DivAirCity | TOA-krediet beschikbaar | €18 mld voor aankoop grond | Jaarverslag Invest-NL | Beurs voor onderzoek naar medewerkersparticipatie

Nederland gaat weer open. Ondernemers gaan weer van start en de Corona-steunmaatregelen worden nu écht voor de laatste keer verlengd. Deze week enkele nieuwe financiële mogelijkheden die de afgelopen periode zijn aangekondigd voor ondernemers om weer op te starten.

Qredits gaat de komende tijd helpen om TOA-kredieten te verstrekken tot €100k voor ondernemers die willen doorstarten. ABN Amro gaat American Factoring aanbieden voor eigen klanten voor facturen vanaf €1.000 en Triodos gaat met een garantieregeling van EIF kredieten verstrekken aan culturele en creatieve ondernemers.

In deze nieuwsbrief een introductie van DivAirCity, een nieuw project om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren via ondernemende initiatieven van burgers, waarbij burgers zelf mede-eigenaar worden. Via community financiering en Smart Contracts gaan we hier pilots mee uitvoeren in 5 steden in Europa om te werken aan klimaatneutrale steden.

Artikelen deze week:

 • Qredits gaat komende jaren duizenden corona-doorstartkredieten aan mkb verstrekken
 • Coöperatie voor natuurvriendelijk boeren wil €18 miljard ophalen
 • Invest-NL investeert in 4 bedrijven in 2020 en reserveert ruim € 240 miljoen voor vervolginvesteringen
 • ABN Amro stapt in American Factoring voor mkb
 • Triodos ontvangt EIF garantie om €200 miljoen aan ondernemers in culturele en creatieve sector te verstrekken
 • Consultatie Europese Crowdfunding wetgeving afgerond
 • Beurs voor onderzoek naar medewerkersparticipatie
 • Nieuwe project DivAirCity: Luchtkwaliteit in steden verbeteren via community financiering en Smart Contracts

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Qredits gaat komende jaren duizenden corona-doorstartkredieten aan mkb verstrekken

Qredits gaat komende jaren duizenden corona-doorstartkredieten aan mkb verstrekken

Het kabinet stelt over een periode van drie jaar 200 miljoen euro beschikbaar voor doorstartkredieten aan MKB-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Zij kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal 100.000 euro, onder gunstige voorwaarden.

Dat geld kunnen ondernemers gebruiken voor herstarten, uitbreiden of aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten. Belangrijkste voorwaarde is dat bedrijven komen tot goede afspraken met hun schuldeisers en dat het bedrijf in de kern gezond is.

TOA-krediet en WHOA-regeling

Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA) en is bedoeld voor bedrijven met in de kern winstgevende bedrijfsactiviteiten, en die goede en bindende afspraken hebben gemaakt met hun schuldeisers.

Het gaat om ondersteuning voor bedrijven die daarbij gebruik maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Deze wet helpt ondernemers om een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor worden schulden gesaneerd en faillissementen voorkomen. De rechter kan op basis van die wet een akkoord bevestigen (homologeren), waardoor schuldeisers (of aandeelhouders) die niet met het akkoord hebben ingestemd toch aan het akkoord worden gebonden.

Voorwaarden TOA-krediet (vanaf 2,5%)

Het TOA-krediet kan alleen verstrekt worden aan ondernemers die een "startverklaring WHOA" die bij de rechtbank is gedeponeerd. Daarnaast is een herstructureringsplan nodig en een crediteurenakkoord.

Er is de mogelijkheid om een deel van het TOA Krediet als achtergestelde lening te verstrekken. Een deel is dan achtergesteld voor andere financiers. Hiermee kan er eenvoudiger additioneel (groei)kapitaal aangetrokken worden.

De details over het krediet:

TOA krediet werkkapitaal

 • Maximaal € 100.000,-
 • Kan gecombineerd worden met TOA krediet achtergesteld
 • Voor werkkapitaal, vaste activa en vergoeding voor gemaakte (juridische/gerechtelijke/begeleiding) kosten tijdens het WHOA
 • Looptijd maximaal 6 jaar
 • Maximaal eerste 12 maanden aflossingsvrij
 • Rente 2,5% gedurende de looptijd van de lening
 • Geen behandelkosten
 • Tussentijds boetevrij aflossen is mogelijk
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid, bij BV middels persoonlijke borgstelling

