Cryptodiensten onder DNB toezicht | 3 jaar InnovatieHub ervaringen | Toezicht op donatie crowdfunding?

Deze week focus ik mij op regulering en toezicht en bespreek in een aantal artikelen de rol hiervan voor cryptodiensten (DNB toezicht), de Innovation Hub (AFM/DNB) en bij donatie crowdfunding, vanwege de grote ophef rond donatie crowdfunding platform Dream or Donate.

In het algemeen zie ik dat het tijd wordt om duidelijke afspraken en wetgeving voor nieuwe financieringsvormen te maken (van crowdfunding tot crypto-diensten). Dit moet echter wel ordelijk en gebalanceerd gebeuren.

De diverse sectoren hebben zeker baat bij strengere (zelf) regulering, maar de wetgeving of zelfregulering moet wel passen bij de nieuwe structuur en omvang van de sector en een one-size-fits-all benadering zal ook niet werken.

Deze week de volgende artikelen:

 • Aanbieders van cryptodiensten gaan onder toezicht DNB vallen
 • Ervaringen 3 jaar InnovationHub & Maatwerk voor Innovatie
 • Toezicht op donatie crowdfunding. Naar een nieuw CBF keurmerk?
 • Groei in eigenaarschap lokale bedrijven en community shares
 • 6 futuristic jobs that will soon exist in the financial industry
 • Fintech start-up- en scale-up missie (AI & blockchain) Singapore
 • SMF gastblog Spotcap: “Direct Lending: de term licht zichzelf al toe!”

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Aanbieders van cryptodiensten gaan onder toezicht DNB vallen

Aanbieders van cryptodiensten dienen zich voor te bereiden op toezicht door de DNB op een deel van hun activiteiten. Vanaf 10 januari 2020 zullen deze bedrijven onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank vallen.

AMLD5 anti-wiswasrichtlijn

Dit nieuwe toezicht volgt uit de Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5 en de implementatie daarvan in Nederlandse wetgeving. Crypto’s zijn voor de DNB en het Ministerie van Financiën kwetsbaar voor financieel economische criminaliteit en daarom vind men dat het belangrijk dat het integriteitstoezicht nu vorm krijgt. De wetgeving is ook geen verrassing, omdat DNB in januari al gepleit heeft voor duidelijkheid en nieuwe wetgeving op het gebied van cryptoregulering.

Hoe ziet het toezicht eruit?

Concreet betekent het toezicht dat de bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen crypto’s en gewoon geld en bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden een registratie moeten krijgen bij DNB.

Ook worden de bestuurders en sommige aandeelhouders (‘gekwalificeerde deelnemingen’) getoetst. Ze moeten kunnen aantonen dat de processen goed zijn ingericht tegen witwassen en terrorismefinanciering, en dat de bestuurders en andere beleidsbepalers deze processen goed beheersen.

Gedetailleerde uitleg over dit toezicht is te vinden op de website van de DNB.

Ervaringen 3 jaar InnovationHub & Maatwerk voor Innovatie

Sinds de start in 2016 hebben de AFM en DNB meer dan 650 vragen beantwoord van financiële ondernemingen over innovatie, waarbij het merendeel kwam van startups die vragen hadden rond crypto's of PSD2.

Daardoor hebben zij veel ervaringen en inzichten opgedaan. Deze delen zij in hun rapport ‘Continu in dialoog: lessons learned na drie jaar InnovationHub en Maatwerk voor Innovatie’. Met het rapport roepen DNB en de AFM marktpartijen op om mee te denken over de voortzetting en verdere invulling van de InnovationHub.

InnovatieHub en Maatwerk

De InnovationHub is er voor laagdrempelige en informele ondersteuning bij vragen over de toepassing van huidige toezichtregels en beleid op innovatieve concepten.

Maatwerk biedt een oplossing voor partijen die bij hun innovatieve concepten tegen onnodige belemmerende toezichtregels of beleid aanlopen, maar die wel voldoen aan het achterliggende doel hiervan.

Voor beide initiatieven geldt dat elke marktpartij welkom is om vragen te stellen, ongeacht of zij onder toezicht staan van de AFM of DNB.

Geen nieuwe regelgeving vaak nodig, wel betere uitleg

In het rapport noemen zij negen lessons learned van de afgelopen drie jaar. Zo zien de toezichthouders dat nieuwe regelgeving en beleid over het algemeen niet nodig is, maar dat partijen veelal geholpen zijn met toegankelijke en specifieke informatie over de toepassing van regels en beleid.

Ook merken ze dat de grote hoeveelheid aan wet- en regelgeving een barrière kan zijn voor partijen en dat de markt soms om meer duidelijkheid vraagt dan zij snel kunnen bieden.

