Corona-special met alle regelingen en de belangrijkste links

De afgelopen 2 weken waren hectisch. De economie is stil gevallen en er zijn extreem snel door overheden en financiers zeer uitgebreide steunmaatregelen aangekondigd. Vanuit Stichting MKB Financiering werden we actief betrokken om input te leveren om ondernemers die niet-bancair gefinancierd zijn ook te kunnen ondersteunen. De eerste stapjes zijn gezet, maar we zijn er nog lang niet!

Nu de eerste regelingen beschikbaar komen, had ik dit weekend even de tijd om de balans op te maken. Daarom hierbij een tussentijdse nieuwsbrief exclusief over de huidige Corona-maatregelen. Ik vat hierin de belangrijkste feiten samen en geef een overzicht van de belangrijkste informatiebronnen.

Ook wil ik een blik in de (nabije) toekomst geven wat er nog meer moet gebeuren, want de aangekondigde maatregelen moeten nog uitgewerkt worden en er zijn zeker nog aanvullende acties nodig om het mkb structureel te ondersteunen de komende jaren.

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Overzicht alle maatregelen overheid

De beste locatie om informatie over alle tijdelijke financiële regelingen van de overheid te vinden, is de website van de Rijksoverheid zelf. Deze wordt continue bijgewerkt met de meest actuele informatie.

Daarnaast heeft de KvK loket een algemene informatie pagina aangemaakt waarbij ook de maatregelen vanuit Europa en de regelingen vanuitde financiële sector zijn samengebracht.

Een uitgebreid overzicht met vragen & antwoorden zijn terug te vinden op de site van ONL. Daar kun je ook de ONL-app downloaden om als ondernemer via je telefoon direct toegang te krijgen tot die informatie en ook zelf vragen insturen.

Daarnaast kun je als ondernemer ook vragen stellen op Higherlevel.nl van RVO. Ondernemers helpen daar andere ondernemers met vragen rond de beschikbare regelingen.

TOGS loket geopend, nog wel veel vragen

Afgelopen vrijdag is de eerste regeling online gekomen. Via de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 regeling (TOGS) kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro krijgen om met name hun vaste lasten te kunnen betalen wanneer zij hun bedrijf moesten sluiten vanwege de overheidsmaatregelingen.

Bij de openstelling van het loket afgelopen vrijdagmiddag bleek echter al snel dat er een groot aantal sectoren nog ontbraken die een tegemoetkoming zouden krijgen, vooral ook winkels die hun omzet ook bijna naar 0% hebben zien zakken.

Zaterdag is de regeling daarom extra opengesteld voor deze doelgroep en de verwachting is dat de hier langzaam nog andere sectoren aan toegevoegd zullen worden.

BMKB regeling open per 1 april

De verwachting is dat de details van de versoepelde BMKB-regeling ook begin komende week bekend worden gemaakt. Deze gaat formeel van start op 1 april en gedurende 12 maanden kunnen financiers aanvragen indienen van ondernemers met een borgstelling van 90% op 75% van de financiering (overbruggingskrediet en rekening courant voor maximaal 24 maanden).

2 weken geleden hebben we de Staatssecretaris Mona Keijzer gevraagd om bij de openstelling van de BMKB regeling rekening te houden met de non-bancaire financiers en de regeling ook (versneld) toegankelijk te maken voor hen. Het is erg belangrijk voor het brede mkb-financieringslandschap en het gelijke speelveld dat ook deze financiers hier straks gebruik van kunnen maken.

Uitgebreide steun banken - 6 maanden uitstel

Heel snel hebben de Nederlandse banken gezamenlijk aangekondigd dat bedrijven met een krediet tot €2,5 miljoen de komende 6 maanden gaan rente of aflossing hoeven te betalen. Een zeer welkome stap voor de bedrijven, die hiermee tijdelijk rust krijgen. Bij ABN Amro is vrijdag zelfs aangekondigd dat kredieten tot €50 miljoen onder deze regeling vallen.

Ook heeft de DNB direct aangegeven dat de buffers van banken verlaagd mogen worden in deze periode om de kredietverlening op gang te houden. Concreet worden de systeembuffers verlaagd van de huidige 3%, naar 2,5% voor ING, 2% voor Rabobank en 1,5% voor ABN Amro. Hierdoor kunnen banken tot €8 miljard aan mogelijke verliezen opvangen en naar schatting tot €200 miljard aan extra kredieten verstrekken.

Van uitstel komt alleen geen afstel. De ondernemers hebben nu tijdelijk lucht, maar moeten over 6 maanden wel weer kunnen beginnen met aflossen. Daarom is het belangrijk dat ondernemers zich nu gaan richten op de toekomst en nieuwe plannen gaan maken en eventueel nieuwe financiering aanvragen om de huidige periode te overbruggen en te investeren in toekomstige groei.