TOA krediet achtergesteld

 • Maximaal 30% (maximaal € 30.000,-) van de totale leensom
 • Kan gecombineerd worden met TOA Werkkapitaal
 • Achtergestelde lening ten opzichten van andere financiers
 • Voor werkkapitaal, vaste activa en vergoeding voor gemaakte (juridische/gerechtelijke/begeleiding) kosten tijdens het WHOA
 • Looptijd maximaal 6 jaar
 • Maximaal eerste 12 maanden aflossingsvrij
 • Rente 5,25% gedurende de looptijd van de lening
 • Geen behandelkosten
 • Tussentijds boetevrij aflossen is mogelijk
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid, bij BV middels persoonlijke borgstelling

Qredits is uitvoerder van de regeling

Het uitvoeren van de regeling is gegund aan Qredits. Zij zullen de aanvraag voor het TOA-krediet beoordelen en de leningen verstrekken. Ondernemers die het krediet ontvangen, krijgen van Qredits ook 12 maanden gratis coaching om hun bedrijf weer goed op de rails te krijgen.

Aanvragen voor een TOA-krediet kunnen aangevraagd worden via het loket bij Qredits: TOA-krediet.

Coöperatie voor natuurvriendelijk boeren wil €18 miljard ophalen

Coöperatie voor natuurvriendelijk boeren wil €18 miljard ophalen

De coöperatie Land van Ons wil €18 miljard ophalen voor de aankoop van 300.000 hectare boerenland. Daarop moet een groot netwerk komen van natuurvriendelijke boerderijen.

14.000 deelnemers

Het initiatief startte vorig jaar februari  en is gegroeid naar 14.000 deelnemers. Die leggen minimaal €20 in voor aankoop van boerengrond. Tot nu gold een maximum van €20.000 per deelnemer per jaar. Die bovengrens laat de coöperatie op 1 juni los, om ook complete boerderijen op te kunnen kopen.

0,1 tot 0,3% rendement

De financiers ontvingen tot nu toe geen rendement op hun investering. Nu grotere financiers worden gezocht, gaat er ook een bescheiden rendement geboden worden van 0,1% tot 0,3% per jaar.

Met het ingelegde geld kocht de coöperatie tot nu toe verspreid door het land tien landbouwpercelen, variërend van 33 hectare Leidse veenweide tot de eerste tranche van een melkveebedrijf van 75 hectare bij Nijmegen. In 2020 werd 540.000 vierkante meter aangekocht. Eind dit jaar is dat naar verwachting al 1,7 miljoen vierkante meter, ter warde van  €11 miljoen

Invest-NL investeert in 4 bedrijven in 2020 en reserveert ruim € 240 miljoen voor vervolginvesteringen

Invest-NL investeert in 4 bedrijven in 2020 en reserveert ruim € 240 miljoen voor vervolginvesteringen

Invest-NL is na een lange opstartfase, in januari 2020 officieel van start gegaan. Deze week werd het eerste jaarverslag gepubliceerd en zocht directeur Wouter Bos actief de publiciteit met interviews in het Financieel Dagblad, de Telegraaf en de Volkskrant.

Uit het jaarbericht en de interviews blijkt dat het aantal directe investeringen nog steeds erg beperkt is (4 investeringen voor in totaal €28 miljoen), maar dat er wel al een grote stap is gezet met het beschikbaar stellen van kapitaal via andere fondsen. In totaal is via de fondsen en directe participaties €241 miljoen gecommitteerd.

Hiervan werd €125 miljoen gereserveerd voor het Dutch Future Fund, €5 miljoen aan het Duurzaam MKB Fonds en €50 miljoen gereserveerd voor co-investeringen met EIF.

Kernpunten

Overige punten die bereikt zijn:

 • Lancering Tijdelijk Overbruggingsprogramma Start- en Scale-ups (TOPSS) om innovatieve bedrijven te helpen door de coronapandemie te komen
 • Eind 2020 10 financieringen in portefeuille
 • Ondertekening en gebruik van de Europese InnovFin garantiefaciliteit
 • Samenwerking met het ministerie van EZK om € 500 miljoen te investeren in innovatieve groeibedrijven, deep tech innovaties en alternatieve financiering voor het MKB
 • Introductie van het Dutch Future Fund (samen met het European Investment Fund en EZK)
 • 8 marktonderzoeken afgerond, waarvan 6 gericht op de transitie naar een carbonneutrale en circulaire economie
 • Propositiebegeleiding op het gebied van o.a. E-waste recycling, Biodegradable Plastics en verduurzaming van de binnenscheepvaart

Het jaarverslag kan hier gedownload worden: Jaarverslag 2020 Invest-NL

ABN Amro stapt in American Factoring voor mkb

ABN Amro stapt in American Factoring voor mkb

ABN Amro introduceert een eigen American Factoring product "Snel Betaald", waarmee ondernemers individuele facturen voorgeschoten kunnen krijgen. Tegen een vergoeding tot 4% kunnen kleine ondernemers binnen een dag 90% van een factuur op hun rekening gestort krijgen. Voorwaarde hierbij is wel dat de klant de ingediende factuur ook accepteert. Als hier vertraging in komt, dan zal ook de uitbetaling later plaatsvinden.

