Crowdfunding groeit 50% | Rechtsvorm Sociale Ondernemingen | Fans kopen stadion NAC Breda

Allereerst een goed nieuwjaar! Komend jaar ga ik weer door met mijn wekelijkse nieuwsbrieven over nieuwe financieringsvormen. Blijf me vooral tips toesturen.

Deze week heb ik alle jaaroverzichten over crowdfunding doorgespit en de meest interessante cijfers samengevat in een uitgebreide analyse. Belangrijkste conclusie is dat crowdfunding met 50% is gegroeid (vooral door vastgoed- en duurzame energie projecten), maar er zijn grote regionale verschillen.

Verder een mooie case over community financiering van fans van NAC Breda die het voetbalstadion samen gaan overnemen.

Dit zijn de artikelen deze week:

 • Crowdfunding in Nederland met de helft toegenomen
 • Nieuwe rechtsvorm voor Sociale Ondernemingen
 • Het Brabant Outcomes Fund steunt sociaal ondernemers met €1m
 • NAC wil crowdfunding inzetten voor koop Rat Verlegh Stadion
 • Belegger gaat campagnes Collin meefinancieren
 • Meest geopende links uit 2018 uit mijn nieuwsbrieven

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Crowdfunding in Nederland met de helft toegenomen

Crowdfunding in Nederland groeit nog steeds sterk door. Volgens cijfers van Crowdfundingmarkt (alleen investeringen) en CrowdfundingCijfers (ook donaties en projecten op buitenlandse platformen) werd er respectievelijk €260 miljoen en €329 miljoen opgehaald afgelopen jaar. Dit is ca. 50% meer dan in 2017.

Hierbij waren de 5 grootste platformen verantwoordelijk voor 54% van de totale financiering. Ook het aantal projecten groeide hard naar 2.414 Nederlandse investeringsprojecten in 2018 (CrowdfundingMarkt). Als alle donaties/reward projecten meegerekend worden dan werden er in 2018 in totaal 8.800 projecten gefinancierd (CrowdfundingCijfers).

Duurzaamheid en vastgoed financieringen

De sterke groei in omvang is echter vooral te danken aan de opkomst van investeringen in (grote) vastgoedprojecten en duurzame energieprojecten. DuurzaamInvesteren schrijft hier over:

"Van de 29 projecten die op DuurzaamInvesteren gelanceerd werden, staan er 23 in de top 100, met een schitterende 2e plaats voor het project "Windpark Krammer". De 23 projecten zijn goed voor 38% van het totale volume van Euro 97 mln dat met de 100 grootste crowdfunding projecten is opgehaald."

Doordat banken minder (zakelijk) vastgoed financieren, zien veel (bestaande en nieuwe) partijen in de crowdfundingmarkt mogelijkheden om een rol te spelen op het gebied van vastgoedfinancieringen. Fundwijzer schrijft hier over:

Crowdfundhypotheek van JungoVastgoedInvesteren.nlCrowdrealestatePlacetobe
de Vastgoedlening

5,1% netto rendement voor crowdfunding investeerders

Hoewel er langzaam meer transparantie komt, publiceren nog steeds niet alle platformen default informatie en netto rendementen. Ook worden resultaten niet eenduidig gepubliceerd, blijkt ook uit het overzicht op crowdfundingcijfers.nl.

Uit een analyse van Crowdfundmarkt blijkt dat via de platformen die wel hun cijfers publiceren, de investeerders een netto rendement behalen van 5,1%.

Crowdfunding Top100

Elk jaar publiceert De Breed&Partners ook een Top100 van grootste projecten van het afgelopen jaar. De lijst van dit jaar toont dat ook de omvang van de projecten sterk groeit. Er zijn 25 projecten die meer dan € 1 miljoen hebben opgehaald tegenover 14 projecten in 2017.

De projecten in de Top 100 hebben ruim € 111 miljoen opgehaald. Dat is een stijging van 82% ten opzichte van 2017. Toen waren de 100 grootste crowdfundingprojecten samen goed voor ruim € 61 miljoen.