Samengevat zijn de belangrijkste leerpunten:

 1. Er is behoefte aan laagdrempelig contact over innovatie
 2. De InnovationHub, Maatwerk en regulier toezicht versterken elkaar
 3. De InnovationHub neemt onzekerheid over financieel toezicht weg
 4. Nieuwe regelgeving of beleid is veelal niet nodig
 5. De veelheid aan wet- en regelgeving is een barrière voor marktpartijen
 6. Regels of beleid interpreteren kan maatwerk zijn
 7. De markt vraagt soms om meer duidelijkheid dan snel geboden kan worden
 8. Het begrip ‘sandbox’ schept verwarring
 9. Informatievoorziening is van groot belang

Toezichthouders vragen markt om ervaringen en ideeën

De komende jaren willen de AFM en DNB het gesprek met de markt voortzetten over de manier waarop de InnovationHub en Maatwerk verder verbeterd kunnen worden. Marktpartijen en andere stakeholders wordt gevraagd wat hun ervaringen en ideeën zijn voor verbeteringen.  Zij kunnen dat doen via innovationhub@afm.nl.

Het gehele rapport kan hier worden gedownload.

Toezicht op donatie crowdfunding. Naar een nieuw CBF keurmerk?

Afgelopen week was er veel onrust rond donatie crowdfunding. Het inmiddels offline gehaalde platform Dream or Donate haalde de voorpagina’s met verdwenen donaties.

Kamerleden, consumentenprogramma's, allerlei soorten experts en natuurlijk de gedupeerden riepen om het hardst dat er strengere regelgeving moet komen. Zelf werd ik ook meerdere malen benaderd om hier op te reageren. Hoewel ik ook al jaren pleit voor het geven van duidelijkheid in de wetgeving (niet alleen over vergunningen, maar ook over duidelijkheid over fiscale positie) vind ik het wel belangrijk dat de juiste nuance in de discussie blijft en overregulering nu niet de hele sector plat gaat leggen.

CBF keurmerk in huidige vorm is niet geschikt

Gelukkig heeft Martijn Arnoldus (initiatiefnemer en oud-directeur van voorjebuurt.nl) een uitleg geplaatst waarom bestaande regulering toepassen op donatie crowdfunding op dit moment lastig is.

Net als de meeste experts pleit hij er voor dat er een aparte Stichting derdengelden verplicht moet worden, waarbij donatiegelden ook op aparte rekening komen, net als bij leningen/equity crowdfunding (zoals vereist door de AFM).

Verplichten van een CBF keurmerk is hij echter weer tegen. Voor Voorjebuurt heeft hij dat ook (succesvol) aangevraagd, maar zij hebben het vanwege de zware administratieve belasting op de organisatie na enkele jaren weer losgelaten. Het enige donatieplatform wat dit naar mijn weten nu nog heeft is Voordekunst.nl. Zij hebben ca. €25 miljoen aan donaties opgehaald in het 10-jarig bestaan en vinden het keurmerk belangrijk genoeg om de extra kosten en administratieve lasten te dragen.

Voor de meeste (kleine) platformen is dit echter niet op te brengen en een verplichting zal dan ook het grootste deel van de sector platleggen, wat ook niet in het belang is van de initiatiefnemers of donoren.

CBF voor crowdfunding

Op zich zijn de basisgedachten achter het CBF keurmerk goed toe te passen op donatie crowdfunding. Verplichte transparantie en onafhankelijk toezicht zorgt voor duidelijkheid. Een mogelijk oplossingsrichting zou dan ook zijn om te komen tot een "CBF keurmerk voor crowdfunding" die rekening houdt met de structuur van crowdfunding organisaties, die op bepaalde punten wezenlijk verschillen van "traditionele" goede doelen.

De goede doelen doen namelijk aan fondsenwerving voor zichzelf en bepalen dan zelf waar het geld naar toe gaat. Bij crowdfunding zijn de donaties geoormerkt voor specifieke projecten. Hierdoor sluiten de eisen en het toezicht van CBF niet aan bij de structuur en organisatie van de crowdfunding platformen.

Gesprek CBF en donatie crowdfunding platformen

Mijn advies zou zijn dat het CBF samen met een aantal donatie crowdfunding platformen (evt onder druk van de politiek) bij elkaar gaan zitten om samen een oplossing te vinden. Dit (nieuwe) CBF-keurmerk zou niet alleen donoren en initiatiefnemers vertrouwen moeten geven, het kan ook zorgen voor meer duidelijkheid richting de Belastingdienst over de donaties.

Indien het gewenst is dan wil ik hier ook graag mijn bijdrage aan leveren en eventueel ook faciliteren. In de 10 jaar dat ik met (donatie) crowdfunding bezig ben is dit regelmatig terug gekomen. Nu is het moment om hier actie op te ondernemen!

Groei in eigenaarschap lokale bedrijven en community shares

Lezers die mijn nieuwsbrief al langere tijd ontvangen weten dat ik altijd bovenmatige interesse heb in nieuwe organisatievormen en governance structuren rond financieringen. Daarbij is het VK (en dan voornamelijk Schotland) een inspirerend voorbeeld door de grote hoeveelheid aan kleine, coöperatieve ondernemingen die door de lokale gemeenschap gefinancierd en bestuurd worden. Het kunnen lokale pubs zijn, maar ook een grote voetbalclub die eigendom is van de supporters, een supermarktketen of een coöperatie van boeren.

