€200 miljoen voor non-bancaire financiers | Non-bancaire financieringen stegen in 2020 met 10% naar ruim 39.000 | MKB Diagnosetool | €3 miljard voor vrouwelijke VCs

De laatste nieuwsbrief voor mijn vakantie, maar wel weer met heel mooi nieuws. Na anderhalf jaar lobby-en is het gelukt om een fonds van €200 miljoen op te richten voor non-bancaire financiers.

Dit DACI fonds wordt beheerd door het EIF en wordt mede gefinancierd door Invest-NL en het Ministerie van EZK. In deze nieuwsbrief de details van het fonds.

Verder is het onderzoeksrapport naar omvang van non-bancaire financieringen 2020 gepubliceerd. Een stijging wat te zien in het aantal verstrekkingen en een daling in het totale volume. In deze nieuwsbrief de verdere details uit het onderzoek.

Artikelen deze week:

 • Europees DACI fonds geeft serieuze impuls aan non-bancair financieren
 • Non-bancaire financieringen stijgen met 10% naar ruim 39.000
 • Maak deelname aan start-up en mkb aantrekkelijk voor personeel
 • MKB Diagnosetool voor actueel inzicht in status bedrijf
 • Oproep voor fonds van €3 miljard voor vrouwelijke VCs

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Europees DACI fonds geeft serieuze impuls aan non-bancair financieren

Europees DACI fonds geeft serieuze impuls aan non-bancair financieren

Invest-NL en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat lanceren samen met het Europees Investeringsfonds het Dutch Alternative Credit Instrument (DACI). Met aanvankelijk 200 miljoen euro aan kapitaal zal DACI fondsen verstrekken aan niet-bancaire financiers, die op hun beurt het Nederlandse MKB zullen bedienen.

“Het DACI fonds is een belangrijke stap in het verbeteren van een gelijk speelveld in de markt voor mkb financiering” “Hiermee kunnen non-bancaire financiers tegen betere voorwaarden kapitaal aantrekken, waarmee zij goedkopere financiering kunnen verstrekken aan het mkb.”

Kenmerken DACI fonds

Het DACI fonds is gericht op het verstrekken van kapitaal aan non-bancaire financiers die leningen verstrekken aan het mkb in Nederland. De belangrijkste kenmerken van het fonds:

 • Het fonds investeert in mkb fondsen met een duidelijk mandaat om kredieten aan het mkb te verstrekken tot maximaal €5 miljoen, maar liever onder de €2 miljoen
 • Er is geen harde ondergrens aan de omvang van de kredieten voor het mkb, hoewel voor echte kleine (micro)kredieten er andere fondsen beschikbaar zijn
 • Minimaal 50% van de financiering in dit fonds moet van externe financiers komen waarmee de voorwarden voor de investering worden afgestemd
 • EIF investeert vanuit DACI pari passu met de externe financiers in deze fondsen
 • Het minimale aanvraag bedrag is €5 miljoen. Door co-financiering moet het mkb fonds daarom een omvang van minimaal €10 miljoen hebben. EIF gaat er vanuit dat het merendeel van de verstrekkingen tussen de €10-30 miljoen zal zijn.
 • EIF gaat er vanuit dat er ca. 10 fondsen in aanmerking gaan komen voor de eerste ronde van dit fonds
 • Non-bancaire financiers die de financiering aanvragen moeten aan de hoogste zelfregulering standaarden voldoen. Het Keurmerk Erkend MKB Financier (of vergelijkbaar Europees alternatief) wordt daarvoor vereist om dit aan te tonen.

Het fonds is specifiek niet bedoeld voor heel kleine (micro) financieringen of het verstrekken van equity aan mkb bedrijven/startups. Hiervoor heeft EIF andere fondsen beschikbaar, zoals het EaSI Funded Instrument en garanties (microfinanciering) en het Dutch Future Fund (equity).

Versterk non-bancaire financiers

Stichting MKB Financiering heeft sinds de oprichting bij de politiek aangedrongen op het belang van betere toegang tot de kapitaalmarkt voor de Nederlandse non-bancaire financiers.

Bij de start van Invest-NL in januari 2020 hebben we hier ook voor het eerste extern over gepubliceerd. In april 2020 hebben we in een open brief aan minister Hoekstra en Staatssecretaris Mona Keijzer concrete aanbevelingen gedaan om de non-bancaire financieringsmarkt te ondersteunen met garanties en kapitaal. Door de Corona crisis is hier helaas wat vertraging door ontstaan, maar wij zijn zeer verheugd dat uiteindelijk de eerste stap gezet is.

De erkende non-bancaire financiers kunnen nu via EIF een aanvraag indienen voor het DACI fonds. Hierdoor zullen naar verwachting de kosten voor financieringen voor ondernemers verder omlaag kunnen en komt er meer kapitaal beschikbaar om meer ondernemers te ondersteunen.

