Crowdfunding in regeerakkoord | EU onderzoek kartel banken tegen Fintech

Het regeerakkoord is af. Wat staat er in over Crowdfunding? Niet veel steun voor MKB financiering, maar wel wel kansen voor de financiering van de duurzame transitie en ondersteuning van social enterprises.

In deze nieuwsbrief verder: Vorige week waren er invallen van de Europese Commissie bij banken in Europa naar mogelijke kartelvorming en actieve tegenwerking van Fintech bedrijven (oa vanwege PSD2). Tot nu is hier weinig over geschreven. Een korte analyse.

Verder een waarschuwing van de AFM deze week over robo-advisering en enkele sociale financiële innovaties, zoals het nieuwe Social Impact Fund van ABN Amro en een sociale hypotheek voor een buurthuis die betaald wordt door burgers met maatschappelijke diensten.

Veel leesplezier,

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Regeerakkoord: Gemiste kans voor vernieuwing MKB financiering, wel kansen voor alternatieve financiering energie transitie

In het nieuwe regeerakkoord wordt helaas weinig aandacht besteed aan alternatieve vormen van financiering voor het MKB. De enige passage in het hoofdstuk "kredieten en bankensector" gaat over een banken-light vergunning voor sommige FinTech bedrijven:

"Financiële technologische innovaties (Fintech) dragen bij aan innovatie en concurrentie in de financiële sector. De toetreding van deze innovatieve bedrijven wordt vereenvoudigd door invoering van een banken overige vergunning in lichtere vorm, met inachtneming van voldoende bescherming van de klanten."

Geen woord over meer keuzevrijheid voor bedrijfsfinanciering voor het MKB (voor risico kapitaal wordt alleen verwezen naar het al 6 maanden geleden aangekondigde InvestNL), geen aandacht voor fiscale maatregelen voor (particuliere) investeringen in risico-kapitaal, geen melding over de doorverwijs plicht voor banken om bedrijven pro-actief op alternatieven te wijzen en ook geen aankondiging over financiering voor aanvullende educatie en onderzoek binnen deze sector.

Het is hierbij duidelijk dat de lobby van de traditionele financiers een stuk beter heeft gewerkt dan de alternatieve financiers die blijkbaar nog niet de juiste kanalen hebben kunnen vinden in Den Haag.

Banken-light vergunning alleen voor crowdlending platformen
De banken-light vergunning op zich is wel een kleine stap in de goede richting. Het zal vooral rust geven in de crowdlending markt voor bedrijven, waar van de enkele tientallen platformen die er nu actief zijn er waarschijnlijk maar 3 serieuze aanbieders over zullen zijn aan het eind van de kabinetsperiode. Schaalgrootte wordt nog belangrijker door oplopende vergunningskosten en een consolidatie komt er aan in deze sector. Uit een laatste overzicht van de AFM blijkt het aantal crowdfundingplatformen in Nederland te zijn gedaald. Ook banken zullen hier actiever op gaan worden, zoals bijvoorbeeld ABN Amro met New10.

Voor crowdfunding platformen die aan risico kapitaal doen of socialere leningen verstrekken wordt het spannend of het huidige model geaccepteerd blijft. Waarschijnlijk zullen een groot aantal platformen (versneld) een vergunning als beleggingsonderneming gaan aanvragen.

Social / Community Finance regelgeving
Het is verder belamgrijk dat er voor (sociaal) ondernemers die financiering in eigen kring ophalen, de mogelijkheid komt om een Social / Community Finance vergunning aan te vragen of dat hier specifieke regelgeving voor gaat komen.

Ik heb hier al eerder over geschreven en gepleit voor het opnemen van Community Finance in de nieuwe Fintech / Crowdfunding wetgeving. Om de kracht van crowdfunding te behouden om ook impact investeringen te kunnen blijven doen via crowdfunding (en niet alleen donaties) wordt het belangrijk dat deze wetgeving op de juiste manier wordt uitgewerkt.

Financiering energie-transitie
Staat er dan niets positief in het akkoord? Ja wel. Ik ben voorzichtig optimistisch over de ruimte die mogelijk wordt geboden onder het kopje "Financiering van de klimaat- en energietransities":

en proefprojecten zijn uit te voeren. Hiervoor is in de begroting 300 miljoen euro per jaar vrijgemaakt.

Wanneer ook nieuwe projectontwikkelaars en alternatieve financiers hiervoor uitgenodigd worden, dan kunnen er voor 300 miljoen euro elk jaar heel wat innovatieve concepten en proefprojecten opgezet worden waarmee we de komende jaren expertise kunnen opbouwen (en bestaande initiatieven opschalen) voor energietransities.

Lokale experimenten ondersteunen
Vooral op het gebied van de financiering van circulaire en sociale ondernemingen zou het deze sector een sterke boost geven wanneer dit budget gebruikt kan worden voor lokale experimenten, zoals het opzetten van "Community Finance" loketten om lokale projecten op weg te helpen met juridische, fiscale, marketing en financiële kennis.

Ook interessant voor duurzame energie projecten is de opmerking in het regeerakkoord om burgers mee te laten participeren in lokale energie projecten. Dit is typisch een voorbeeld van een Community Finance initiatief waar de lokale betrokkenheid erg belangrijk is:

kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.

Right to Challenge en "recht op overname"
Een ander positief punt binnen het regeerakkoord is het mogelijk maken voor lokale burgerinitiatieven om zelf collectieve voorzieningen te onderhouden of zelfs over te nemen. Crowdfunding en Community Finance wordt voor het laatste zeker erg belangrijk en zal daarom zeker goed geregeld moeten worden in de nieuwe crowdfunding/Fintech wetgeving.

gemeenten willen wij daarom via een Right to challenge-regeling burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid geven om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving.

