€1,5m voor opleiding AltFin voor MKB adviseurs | Meer samenwerking AltFin platformen

Op dit moment zit ik in Estland voor de start van een nieuw initiatief, waarin we met steun van de Europese Commissie door heel Europa MKB adviseurs, startup netwerken, accountants en accelerators gaan opleiden in Alternatieve Financiering. In deze nieuwsbrief een korte introductie.

Verder in deze editie:

  • Financieringsmarkt moet meer gaan samenwerken
  • Rendement crowdlending platformen wijkt af van AFM definitie
  • Tips voor crowdlending investeerders
  • Fintech in VK kan naar 100,000 banen groeien in 2030
  • European Alternative Finance Research Seminar - Save the date 2/10
  • Vacatures onderzoek Alternatieve Financiering/FinTech

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

ALTFInator gaat met steun EU MKB adviseurs in diverse Europese landen opleiden in nieuwe financieringsvormen

Deze week starten we met een ambitieus project om een grote groep van MKB adviseurs in Europa meer kennis bij te brengen over Alternatieve Financiering. We richten ons met het ALTFInator initiatief op startup netwerken, accelerators, maar ook op de traditionele MKB adviseurs zoals accountants en financieel specialisten.

1,5 miljoen co-financiering Europese Commissie
Vanwege het belang van dit project voor de MKB financiering in Europa, wordt er door de Europese Commissie voor de eerste 2 jaar voor €1,5 miljoen aan co-financiering beschikbaar gesteld om het project op te starten. Hiermee wordt opleidingsmateriaal ontwikkeld en worden de eerste opleidingen en trainingen gegeven in meer dan 15 Europese landen. Na deze fase kunnen de trainingen verder uitgerold gaan worden bij nationale en lokale organisaties.

Best practices omzetten in (train-de-trainer) programma's
We verzamelen in dit traject de best practices uit Nederland en het VK. Deze zullen door een 8-tal Europese partners uiteindelijk geïmplementeerd gaan worden in diverse landen, in eerste instantie voornamelijk in Oost- en Zuid Europa.

Komende maanden zal ik hier meer over publiceren wanneer we concrete resultaten hebben te melden.

Financieringsmarkt moet meer gaan samenwerken

Binnen de sector van MKB financiers gaan de laatste tijd vaker stemmen op om meer samen te werken. In deze publicatie schrijft Edwin Adams van Geldvoorelkaar dat het hier nu tijd voor wordt.

"Om de politiek of bank te overtuigen dat er alternatieven zijn, zullen de aanbieders van nieuwe financieringsvormen gezamenlijk moeten optrekken en zelf met suggesties moeten komen. Een onafhankelijke werkgroep heeft dat stokje al opgepakt, en Geldvoorelkaar hoopt dat alle losse partijen, samenwerkingsclubs en brancheverenigingen zich daarin meer kunnen verenigen."

Hierbij geeft hij ook aan dat dit verder moet gaan dan alleen de aanbieders van financiering zelf:

“Door samenwerking van nieuwe (alternatieve) financiers, banken, adviseurs en accountants zal er een nieuw ecosysteem, een circulaire economie, kunnen ontstaan die uiteindelijk voor het bedrijfsleven en investeerders meer mogelijk maakt. We staan nog aan het begin van deze ontwikkeling en crowdfunding zal daar een belangrijke bedrage aan leveren.”

Personen die mij kennen weten dat ik hier ook een groot voorstander van ben en deze (toekomstige) samenwerking dan ook zeker actief ondersteun.

Steun van NVB
Vanuit onverwachte hoek komt er ook steun voor deze samenwerking. De Nederlandse Vereniging van Banken  (NVB) doet een handreiking naar de Alternatieve Financiers in een reactie op de consultatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over een actieplan voor het MKB.

Hierin wordt aangegeven dat het belangrijk is dat er een verbreding gaat komen van het financieringsaanbod voor het MKB en dat de sector initiatieven ondersteund om alternatieve financiers te verenigen en waar nodig te professionaliseren.

Gehele reactie op de consultatie is hier terug te lezen (PDF).

Doorverwijzen naar andere financiers
Daarnaast is in de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering die op 1 juli in gaat, expliciet opgenomen dat banken bij een afwijzing van een kredietaanvraag gericht feedback geven aan klanten wanneer de klant hier om verzoekt en ondernemers doorverwijzen naar andere financiers of andere typen financiering indien dit in het belang is van de klant.

Over dit laatste punt zijn veel Alternatieve Financiers nog erg sceptisch, omdat ook in het VK gebleken is dat dit niet heel succesvol was en de code erg vrijblijvend is. Het voorstel wordt echter positief ontvangen. Het gaat er nu om hoe het uitgevoerd gaat worden.

Rendement crowdlending platformen wijkt af van AFM definitie

Gijsbert Koren publiceert al enige tijd maandelijks een overzicht van de verstrekte financieringen door de verschillende Nederlandse crowdfunding platformen (waarbij alle financiering bij de crowd vandaan komt).

