kader nog niet voldoende ontwikkeld. Helaas wordt er daarom nu veel geïnvesteerd in buitenlandse partijen die ook actief gaan worden op de Nederlandse markt (of dat al zijn). Voor Nederlandse partijen wordt het daarom belangrijk om snel te schakelen om hier nog gebruik van te kunnen maken.

Lokaal energie opwekken en financieren - Buurtmolen

Een mooi initiatief van Qurrent (energieleverancier) en EWT (windmolenbouwer) die een model hebben opgezet waarbij lokale bewoners een eigen windmolen kunnen financieren, zonder tussenkomst van externe financiers en projectontwikkelaars via een eigen Buurtmolen coöperatie.

Via DuurzaamInvesteren is 630.000 euro opgehaald en samen met een financiering van 600.000 euro van FSFE, het energiefonds van de Provincie Friesland, kan de molen geplaatst worden.

Door het lokale karakter (deelnemers binnen de postcoderoos krijgen korting op de stroomprijs) een goed voorbeeld van een Community Finance project.

Langzame start IFISA regeling - £17 miljoen geinvesteerd

In Engeland is het sinds kort mogelijk om tot £20k per jaar belastingvrij te beleggen/sparen via een regeling die "Innovative Finance Individual Savings Account" heet en waarmee geïnvesteerd in P2P-leningen kan worden.

De afgelopen 12 maanden hebben 2.000 personen dit gedaan en £17 miljoen hierin geïnvesteerd met een gemiddeld vermogen van  £8.5k.

£15 miljard geinvesteerd in MKB via Alternatieve Financiering
Vergeleken met andere belastingvrije regelingen (sparen of aandelen) is dit slechts een klein deel. Ook is het maar een fractie van de gehele P2P leenmarkt in Engeland (£15 miljard blijkt uit dit artikel).

Naar verwachting zal dit echter de komende jaren nog wel een stuk verder toenemen en zal het ook vooral de massa van kleine investeerders een extra stimulans geven om jaarlijks een klein bedrag (max 20k) vrij te maken om te investeren in (MKB) leningen.

De toekomst van niche crowdfunding platformen

De eerste tekenen van consolidatie van de markt beginnen zich nu te tonen. Afgelopen maand kondigden Doorgaan.nl en Regiofund aan om te stoppen. Nu stopt ook niche-platform voor topsporters Wijzijnsport.nl na 100 topsporters geholpen te hebben aan financiering.

De toekomst van niche platformen
Hoewel het platform ca. 100 sporters verder heeft geholpen, werd er in totaal minder dan 700.000 euro opgehaald. Op basis van provisies is het niet mogelijk om hiervoor het platform operationeel te houden.

Er is zeker een meerwaarde en toekomst voor niche platformen, maar dan vooral als het onderdeel is van een groter geheel en het platform niet de eigen kosten hoeft te dragen. Er zijn veel kleine platformen bij universiteiten waar onderzoekers en studenten eigen projecten kunnen financieren, maar ook een eigen platform voor NGOs (zoals het Rode Kruis) kan waardevol zijn voor additionele exposure en inkomsten voor eigen projecten.

Een specifiek platform voor sporters zou beter ondergebracht kunnen worden bij een breder fonds of sportkoepel. Een goed voorbeeld is Talentboek, wat sinds kort onderdeel is van het Yvonne van Gennip Talentfonds en vanuit daar (deels) wordt gefinancierd.

Humanitarian Impact Bond van Rode Kruis

In de categorie "bijzondere nieuwe vormen van alternatieve financiering" valt zeker deze Impact Bond van het Rode Kruis.


€22m voor leningen in Nigeria, Mali en Congo
Er wordt €22 miljoen geïnvesteerd door impact investeerders in een 5-jarige lening. Terugbetaling is afhankelijk van verbetering van de leefomstandigheden binnen het project die bereikt wordt door de ICRC. Dit wordt onafhankelijk gemeten en op basis van die resultaten betalen over 5 jaar de "outcome funders" (Belgische, Zwitsers, Italiaanse en UK overheid en de "la Caixa" Foundation) het ICRC, die hiermee de impact investeerders kan terugbetalen.

Contact

Inspiratie opgedaan en advies nodig of op zoek naar een spreker? Neem gerust contact op via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452)