De MKB-adviseur in 2025 | Open brief aan Europese Raad over EU crowdfunding wetgeving

Na 2 weken vakantie, deze week weer een volle nieuwsbrief.

Er was weer veel nieuws op het gebied van mkb financiering, dus ik heb geprobeerd om de belangrijkste items voor jullie te filteren. Ik bespreek oa de reactie van Rabobank topman Wiebe Draijer dat banken 84% van de aanvragen financieren (spoiler-alert: een veel hoger percentage doet geen aanvraag) en ga in op het slecht onderbouwde artikel in het FD vanmorgen over crowdfunding rendementen.

Deze week bespreek ik de volgende artikelen:

  • Om mkb te versterken is meer nodig dan soepele kredietverlening
  • Netto rendement crowdfunding richting 3-4%
  • Beperkt aantal partijen zullen voldoen aan nieuwe gedragscode mkb-financiers
  • Open brief aan Europese Raad over EU crowdfunding wetgeving
  • "De MKB financieringsadviseur in 2025" - Eindseminar Gestapeld Financiering onderzoek
  • Vacature: Professoren Corporate Finance, Banking en (alternatieve) financiering bij Universiteit Utrecht

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Om mkb te versterken is meer nodig dan soepele kredietverlening

Een interessant opiniestuk in het FD van directievoorzitter Wiebe Draijer en hoofdeconoom Menno Middeldorp van de Rabobank over de verbreding van het financieringslandschap.

Het is duidelijk een artikel om de politieke discussie rond (bancaire) kredietverlening aan het mkb te sturen, maar bevat ook zeker een kern van waarheid en interessante aanknopingspunten.

84% aanvragen geaccepteerd

Een van de punten die genoemd wordt is dat 84% van de aanvragen van ondernemers geaccepteerd worden. Dit klinkt als een heel goed percentage (een financier moet ook kritisch zijn en sommige aanvragen afwijzen), maar gaat voorbij aan de werkelijkheid.

In de praktijk blijkt dat een heel groot deel van de ondernemers afziet van het doen van een aanvraag vanwege de verwachting dat een aanvraag geen kans heeft. Veel ondernemers zoeken dan ook niet verder of worden ook niet doorverwezen naar adviseurs of alternatieve financiers die hen wel kunnen financieren.

Die 84% komt uit een onderzoek van het CBS waaruit blijkt dat uiteindelijk slechts 25.940 bedrijven in een jaar financiering hebben ontvangen. Natuurlijk zijn er jaarlijks veel mee gefinancierde bedrijven! Ik heb al eerder geschreven dat je de cijfers ook anders kan interpreteren en dat slechts 45% van de bedrijven die actief financiering zoekt, dit ook daadwerkelijk ontvangt.

Meer dan bancair krediet

Wat beide personen benadrukken, en waar ik zelf ook achter sta, is dat ondernemers verder moeten kijken dan alleen bancair krediet. Wiebe Draijer en Menno Middeldorp focussen hierbij vooral op het versterken van het eigen vermogen (oa Venture Capital), maar ook de alternatieve aanbieders van krediet of factoring en lease oplossingen komen sterk op.

Persoonlijk advies voor de juiste financieringsmix

Als een van de oplossingen komen de auteurs met de (bancaire) adviseurs die als "trusted advisor" de juiste financieringsmix, binnen en buiten de bank zullen moeten maken.

Dit is een punt waar ik niet in mee ga. Door de sterke afname van (lokale) accountmanagers in het mkb en de digitalisering van aanvragen <€1 miljoen neemt het persoonlijke contact met mkb ondernemers juist sterk af. Ik verwacht hierbij veel meer van een nieuwe groep van onafhankelijke mkb financieringsadviseurs die de juiste mix zullen gaan maken. Daarbij zal bancaire financiering vaak een onderdeel zijn, maar dit zal steeds vaker gecombineerd worden met andere financieringsvormen en -aanbieders.

Netto rendement crowdfunding richting 3-4%

Volgens een analyse van Lex van Teeffelen dalen de nettorendementen bij bedrijfsleningen op crowdfunding platformen en zullen deze uiteindelijk uitkomen op 2,0% - 3,5%. Is dit erg? Ik vind het wel meevallen en het geeft een reëel beeld van de huidige ontwikkelingen in de markt nu leningportefeuilles volwassener worden.

Zelf verwacht ik eerder dat het netto rendement uit zal komen op lange termijn rond de 3-4% voor beleggers die goed spreiden. Voor individuele personen zal dit afhankelijk zijn van het platform dat gebruikt wordt, de spreiding, maar natuurlijk ook macro-economische ontwikkeling, zoals een mogelijke recessie.

Natuurlijk zijn dit niet de percentages van 7-8% (of hoger) die ondernemers betalen, maar het kan nog altijd een goed onderdeel zijn binnen een gebalanceerde beleggingsportefeuille. Ook zorgt het voor de broodnodige extra investeringen voor het mkb en vaak kiezen deze investeerders hier ook bewust voor.

