Corona steun stopt | OECD: Overheidssteun kwam vooral bij grootbedrijf en startups en niet bij micro- en kleinbedrijf | Brewdog investeerders kritisch op beleid | Miljoenen geïnvesteerd door particulieren voor duurzamere landbouw

Vorige week schreef ik nog dat de Corona garantieregelingen verlengd zijn tot het eind van het jaar. Deze week werd bekend dat de directe steunmaatregelen zoals NOW/TVL in principe per 1 oktober worden stopgezet.

Het wordt nu tijd voor ondernemers en adviseurs om vooruit te gaan kijken en in kaart te brengen hoe de liquiditeit en solvabiliteit er voor staat nu bekend is wanneer de steun afloopt. Ik verwacht dan ook na de zomer een sterk aantrekkende markt van financieringsaanvragen bij banken en non-bancaire financiers. Daarbij zie ik nog wel een belangrijke uitdaging voor het versterken van het eigen vermogen en solvabiliteit bij kleinere ondernemingen. Daar zijn nog onvoldoende financieringsproducten in de markt voor beschikbaar.

Deze week in mijn nieuwsbrief een bespreking van een aantal internationale rapporten van o.a. het OECD waaruit blijkt dat vooral het micro- en kleinbedrijf het hardst zijn geraakt gedurende Corona-crisis en niet hebben kunnen profiteren van de steunmaatregelen.

Artikelen deze week:

  • Beëindiging steunpakket door herstel economie
  • OECD: Overheidssteun is bij grootbedrijf en startups terecht gekomen en niet bij micro- en kleinbedrijf
  • Brewdog crowdfunding investeerders kritisch op beleid
  • Aardpeer haalt 7,2 miljoen op voor natuurvriendelijker boeren
  • Rol crowdfunding in ecosysteem voor impact investment

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Beëindiging steunpakket door herstel economie

Beëindiging steunpakket door herstel economie

De maatschappelijke en economische impact van het coronavirus neemt snel af en de economie herstelt zich. Het kabinet geeft aan dat het zelfs beter gaat dan vier weken geleden bij de aankondiging van het nieuwe steunpakket. Daarom versoberen ze de regeling en gaat de steun in principe per 1 oktober stoppen.

Maximale NOW vergoeding naar 80%

Een van de belangrijkste aanpassingen die nu zijn aangekondigd, is dat het bedrijf tot maximaal 80 procent omzetverlies kan opgeven voor het derde kwartaal en dus nog voor maximaal 80 procent van de loonsom een tegemoetkoming kan krijgen. Ook het voorschot wordt hierop aangepast. Het vergoedingspercentage blijft hetzelfde als in het tweede kwartaal, net als het minimale omzetverlies van 20 procent.

Deze regel wordt onder andere ingesteld om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen en wordt ingesteld omdat een volledig omzetverlies als gevolg van de coronacrisis niet meer te verwachten is nu de meeste coronabeperkingen zijn opgeheven.

Belasting in 5 jaar terugbetalen

Ondernemers mogen wel later beginnen en langer doen over het aflossen van de belastingschuld. Zij hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met betalen en hier is vijf jaar de tijd voor. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

Ook de voorwaarden om af te lossen worden verder versoepeld. De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, gaat stapsgewijs naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024.

Op dit moment hebben ruim 250.000 ondernemers uitstel van betaling aangevraagd, blijkt uit cijfers van het kabinet. In totaal is dit een belastingschuld van €16 miljard. Dit is wel een stuk lager dan de €36 miljard die het is geweest. Een deel van de ondernemers heeft al (een deel) afgelost.

Steun wordt te vroeg gestopt

Oppositiepartijen  in de Tweede Kamer en ondernemersvereniging ONL geven aan BNR aan dat ze vinden dat de steun te vroeg wordt gestopt. Hans Biesheuvel pleit hierbij voor maatwerk voor sectoren die eigenlijk pas net open mogen:

"Kermisondernemers mogen überhaupt pas vanaf morgen opstarten en hebben al vier maanden van het seizoen gemist. Ook de evenementensector en reisbureaus hebben het nog heel erg lastig. Macro-economisch begrijp ik dat het beter gaat en je kan ook niet altijd doorgaan met het geven van steun." Toch vindt de ondernemersbaas dat er dieper in de economie gekeken moet worden. "Als je onder de motorkap kijkt, dan zijn er nog sectoren die de steun nodig hebben. Daar zal ik ook bij het kabinet en de Tweede Kamer voor pleiten de komende dagen", aldus Biesheuvel.
OECD: Overheidssteun is bij grootbedrijf en startups terecht gekomen en niet bij micro- en kleinbedrijf

OECD: Overheidssteun is bij grootbedrijf en startups terecht gekomen en niet bij micro- en kleinbedrijf

Afgelopen zondag was het de dag van het micro- en kleinbedrijf (VN), waarbij de VN aandacht heeft gevraagd voor kleinere ondernemingen en met name de specifieke problemen voor ondernemingen geleid door vrouwen en jongeren.

Uit onderzoek van het International Trade Centre in 136 landen is daarnaast gebleken dat ondernemingen die geleid worden door vrouwen 27% hogere kans hebben om failliet te gaan door de corona crisis.

OECD onderzoek

Deze week kwam er daarnaast ook een onderzoek naar buiten van het OECD waarin de impact van Covid-19 om het mkb is onderzocht.