Bij Invest-NL hebben wij aangedrongen op deze indirecte financiering en het versterken van bestaande non-bancaire financiers, in plaats van zelf  kleine kredieten te gaan verstrekken aan het mkb:

“Het nieuwe DACI-fonds komt met de broodnodige steun om de non-bancaire financieringssector verder te versterken en te laten groeien. Door financieringsmogelijkheden uit te breiden naar alternatieve kredietleveranciers kunnen meer bedrijven worden bereikt en flexibelere financieringsoplossingen worden ontwikkeld, op maakt gemaakt naar de behoeften van kleine bedrijven.” “We kijken er samen met onze partners naar uit om de volgende stappen te nemen, en van DACI echt een ondersteunend instrument voor het Nederlandse MKB te maken, zodat ze de financiering kunnen krijgen die ze nodig hebben.”

Voorbeeld voor meer Europese mkb fondsen

Het DACI fonds is het eerste Europese fonds wat zich op nationaal niveau richt op het verstrekken van kapitaal aan non-bancaire financiers. Vanuit EIF is de wens om deze vorm van samenwerking in de toekomst ook op te zetten voor financiering van non-bancaire financiers in meer landen.

Alain Godard, Chief Executive van het Europees Investeringsfonds zegt hierover:

“DACI is voor ons de eerste regionale samenwerking waarmee we in de EU niet-bancaire kredietverstrekkers ondersteunen. Hoewel er de laatste jaren een aantal nieuwe alternatieve kredietverstrekkers en –platformen opgekomen zijn, blijft het een fragiel segment in de financieringsketen voor het MKB. Daardoor is DACI voor ons een goede financieringsmogelijkheid in een segment dat rijp is voor verdere groei en uitbreiding.”

SMF ondersteunt non-bancaire financiers bij DACI aanvraag

Non-bancaire financiers zullen de mogelijkheid krijgen om een aanvraag bij het EIF in te dienen om kapitaal te verstrekken aan mkb bedrijven. Hiervoor zal de financier een los fonds op moeten zetten. Het is hierbij belangrijk dat de financiers er voor zorgen dat minimaal 50% van het fonds gevuld wordt met andere investeerders, zoals institutionele partijen.

Om de non-bancaire financiers hierbij te ondersteunen gaat SMF de komende periode bijeenkomsten organiseren met de financiers, EIF en andere betrokkenen om dit proces te faciliteren. Daarbij zal ook een Guidebook beschikbaar gesteld worden aan de financiers over de manier van werken van de institutionele financiers, om de kans op het succesvol aantrekken van externe financiering te vergroten.

Aanvraag moet voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden

Bij de aanvraag bij het EIF wordt onder andere getoetst of de aanvrager voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden in de markt. Het is een pré als de aanvragers voldoen aan de SMF gedragscode voor gepast financieren en het keurmerk Erkend MKB Financier hebben.

Meer informatie over het DACI Fonds op de website van EIF:

Non-bancaire financieringen stijgen met 10% naar ruim 39.000

Non-bancaire financieringen stijgen met 10% naar ruim 39.000

Uit de cijfers van het jaarlijkse onderzoek van Stichting MKB Financiering blijkt dat het aantal verstrekte non-bancaire financieringen in 2020 weer is gegroeid. De groei zat in 2020 vooral in de kleine financieringen onder de €50.000. Bij de grotere financieringen en asset-based financieringen zoals leasing en factoring was een lichte daling zichtbaar.

Daling van 6% in volume naar €2,4 miljard

De totale omvang van de non-bancaire financieringsmarkt in Nederland is tussen 2019 en 2020 met 6% gedaald. De totale verstrekte financiering bedroeg in 2020 € 2,4 mld. Hiermee zijn minimaal 39.490 financieringen verstrekt aan bedrijven.

Hoewel de totale verstrekte financiering in 2020 met 6% is afgenomen, is het totaal aantal bedrijven dat deze financiering heeft ontvangen met 10% toegenomen. Met name het aantal bedrijven dat een financiering < € 50k heeft ontvangen is hard gegroeid. Deze categorie groeide met 21%.

Van de 39.490 verstrekkingen in 2020 vond 75% plaats in de categorie < € 50k, 21% in de categorie € 50-250k, 3% in de categorie € 250k-1mln. en 1% in de categorieën > €1 mln.

Hierdoor is duidelijk te zien dat op dit moment het merendeel van de non-bancaire financieringen worden gedaan in het segment < €250.000.

Opvallende cijfers non-bancaire financiering 2020

 • 39.490 non-bancaire verstrekkingen in 2020 (10% groei)
 • Aantal verstrekkingen < €50k met 21% gestegen
 • Non-bancaire financieringen < € 1 mln. met 7% afgenomen
 • Lease en facoring samen 74% van de non-bancaire financieringsmarkt

Trend en toekomst non-bancaire financiering

De corona crisis en dan met name de uitgebreide steunmaatregelen van de overheid hebben een dempende werking gehad op de vraag naar mkb financiering. De verwachting is dat eind 2021 en zeker in 2022 deze vraag weer hard aan zal gaan trekken.

Nu er langzamerhand garantieregelingen en fondsen beschikbaar komen om non-bancaire financiers te ondersteunen, is de verwachting dat ook steeds grotere financieringen via non-bancaire financiers verstrekt gaan worden.

