Corona garanties verlengd en versoepeld | Digitale Notaris | Mollie gaat mkb financieren | €20 miljoen voor wooncoöperaties

Economen zijn positief en consumenten geven weer massaal hun spaargeld uit. De Nederlandse economie komt snel op gang en de verwachting is dat de Nederlandse economie dit jaar met recordcijfers gaat groeien. Ondernemers hebben nu dan ook behoefte aan kapitaal om te gaan investeren.

Het is dan ook goed dat de huidige Corona-garantieregelingen van de overheid tot het eind van het jaar worden gecontinueerd en ook ingezet kunnen worden voor herstelinvesteringen. Hiermee kunnen banken, maar op dit moment ook al 22 non-bancaire financiers het mkb helpen aan kapitaal om weer te gaan investeren in groei.

Verder opvallend nieuws van betaalbedrijf Mollie, wat ook de mogelijkheden gaat onderzoeken om werkkapitaal oplossingen voor het mkb aan te gaan bieden.

Artikelen deze week:

 • Coronakredietregelingen ook te gebruiken voor herstelinvesteringen en verlengd tot 31 december 2021
 • Nieuw wetsvoorstel voor fiscale regels medewerkersparticipatie
 • Notaris op afstand in Estland - Estonia’s e-notary services
 • Case Community Finance: Freedom internet
 • ABN Amro lanceert duurzaam investeringsfonds van €425 mln
 • Betaalbedrijf Mollie haalt €665 miljoen op en wil ook (werkkapitaal) financiering voor het mkb gaan aanbieden
 • Amsterdam stelt €20 miljoen beschikbaar voor wooncoöperaties

Lezingen:

 • IFAMA 2021 - Community Finance & Ownership in AgriFood
 • Online congres Continuïteit: technologie, toekomstperspectief, financiering en WHOA · Accountancy Vanmorgen

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Coronakredietregelingen ook te gebruiken voor herstelinvesteringen en verlengd tot 31 december 2021

Coronakredietregelingen ook te gebruiken voor herstelinvesteringen en verlengd tot 31 december 2021

De BMKB-C, Go-C en later de KKC-regeling zijn specifieke corona garantieregelingen voor banken en non-bancaire financiers zodat zij risicovolle leningen eerder kunnen verstrekken.

Deze regeling is nu verlengd tot 31 december 2021 en ook zijn de eisen verruimd, waardoor ook herstelinvesteringen om terug te komen op het pre-corona niveau gefinancierd kunnen worden.

Wat zijn de veranderingen en de huidige voorwaarden voor KKC, BMKB-C en GO-C?

Geautomatiseerde beoordelingen mogelijk tot €250.000

Voor kredieten tot € 250.000 (KKC en BMKB-C) kunnen financiers geautomatiseerde kredietbeoordeling toepassen waardoor ondernemers sneller uitsluitsel kunnen krijgen over hun kredietaanvraag.

22 non-bancaire financiers voor KKC en BMKB-C (GO-C in onderzoek)

Voor de garantieregelingen KKC en BMKB-C kunnen mkb-ondernemers, behalve bij banken, ook terecht bij 22 non-bancaire financiers. Momenteel wordt onderzocht of ook de GO-C regeling kan worden opengesteld voor non-bancaire financiers.

BMKB-C (Borgstelling MKB Corona) voorwaarden

Investeringen waarvoor een aanvraag gedaan kan worden ingediend:

 • investeringen als direct gevolg van de coronacrisis of de coronamaatregelen;
 • investeringen in werkkapitaal die nodig zijn voor herstel van de exploitatie op pre-corona niveau (inclusief de afbouw van crediteuren-overstand);
 • overige investeringen die nodig zijn voor herstel van de exploitatie op pre-corona niveau;
 • investeringsverplichtingen die al in een eerder stadium zijn aangegaan en waarbij een financieringstekort is ontstaan door de coronacrisis.

Overige voorwaarden:

 • Looptijd is nu mogelijk tot 4 jaar (was 2 jaar)
 • Provisie voor ondernemer is 2% bij een looptijd tot en met 8 kwartalen of 3% bij een looptijd van 9 tot en met 16 kwartalen
 • Garantie van 75% voor financier
 • Maximaal €1,5 miljoen

KKC (Klein Krediet Corona) voorwaarden

Voor kleine bedrijven met een financieringsbehoefte van €10.000-50.000 is de KKC-regeling ontwikkeld. Financiers ontvangen op deze kredieten een garantiepercentage van 95%.