Noodkredieten komen moeizaam op gang

Het FD schrijf dat de procedures nog steeds omslachtig zijn en ook de wachttijden lang zijn, terwijl nu snel krediet nodig is. Dit blijkt uit een rondgang langs brancheverenigingen en mkb-bedrijven. Op zich is dat ook niet raar, omdat een groot deel van de relatiemanagers in het mkb de afgelopen jaren zijn vertrokken bij de banken en de lokale kantoren zijn gesloten, waardoor maatwerk voor kleine mkb klanten lastig is.

Op dit moment worden de teams snel uitgebreid, maar vanuit de ondernemers en brancheverenigingen komen wel steeds meer signalen dat het er erg druk is. Daarbij komt dat de banken drie soorten aanvragen ontvangen:

  1. Huidige klanten die 6 maanden uitstel voor rente en aflossing willen aanvragen
  2. Huidige klanten die een overbruggingskrediet aan willen vragen onder de nieuwe BMKB-C regeling van maximaal 24 maanden
  3. Nieuwe klanten die een financiering aan willen vragen.

De eerste groep klanten kan relatief eenvoudig geholpen worden. Wanneer een ondernemer voor de crisis gezond was, dan kan hier snel een beslissing over worden genomen. De tweede groep klanten is al wat lastiger, omdat voor de BMKB aanvraag er nog steeds een uitgebreide aanvraag ingediend moet worden volgens de voorwaarden van de RVO die de garantie-regeling uitvoert. De doorlooptijd kan daarom een stuk oplopen. Wiebe Draijer van de Rabobank riep de overheid daarom ook op om de procedure te vereenvoudigen en daarbij tevens de 3,9% aan kosten te schrappen die ondernemers er voor moeten betalen aan de overheid.

De derde groep aanvragen hebben het op dit moment het lastigste. Banken richten zich (logisch) eerst op bestaande relaties. De sectoren die nu het hardst zijn getroffen hebben echter al langere tijd problemen om bancaire financiering aan te trekken en hebben vaak geen bancaire relatie meer. Zij kunnen nu dus ook niet terecht bij deze loketten.

Doorverwijzen naar andere mkb financiers

Het zou een mogelijke oplossing kunnen zijn wanner de banken actief gaan doorverwijzen naar andere (non-bancaire) mkb financiers. De vraag is echter wel of deze financiers op dit moment die extra toestroom allemaal aan zouden kunnen. Uit een eerste rondvraag heb ik gemerkt dat er inderdaad nu al (veel) meer aanvragen bij deze financiers binnen komen en dat ze ook zelf druk bezig zijn met het ondersteunen van bestaande klanten. De financiers verwachten echter wel snel op te kunnen schalen, maar er is bij een aantal financiers hiervoor vooral behoefte aan nieuw kapitaal.

Extra kapitaalbehoefte non-bancaire financiers via Invest-NL

Non-bancaire financiers kunnen via Fintech oplossingen en een efficiënte organisatie snel opschalen en meer aanvragen verwerken. De grootste bottle-neck zit nu echter bij het aantrekken van extra kapitaal om de financieringen te blijven verstrekken. Particuliere en institutionele investeerders zijn nu terughoudend in het verstrekken van nieuw geld.

Banken kunnen op dit moment zeer goedkoop, met negatieve rente, extra kapitaal aantrekken via de ECB. Voor de non-bancaire financiers is dit helaas niet beschikbaar.

Om te voorkomen dat de loketten bij de non-bancaire financiers binnenkort dicht moeten is het belangrijk dat de overheid ook zorgt dat deze financiers extra kapitaal aan kunnen trekken om te gaan verstekken.

Een logische partij hiervoor zou Invest-NL zijn. Zij hebben de beschikking over voldoende kapitaal om deze partijen te ondersteunen (via co-financiering met andere financiers) en op dit moment is er duidelijk marktfalen waar zij op in kunnen springen.

Erkende non-bancaire financiers in actie voor MKB ondernemers

Ook non-bancaire financiers hebben 2 weken geleden al per direct maatregelen getroffen om ondernemers tegemoet te komen.

Enkele voorbeelden: Qredits geeft (met €6 miljoen bijdrage van EZK) bestaande en nieuwe klanten een rentekorting, zodat ze 6 maanden lang maar 2% rente hoeven te betalen en crowdfunding platformen Collin Crowdfund, Geldvoorelkaar, Kapitaalopmaat en October hebben met crowd-investeerders afgesproken dat er 3-6 maanden uitstel verleent wordt.

