Europese Commissie: Crowdfunding inzetten voor distributie ESIF fondsen | €113 miljard non-bancaire financiering | Nieuwe ROM in Noord-Holland

Heel trots dat deze week ons onderzoek voor de Europese Commissie is gepubliceerd op welke manier regionale overheden het beste samen kunnen werken met crowdfunding platformen om een deel van de Europese Structuurfondsen (>€300 miljard in de periode 2021-2027) te distribueren.

Dit was afgelopen jaar een van mijn belangrijkste projecten en wat mij betreft ook weer een grote stap in het verder ontwikkelen van de non-bancaire markt in de komende 5-10 jaar. Hiermee wordt aangetoond dat Europese fondsen en institutionele financiers gebruik kunnen maken van crowdfunding platformen om het (kleine) mkb beter te bereiken en beleidsdoelen rond inclusiviteit en duurzaamheid te realiseren.

Deze week verder vooral een internationale focus in deze nieuwsbrief met Qredits die een Europese garantie van €70 miljoen ontvangt, Beequip die internationaal gaat uitbreiden en onderzoek van Cambridge over de groei van non-bancaire financiering naar €113 miljard in 2020.

Artikelen deze week:

 • Unlocking the crowdfunding potential for the European Structural and Investment Funds
 • Alternatieve financiering groeide wereldwijd naar €113 miljard
 • Qredits tekent Europese garantie voor 3.500 bedrijven ter waarde van €70 miljoen
 • Leasebedrijf Beequip slaat vleugels uit naar buitenland
 • Nieuwe ROM in Noord-Holland van start in oktober
 • Peiling SMF/ONL: Minder liquiditeitsproblemen kleinbedrijf

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Unlocking the crowdfunding potential for the European Structural and Investment Funds

Unlocking the crowdfunding potential for the European Structural and Investment Funds

Een van de belangrijkste projecten waar ik afgelopen jaar aan gewerkt heb, is het ontwikkelen van een strategiedocument voor de Europese Commissie  op welke manier regionale en nationale overheden via "Managing Authorities" gebruik kunnen maken van crowdfunding platformen om een deel van de Europese Structuurfondsen (ESIF) te distribueren.

Uit het onderzoek is gebleken dat het efficiency voordelen kan opleveren voor overheden om op deze manier grote groepen kleine ondernemers te bereiken, het meer draagvlak oplevert en het kan helpen om een betere selectie te maken van projecten waar in de maatschappij steun voor is.

Dit zijn een aantal van de belangrijke EU Cohesion Policy doelstellingen waar de Europese Commissie van 2021-2027 ruim €373 miljard voor beschikbaar stelt en waarbij het dus nuttig kan zijn om hier initiatieven samen met crowdfunding platformen voor te ontwikkelen door (regionale) overheden voor het inzetten van de miljarden aan steunfondsen die beschikbaar zijn voor de Europese economie.

Europese Structuurfondsen

Ruim de helft van de complete EU-financiering wordt verstrekt via de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF).  Deze fondsen worden door de Europese Commissie en de EU-landen samen beheerd. Het doel is investeren in werkgelegenheid, een duurzame en gezonde Europese economie en het milieu.

De landen en regio's dienen zelf een aanvraag in om aanspraak te maken op een deel van het fonds en hoe zij dit in willen zetten via "Managing Authorities" (MA). In Nederland zijn dit op dit moment 5 MAs beschikbaar.

Met dit rapport wordt het voor MAs mogelijk om te innoveren met het verstrekken van subsidies en investeringen, zoals het inzetten van crowdfunding platformen voor co-financiering of het doen van vooronderzoek/draagvlak voor specifieke projecten.

Europese Crowdfunding vergunning (ECSP)

Een van de onderdelen van het rapport was een uitgebreide juridische analyse van de mogelijke risico's of problemen bij het verstrekken van publieke fondsen (van donaties tot investeringen) via private crowdfunding platformen.

Uit het onderzoek is gebleken dat hier geen problemen te verwachten zijn en dat er juist veel modellen mogelijk zijn, zeker omdat met de introductie van de Europese Crowdfunding wetgeving (ECSP) de wet- en regelgeving goed aansluit bij andere Europese standaarden.

We hebben uiteindelijk 4 concrete blauwdrukken ontwikkeld die als basis kunnen dienen voor overheden die dit model in willen zetten:

 • Subsidies verstrekken buiten het crowdfunding platform
 • Investeren via een crowdlending platform
 • Garanties verstrekken voor investeerders van het crowdfunding platform
 • Zelf een crowdfunding platform opzetten

ROMs en Invest-NL als Managing Authority?

In Nederland zouden de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en Invest-NL een rol kunnen spelen in het aanvragen en distribueren van de Europese structuurfondsen.

Daarbij zou het goed zijn als zij ook kijken hoe zij hierbij kunnen experimenteren met het samenwerken met Crowdfunding platformen. Invest-NL heeft hier in ieder geval al een eerste stap mee gezet in de samenwerking met Startgreen/OnePlanetCrowd in het  StartGreen Fonds Duurzaam MKB.