De looptijd van de lening is maximaal 5 jaar en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige vergoedingspremie van 2%. Het krediet dient ter financiering van het geleden of te verwachten verlies als gevolg van de coronacrisis.

Om aanspraak te maken op de KKC moet een onderneming daarnaast:

 • voor 1 januari 2019 al ingeschreven staan bij KVK
 • voor de coronacrisis voldoende winstgevend zijn geweest
 • ingeval van een rechtspersoon een privéborg afsluiten voor 10% van de hoofdsom

Leningen worden alleen verstrekt aan bedrijven die voor de coronacrisis in de kern financieel gezond waren met voldoende terugbetaalcapaciteit.

GO-C (Garantie Ondernemersfinanciering Corona) voorwaarden

De GO-C regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Algemene criteria:

 • Nederlandse ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland;
 • in de kern gezond;
 • bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven;
 • alleen Fresh Money;
 • geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden;
 • GO-C voor financiering van liquiditeitstekorten als gevolg van de coronacrisis.

GO-C financiering voldoet aan de volgende kenmerken:

 • Bankleningen met een maximale looptijd van 6 jaar; de bank is leidend bij het vastleggen van zekerheden.
 • Zowel leningen met een vaste rente als leningen met een variabele rente gebaseerd op Euribor-tarieven komen voor de GO-C regeling in aanmerking.
 • Per onderneming is de ondergrens € 1,5 miljoen voor bankleningen onder de GO-C regeling.
 • Per onderneming is het totaal aan bankleningen die onder de GO en GO-C leningen kan worden gegeven € 150 miljoen voor de GO en GO-C bij elkaar opgeteld.
 • 80% (grote bedrijven) tot 90% (mkb) garantie voor de financier
Nieuw wetsvoorstel voor fiscale regels medewerkersparticipatie

Nieuw wetsvoorstel voor fiscale regels medewerkersparticipatie

De startup sector roept al jaren op om de fiscale regels voor het verstrekken van (aandelen)opties aan personeel te versoepelen. Deze discussie is is nu ook verbreed naar het bredere bedrijfsleven, zodat ook medewerkers van mkb bedrijven er gebruik van kunnen maken. Zelf heb ik nog meegewerkt aan het onderzoek van de Universiteit Utrecht hierover: "Making employee ownership work in startups and SME".

Op dit moment lijkt er een politieke wens te zijn om dit aan te passen. Een concept wetsvoorstel staat nu open ter consultatie. De belangrijkste wijziging is dat de medewerker kan kiezen dat de belastingheffing wordt doorgeschoven naar het moment dat aandelen verhandelbaar worden.

Brede welvaartsverdeling

Dit is een kleine, maar wel belangrijke stap. Het Financieel Dagblad schreef hier een artikel over en vroeg mij om het nieuws te duiden:

"Dit is erg belangrijk voor jonge werknemers die nog weinig kapitaal op de bank hebben staan', zegt Ronald Kleverlaan, voorzitter van Stichting MKB Financiering. 'Zij krijgen de mogelijkheid om met een bedrijf mee te groeien, wat ook goed is voor een bredere welvaartsverdeling."

Helaas zijn er nog steeds een aantal onduidelijkheden:

 • Waarom is regeling alleen gericht op opties en niet op aandelen? Er zijn meer modellen mogelijk om te participeren en het zou jammer zijn wanneer dit beperkt blijft tot optieregelingen.
 • Waarom worden (aandelen)opties nog steeds als loon belast bij uitoefening? In omliggende landen wordt het belast volgens winstbelasting/aandelenbelang. Het is geen gegarandeerd inkomen, dus zou ook niet op die manier belast moeten worden.

De open consultatie staat nog open tot 30 juni, dus er is nog 1 week om een reactie in te sturen op de consultatie: Internetconsultatie Aandelenoptieregeling

Notaris op afstand in Estland - Estonia’s e-notary services

Notaris op afstand in Estland - Estonia’s e-notary services

Estland loopt al langere tijd voorop op het gebied van digitale overheidsdiensten. Alle overheidsdiensten zijn voor inwoners van het land al lang digitaal (inclusief elektronisch patiëntendossier, belastingaangiftes, etc) en sinds 2014 kunnen buitenlanders een "e-residency"-paspoort aanvragen om virtueel inwoner van het land te worden en hiermee zich identificeren.

