DNB: Kredietverlening mkb gedaald in 2020 | Factoring en Leasemarkt gedaald | $5 miljard donaties via Facebook

Deze week heb ik data en rapporten opgezocht over de ontwikkeling van mkb financiering in 2020. Ondanks (of dankzij?) alle steunmaatregelen van de overheid is de externe financiering aan het mkb afgelopen jaar sterk teruggelopen blijkt uit een aantal publicaties.

De uitstaande bancaire financiering aan het mkb is gedaald met 2,5% (cijfers DNB). De factoring markt (cijfers FAAN) is gedaald met ruim 25% in het afgelopen jaar en de leasing markt (cijfers NVL) is met ruim 14% gedaald.

Artikelen:

  • DNB: Kredietverlening mkb 2,5% gedaald in 2020
  • Aantal factoringklanten gestegen, gebruik krediet fors gedaald
  • Leasingmarkt voor bedrijfsmiddelen incasseert coronaklap in 2020
  • Credion 20 jaar - pionier in mkb financieringsadvies
  • $5 miljard donaties opgehaald via Facebook en Instagram

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Uitstaande krediet grootbanken bij mkb (cijfers DNB, eigen weergave)

DNB: Kredietverlening mkb 2,5% gedaald in 2020

Elk kwartaal publiceert DNB sinds 2013 een overzicht van het uitstaande krediet van Nederlandse grootbanken bij het mkb. Hoewel het geaggregeerde data is geeft deze publicatie wel inzicht in algemene trends in de sector.

In januari schreef ik nog dat ik voorzichtig optimistisch was, omdat de afname in Q3 leek te stabiliseren. In het laatste kwartaal zijn er echter weer minder kredieten verstrekt en lijkt de daling zich door te zetten.

Daling sterkst bij kleinbedrijf

Al enkele jaren zien we de sterkste teruggang bij het uitstaande krediet bij het kleinbedrijf. In 2013 was het uitstaande krediet nog ca. €15,5 miljard. Dit is nu gedaald naar €11,7 miljard (-24%).

Ook in 2020 is deze daling doorgezet en is het uitstaande krediet gedaald met 3,9% tussen eind 2019 en eind 2020. Voor het gehele mkb is de daling over het afgelopen jaar 2,5%.

Minder non-performing loans

Opvallend is verder dat het aantal probleemleningen (non-performing loans) het afgelopen jaar gedaald is. Door de huidige steunmaatregelen lijken het aantal probleemleningen mee te vallen.

Aantal factoringklanten gestegen, gebruik krediet fors gedaald

De steunmaatregelen van de overheid hebben er voor gezorgd dat ondernemers  minder gebruik hebben gemaakt van factoring. Dit blijkt uit de jaarrapportage van de FAAN, de factoring branchevereniging.

Uitstaand saldi met 25,6% gedaald

Uit de gepubliceerde cijfers blijkt onder meer dat de uitstaande saldi, het gebruikte krediet, in 2020 gedaald naar 4,8 miljard euro. Een daling van 25,6% ten opzichte van eind 2019. Het aantal factoringklanten is echter wel licht  gestegen met 3,8%. Factoringklanten hebben voor ruim 113 miljard aan overgedragen omzet door de boeken lopen, dit is wel een stijging van  1,4% ten opzicht van 2019.

De definities die door de FAAN gebruikt worden:
Uitstaand saldi: De financieringsbedragen die ondernemingen daadwerkelijk opnemen of gebruiken.
Overgedragen omzet: Dit betreft de omzet van alle bedrijven die factoring gebruiken voor het financieren van hun werkkapitaal.

Opvallend is ook in de cijfers dat de beschikbare financieringsruimte niet volledig wordt benut door de factoringklanten, er is dus nog extra financieringsruimte beschikbaar.

FAAN verwacht dan ook dat met het aflopen van de steunmaatregelen van de overheid, de factoringmarkt weer gaat aantrekken en dat ondernemers de beschikbare financieringsruimte weer meer gaan benutten.

Alle cijfers en rapport FAAN: Cijfers & trends

Leasingmarkt voor bedrijfsmiddelen incasseert coronaklap in 2020

De leasemarkt voor bedrijfsmiddelen is afgelopen jaar ook sterk gekrompen, blijkt uit de jaarcijfers van de NVL. Waar in 2019 nog voor €7,7 miljard aan nieuwe leasecontracten werd gesloten, viel de markt in 2020 met ruim 14% terug tot €6,6 miljard.