Internationaler en professioneler

Via beleggersplatform Participaties.nl wordt ook teruggeblikt op 2018. Zij zien vooral ook de groei in professionaliteit en het meer internationaal worden van de markt als belangrijkste ontwikkeling met platformen als FundingCircle (UK), October (Frankrijk) en FundedByMe (Zweden).

Grote verschillen per regio

Hoewel de gehele markt is gegroeid in Nederland, zijn er regionaal grote verschillen:

 1. Noord-Holland (66 miljoen euro, +92%)
 2. Zuid-Holland (42 miljoen euro, +9%)
 3. Noord-Brabant (32 miljoen euro, +41%)
 4. Utrecht (27 miljoen euro, +70%)
 5. Gelderland (17 miljoen euro, +6%)
 6. Zeeland (16 miljoen euro, -5%)
 7. Limburg (9 miljoen euro, +39%)
 8. Overijssel (8 miljoen euro, +48%)
 9. Groningen (7 miljoen euro, +75%)
 10. Friesland (4 miljoen euro, +30%)
 11. Flevoland (3 miljoen euro, -17%)
 12. Drenthe (2 miljoen euro, -8%)

Nieuwe rechtsvorm Sociale Ondernemingen (maatschappelijke BV)

In het FD een oproep van Gerard van Solinge (hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit en advocaat bij Allen & Overy) over het opzetten van een nieuwe rechtsvorm voor Sociale Ondernemingen. Social Enterprise NL maakt zich hier ook al een tijdje hard voor, maar tot nu toe is het er nog niet van gekomen.

"Mijn wens voor dit jaar is dat werk wordt gemaakt van een nieuwe rechtsvorm voor ondernemen met een maatschappelijke missie. Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie heeft hiervoor een initiatiefnota ingediend. Sociale ondernemers op het gebied van bijvoorbeeld circulaire economie, eerlijke productie of de sociale arbeidsvoorziening hebben behoefte aan een maatschappelijke bv. Voor hen is maatschappelijke impact belangrijker dan winstmaximalisatie.

Maatschappelijke BV (co-operative & community benefit society)

Helaas is de nieuwe rechtsvorm tot nu toe nog niet van de grond gekomen, ondanks het feit dat er een groot aantal voordelen aan zitten om wel zo een bedrijfsvorm te hebben.

Een mooi voorbeeld vind ik de "co-operative society" en "community benefit society" rechtsvormen in het VK. Bedrijven met deze rechtsvormen mogen winst maken, maar dit moet uitgekeerd worden aan de betrokken gemeenschap.

Community Shares / Community financieringen

Hierdoor wordt ook de mogelijkheid tot het verstrekken van "Community Shares" geopend, waarmee deze sociale ondernemingen tegen lage kosten, op een vereenvoudigde manier financiering in eigen kring op kunnen halen. Doordat er extra vertrouwen is binnen de gemeenschap, hoeven er geen aanvullende wettelijke regels toegevoegd worden.

Het Brabant Outcomes Fund steunt sociaal ondernemers met €1m

Sociaal ondernemers zijn van grote waarde voor de maatschappij. Zij bedenken slimme, duurzame oplossingen die bijdragen aan de vraagstukken van vandaag en morgen. Het is belangrijk dat deze initiatieven opschalen om hun impact te vergroten. Vaak blijken traditionele financieringsvormen niet te passen. Daarom zet de provincie Brabant (begeleid door Sociale Finance NL) een fonds op om op basis van resultaten (SIB) deze projecten te financieren.

5 ondernemers gesteund en begeleid

Kanshebbers die gebruik willen maken van de regeling dragen met hun onderneming bij aan gezondheid en welzijn, passend werk en gelijke kansen op sociaal, economisch en politiek gebied.