Daaruit bleek vooral dat zelfstandigen, kleine ondernemingen en daarbij vooral bedrijven geleid door vrouwen en jongeren beperkt gebruik konden maken van de overheidsregelingen. Deze steun kwam voornamelijk bij de startups en grotere ondernemingen terecht. Ook was wereldwijd de trend zichtbaar dat mkb ondernemingen meer schulden hebben moeten maken.

Onderzoek International Trade Centre: COVID-19: The Great Lockdown and its Impact on Small Business

Onderzoek OECD: SME and Entrepreneurship Outlook 2021 (directe link Nederlandse data)

Brewdog crowdfunding investeerders kritisch op beleid

Ik heb in het verleden regelmatig positief geschreven over de bierbrouwer Brewdog die in verschillende equity crowdfunding rondes in totaal voor £80 miljoen aan investeringen heeft opgehaald bij haar fans en lange tijd externe, grote investeerders buiten de deur hield. Op dit moment heeft zij 180.000 kleine investeerders.

Ondanks dat het bedrijf nog steeds stormachtig groeit zijn er interne problemen (zware werkomstandigheden) en discutabele kosten die geclaimd worden door het management voor eigen gewin en voordelen voor private equity investeerders, waar de crowd zich nu tegen uit spreekt.

Gouden bierblikjes

De onvrede wordt ook aangewakkerd door een eerdere marketing actie waarbij "gouden bierblikjes" ter waarde van £15.000 werden beloofd en uiteindelijk alleen maar verguld bleken te zijn met een dunne laag goud.

Crowd als kritische aandeelhouder / toezichthouder

Opvallend is dat de crowdfunding investeerders zich nu niet alleen als loyale fan opstelt, maar voor het eerst ook kritisch als een bezorgde aandeelhouder reageert op de ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Voor de organisatie, die bekend stond om de sterke "crowd relations" en PR campagnes wordt het zaak om hier nu snel op te reageren om te voorkomen dat de crowd van 180.000 fans zich tegen hen gaat keren.

Aardpeer haalt 7,2 miljoen op voor natuurvriendelijker boeren

Aardpeer haalt 7,2 miljoen op voor natuurvriendelijker boeren

Via het initiatief Aardpeer is door de verkoop van obligaties door 700 personen voor 7,2 miljoen euro bijeengebracht om boeren natuurvriendelijker te kunnen laten boeren.

93 hectare

Met het bedrag is 93 hectare aan landbouwgrond aangekocht voor de transitie naar een duurzame voedselproductie, een gezondere bodem en meer biodiversiteit.

De eerste objecten die gefinancierd worden zijn die van biodynamische melkveehouder Boer Brunia in Raerd (26 ha, Friesland), biologisch teeltbedrijf Boerz (o.a. Bio Brass) in Zeewolde (45 ha, Flevoland), biologisch en natuurinclusief melkveebedrijf Hoeve Gaastzigt uit Rotstergaast (14 ha, Friesland), biodynamische zorgboerderij De Hondspol in Driebergen-Rijsenburg (4 ha, Utrecht) en agro-ecologische Burgerboerderij de Patrijs in Vorden (4 ha, Gelderland).

De ondernemers kunnen door de financiering de stap naar natuurvriendelijke landbouw maken.

0,7-1,2% rendement

De groep investeerders bestaat uit particulieren, maatschappelijke organisaties en institutionele beleggers. De minimale investering was €50 en er werden obligaties beschikbaar gesteld met een looptijd van 5 en 10 jaar. Naast het maatschappelijk rendement leveren de obligaties een jaarlijkse rente van 0,7% en 1,2% op.

Landvanons, Grondvanbestaan en Veerhuis

Naast Aardpeer zijn er meer initiatieven gestart die zich richten op het vrijkopen van (landbouw) grond om te verpachten aan boeren voor biologische en/of meer duurzame landbouw.

Een van de voorbeelden is Landvanons, die afgelopen maand aan aankondigde om de ambitie te hebben om €18 miljard op te halen om 300.000 hectare boerenland op te kopen.

Daarnaast zijn er initiatieven als Grondvanbestaan, die gebruik maakt van het "Community land trust" model om grond aan te kopen. Dit is onder andere gedaan bij het vrijkopen van de grond onder het Veerhuis, waarbij 250 personen de 2200m2 gezamenlijk hebben "vrijgekocht".

Rol crowdfunding in ecosysteem voor impact investment

Uit onderzoek van EVPA is gebleken dat impact crowdfunding platformen een belangrijke rol hebben in het ecosysteem van impact investment door het financieren van organisaties die zich inzetten voor de UN Sustainable Development Goals.

Impact Crowdfunding platformen - donaties en investeringen

In het rapport Accelerating the SDGs – The role of crowdfunding in investing for impact wordt de toegevoegde waarde en positie van de verschillende vormen van crowdfunding (donaties en investeringen) in het ecosysteem beschreven en wanneer welke vormen het best gebruikt kunnen worden.

De impact komt het beste naar voren wanneer de platformen actief samenwerken met andere financiers die zich vooral op de impact richten van investeringen zoals non-profit organisaties en impact fondsen.

Risico's verlagen door partnerships

Als voorbeeld wordt genoemd dat non-profit organisaties risico's kunnne verlagen door de eerste 20-30% van een campagne te doneren, of door match-funding waarbij de investeringen van de crowd 1-op-1 aangevuld worden.

Verder wordt aangeraden om data en ervaringen te delen met andere impact investeerders en eventueel deal-flow aan elkaar doorsturen. Hiervoor is het belangrijk dat financiers in de markt actiever onderling samen gaan werken.

Het rapport: Accelerating the SDGs - The role of Crowdfunding in Investing for Impact

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).