Ik heb dit in die tijd ook gedaan en mag mij dus ook virtueel inwoner van Estland noemen. Het doel van Estonia is om in 2025 meer dan 10 miljoen "e-residents" te hebben. Niet slecht voor een land met slechts 1,3 miljoen inwoners.

Virtueel bedrijf starten

Dit is een mooi experiment, maar wat kun je er mee? Een van de eerste use-cases was dat je als e-resident een (Europees) bedrijf kunt oprichten. Dit is voor veel "digital nomads" of personen die buiten Europa wonen een eenvoudige manier om toch een Europees bedrijf (met Europese bankrekening) te openen.

Door de lage kosten (enkele honderden euro's), het digitale aanvraagproces en lage belastingen (20% en alleen wanneer het als dividend wordt uitbetaald) zijn er al een groot aantal digitale bedrijven gestart.

Digitale notaris

Het probleem was echter wel dat voor bepaalde handelingen (aan/verkoop van aandelen en aankopen van vastgoed) je nog steeds naar Estland moest reizen. Door de introductie van e-notary diensten is dit nu ook niet meer nodig:

"No need to travel to Estonia to buy or sell company shares and real estate. Now, e-residents can use e-notary services from your own home."

Bijna alle traditionele notaris handelingen kunnen nu digitaal uitgevoerd worden. De enige uitzondering is trouwen. Daarvoor moet je nog steeds langs de notaris om dit vast te leggen.

Case Community Finance: Freedom internet

Case Community Finance: Freedom internet

Een mooi voorbeeld van de kracht van een sterke community om financiering op te halen wordt getoond door de internet provider Freedom Internet. Ontstaan als actiegroep van ex-XS4All medewerkers en fans begin 2009, werd via een crowdfunding campagne eind 2019 startkapitaal opgehaald van €2,5 miljoen om een nieuwe internetprovider te starten.

Tweede financieringsronde voor mede-eigenaarschap

Werd er in de eerste financieringsronde nog financiering via een leningen opgehaald, in de huidige financieringsronde wordt eigen vermogen gezocht door 50% van de aandelen (via certificaten) te verkopen om €4 miljoen aan eigen vermogen op te halen.

De certificaten worden beheerd door de STAK "Stichting Appeltaart" en hebben geen stemrecht. Deze stichting heeft niet alleen de andere 50% van de aandelen, maar ook een prioriteitsaandeel om eventuele vijandige overnames te kunnen blokkeren.

2x per jaar verhandelen

Om de investeerders de mogelijkheid te bieden om, indien gewenst, de certificaten ook te kunnen verkopen, wordt er 2x per jaar de mogelijkheid geboden om de certificaten te verhandelen. Op basis van eerdere projecten verwacht ik niet dat veel personen hier gebruik van zullen maken, maar het is wel netjes dat de mogelijkheid geboden gaat worden.

Betaalbedrijf Mollie haalt €665 miljoen op en wil ook (werkkapitaal) financiering voor het mkb gaan aanbieden

Betaalbedrijf Mollie haalt €665 miljoen op en wil ook (werkkapitaal) financiering voor het mkb gaan aanbieden

Het betaalbedrijf Mollie heeft €665 miljoen opgehaald (waardering €5,4 miljard) voor verdere groei. Opvallend is dat het bedrijf naast expansie ook in gaat zetten op het ontwikkelen van financieringen voor het mkb.

Data van betalingsverkeer voor risico analyse

Doordat het bedrijf 120.000 klanten bediend en €10 miljard aan transacties heeft verwerkt in 2020, heeft zij veel data beschikbaar om nieuwe financiële producten aan te bieden aan haar klanten.

Op basis van analyses van transacties kan zij een goede risico-inschatting maken en ook flexibele betaaloplossingen aanbieden. Bijvoorbeeld per transactie een klein bedrag gebruiken om het krediet af te lossen.

Heel benieuwd naar de concrete stappen en om te zien hoe dit in de markt opgepakt gaat worden.

ABN Amro lanceert duurzaam investeringsfonds van €425 mln

ABN Amro lanceert duurzaam investeringsfonds van €425 mln

ABN AMRO lanceert het Sustainable Impact Fund (SIF), een fonds van 425 miljoen euro dat investeringen gaat doen in bedrijven die de transitie naar een duurzame en inclusieve samenleving versnellen. Het is een fonds om via risicokapitaal het eigen vermogen van duurzame scaleups te versterken.