Het overige deel wordt ontvangen nadat de klant heeft betaald, of uiterlijk 120 dagen na de verloopdatum van de factuur. Het debiteurenrisico wordt door de bank overgenomen.

Vergoeding tot 4%

De vergoeding ligt tussen de 1% en 4%, afhankelijk van het door de bank ingeschatte risico op wanbetaling. In de afgelopen maanden bleek tijdens de pilotfase de gemiddelde vergoeding uit te komen op 2,4%, volgens Patrick Pfaff van Commercial Banking in het FD.

Alleen voor ABN Amro klanten

Op dit moment is Snel Betaald alleen beschikbaar voor ABN Amro klanten die ook nog geen kredietfaciliteit hebben.  Facturen tussen de €1.000 en €100.000 kunnen op deze manier gefinancierd worden.

Veel concurrentie

Het is opvallend dat Abn Amro zich in deze markt waagt. Er zijn al veel aanbieders actief in deze markt met een grote verscheidenheid aan producten, kosten en specifieke doelgroepen waar zij zich op richten. Het toetreden van Abn Amro tot deze markt kan er ook toe leiden dat ook de andere aanbieders in de markt zich nog scherper gaan positioneren. Het geeft in ieder geval extra legitimiteit aan de markt, dat dit duidelijk een product is waar de ondernemers behoefte aan hebben.

Triodos ontvangt EIF garantie om €200 miljoen aan ondernemers in culturele en creatieve sector te verstrekken

Triodos ontvangt EIF garantie om €200 miljoen aan ondernemers in culturele en creatieve sector te verstrekken

Triodos Bank heeft bekend gemaakt dat zij een garantieregeling hebben afgesloten met EIF, waarmee in totaal €200 miljoen aan kredieten aan culturele en creatieve ondernemers verstrekt kunnen worden in Nederland, België, Spanje en Duitsland. Nederland is een van de laatste landen die nu ook gebruik maakt van deze Europese garantieregeling

Cultural and Creative Sectors guarantee

De garantieregeling is onderdeel van het Cultural and Creative Sectors garantiefonds waarmee in totaal €2 miljard aan kredieten verstrekt kunnen worden aan CCS-organisaties. In de afgelopen jaren heeft het EIF al 15 garantieovereenkomsten in 11 landen getekend waarmee €1,3 miljard aan krediet verstrekt kan worden. Triodos is de eerste financier die nu ook Nederlandse CCS-organisaties de mogelijkheid geeft om tegen lagere rentetarieven of voor minder zekerheden kredieten af te sluiten via deze regeling.

Het gaat om financiering voor bijvoorbeeld films en mediaproducties, kunstscholen, muziekfestivals, theaters en muziekproducties. Met de garanties verwacht Triodos 250 bedrijven en instellingen op weg te kunnen helpen.

Consultatie Europese Crowdfunding wetgeving afgerond

Consultatie Europese Crowdfunding wetgeving afgerond

De afgelopen maanden was er de mogelijkheid voor de markt om feedback te geven op de voorgestelde details ("Technical Standards") voor de nieuwe Europese Crowdfunding wetgeving die van start zal gaan op 10 november 2021.

De definitieve details zullen binnenkort gepubliceerd worden door de Europese toezichthouder ESMA naar aanleiding van deze feedback, zodat de nationale toezichthouders dit kunnen gebruiken om de ECSP-vergunningen uit te geven.

Nederlandse reactie op de consultatie

Stichting MKB Financiering en de crowdfunding branchevereniging hebben actief samengewerkt om input te verzamelen van Nederlandse crowdfunding platformen. Op basis hiervan is een uitgebreide reactie op de consultatie ingediend. Belangrijkste aandachtspunten die hierin benoemd zijn:

 • Te zware eisen voor toelichtende documentatie waardoor privacy gevoelige informatie moet worden gedeeld en kleinere projecten mogelijk niet meer kunnen worden gefinancierd,
 • Harde procedurele eisen die de flexibiliteit voor klanten op zoek naar financiering verminderen
 • De verplichting om via payment Service providers te gaan werken.

