Europese consolidatie crowdfunding | £2 miljard equity crowdfunding Seedrs | Laatste details Europese Crowdfunding wetgeving bekend

Europese consolidatie crowdfunding | £2 miljard equity crowdfunding Seedrs | Laatste details Europese Crowdfunding wetgeving bekend

Na een rustige periode zijn de congressen en events weer gestart. Deze week o.a. bij Financecom in Twente, maar ook komende weken weer spreken op events in binnen- en buitenland. Fijn om weer vaker personen fysiek tegen te komen en uitgebreider te tijd te nemen om over ontwikkelingen en uitdagingen in de sector dor te praten.

Deze week een aantal artikelen rond Crowdfunding. Nu de laatste details van de Europese crowdfunding wetgeving bekend zijn en de Europese platformen bezig zijn met hun aanvragen, zien we ook dat de consolidatie in de markt toeneemt. In een groot aantal landen (zoals Nederland) zal het aantal aanbieders drastisch afnemen. Ook zien we dat er steeds meer overnames en samenwerkingen plaatsvinden.

Aan de andere kant van het kanaal zien we dat de Britse overheid en toezichthouders ook druk bezig zijn om (op een verantwoorde manier) de (non-bancaire) financiële sector harder te laten groeien.

Artikelen deze week over crowdfunding:

 • Europese consolidatie rond equity crowdfunding
 • £2 miljard aan financieringen opgehaald via Seedrs
 • Britse toezichthouders moeten groei financiële sector gaan stimuleren en campagnes >€8 miljoen zonder prospectus mogelijk
 • Strengere regels voor promoten P2P en CF campagnes in VK
 • Laatste details Europese Crowdfunding wetgeving bekend
 • Consultatie gestart over nieuwe regels geschiktheid crowdfunding bestuurders
 • Lendahand neemt Frans platform Babyloan over

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Europese consolidatie rond equity crowdfunding

Europese consolidatie rond equity crowdfunding

Opvallend nieuws afgelopen week. Het onbekende Roemeense crowdfunding platform SeedBlink neemt het Nederlandse platform Symbid over, nadat het 3 jaar geleden al was overgenomen door Ilfa Group. Het toont echter wel aan dat de crowdfunding markt zich klaarmaakt voor een Europese groei.

Seedblink

Het platform SeedBlink is relatief jong en heeft vorig jaar pas een serieuze investeringsronde van €3 miljoen zelf opgehaald. De ambitie van het platform is om een belangrijke speler in heel Europa te worden voor het financieren van jonge tech-startups via equity crowdfunding en business angels. Begin dit jaar werd aangegeven dat er al €37,8 miljoen opgehaald is voor 56 startups. Een vergelijkbaar bedrag als waar Symbid 10 jaar over gedaan heeft. Het lijkt er nu ook op dat de markt

Internationale concurrenten

De nieuwe organisatie heeft echter ook grote concurrenten in Europa. Seedrs en Crowdcube zijn grote spelers uit het VK die ook hebben aangekondigd om uit te gaan rollen in Europa. Seedrs heeft pas aangekondigd al £2 miljard te hebben opgehaald voor ruim 1700 bedrijven.

Ook zijn platformen als Invesdor en FundedByMe/Pepins bezig om concullega's over te nemen om een sterke startpositie te hebben wanneer zij op de Europese markt actief willen worden.

Nederland

Voor Nederland is de ontwikkeling in principe gunstig. Door de komst van nieuwe equity crowdfunding platformen, zijn er meer mogelijkheden voor ondernemers om ook op deze manier financiering aan te trekken. Daarnaast zal het Symbid team ook binnen Seedblink actief blijven voor de investeringen in de Benelux.

£2 miljard aan financieringen opgehaald via Seedrs

£2 miljard aan financieringen opgehaald via Seedrs

Equity crowdfunding is tot nu toe alleen in het VK echt goed van de grond gekomen. Afgelopen week kondigde Seedrs aan dat ze de grens hebben doorbroken van £2 miljard aan investeringen wat ze hebben opgehaald. Dit is gedaan in 1722 deals, een gemiddeld van ruim £1,1 miljoen per financieringsronde!

8 jaar over eerste £1 miljard

Dat de groei hard gaat blijkt ook wel dat het 8 jaar heeft geduurd om de eerste £1 miljard aan financiering op te halen en slechts 2 jaar voor de volgende miljard.

