Diploma's Erkend Financieringsadviseur MKB uitgereikt door Mona Keijzer | Gaan banken terug naar naar kredietverlening op basis van cashflow? | Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2021

Een feestelijk moment afgelopen week. Na ruim een jaar voorbereiding mocht ik samen met Staatssecretaris Mona Keijzer de eerst 2 diploma's uitreiken van het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. Hiermee is er een keurmerk in de markt voor onafhankelijke mkb financieringsadviseurs. Voor het eind van het jaar zullen er naar verwachting 200+ adviseurs de examens afgenomen hebben.

Verder ontving ik afgelopen week veel reacties op mijn bericht over de mogelijk hoge kosten voor een crowdfunding vergunning in Nederland. Het werd ook opgepikt door het internationale nieuwsplatform CrowdfundInsider.

Artikelen deze week:

  • Eerste diploma’s Erkend Financieringsadviseur MKB uitgereikt
  • Dutch Approach to Crowdfunding May Compel Platforms to Operate Elsewhere in the EU
  • Groei van mkb-tak ABN Amro wordt een flinke uitdaging
  • Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2021 - Motivatie van crowdfunding donateurs en investeerders

Lezingen:

  • IFAMA 2021 - Community Finance & Ownership in AgriFood
  • Online congres Continuïteit: technologie, toekomstperspectief, financiering en WHOA · Accountancy Vanmorgen
  • Lezing NBA - financiering in coronatijd

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Eerste diploma’s Erkend Financieringsadviseur MKB uitgereikt

Eerste diploma’s Erkend Financieringsadviseur MKB uitgereikt

Afgelopen week reikte staatssecretaris Mona Keijzer de eerste diploma’s Erkend Financieringsadviseur MKB uit. Hiermee wordt het mogelijk voor ondernemers om bij hun zoektocht naar financiering (bancair en/of non-bancair) een onafhankelijke adviseur te selecteren die aantoonbaar kennis en ervaring heeft.

Theorie- en praktijkexamen

Het diploma wordt verstrekt aan adviseurs die een theorie-examen en praktijkexamen hebben afgelegd, waarmee getest wordt of zij voldoen aan de eisen van kennis, ervaring en integriteit voor het geven van betrouwbaar, gedegen en gezond financieel advies aan het midden- en kleinbedrijf.

Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat:

“Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben een grote financieringsbehoefte, of dat nu is om door moeilijke tijden heen te komen of om te groeien. Het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB zorgt ervoor dat ondernemers makkelijker de juiste adviseur kunnen vinden die ze daarbij kan helpen. Goed advies betekent een grotere kans op financiering en dus op meer ruimte om te ondernemen. Dat is goed voor hen en daarmee voor onze economie als geheel.”

200 adviseurs aan het eind van het jaar

Op dit moment hebben ongeveer 450 personen zich aangemeld voor het keurmerk en zijn bezig met het voorbereiden voor de examens. De verwachting is dat er aan het eind van het jaar 200 adviseurs het diploma behaald zullen hebben.

Meer informatie over het keurmerk: Erkend Financieringsadvies MKB en de uitreiking bij het Ministerie van EZK.

Dutch Approach to Crowdfunding May Compel Platforms to Operate Elsewhere in the EU

Dutch Approach to Crowdfunding May Compel Platforms to Operate Elsewhere in the EU

Tijdens mijn onderzoek afgelopen week om in kaart te brengen wat de kosten kunnen gaan worden voor een crowdfunding vergunning in diverse Europese landen, werd ik benaderd door het toonaangevende internationale platform CrowdfundInsider om input te leveren voor een artikel over de verschillende aanpakken en kosten voor de implementatie van de ECSP crowdfunding wetgeving.

Ongelijk speelveld

Afgelopen week publiceerde ik al dat er grote verschillen zijn in de kosten (eenmalig en structureel) van financieel toezicht op de crowdfunding sector. Het lijkt er echter op dat de verschillend in Europa met een factor van meer dan 10x uit elkaar liggen, waarbij Nederland als een van de duurste landen is en landen als Italië en Estland in ieder geval een stuk goedkoper zijn met een maximum van €10.000 aan kosten per jaar.

De Europese toezichthouder heeft het toezicht en het uitgeven van de nieuwe Europese crowdfunding vergunningen gedelegeerd aan de nationale toezichthouders. De toezichthouders kunnen echter hiervoor zelf aangeven welke kosten zijn doorrekenen, waardoor er een ongelijk speelveld kan ontstaan.

Crowdfundinsider schrijft hier bijvoorbeeld over:

It is not completely clear as to why certain EU countries may create rules counter to the spirit of the goal of harmonization and the single market. [..]
[..] As the ESMA is still working through its role as a European regulator of ECSPs, things can still change. Or maybe more agile countries will step it up and decide to play a bigger role in the securities crowdfunding sector.

Mijn inschatting is nu dat er inderdaad grote verschillen in doorlooptijd, kosten en randvoorwaarden gaan ontstaan in de toekenning van de ECSP-vergunningen. Hoe groot deze impact gaat zijn op de rol van Nederlandse crowdfunding platformen is nu nog lastig in te schatten.

