EU MKB-plan | ESMA visie op toezicht Fintech | Opmars vastgoed crowdfunding

Deze week weer eens enkele Europese artikelen om de belangrijkste trends te bespreken over mkb financiering in de politiek (EU MKB-plan Ursula von der Leyen), bij toezichthouders (ESMA visie op toezicht Fintech) en inzicht geven in de marktgroei (groei p2p-lending in VK valt stil).

Deze week de volgende artikelen:

  • AFM benadrukt voorwaarden voor samenwerking met freelancers
  • Opmars van vastgoed crowdfunding
  • ESMA: Fintechs passen binnen nationaal en EU wetgevend kader, behalve crypto- assets, ICOs en DLT.
  • £9 miljard P2P-lending in Europa in 2018 - Groei VK zwakt af
  • Nieuwe EU voorzitter zet in op brede economische ontwikkeling
  • FinTech Talent Program - European Centre for Alternative Finance
  • SMF blog: "Direct lending: een groeier en een blijver."

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

AFM benadrukt voorwaarden voor samenwerking met freelancers

Het is voor financiële ondernemingen met een vergunning van de AFM soms onduidelijk wanneer zij werkzaamheden mogen laten verrichten door freelancers en zzp’ers. Veel Fintech ondernemingen en alternatieve financiers maken namelijk gebruik van een flexibele schil van experts of adviseurs bij aanvragen. De AFM geeft nu duidelijkheid over de voorwaarden. In grote lijnen komt het er op neer dat de vergunninghoudende onderneming altijd zelf verantwoordelijk blijft voor de werkzaamheden die andere personen namens haar verrichten.

Controle moet uitgevoerd worden door onderneming

Het is niet toegestaan dat freelancers of zzp’ers volledig zelfstandig werken onder de vergunning van de opdrachtgevende onderneming en dat deze onderneming hier geen controle over heeft.

Variabele beloning mag niet

Ook merkt de AFM op in het nieuwsbericht dat ondernemingen soms gebruik maken van freelancers of zzp’ers die volledig variabel worden beloond. Dit is niet toegestaan volgens de AFM.

Impact voor non-bancaire financiers

Het is mij nog niet helemaal duidelijk hoever de reikwijdte is van dit bericht. Een deel van de nieuwe financiers schakelt in ieder geval zzp'ers in om bepaalde activiteiten uit te voeren.

Alle voorwaarden staan hier uitgeschreven op de site van de AFM.

Opmars van vastgoed crowdfunding

Vastgoedcrowdfunding is aan een opmars bezig. Banken zijn terughoudend, dus wenden vastgoedondernemers zich tot de crowd. Met succes, blijkt uit dit overzichtsartikel op participaties.nl.

33% van alle crowdfunding naar vastgoed

In de eerste zes maanden van dit jaar werd er al 61 miljoen euro opgehaald via crowdfunding voor vastgoedprojecten. Dit is ruim 33% van het totale bedrag dat in het afgelopen halfjaar werd geïnvesteerd in crowdfunding.

Kleine vastgoedprojecten

De gemiddelde omvang van de vastgoedprojecten is €544.643. Dit is 5x zo hoog als een gemiddeld crowdfunding project, maar relatief klein in de vastgoedmarkt. Het lijkt er op dat juist dit soort kleinere projecten (max. enkele miljoenen euro's) de weg zien te vinden naar crowdfunding investeerders. De gemiddelde rente is ook lager (5,7% tegen 8,5%) wat aangeeft dat de investeerders hier ook veel vertrouwen in hebben.

Risico's

Hoewel het vastgoed als onderpand gegeven kan worden, blijft het toch belangrijk om op de specifieke kenmerken en risico's van vastgoed crowdfunding te letten. Als feedback op het artikel gaf ik de volgende feedback:

"Ondanks dat de risico’s bij vastgoedcrowdfunding doorgaans wat lager liggen dan bij andere projecten, zijn er toch specifieke aandachtspunten als een crowdfunder wil investeren in een dergelijk project. Heeft een investeerder wel het eerste hypotheekrecht en kan hij dat goed inschatten? Is de executiewaarde of de actuele waarde van het pand duidelijk? En hoe betrouwbaar is deze inschatting?
Ook moeten crowdfunders zich realiseren dat de looptijd van een vastgoedproject langer kan zijn, waardoor zij zich voor langere tijd moeten committeren"

In het algemeen is het een goede ontwikkeling dat steeds meer (kleine) vastgoedprojecten nu gefinancierd kunnen blijven worden, maar zoals bij elke financiering blijft het belangrijk om ook scherp te blijven op de risico's.

ESMA: Fintechs passen binnen nationaal en EU wetgevend kader, behalve crypto- assets, ICOs en  DLT.