Nu leningen door de lage rentestanden en hoge compliance kosten niet voldoende opleveren, zoekt ABN AMRO naar alternatieve manieren om rendement te maken.

Private Equity en Venture Capital

Het fonds gaat investeren in private equity (tussen de 4 en 30 miljoen euro) in bedrijven met een bewezen business model die toe zijn aan een volgende groeifase. Daarnaast kan er ook in Venture Capital (tussen de 500.000 en 4 miljoen euro) geïnvesteerd worden als er sprake is van een bewezen concept.

De drie thema’s waarin wordt geïnvesteerd zijn: circulaire economie, energietransitie en social impact. Het fonds, een volledige dochter van ABN AMRO met een zelfstandig investeringsbeleid, stuurt op een combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.

€100 miljoen voor technologie bedrijven

Dit fonds komt naast het ABN AMRO Ventures fonds (vroeger het Digital Impact Fund) te staan waarmee groei investeringen van €2,5 tot €10 miljoen worden gedaan in technologie bedrijven.

Amsterdam stelt €20 miljoen beschikbaar voor wooncoöperaties

De gemeente Amsterdam start met een leenfonds om de ontwikkeling van wooncoöperaties verder aan te jagen. Hier wordt in eerste instantie €20 miljoen voor uitgetrokken.

Financiering voor gemeenschappelijke woonvorm lastig rond te krijgen

Het rond krijgen van de financiering voor wooncoöperatie is vanwege de gemeenschappelijke woonvorm in de praktijk vaak lastig te zijn, omdat banken geen volledige hypotheek verstrekken maar slechts een deel van de nieuwbouwkosten financieren.

De bank financiert ongeveer 70 procent en de eigen inbreng van de leden van de wooncoöperatie is minimaal 5 procent. Voor het ontbrekende deel kunnen de wooncoöperaties nu een beroep doen op het leenfonds.

Met het leenfonds zorgt Amsterdam ervoor dat wooncoöperaties ook een deel bij de gemeente kunnen lenen. Met de €20 miljoen verwacht de gemeente Amsterdam dat het de komende jaren de bouw mogelijk maakt van vierhonderd betaalbare woningen in het sociale- of middensegment.

Financiering voor planvorming en ontwikkeling

Het leenfonds bestaat uit twee delen. Het eerste deel is voor de planvorming, van voorfinanciering tot het moment van erfpachtuitgifte. Dit is nodig omdat in deze fase de banken nog geen hypotheek verstrekken.

De tweede lening is er om het gat te dichten wat overblijft nadat de bank de hypotheek heeft verstrekt aan de wooncoöperatie en de leden eigen geld hebben ingebracht.

Er geldt een maximum van 50.000 euro per woning en de lening heeft een looptijd van maximaal 15 jaar tegen een rentepercentage van 1,5 procent.

Het plan moet nog definitief goedgekeurd worden door de gemeenteraad waar het op 8 juli wordt besproken.

Congressen

De komende periode zijn er weer een groot aantal online en hybride congressen waar ik mag spreken. Enkele hiervan heb ik hieronder opgenomen.

IFAMA 2021 - Community Finance & Ownership in AgriFood

IFAMA 2021 - Community Finance & Ownership in AgriFood

Tijdens het jaarcongres van IFAMA mag ik een lezing geven over de  nieuwe mogelijkheden van financiering en (mede-)eigenaarschap binnen de Agri-Food sector.

IFAMA (International Food and Agribusiness Managment Association) is een internationaal netwerk van onderzoekers en experts die zich inzetten op de verdere (duurzame) ontwikkeling van de agri-food sector in de wereld.

Registreren kan hier: IFAMA 2021 Conference

Online congres Continuïteit: technologie, toekomstperspectief, financiering en WHOA · Accountancy Vanmorgen

Online congres Continuïteit: technologie, toekomstperspectief, financiering en WHOA · Accountancy Vanmorgen

Met het online congres over continuïteit wil Accountancy Vanmorgen de accountants handvatten bieden in deze tijd van zwaar weer. Binnen dit congres zal ik aan accountants de mogelijkheden van non-bancaire financiering presenteren.

Daarnaast zullen onderwerpen als WHOA, de inzet van technologie om zo vroeg mogelijk eventuele rode vlaggen te herkennen en impact op samenstellingsopdracht langskomen.

Aanmelden kan hier: online congres Continuïteit

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).