Het volledige onderzoek kan hier gedownload worden: Unlocking the crowdfunding potential for the European Structural and Investment Funds

Een korte samenvatting staat hier online: Distributing European funds through crowdfunding platforms

Verschillende modellen voor samenwerking overheid met crowdfunding platform
Alternatieve financiering groeide wereldwijd naar €113 miljard

Alternatieve financiering groeide wereldwijd naar €113 miljard

Uit het laatste onderzoek van Cambridge Centre for Alternative Finance is gebleken dat de markt van alternatieve financiering in 2020 met 24% is gegroeid naar €113 miljard. Dit is exclusief de Chinese markt, die afgelopen jaar eerst exponentieel is gegroeid en daarna verboden werd.

Amerika en VK grootste markten

De grootste volumes van alternatieve financiering vinden nog steeds plaats in Amerika ($73,6 miljard) en het Vereniging Koninkrijk ($12,6 miljard).

Donation-based crowdfunding hard gegroeid

Voornamelijk door campagnes gedurende de Corona periode, is donatie gebaseerde crowdfunding zeer hard gegroeid met 170% naar $7 miljard. Vooral het grote aantal, kleine campagnes voor personen en bedrijven die door Corona in de problemen zijn gekomen hebben hier aan bijgedragen.

Open data

Wat heel mooi is, is dat een groot deel van de data nu ook eenvoudig door andere onderzoekers te gebruiken is. Via een aparte website is het mogelijk om snel door de data van afgelopen jaren van Cambridge te zoeken en eigen analyses te maken.

Het onderzoek is hier te downloaden: The 2nd Global Alternative Finance Market Benchmarking Report

Open data website: Global Alternative Finance Benchmarks

Qredits tekent Europese garantie voor 3.500 bedrijven ter waarde van €70 miljoen

Qredits tekent Europese garantie voor 3.500 bedrijven ter waarde van €70 miljoen

Om non-bancaire financiering succesvol te laten zijn, zijn 3 zaken essentieel voor een individuele financier:

 1. Goedkoop kapitaal
 2. Goede garantieregelingen
 3. Publieke ondersteuning bij promotie

De afgelopen 12 jaar heeft het Ministerie van EZK bovenstaande strategie actief toegepast op de ondersteuning van Qredits. Dit heeft veel succes gehad en zeker de afgelopen jaren is Qredits zeer hard gegroeid en de enige aanbieder van microkredieten in Nederland geworden die al meer dan 50.000 bedrijven heeft ondersteund.

Om door te groeien en deze activiteiten aan te blijven bieden is het echter belangrijk dat de juiste garantieregelingen beschikbaar blijven en verder worden uitgebreid. Daarom is het goed om te zien dat Qredits ook als eerste Nederlandse financier gebruik gaat maken van de garantieregeling van het Europese Garantiefonds om ondernemers te ondersteunen die in problemen zijn gekomen tijdens de Corona-pandemie.

Europese garantie voor 3.500 bedrijven

Deze week werd bekend dat het Europees Investeringfonds (EIF) een garantie geeft tot €70 miljoen vanuit het Europese Garantiefonds (EGF) om nieuwe leningen vanuit Qredits te dekken.

De inschatting is dat hiermee ruim 3.500 Nederlandse micro- en kleinbedrijven die te maken hebben met de economische gevolgen van de Corona pandemie ondersteund kunnen worden met een gemiddelde lening van €20.000.

Het EGF is een onderdeel van het brede EU-steunpakket van €540 miljard, opgericht als reactie op de COVID-19 pandemie. Binnen het EGF is €24,4 miljard beschikbaar, waarvan op dit moment al €16 miljard is toegekend aan financiers. De ondersteuning van Qredits is de eerste financier in Nederland die ondersteund wordt.

70% garantie

Door een garantie af te geven van 70%, gedekt door het garantiefonds van de EU lidstaten, stelt het EIF Qredits in staat om €70 miljoen aan nieuwe leningen te kunnen verstrekken aan ondernemers uit het kleinbedrijf in Nederland.

Dankzij de dekking vanuit het EGF kan Qredits de, vanuit kredietrisico-perspectief, meest risicovolle microbedrijven blijven helpen.

Leasebedrijf Beequip slaat vleugels uit naar buitenland

Leasebedrijf Beequip slaat vleugels uit naar buitenland

De markt van asset-based financieren groeit binnen non-bancaire financieringen het snelste. Dit is te zien aan de snelle groei van vastgoed financiering, factoring, maar ook de markt van non-bancaire lease groeit hard.

Terwijl de branchevereniging van lease maatschappijen in 2020 een daling van 14% zag bij traditionele lease bedrijven, is een gespecialiseerde lease organisatie als Beequip (tegenwoordig 100% eigendom van NIBC) heel hard gegroeid en slaat nu haar vleugels uit naar het buitenland.

€750 miljoen en 2.500 klanten

Het leasebedrijf heeft nu  €750 miljoen aan leases uitstaan aan circa 2500 klanten. Alleen al in de eerste helft van 2020 heeft Beequip in Nederland voor ongeveer €200 miljoen aan productie gedraaid, schrijft het FD. Het geld daarvoor is afkomstig van de huidige eigenaar NIBC.