Hieruit blijkt oa dat DuurzaamInvesteren de laatste maanden hard aan het groeien is en qua omvang al bijna het 3e platform is geworden (na Geldvoorelkaar en Collin Crowdfund).

Netto rendementen
Hij heeft echter ook een interessant overzicht gemaakt met een overzicht van de defaults en netto rendementen, gepubliceerd door de platformen zelf en op basis van de voorgestelde rekenmethode van de AFM. De definitie van de AFM is hierbij:

"Alle openstaande bedragen met een betalingsachterstanden vanaf 90 dagen zijn afgeboekt (berekening: bruto rendement, minus afboekingen als percentage van verstrekt, minus kosten voor investeerders als percentage van verstrekt).

Volgens de berekeningen van Gijsbert ontstaan er hierdoor opvallende verschillen in de netto rendementen zoals gepubliceerd door de platform en volgens de berekening die de AFM voorstelt. Zijn uitleg hierbij:

Een aantal platforms hanteert een andere methode voor het berekenen van het netto rendement dan de AFM aanbeveelt en boekt openstaande bedragen met een betalingsachterstand vanaf 90 dagen niet (volledig) af:
- Bouwaandeel boekt na 90 dagen 30% van de dekkingswaarde niet af.
- Collin Crowdfund boekt uit te winnen zekerheden niet af.
- Geldvoorelkaar hanteert een internal rate of return (IRR) rekenmethode voor het berekenen van beide netto rendementen.
- Horeca Crowdfunding, Kapitaal Op Maat en Lendahand boeken openstaande bedragen met een betalingsachterstand na 365 dagen af.

In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik al over het laatste rapport van de AFM waar kritiek werd geleverd op de transparantie van de platformen over rendementen en kosten. Uit dit onderzoek van Gijsbert blijkt ook wel dat dit nog niet allemaal transparant en eenduidig is. Ook is van veel platformen de informatie ook nog niet te vinden online, zodat hij ze niet mee kon nemen in zijn overzicht.

Alle details zijn hier terug te lezen: http://www.crowdfundingcijfers.nl/cijfers-rendement/

Tips voor crowdlending investeerders

Naar aanleiding van het kritische rapport van de AFM, werd ik geïnterviewd door het investeerdersplatform Participaties.nl waar particuliere investeerders op moeten letten wanneer zij investeren in crowdfunding leningen.

Uniforme manier van communiceren
Mijn belangrijkste opmerking ging over een meer uniforme manier van communiceren over de kenmerken en risico's van de lening. Hier is nog steeds veel verschil in en dit maakt het lastig voor investeerders om hier zich in te verdiepen.

Daarnaast zijn algemene kenmerken belangrijk, zoals het goed verdiepen in de onderneming (goede analyse van markt en goede financiële onderbouwing) en de ondernemer, maar ook de kenmerken van de lening (annuïtair of bullet) en het verdienmodel van het platform, waardoor er nog wel verschillen in bruto en netto rendement kunnen optreden.

Fintech in VK kan naar 100,000 banen groeien in 2030

Het VK wordt internationaal al lange tijd gezien als koploper in de FinTech industrie. Met de dreiging van de Brexit waarschuwt Innovate Finance, platform voor belangenbehartiging FinTech industrie, dat te strenge immigratie regels er voor kan zorgen dat deze positie in gevaar kan komen.

100.000 bannen in 2030
Volgens eigen onderzoek van Innovate Finance en WPI Economics kan de FinTech sector in het VK groeien naar 100.000 banen en 3300 bedrijven in 2030. Ondanks het feit dat de FinTech sector bekend staat om digitaliseren van (werk)processen, blijft er veel hoog gekwalificeerd personeel nodig. Huidige immigratie regels zorgen er voor dat veel vacatures nu al lastig te vervullen zijn.

European Alternative Finance Research Seminar - Save the date

Na een succesvolle editie vorig jaar met een groot aantal onderzoekers van Europese universiteiten en onderzoeksinstellingen, wordt op 2 oktober de tweede editie georganiseerd van het European Alternative Finance Research Seminar.

Oxford University, Said Business School en Universiteit Utrecht
Deze editie wordt mede georganiseerd door Oxford University, Said Business School en Universiteit Utrecht en wordt gehost door het European Centre for Alternative Finance.

Call for Papers
De academische sessies zullen o.a. de laatste internationale inzichten bespreken op het gebied van equity crowdfunding, p2p business lending, reward crowdfunding, ICOs en andere vormen van alternatieve financiering en Fintech voor bedrijfsfinanciering.

Vacatures onderzoek Alternatieve Financiering/FinTech

Regelmatig zie ik vacatures langskomen voor onderzoekers Alternatieve Financiering.

Hierbij een aantal actuele posities:

Contact

Inspiratie opgedaan en advies of onderzoek nodig bij vraagstukken rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).