Samenwerking in Europa

De afgelopen maanden heb ik samen met de Duitse brancheorganisatie een aantal Europese brancheorganisaties samengebracht om onderling samen te werken in deze consultatie. In deze maandelijkse bijeenkomsten hebben we de verschillen, maar zijn we vooral ook de grote overeenkomsten  tegengekomen waar crowdfunding platformen en toezichthouders in de diverse Europese landen tegenaan lopen. In een uitgebreid artikel op CrowdfundInsider is ook ingegaan op deze consultatie.

In het artikel gaf ik als reactie op deze consultatie dat door het introduceren van een een duidelijke crowdfunding wetgeving, het een stuk eenvoudiger gaat worden om publieke (Europese) financiering aan te trekken om te investeren via crowdfunding platformen:

“The ECSP regulation will provide a strong basis to integrate crowdfunding in the European capital markets. It will enable the European Commission and national member states to use crowdfunding platforms as a distribution channel to finance small companies and startups. I expect this regulation will mobilize at least €1 billion in public funding in the coming years to be distributed through crowdfunding platforms in Europe.”
Beurs voor onderzoek naar medewerkersparticipatie

Beurs voor onderzoek naar medewerkersparticipatie

Ik heb vaker in mijn nieuwsbrieven gepleit om meer gebruik te maken van medewerkersparticipatie. Vanuit de Universiteit Utrecht hebben we hier afgelopen jaar nog een onderzoek naar gedaan en rapport over gepubliceerd: "Making employee ownership work in startups and SME’s".

Voor een (beperkt) vervolgonderzoek is er nu een beurs beschikbaar gekomen vanuit het Fonds Hofvijverkring.

Beurs voor alumni van Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht zoekt een alumnus die onderzoek wil doen naar medewerkersparticipatie. Mede-eigenaarschap en autonomie van medewerkers in Nederland zijn nog onvoldoende ontwikkeld. Dit zijn belangrijke elementen om de (interne) wendbaarheid van medewerkers te verhogen binnen bestaande organisaties. Financiële medewerkersparticipatie in de vorm van aandelen in de werkgevende organisatie heeft de belofte om de betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers te verhogen.

Dit onderzoek is gerelateerd aan het Rapport In wat voor land willen wij werken? van de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) en het Rapport Making employee ownership work in startups and SMEs van het European Centre for Alternative Finance van de Universiteit Utrecht.

Het wetenschappelijke onderzoek wordt uitgevoerd in 2021, in samenwerking met prof. dr. Erik Stam

De beurs omvat € 5.000 en wordt toegekend door het Fonds Hofvijverkring.

Voor vragen en voordracht (met motivatie en cijferlijst) neem voor 1 juli 2021 contact op met prof. dr. Erik Stam (e.stam@uu.nl) met als subject / onderwerp “Beurs Hofvijverkring”.

Coolblue beloont medewerkers met aandelen na coronajaar

De eerste kleine stappen richting medewerkersparticipatie worden nu gezet. Coolblue heeft begin dit jaar een belang in het bedrijf cadeau gedaan aan meer dan drieduizend medewerkers. Iedereen die in januari minstens een jaar in dienst was bij de webwinkel, heeft certificaten van aandelen gekregen.

Zij hebben nu gezamenlijk een (zeer klein) belang van 0,18% in het bedrijf, blijkt uit berekeningen van het FD. De geste kost €2,6 mln — zo’n €867 per werknemer

DivAirCity | The Power of Diversity & Inclusion for Climate Neutral Cities - CrowdfundingHub

DivAirCity | The Power of Diversity & Inclusion for Climate Neutral Cities - CrowdfundingHub

Eindelijk mogen we meer delen over ons nieuwste project DivAirCity. Samen met een aantal partners hebben we een grote Europese aanbesteding gewonnen om de luchtkwaliteit in steden op een ondernemende manier te verhogen en te werken aan klimaat-neutrale steden. Via dit project, ter waarde van €10 miljoen, gaan we de komende jaren via pilot in 5 Europese steden bottom-up initiatieven aanjagen om zelf te investeren in het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Smart Contracts, Community Finance & Ownership

Hierbij gaan we fors inzetten op zelfredzaamheid van burgers zelf. Via community financiering & eigenaarschap gaan burgers niet alleen zelf investeren in lokale verbeteringen, maar gaan zij hier ook mede-eigenaar van worden, zodat zij er ook financieel van kunnen profiteren.

Er wordt gebruikt gemaakt van Blockchain oplossingen en Smart Contracts om de transacties te faciliteren en eigenaarschap vast te legen:

Community finance and community ownership are becoming attractive to citizens who would want to invest in improvements to air quality in cities and thereby create financial and social returns through improved quality of living. DivAirCity intends to create a set of Smart Cities Contracts enabled by blockchain technology to facilitate new services for citizens.

Meer informatie over het project: DivAirCity

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).