De Europese toezichtouder ESMA heeft een rapport gepubliceerd van een onderzoek bij de nationale toezichthouders of bestaande nationale en Europese wetgeving toereikend is voor nieuwe Fintech aanbieders. De belangrijkste conclusie is dat het merendeel van de nationale toezichthouders dit inderdaad vinden.

Alleen bij crypto- assets, ICOs en DLT zien zij problemen. Hierbij vragen zij de Europese toezichthouder om met een duidelijk regime te komen. ESMA heeft hier eerder al een rapport over opgesteld.

Governance en risicobeheer bij cyber security en cloud outsourcing

Een ander aandachtspunt is governance en risicobeheer bij cyber security en cloud outsourcing waar veel Fintech ondernemingen gebruik van maken. Ook hierbij wordt aan ESMA gevraagd om hier met richtlijnen te komen. Ook hier is al eerder een eerste advies over opgesteld.

EU Crowdfunding regime

Ook de Europese crowdfunding wetgeving voor niet-MiFID II financieringen (crowdlending en p2p-lending) wordt aangegeven als aandachtspunt en dit moet verder uitgewerkt worden en definitief worden afgerond.

De belangrijkste conclusie van ESMA is dat er verder nu nog geen nieuwe wetgeving nodig is, maar wel dat er duidelijkheid moet komen over crypto-assets.

Het gehele rapport is hier te downloaden.

£9 miljard P2P-lending in Europa in 2018 - Groei VK zwakt af

Uit onderzoek van Brismo blijkt dat de Europese p2p-lending markt in 2018 gegroeid is naar £9 miljard aan nieuwe financieringen, waarvan £6 miljard in het VK. Het meest opvallende aan het rapport is dat de groei in het VK sterk lijkt af te nemen. In 2018 was de groei nog 20% (en de jaren ervoor 40%), maar de verwachting is dat dit in 2019 een stuk lager zal zijn.

In de rest van Europa groeit de markt veel sterker. In 2018 was de groei 90% tot £3 miljard en de verwachting in 2019 is nog steeds een groei van 47,5%.

Het volledige rapport (met nog veel meer data) kan hier worden gedownload.

Nieuwe EU voorzitter zet in op brede economische ontwikkeling

We konden er afgelopen week niet omheen. Ursula von der Leyen werd met een kleine meerderheid gekozen als voorzitter van de Europese Commissie. In haar speech voor de leden van het Europees Parlement gaf zij haar visie, waarin ze aangaf zich in te willen zetten voor een brede economische ontwikkeling: "An economy that works for people". Ze geeft hierbij veel focus aan gender-balance, maar is ook specifiek aandacht voor mkb en scale-up financiering.

Ze schrijft hierover:

"We need more young and nimble innovators with breakthrough technologies, like this generation’s tech giants were only a decade ago. I want to make it easier for small businesses to become large innovators. We must continue developing the growth finance market for the innovative companies of the future. "

Europese MKB-agenda

Er wordt een Europese MKB-agenda opgesteld om het eenvoudiger te maken voor innovatieve bedrijven om te groeien. Een onderdeel hiervan is het afronden van de kapitaalmarktunie (waar bijvoorbeeld de Europese crowdfunding wetgeving en binnenkort de Europese ICO/STO/crypto-wetgeving onder gaat vallen) om toegang tot financiering te verbeteren.

Daarnaast wordt er een nieuwe publiek-privaat opgericht om beursgangen van MKB ondernemingen te ondersteunen.

Het gehele plan is hier te lezen.

FinTech Talent Program - European Centre for Alternative Finance

Op dit moment vind ook het FinTech talent programma plaats wat we vanuit het European Centre for Alternative Finance organiseren. Heel inspirerend om te zien hoe experts uit 15+ landen naar Nederland zijn gekomen voor deze 2-weekse deep dive.

Maar de enthousiaste reacties van de deelnemers zelf zijn natuurlijk het mooiste:

"I am impressed by Utrecht Summer School's program on #Fintech and its quality of dedicated speakers and lecturers involved. The program assembles Fintech stakeholders and influencers who teach, humanize and demystify Fintech for the greater good. During the first 3 days of the 2 weeks program, we were introduced to the latest trends; were invited by DNB InnovationLab, met Holland FinTech, the Autoriteit Financiële Markten and Fintech entrepreneurs sharing their best practices on how to foster and regulate Fintech innovation in the most possible sustainable way."

Stichting MKB Financiering - kennis blog

Blog 11: Direct lending: een groeier en een blijver.

De markt van non-bancaire financiering van MKB bedrijven groeit al jaren. Niet alleen het aantal aanbieders neemt toe, ook de verscheidenheid aan aanbieders neemt toe. In de voorgaande weken is aandacht besteed aan crowdfunding.

In de komende weken leggen wij de focus op een andere financieringsbron centraal: Direct Lending.

In de eerste blog wordt ingegaan op de historie en de definitie van direct lending.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).