Ook Beequip maakt gebruik van een Europese garantieregeling. Met de garantieregeling wordt 50% van het verlies opgevangen door EIF. Dit is alleen beschikbaar voor apparatuur tot €150.000.

Weinig last van corona door pro-actieve benadering van klanten

Tijdens de coronacrisis is Beequip tegen de trend in doorgegroeid. De totale leasemarkt was gedaald in de afgelopen kwartalen. Peter Loef, een van de oprichters van Beequip, zegt hierover in het FD:

"Waar andere partijen, waaronder de bancaire leasebedrijven, hun loketten even sloten vanwege de pandemie en hun employees thuis lieten werken, is Beequip juist actief klanten gaan opzoeken.  We hadden snel in de gaten dat bedrijven die in de knel waren gekomen, uiteindelijk weinig last hadden van corona, omdat ze uitweken naar andere markten. Internationale transporteurs gingen zich bijvoorbeeld toeleggen op binnenlandse distributie."

Uitbreiding naar het buitenland

De organisatie is nu ook de stap naar het buitenland aan het maken, waarbij op dit moment ook al Engelse, Italiaanse en Duitse klanten geholpen worden.

Met de opkomende integratie en concurrentie op de Europese markt, zal het ook voor andere financiers belangrijk zijn om een blik over de grens te werpen. Andere Fintech aanbieders en non-bancaire financiers zetten namelijk ook steeds vaker de stap naar de Nederlandse markt, waardoor de concurrentie hier de komende jaren alleen maar toe zal nemen. Beequip is een van de eerste Nederlandse bedrijven die vooruitlopend hierop zelf de internationale groei op zoekt.

Nieuwe ROM in Noord-Holland van start in oktober

Nieuwe ROM in Noord-Holland van start in oktober

De Metropoolregio Amsterdam, de regio Noord-Holland Noord en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben de handen ineengeslagen om een eigen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij op te richten om ondernemers met risicokapitaal en ondersteuning bij te staan.

Daarnaast wordt expliciet benoemd dat de ROM in de toekomst als uitvoerder van rijksregelingen op regionaal niveau kan dienen, zoals afgelopen jaar bij de uitvoering van de COL-regeling voor startups.

Doelkapitaal van 160 miljoen

Het ministerie van EZK en decentrale overheden uit de regio worden de aandeelhouders van de ROM. Na oprichting dit najaar beschikt de ROM over 2 fondsen.

De eerste is een MKB-fonds ter waarde van € 60 miljoen, gericht op innovatief MKB met brede regionale speerpunten zoals high tech, repair- en maakindustrie, agrifood, logistiek, life sciences and health.

Daarnaast komt er een transitiefonds met een beoogd vermogen van € 100 miljoen, voor investeringen in de energietransitie en circulaire economie, zoals bijvoorbeeld een investering voor het opzetten van een groene waterstof infrastructuur.

Aanvullend biedt de ROM ondersteuning in de vorm van business development en de mogelijkheid om in de toekomst uitvoering te geven aan rijksregelingen. Voorbeelden hiervan zijn de Corona-Overbruggingsregeling en (COL) en het noodpakket ‘banen en economie.’

Op deze manier wordt door de samenwerkende partijen een instrument gecreëerd dat publieke gelden die beschikbaar komen uit Europa en Den Haag, zo goed mogelijk laat landen bij ondernemers in de regio.

Oprichting in oktober

Op dit moment is een voorstel voor de oprichting van deze ROM gestuurd naar de Eerste en Tweede kamer. Daarnaast moeten de gemeenteraden in de provincie Noord-Holland nog akkoord gaan, waarna een definitieve oprichting begin oktober 2021 plaatsvindt.

Peiling SMF/ONL: Minder liquiditeitsproblemen kleinbedrijf

Peiling SMF/ONL: Minder liquiditeitsproblemen kleinbedrijf

Sinds de start van de coronacrisis hebben ONL en Stichting MKB Financiering elke 2 maanden gepeild hoe het met de liquiditeit en financiering van ondernemend Nederland staat. Begin juli is de zevende peiling uitgevoerd.

13% heeft urgente liquiditeitsproblemen

Uit de peiling blijkt dat het opheffen van de beperkingen een sterk positief effect heeft op de liquiditeitspositie van ondernemers. Waarbij in het afgelopen jaar gemiddeld 50% van de ondernemers in structurele financiële problemen zat, is dit begin juli afgenomen naar 28%. Echter geeft nog steeds 13% aan dat ze urgente liquiditeitsproblemen hebben.

Personeel laten investeren in het bedrijf

In de peilingen van de afgelopen maanden is een trend zichtbaar dat bedrijven langzaam meer interesse krijgen om personeel te laten investeren in het bedrijf. Slechts 7% van de bedrijven geeft aan dit niet te willen en 13% geeft aan hier zeker interesse in te hebben. Dit is het hoogste percentage van de afgelopen 12 maanden.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).