In het 4e kwartaal van 2020 herstelde de markt zich weer, maar het volume over de tweede helft van 2020 was nog steeds een kwart lager dan in dezelfde periode in 2019. Vooral het derde kwartaal van 2020 was een zeer sterke daling te zien.

Minder trekkers, meer bestelwagens

In totaal zijn 70.000 bedrijven geholpen met leasing, vooral MKB bedrijven.  Uit de cijfers blijkt dat de investeringen in zware trekkers en trailers flink is teruggevallen. De transportsector heeft duidelijk te lijden onder de crisis en heeft de investeringen op een lager pitje gezet. Daar staat tegenover dat de leasing van bestelwagens hard is gegroeid, zeer waarschijnlijk door de sterke groei in de distributie van pakketjes.

Een andere vaststelling is dat het kleinbedrijf (< 10 werknemers, waaronder zzp-ers) massaal op de rem heeft getrapt. Traditioneel kijken deze ondernemers minder ver vooruit met (lease) investeringen volgens de NVL onderzoekers.

Groei van vendor lease - daling bancaire lease

Steeds meer bedrijven leasen rechtstreeks bij de leverancier van de bedrijfsmiddelen. De ‘Vendor lease’ zit al jaren in de lift en komt voor het eerst op gelijke hoogte met bankkantoren voor het afsluiten van leasecontracten.

Alles cijfers en rapport NL: Marktcijfers leasing 2020

Credion 20 jaar - pionier in mkb financieringsadvies

Credion 20 jaar - pionier in mkb financieringsadvies

Op 1 april 2001 ging Carlo van der Weg van start met Credion, om ondernemers bij te staan in het aanvragen van financiering. Traditioneel werden (en worden) ondernemers begeleid door de accountmanagers van de financiers, vaak banken.

Door Credion werd de eerste stap gezet om als adviseur onafhankelijk op te treden namens de ondernemers, een ontwikkeling die in de Corporate Finance markt al langere tijd normaal was. In de afgelopen jaren zijn een groot aantal adviseursnetwerken actief geworden in de markt, waardoor begeleiding door een onafhankelijke adviseur steeds meer beschikbaar komt voor het mkb.

15% van mkb financieringen

Een opvallende uitspraak in het artikel is de claim dat 15% van (het volume aan) mkb financieringen in het afgelopen jaar via een van de Credion adviseurs is gegaan. Via de eigen website wordt in ieder geval gecommuniceerd dat de aangesloten adviseurs per jaar voor ruim €1 miljard aan financiering bemiddelen.

Het geeft in ieder geval aan dat onafhankelijke adviseurs een steeds belangrijkere rol krijgen in het mkb financieringslandschap.

Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

20 jaar later is deze markt hard gegroeid en er zijn vele tientallen organisaties en honderden financieringsadviseurs op dit moment actief in deze markt, waardoor er steeds meer mogelijkheden zijn voor ondernemers. Gezien het feit dat het aantal accountmanagers bij banken alleen nog maar aan het afnemen is, zal deze ontwikkeling de komende periode ook alleen nog maar door gaan zetten.

Om de kwaliteit van deze sector te borgen hebben tien organisaties de handen ineen geslagen om samen een keurmerk en gedragscode te ontwikkelen voor deze beroepsgroep. Het Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB is daaruit voort gekomen en deze maanden zullen de eerste examens afgenomen gaan worden.

$5 miljard donaties opgehaald via Facebook en Instagram

$5 miljard donaties opgehaald via Facebook en Instagram

Steeds vaker worden online platformen ingezet om financiering op te halen. Zo is al enige tijd het financieren van donatie-projecten verschoven van online crowdfunding platformen, naar social media platformen zoals Facebook.

$175 miljoen voor Covid-projecten

Facebook maakte deze week bekend dat er al meer dan $5 miljard aan donaties zijn opgehaald voor specifieke projecten en goede doelen via Facebook Fundraisers en Instagram. $2 miljard hiervan werd in de afgelopen 12 maanden opgehaald. Zo werd er afgelopen jaar voor meer dan $175 miljoen aan donaties opgehaald voor projecten gerelateerd aan Covid-19.

In totaal hebben 85 miljoen (!) bedrijven en personen al gebruik gemaakt van deze tool in de afgelopen 5 jaar. Voor veel non-profit organisaties is dit een heel belangrijke bron van fondsenwerving geworden. Maar ook voor individuele personen die een eigen crowdfunding campagne starten, blijkt het Facebook platform een waardevolle manier om donaties op te halen bij vrienden en familie.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).