Groei van mkb-tak ABN Amro wordt een flinke uitdaging

Groei van mkb-tak ABN Amro wordt een flinke uitdaging

Een interessant analyse in het FD over de uitdagingen waar ABN Amro voor staat om de mkb-tak van de bank weer te laten groeien.  De bank wil groeien, maar de coronacrisis, de behoefte aan nieuwe financieringsvormen en oplopende eisen voor klantcontroles staan een snelle groei in de weg, schrijft het FD. Daarnaast geven de mkb-klanten op dit moment de bank een negatief tevredenheidscijfer.

Financieren op basis van cashflow

In het artikel worden meerdere redenen genoemd waarom het aantal klanten maar af blijft nemen, waarbij de reden voornamelijk bij het mkb wordt gezocht. Zo geeft de bank aan dat  er een beperkte vraag naar krediet is vanuit het mkb door de uitgebreide steunmaatregelen van de overheid.

Een specialist van KPMG geeft daarnaast aan dat het mkb ook achterloopt op het gebied van digitalisering en duurzaamheid, waardoor het te risicovol is om kredieten te verstrekken. ABN Amro heeft aangegeven geen kredieten meer met hoog risico te willen verstrekken.

Daarbij geeft de bankenspecialist van KPMG aan dat ondernemers op zoek zijn naar nieuwe vormen van financiering:

"Banken moeten afstappen van financiering op basis van zekerheden, zoals een bedrijfspand of voorraden, en toe naar kredietverlening op basis van cashflow. Dat is traditioneel niet waar banken sterk in zijn bij het mkb. Het vergt dus de nodige innovatiekracht."

Dit is juist het segment waar non-bancaire financiers de laatste jaren in zijn gesprongen. Het wordt interessant om te zien of banken inderdaad ook gaan innoveren en financiële producten gaan ontwikkelen voor kredietverlening op basis van cashflow.

Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2021 - Motivatie van crowdfunding donateurs en investeerders

Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2021 - Motivatie van crowdfunding donateurs en investeerders

In 2013 en 2016 hebben wij als CrowdfundingHub samen met een aantal onderzoeksinstellingen het Nationaal Crowdfunding Onderzoek (NCO) uitgevoerd. Het was destijds het grootste onafhankelijk onderzoek naar motivaties en besluitvorming van crowdfunders in Nederland.

De eerdere onderzoeken kunnen nog gedownload worden via:

European Centre for Alternative Finance

De onderzoekers van dit project werken op dit moment samen binnen het European Centre for Alternative Finance aan de Universiteit Utrecht.

Op dit moment is een nieuw onderzoek gestart om nieuwe inzichten in het gedrag van investeerders in kaart te brengen en te vergelijken met het gedrag en de motivatie van donateurs en investeerders in 2016.

Om deze survey ook in andere landen uit te kunnen zetten en de resultaten te kunnen vergelijken is deze editie in het Engels gehouden.

Deelname aan het onderzoek

Om tot verantwoorde uitspraken te komen is het belangrijk dat het onderzoek door zoveel mogelijk crowdfunders wordt ingevuld. Hierbij dan ook het verzoek om hier actief aan bij te dragen en deze week de survey nog in te vullen.

Het Crowdfunding Onderzoek 2021 (in het Engels) is hier te vinden: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_8v3HhPPFjcO8icS

De survey is volledig anoniem en duurt ongeveer 10 minuten.

Congressen

De komende periode zijn er weer een groot aantal online en hybride congressen waar ik mag spreken. Enkele hiervan heb ik hieronder opgenomen.

IFAMA 2021 - Community Finance & Ownership in AgriFood

IFAMA 2021 - Community Finance & Ownership in AgriFood

Tijdens het jaarcongres van IFAMA mag ik een lezing geven over de  nieuwe mogelijkheden van financiering en (mede-)eigenaarschap binnen de Agri-Food sector.

IFAMA (International Food and Agribusiness Managment Association) is een internationaal netwerk van onderzoekers en experts die zich inzetten op de verdere (duurzame) ontwikkeling van de agri-food sector in de wereld.

Registreren kan hier: IFAMA 2021 Conference

Online congres Continuïteit: technologie, toekomstperspectief, financiering en WHOA · Accountancy Vanmorgen

Online congres Continuïteit: technologie, toekomstperspectief, financiering en WHOA · Accountancy Vanmorgen

Met het online congres over continuïteit wil Accountancy Vanmorgen de accountants handvatten bieden in deze tijd van zwaar weer. Binnen dit congres zal ik aan accountants de mogelijkheden van non-bancaire financiering presenteren.

Daarnaast zullen onderwerpen als WHOA, de inzet van technologie om zo vroeg mogelijk eventuele rode vlaggen te herkennen en impact op samenstellingsopdracht langskomen.

Aanmelden kan hier: online congres Continuïteit

Lezing NBA - financiering in coronatijd

Lezing NBA - financiering in coronatijd

Op woensdag 16 juni 2021 organiseert het bestuur van Kring Zeeland/West-Brabant van de NBA een online vergadering over financiering in coronatijd voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Mij is gevraagd om als voorzitter van Stichting MKB Financiering een lezing te geven over de trends en ontwikkelingen op het gebied van non-bancair financieren en de rol van het (nieuwe) keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB voor accountants and mkb financieringsadviseurs.

Meer informatie: NBA bijeenkomst

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).