Social Finance NL begeleid de ondernemer naar een resultaatcontract met de provincie Noord-Brabant. Stichting DOEN, het Oranje Fonds, Start Foundation en de Rabobank Foundation zijn als investeerders betrokken en verschaffen het werkkapitaal aan de sociaal ondernemer.

Maximaal vijf deelnemers krijgen de kans om met een resultaatfinanciering in Brabant het verschil te maken. Voor de eerste pilotronde van het Outcomes Fonds is €1 miljoen beschikbaar gesteld.

Aanmelden kan tot 31 januari via de website van de provincie.

NAC wil crowdfunding inzetten voor koop Rat Verlegh Stadion

NAC onderzoekt de mogelijkheid tot financiering van het Rat Verlegh Stadion via crowdfunding. De club heeft tot 31 mei 2019 het exclusieve recht om het stadion te kopen van de gemeente Breda voor €5,5 miljoen. Via crowdfunding is gepland om minimaal €1,25 miljoen op te halen bij fans. Op dit moment is via CrowdRealEstate al voor €1,6 miljoen (128%) toegezegd, dus dat gaat zeker lukken.

Gestapelde financiering

De aankoopsom van het stadion zal gefinancierd worden door een aantal financieringspartners. De lening via crowdfunding zal onderdeel zijn van deze gestapelde financiering. De exacte invulling en verhouding hiertussen wordt de komende periode vastgelegd.

Community Ownership

Het mooie van deze oplossing is dat de fans van NAC (via een aparte Stichting) straks eigenaar zijn van het stadion. Doordat ze geen hoge rendementen verwachten kunnen de huisvestingslasten van NAC Breda structureel verlaagd worden. Binnen tien jaar kan de huur verlaagd worden naar de helft van het huidige huurniveau is de verwachting. Zowel op korte als lange termijn is dit van grote positieve invloed op de financiële positie en de (sportieve) prestaties van NAC Breda.

Belegger gaat campagnes Collin meefinancieren

De professionalisering van de crowdfundingmarkt is ook te zien aan het feit dat steeds vaker grote (institutionele) beleggers financiering beschikbaar stellen. Ook Collin Crowdfund, waar tot nu toe alleen individuele investeerders bij konden dragen aan projecten, heeft nu een grote belegger aangetrokken. Er zijn specifieke afspraken gemaakt waarbij de belegger alleen aan de grote projecten gaat bijdragen.

Jeroen ter Huurne, CEO van Collin Crowdfund, zegt hierover:

“In de basis hebben wij dankzij het grote aantal loyale Collin-investeerders geen gebrek aan fundingcapaciteit. Daarom hebben wij ingezet op enkel deelname bij grotere leningaanvragen en bovendien voor een beperkt percentage. Bij dat soort aanvragen vormt een vaste ‘basisinvestering’ een welkome extra zekerheid voor de ondernemer. We verwachten bovendien dat de extra fundingcapaciteit meer en vooral grotere leningaanvragen uit de markt zal opleveren.”

Nieuwe belegger krijgt niet de krenten uit de pap

De voorwaarden zijn vooraf geselecteerd en bestaan bijvoorbeeld uit een vast percentage bij grotere financieringen die voldoen aan bepaalde criteria en dus juist lastiger te financieren zouden zijn met de huidige investeerders vanwege formaat of risico. De belegger krijgt dus niet de krenten uit de pap en zal niet zelf selecteren, maar meefinancieren op campagnes die dermate groot zijn dat ze naar verhouding te veel druk op de bestaande investeerdersgroep zouden kunnen leggen.

Hoewel de meeste van mijn ca. 1000 wekelijkse lezers de samenvatting in mijn nieuwsbrief lezen, wordt er ook veel doorgeklikt naar de achterliggende organisaties of websites.

De top10 van links van 2018 was:

De artikelen over het Gestapeld Financieren project waren erg populair, net als de artikelen over de Stichting MKB Financiering. Ik kan nu al aangeven dat ik hierover het komende jaar ook regelmatig zal schrijven.

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over advies en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).