£37,7 miljard omzet

Van oudsher zijn er al veel lokale coöperaties actief in het VK. In totaal waren er in 2018 7.215 organisaties die 233.733 personen in dienst hadden. Ook de totale omzet steed met £400 miljoen naar  £37,7 miljard omzet.

Het is ook interessant dat deze organisaties zeer stabiel zijn. 5 jaar na oprichting bestaan nog 72% van deze organisaties, terwijl bij "normale" bedrijven dit slechts 43% is.

Eigendom van medewerkers zelf

Een speciale categorie zijn de organisaties waarbij de medewerkers zelf ook de eigenaar zijn. In 2018 waren dit 440 organisaties, met een gezamenlijke omzet van £11 miljard.

Community shares

Ik ben vooral ook geïnteresseerd in de financiële kant van de organisaties. Een van de financieringsvormen die gebruikt wordt voor de financiering van kleine, lokale projecten (zoals lokale pubs) zijn community shares. Sinds 2015 is al £80 miljoen opgehaald voor lokale projecten.  Op dit moment zijn er al 180 pubs in gemeenschappelijk eigendom!

Het gehele rapport kan hier gedownload worden.

6 futuristic jobs that will soon exist in the financial industry

Een andere manier om te kijken naar de ontwikkelingen in de financieringsmarkt, is in kaart te brengen welke toekomstige banen er zullen ontstaan. In het verleden waren banen in de financiële wereld een stabiele keuze, maar de komende periode zal hier ook veel disruptie plaats gaan vinden. Het is niet voor niets dat al enige tijd geleden werd voorspeld dat alleen al AI de helft van de bankmedewerkers overbodig gaat maken.

Thenextweb is hier ingedoken in een interview met  de Chief Employee Experience Officer van ABN AMRO en zij komen met een suggestie van 6, soms futuristisch aanvoelende banen die zij zien ontstaan bij banken:

 1. Fintech headhunter/liaison - Op de HR afdeling zal de competitie om Fintech talent erg heftig gaan worden. Daarnaast kunnen veel banken er niet omheen dat er ook continue samenwerkingen of overnames plaats moeten vinden om Fintech kennis en talent binnen te halen.
 2. Self-driving finance engineer - Adviseurs (maar ook AI-oplossingen) die automatisch de optimale financieringsmix regelen voor personen gaan ook belangrijk worden. Hetzelfde zien we nu ook langzaam ontstaan in de zakelijke financieringsadvies markt.
 3. Sustainable wealth manager - Adviseurs die naast financiële resultaten ook de impact van investeringen meewegen om de initiatieven door te rekenen en te adviseren die worden opgestart om investeringen duurzamer te maken op de lange termijn (bijvoorbeeld in de scheepvaart).
 4. Cryptoforecaster - Financiële analisten die ook voorspellingen op de crypto markt kunnen doen. Op dit moment wagen (de meeste) banken zich hier nog niet aan vanwege onbekendheid rond regelgeving, maar wanneer de wetgeving de komende jaren duidelijker gaat worden, zullen ook deze adviesdiensten professioneler gaan worden.
 5. Trust officer - Op het hoogste niveau binnen de organisatie zullen personen aangesteld moeten wordend ie verantwoordelijk zijn voor data beveiliging. Niet alleen om aan wetgeving (GDPR, ) te voldoen, maar vooral om vertrouwen door klanten in het gebruik van steeds grotere hoeveelheden data te bewerkstelligen.
 6. Cross-company cybersecurity liaison - Dit zijn experts die inspelen op de noodzaak om data uit te wisselen tussen verschillen organisaties. Cybersecurity alleen is al belangrijk, maar zeker ook wanneer dit over verschillende organiaties heen gaat.

Fintech start-up- en scale-up missie (AI & blockchain) Singapore

De Nederlandse overheid (RVO en Techleap.nl) organiseren een Fintech handelsmissie naar Singapore van 10 t/m 15 november. Dit kan interessant zijn voor bedrijven die op willen schalen in Azië en willen zakendoen, samenwerken of contacten leggen met Singaporese bedrijven en investeerders.

Zelf heb ik een delegatie van de overheid in april nog ontvangen om uitleg te geven over de Europese activiteiten om Fintech en Alternatieve Financieringen te stimuleren en te ondersteunen. Ook

Meer informatie op website van RVO.

Stichting MKB Financiering - kennis blog

Gastblog Spotcap: “Direct Lending: de term licht zichzelf al toe!”

De blogs van Stichting MKB Financiering gingen de afgelopen weken over direct lending waarin alle vormen en kenmerken zijn beschreven. Deze week was er een gastblog van Spotcap, een van de direct lenders in Nederland:

"Direct lenders opereren geheel zelfstandig als financier en kunnen kredietaanvragen van a tot z verzorgen. Veelal komt het geld voor de zakelijke leningen van een groep institutionele investeerders die achter een direct lender staan. Ook Spotcap werkt samen met investeerders voor haar kapitaal. De werkwijze is modern, afgestemd op de huidige tijd: het proces vindt geheel online plaats, waarbij een korte doorlooptijd wordt gegarandeerd. "

Het hele verhaal is op het nieuwe blog te lezen.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).