De non-bancaire financiers zijn zeer belangrijk om de kredietverstrekking richten het mkb op gang te houden. Gezamenlijk financierden zij alleen al in 2019 ca. 50.000 zzp-ers en mkb ondernemingen, waarbij er veel actief zijn in de sectoren waar nu de hardste klappen vallen.

Daarom heb ik namens Stichting MKB Financiering ook een oproep gedaan aan het Ministerie van EZK om deze sector actiever te ondersteunen, zodat de ondernemers die via deze financiers ondersteund worden ook extra financiering kunnen ontvangen:

“Veel mkb bedrijven die op dit moment het hardst worden geraakt door de Corona-crisis maken gebruik van deze non-bancaire financiers. Denk hierbij aan ondernemers in de horeca, retail en toerisme en vernieuwende bedrijven zonder vaste activa, waaronder vele start-ups en scale-ups. Deze ondernemers hebben juist nu extra faciliteiten nodig."

Financieel adviseurs staan klaar om ondernemers te ondersteunen

"Overal komen miljarden euro’s vandaan om de economie door de coronacrisis te loodsen. Waar gaan die naartoe, en hoe?"

Dat is een vraag die door Carlo van de Weg, oprichter van Credion waarbij ca. 100 adviseurs zijn aangesloten, wordt gesteld om aan te geven dat het voor ondernemers lastig is om de juiste regelingen en financieringen te vinden op dit moment en dat een goede mkb financieringsadviseur hierbij kan helpen.

Hij verwacht dat er aanvullende maatregelen nodig gaan zijn als deze crisis inderdaad door gaat zetten. De paar maanden uitstel van betalingen aan financiers gaat anders de bedrijven niet redden. Een onafhankelijke adviseur kan hierbij noodzakelijk zijn.

Selecteren van de juiste adviseur

De markt van mkb financieringsadviseurs is echter ook erg ondoorzichtig voor ondernemers. Vanuit Stichting MKB Financiering zijn we samen met een kopgroep van adviseurs en opleiders met het ontwikkelen van een keurmerk voor mkb financieringsadviseurs bezig, maar deze zal pas later dit jaar beschikbaar zijn.

Tot die tijd is het goed om bij het selecteren van een adviseur er op te letten dat de persoon voldoende kennis en ervaring heeft bij het adviseren van verschillende bancaire en non-bancaire financiers en dat hij/zij onafhankelijk is (en dus geen vergoedingen ontvangt van financiers). Vraag ook actief rond in je eigen netwerk als ondernemer naar ervaringen.

Checklist met 12 tips om liquiditeitsproblemen te beperken 5.000x gedownload in eerste dagen

De Corona-crisis begint de economie nu hard te raken. Ondernemers in veel sectoren komen in acute liquiditeitsproblemen. Stichting MKB Financiering en ONL voor Ondernemers hebben samen een checklist voor zzp’er en mkb ondernemers gemaakt met 12 tips om liquiditeitsproblemen te beperken en enkele concrete tips om op korte termijn aan extra financiering en liquiditeit te komen.

5.000 downloads in eerste dagen

Er was veel behoefte aan deze tips. De website werd overspoeld met bezoekers en de lijst met tips werd in de eerste dagen meer dan 5.000x gedownload. Ook werd de lijst zeer uitgebreid gedeeld via social media en heeft uiteindelijk de KvK de lijst ook op de eigen website geplaatst, zodat ook daar de ondernemers de tips snel kunnen vinden.

Handleiding voor opstellen liquiditeitsbegroting

Aansluitend hebben we ook nog een praktische handleiding geschreven om zelf een aangepaste liquiditeitsbegroting te maken en grip te krijgen op de situatie. Ook deze tips waren erg populair en zijn veel gebruikt.

Webinar Steunpakket ZZP en MKB Coronavirus

Meer dan 450 deelnemers logden vorige week in en stelden vragen tijdens het Coronavirus webinar: "Het steunpakket voor ondernemers". Hierin besprak ik samen met Marco Vermin van Alfa Accountants en Adviseurs een uur lang live  concrete vragen die bij ondernemers spelen over de aangekondigde maatregelen van overheid en financiers.

Ook deelden we tijdens dit webinar de 12 tips en handleiding voor de liquiditeitsbegroting va een pdf. Ca. 2/3 van alle deelnemers hebben die documenten ook daadwerkelijk gedownload.

Helaas waren nog niet alle regelingen uitgewerkt en was het nog wachten op de exacte details. Wanneer de nieuwe regelingen uitgewerkt zijn door de overheid zal er waarschijnlijk op korte termijn een vervolg komen.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).