Europa

Ook Seedrs kijkt ook al langer dan uitbreiding in Europa. Tot nu toe richten ze zich vooral op Europese bedrijven die via het centrale platform financiering op willen halen. Daarmee is al ruim 200 miljoen opgehaald.

Britse toezichthouders moeten groei financiële sector gaan stimuleren en campagnes >€8 miljoen zonder prospectus mogelijk

Britse toezichthouders moeten groei financiële sector gaan stimuleren en campagnes >€8 miljoen zonder prospectus mogelijk

Bedrijven mogen in Europa onder bepaalde voorwaarden in eigen beheer financiering ophalen zonder dat het nodig is om een prospectus uit te geven. Een van die voorwaarden is dat er maximaal €8 miljoen opgehaald mag worden, al mogen individuele lidstaten deze maximale grens ook verlagen. In Nederland is deze grens verlaagd naar €5 miljoen, maar in het VK was dit nog steeds €8 miljoen.

Europese wetgeving schrappen

Na Brexit worden veel Britse wetten herschreven en via de nieuwe Financial Service Bill worden een groot aantal financiële wetten aangepast. Een van de concrete aanpassingen is het loslaten van het plafond van €8 miljoen.

Voor (equity) crowdfunding platformen betekend dit dat nog grotere financieringen via deze platformen kunnen worden gefinancierd tegen lagere kosten. Het draft voorstel wordt dan ook positief ontvangen door de industrie. Darren Westlake, CEO van Crowdcube zegt hierover:

“For a long time, we’ve been witnessing businesses staying private for longer. At Crowdcube alone, we saw £295m invested in 2021, a 44% increase on 2020. We also saw a 68% increase in £1m+ raises compared to 2020 which illustrates the rising amounts being invested into private businesses.

Toezichthouders moeten groei stimuleren

Heel opvallend is ook het statement dat de toezichthouders een tweede taak krijgen, het actief promoten en stimuleren van de financiële sector. Dit moet er voor zorgen dat de sector zich nog sneller gaat ontwikkelen. Het hoofd van het Ministerie van Financiën zegt hier zelf over in het persbericht:

“Today is a landmark day for financial services in the UK.
“Through the introduction of this Bill, we are repealing hundreds of pieces of burdensome EU regulations and seizing on the benefits of Brexit to ensure the financial sector works in the interests of British people and businesses.”
a new secondary objective to promote the growth and competitiveness of the UK economy including the financial services sector
Strengere regels voor promoten P2P en CF campagnes in VK

Strengere regels voor promoten P2P en CF campagnes in VK

De Britse toezichthouder FCA gaat de regels aanscherpen rond het promoten van Peer-2-Peer (P2P) en (equity) crowdfunding projecten. Dit volgt op een kritische interne discussie (waar Times en het FD over schrijven) waarbij er veel kritiek is op platformen die met agressieve marketing consumenten en ondernemers hebben verleid om te hoge risico's te nemen. Een voorbeeld is het platform Lendy, wat failliet ging waardoor consumenten tientallen miljoenen verloren.

Communicatie

Vanuit Stichting MKB Financiering wordt in de Nederlandse markt actief gelet op verantwoorde marketing van financiële producten. Dit is onder andere vastgelegd in de Gedragscode MKB Financiers voor aangesloten partijen.

Laatste details Europese Crowdfunding wetgeving bekend

Laatste details Europese Crowdfunding wetgeving bekend

Bij het publiceren van de Europese crowdfunding wetgeving in 2020 was in grote lijnen duidelijk hoe crowdfunding platformen hieraan konden voldoen, maar er waren nog een groot aantal vragen over specifieke details. Hierdoor konden toezichthouders pas laat van start met het verstrekken van vergunningen.

Dit was een van de redenen dat de Europese Commissie de platformen en toezichthouders 12 maanden extra de tijd hebben gegeven om de vergunningen te verstrekken. Voor alle details hierover, lees mijn eerdere nieuwsbrief hierover.

Duidelijkheid over berekening defaults, conflict of interest en KISS document

Vlak voor de zomer zijn een groot aantal documenten gepubliceerd die een aantal vragen hebben beantwoord die door de toezichthouders of brancheorganisaties zijn gesteld aan ESMA en de Europese Commissie.

Het gaat hierbij over de concrete uitwerking van het berekenen van defaults, hoe er omgegaan moet worden met het beheer van individuele portfolio's, wat er in het Key Investment Information Sheet (KIIS) moet staan, maar ook praktische zaken over het aanvraagproces richting de toezichthouder en hoe snel de toezichthouder hierop moet reageren.