Daarbij gaat het om zaken als het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast gaan we samen met enkele gemeenten experimenteren met een recht op overname, waarbij lokale verenigingen of buurtbewoners het eerste recht krijgen om maatschappelijke voorzieningen over te nemen en de bijbehorende functie voort te zetten.

Europese Commissie doet onderzoek naar tegenwerking banken van nieuwe Fintech bedrijven

Vanuit Brussel wordt er wel kritisch gekeken naar de traditionele financiële sector en actief actie ondernomen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Betaalvereniging Nederland hebben vorige week onaangekondigd inspecteurs van de Europese Commissie over de vloer gehad, schrijft Financial Times.

Via een persbericht heeft de Europese Commissie aangegeven dat ze en vooronderzoek zijn gestart naar mogelijke kartelvorming door banken in Europa, zonder daarbij landen te noemen. De NVB en Betaalvereniging Nederland hebben aangegeven dat zij bezocht zijn door inspecteurs van de Europese Commissie.

Fintech toegang tot betaalgegevens (PSD2)
Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de trage invoering (in Nederland) en mogelijke tegenwerking van de NVB en individuele banken van de toegang tot betaalgegevens (PSD2) voor Fintech aanbieders.

Door de sterke positie van de overgebleven grootbanken in Nederland hebben nieuwe Fintech/AltFin aanbieders het al enige tijd lastig. Door de nieuwe PSD2 wetgeving zouden Fintech partijen direct toegang moeten kunnen krijgen tot de transactie gegevens van de klanten van de banken, waardoor ze betere diensten of financiële producten aan zouden kunnen bieden. De Europese Commissie onderzoekt nu of de banken dit proces bewust vertragen.

AFM: ‘Online tools goed voor inzicht, niet voor advies’

Een interessante oproep van Reinier Pollman, programmamanager innovatie en fintech van de AFM, die vanuit de AFM waarschuwt voor te veel automatiseren van de financiële dienstverlening. In Engeland wordt er zelfs actief opgeroepen voor een onderzoek naar de activiteiten en business modellen van Fintech aanbieders die met robo-advisering werken.

In een tijdperk waarin FinTech partijen rond robo-advisering steeds meer processen automatiseren, blijft de oproep voor (persoonlijk) advies overeind. Reinier had het hier over advisering van particulieren, maar bij (kleine) bedrijven speelt hetzelfde.

Adviseur van de toekomst
In ons onderzoek naar Gestapeld Financieren (HvA/HU/CrowdfundingHub) merken wij dit ook op namelijk. De MKB ondernemer weet niet waar hij/zij terecht kan en de Fintech tools bieden nog geen oplossing voor hen. Wij richten ons dan ook op de rol van de bestaande en nieuwe adviseur. Bij dezelfde uitgangspunten blijken diverse adviseurs namelijk (terecht) verschillende afwegingen te maken over de beste financieringsvorm voor de ondernemer.

CASE: Waarom Taco Carlier (VanMoof) fans aandeelhouder laat worden

Crowdfunding alleen voor starters en MKB? Zeker niet. Steeds meer scale-ups en snelgroeiende bedrijven kiezen voor bewust voor crowdfunding om de eigen klanten mee te laten investeren en profiteren van de groei.

4 miljoen VC geld + 2,5 miljoen crowdfunden
In Engeland is het al heel normaal, maar nu breekt het ook in Nederland door. Bedrijven die naast een financieringsronde van een investeringsfondsem ook geld ophalen bij de crowd. Fietsproducent VanMoof haalde 4 miljoen groeifinanciering op via investeringsmaatschappij Slingshot, maar heeft besloten om ook de crowd mee te laten participeren via een converteerbare lening bij OnePlanetCrowd.

Sociale financiële innovatie: Inwoners betalen hypotheek op buurthuis af met maatschappelijke diensten

Een interessant experiment in Enschede. De gemeente financiert de bouw van een nieuw buurthuis in de wijk Dolphia met een hypotheek die de bewoners afbetalen met maatschappelijke diensten. Denk hierbij aan diensten zoals huiswerkbegeleiding of buitenschoolse opvang, waar de overheid anders ook voor zou betalen.

Deze sociale hypotheek die bewoners afbetalen met maatschappelijke diensten is zover ik weet een primeur in Nederland en een mooi voorbeeld van "out-of-the-box" denken van lokale gemeenten.

Social Impact Bonds: Bedrijfsleven investeert in ex-gedetineerden

Een interessante reportage van de NOS over een nieuw Social impact Bond van ABN Amro, een van de voortrekkers van SIBs in Nederland. ABN Amro, Start Foundation en het Oranjefonds gaan samen 1,2 miljoen euro investeren om ex-gedetineerden aan het werk te krijgen. De overheid hoeft dit bedrag alleen terug te betalen wanneer er daadwerkelijk resultaat wordt bereikt.

Zo'n 150 ex-gedetineerden krijgen intensieve begeleiding in werk of een opleiding om zo het aantal uitkeringen te verminderen en criminaliteit aan te pakken.

57 Social Impact Bonds wereldwijd
Wereldwijd zijn er 57 Social Impact Bonds die verschillende problemen aanpakken, zoals jeugdwerkeloosheid, schulden of re-integratie van ex-gedetineerden. Op dit moment is het een nieuw instrument, hoewel de eerste SIB al in 2010 werd afgesloten.

De laatste tijd zien we dat meer sectoren de SIBs in willen gaan zetten. Ook is het wachten op de eerste Crowd Social Impact Bond, waarbij impact investeerders bereid zijn om maatschappelijke uitdagingen voor te financieren.

Contact

Inspiratie opgedaan en ondersteuning nodig bij eigen Community Finance, Crowdfunding of FinTech ontwikkelingen of op zoek naar een spreker?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).