Download onderzoek: "Onderzoek non-bancaire financiering 2020"

Maak deelname aan start-up en mkb aantrekkelijk voor personeel

Maak deelname aan start-up en mkb aantrekkelijk voor personeel

Participatie in een start-up of mkb bedrijf verbindt talent aan het bedrijf én aan ons land. Daarom moet een nieuw kabinet dit fiscaal makkelijker maken voor medewerkers.

Opiniebijdrage

In een opiniebijdrage die ik heb geschreven samen met  investeerder Janneke Niessen, ondernemers Lex Hoefsloot, Michiel Roodenburg en Quinten Selhorst en hoogleraar Erik Stam geven we aan: "We willen een cultuur creëren die ondernemerschap ademt en waarin medewerkers meedelen in de opbrengsten."

Medewerkersparticipatie

Medewerkersparticipatie is een onmisbaar en zeer effectief instrument voor het aantrekken van (inter)nationaal talent. Medewerkers investeren een deel van hun salaris in aandelen(opties), delen zo mee in de winst van het bedrijf en steken de verdiensten weer in nieuw op te richten bedrijven.

In landen als Zweden, Israël, het Verenigd Koninkrijk en de VS is dit al langer een beproefd succes. Maar Nederlandse bedrijven kunnen dit nu niet als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde aanbieden vanwege de fiscale behandeling.

Medewerkers investeren in nieuwe bedrijven

Na de ‘exit’ van Uber zijn oud-werknemers met behulp van het opbrengsten uit aandelen(opties) verbonden aan al meer dan 200 nieuwe bedrijven. Zo’n vliegwieleffect willen we in Nederland ook zien. We willen een cultuur creëren die ondernemerschap ademt en waarin medewerkers meedelen in de opbrengsten. Zo zijn zij daarna in staat om een eigen bedrijf te beginnen, of te investeren in andere bedrijven.

Gelijkwaardiger vermogensverdeling

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat meer inzet op medewerkersparticipatie zorgt voor een gelijkwaardiger vermogensverdeling, naast de evidente stimulans voor ondernemerschap.

Wie denkt aan de Haagse debatten over ‘brede welvaart’ realiseert zich direct dat zo’n instrument dus dubbel bijdraagt.

Lees het volledige artikel: Maak deelname aan start-up aantrekkelijk voor techtalent

Onderzoek Universiteit Utrecht: Making employee ownership work in startups and SME’s


MKB Diagnosetool voor actueel inzicht in status bedrijf

MKB Diagnosetool voor actueel inzicht in status bedrijf

Vorige week heeft Qredits de gratis MKB Diagnosetool gelanceerd, die ondernemers snel en efficiënt inzicht geeft in de status van hun bedrijf ten opzichte van de concurrentie en in hun huidige bedrijfsprestaties.

Tijdens de testfase bleek een kwart bezig te zijn met een kansloze missie. Als zij niet drastisch hervormen, kunnen ze de zaak beter sluiten.

Adviesrapport en concrete begeleiding

Ondernemers die de scan op de website invullen, krijgen behalve een gefundeerd adviesrapport ook concrete begeleiding aangeboden in de vorm van een persoonlijk adviesgesprek, training, coaching, tools en inspiratie.

Voor de volledige analyse maakt de tool gebruik van gespecialiseerde databronnen zoals Dun&Bradstreet, Google Trends en het Centraal Bureau voor de Statistiek én geeft aan waar er voor ondernemers ruimte is voor verbetering.

Achtergrond MKB Diagnosetool

De MKB Diagnosetool is door Qredits ontwikkeld op initiatief van het Comité van Ondernemerschap én met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Het doel is om ondernemers inzicht te geven in de situatie van hun bedrijf. De effecten van de Coronacrisis zijn heel verschillend per ondernemer. Er zijn ondernemers die het juist heel goed hebben gedaan en zij horen tot de categorie groeiers/versnellers. Maar andere ondernemers moeten hun businessmodel hervormen, hun bedrijf vernieuwen (digitaliseren) of stoppen.

Meer informatie:

Oproep voor fonds van €3 miljard voor vrouwelijke VCs

Oproep voor fonds van €3 miljard voor vrouwelijke VCs

Uit onderzoek is gebleken dat tussen 2016-2020 slechts 1,7% van investeringsgeld terecht is gekomen bij bedrijven met alleen vrouwelijke oprichters. En slechts 5% kwam terecht bij startups met een gemengd management team van mannen en vrouwen.

10% van fondsen onder beheer van vrouwelijke VC fondsen

Ook bij de invetseringsfondsen is het grote verschil zichtbaar.  Van de  €51 miljard die wordt beheerd door Europese VCs, wordt slechts €5 miljard beheerd door VCs die door vrouwen worden geleid.

Nieuwe investeringsfonds voor vrouwelijke VCs nodig

Een groep van 25 vrouwelijke investeerders roept dan ook op om een een fonds van €3 miljard op te richten wat exclusief kapitaal beschikbaar gaat stellen aan VCs die onder leiding staan van vrouwen.

Onderzoeksrapport en oproep: "Invest in women NOW"

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).