Te gunstige rendementen voorspiegelen?

Vanmorgen verscheen echter een artikel in het FD met als kop "Crowdfundingplatforms spiegelen te gunstige rendementen voor". Hier slaat de auteur de plank volledig mis en ik ben het ook niet eens met de analyses en een aantal uitspraken die hierin worden gedaan, waaronder enkele feitelijke onjuistheden.

Ten eerste weet elke (professionele) belegger dat er een verschil is tussen een bruto en netto rendement (rente minus kosten en met aftrek van eventuele afschrijvingen). Dat wordt als kop van het artikel nu bijna als "misleiding" gepresenteerd. Natuurlijk kan er meer transparantie plaatsvinden, maar ook de AFM heeft in februari al geconcludeerd dat dit de goede kant op gaat.

En in vergelijking met andere (alternatieve) financiers, Venture Capital fondsen en banken, zijn crowdfunding platformen een stuk transparanter in het vermelden van defaults en rendementen.

Verder wordt er gewaarschuwd dat de alleen "slechte" leningen over zullen blijven, o.a. omdat "goede" ondernemers boetevrij kunnen aflossen. Dat is feitelijk incorrect. Ook bij crowdfunding platformen (net als bij banken) zul je meestal een aanvullende vergoeding moeten betalen bij vervroegd aflossen.

Al met al een zwak en tendentieus artikel wat geen recht doet aan de positieve groei van crowdlending in Nederland. Natuurlijk is het belangrijk om kritisch te blijven en extra transparantie kan zeker helpen, maar op deze manier wordt een goed ontwikkelende markt alleen maar negatief in het daglicht gezet en het vertrouwen beschaamt, terwijl deze financieringsvorm nog steeds een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de financiering van mkb bedrijven.

Beperkt aantal partijen zullen voldoen aan nieuwe gedragscode mkb-financiers

Vorige maand werd de gedragscode MKB financiers gepresenteerd, om op basis van strenge criteria de verstrekking van mkb financiering via zelfregulering te verbeteren.

In een interview voor participaties.nl heb ik dit verder toegelicht en aangegeven dat ik verwacht dat slechts een beperkt percentage van de alternatieve financiers op dit moment aan de eisen zal voldoen.

Open brief aan Europese Raad over EU crowdfunding wetgeving

De Europese onderzoeksprojecten Altfinator en Crowd-Fund-Port hebben een gezamenlijke open brief verzonden aan de Europese Raad over de huidige onderhandelingen over de nieuwe crowdfunding wetgeving en de noodzaak om snel tot een akkoord te komen.

In de Europese projecten zien we dat er veel behoefte is aan duidelijkheid rond wetgeving op het gebied van crowdfunding, vooral ook in landen waar de sector nog niet ver ontwikkeld is.

De volledige brief is hier te downloaden.

"De MKB financieringsadviseur in 2025" - Eindseminar Gestapeld Financiering onderzoek

Woensdag 29 mei 2019 wordt de eindbijeenkomst georganiseerd van het onderzoek "Gestapeld Financieren" wat is uitgevoerd door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en CrowdfundingHub in samenwerking met een uitgebreid consortium van financiers en mkb adviseurs.

Rol van mkb adviseur wordt belangrijker

Het MKB-financieringslandschap is volop in beweging. De afgelopen twee jaar heeft een consortium van MKB-dienstverleners onderzoek gedaan naar het optimaliseren van MKB-financieringen. De Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en de Crowdfundinghub presenteren op 29 mei 2019 de uitkomsten van dit project.

Het project kent enkele opvallende uitkomsten. Zo blijkt dat de adviseur een centrale rol krijgt in de nieuwe Fintech gedreven dienstverlening. Op hetzelfde moment wordt duidelijk dat die sector geen professionele standaarden kent en dat elke dienstverlener zelf best-practices ontwikkeld. De ondernemers, kunnen daardoor niet beoordelen wat een goede adviseur is.

Naast het presenteren van de uitkomsten van het project, bespreken we hoe de sector zich verder kan ontwikkelen: "Hoe werkt de trusted advisor op het gebied van MKB-financieringen in 2025?"

Aanmelden kan hier: Eindseminar Gestapeld Financiering

Vacature: Professoren Corporate Finance, Banking en (alternatieve) financiering bij Universiteit Utrecht

Utrecht University School of Economics gaat de Finance afdeling uitbreiden. Er wordt gezocht naar twee nieuwe professoren op het gebied van Corporate Finance en "Banking & (Alternative) Finance".

De personen zullen actief samen gaan werken met de onderzoekers van het European Centre for Alternative Finance en het Sustainable Finance Lab.

Hier is meer informatie te vinden over de vacatures.

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over advies en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).