Alle documenten kunnen hier gedownload worden:

Hoewel toezichthouders en platformen officieel nog hebben tot 10 november 2023, heeft ESMA aangedrongen op snelheid, om duidelijkheid te geven aan platformen en ondernemers.

In Nederland zijn veel van de platformen al vroeg dit jaar begonnen met de voorbereidingen, dus de verwachting is dat komende maanden de eerste Nederlandse platformen ook snel hun vergunning gaan krijgen.

Consultatie gestart over nieuwe regels geschiktheid crowdfunding bestuurders

Consultatie gestart over nieuwe regels geschiktheid crowdfunding bestuurders

DNB en de AFM consulteren de Beleidsregel geschiktheid 2012. Bestuurders van financiële instellingen moeten namelijk getoetst worden op geschiktheid bij het aanvragen van een vergunning. Door aangepaste Europese regelgeving zal dit proces aangepast gaan worden.

Er is een publieke consultatie gestart om feedback en input te vragen op de voorgestelde wijzigingen.

Achtergrond

Nino van der Meer geeft aan wat het doel is van deze beleidsregel:

"De Beleidsregel is ooit ontstaan met als voornaamste doel het creëren van duidelijkheid over de geschiktheidstoets. Als eerste ten aanzien van de vraag wanneer beleidsbepalers überhaupt getoetst moeten worden, maar ook ten aanzien van het begrip ‘geschiktheid’ (zoals opgenomen in onder andere de Wft, de Wtt 2018, de Wwft en de Pw). Daarnaast is in de Beleidsregel vastgelegd welke aspecten in aanmerking worden genomen bij deze toetsing van de geschiktheid. "

Wat gaat er veranderen?

De belangrijkste wijzigingen (uitgebreidere uitleg is hier te vinden) ten opzichte van de huidige Beleidsregel die impact hebben op mkb financiers zijn de volgende :

Beleggingsholding, crowdfundingdienstverlener en durfkapitaalfonds

 • In lijn met het toetsingsregime voor de beleggingsonderneming, wordt de beleggingsholdings eveneens aan deze groep toegevoegd. Het begrip “beleggingsholding” is als gevolg van Europese regelgeving nieuw geïntroduceerd.
 • De personen die het beleid van een beleggingsholding bepalen zijn onderworpen aan de geschiktheidstoets en worden met de beoogde wijziging voor het eerst onder de Beleidsregel gebracht.
 • Hetzelfde geldt voor de crowdfundingdienstverlener en een in aanmerking komend durfkapitaalfonds. Sinds de inwerkingtreding van de Europese verordeningen EuVECA en ECSP worden de beleidsbepalers van deze ondernemingen getoetst op geschiktheid door de AFM.
 • De Beleidsregel wordt in lijn gebracht met de inhoud van deze geschiktheidstoets.

Competenties - vooral verduidelijkingen opgenomen

 • Er wordt een definitie opgenomen van ‘competenties’ in de definitielijst van de Beleidsregel: "vaardigheden, kwaliteiten en houdingsaspecten die een effectieve invulling van de beoogde verantwoordelijkheid mogelijk maken".
 • In dat kader wordt tevens de bestaande Bijlage waarin de relevante competenties reeds waren toegelicht aangepast.
 • Uit de (concept) toelichting blijkt dat met deze voorgestelde aanpassingen geen inhoudelijke wijzigingen zijn beoogd, maar slechts een verduidelijking.

DORA - kennis over ICT risicobeheer

 • Met het oog op de komst van de Digital Operational Resilience Act (DORA) wordt ten aanzien van adviseurs en (herverzekerings)bemiddelaars verplicht gesteld dat de beleidsbepalers moeten aantonen dat zij bij aanvang over kennis van de beheerste en integere bedrijfsvoering beschikken op het gebied van ICT-risicobeheer, voor zover deze financieel dienstverleners onder de reikwijdte van DORA komen te vallen.
 • Deze specifieke eisen op het gebied van ICT-risicobeheer vallen in beginsel onder de geschiktheid ten aanzien van de bedrijfsvoering, maar aangezien deze adviseurs en (herverzekerings)bemiddelaars op grond van de huidige Beleidsregel bij aantreden niet getoetst worden op kennis van de beheerste en integere bedrijfsvoering, wordt voorgesteld de Beleidsregel op dit punt aan te passen.

Uitzonderingen kleine ondernemingen beperkt (en niet meer voor kredietaanbieders)

 • De uitzondering voor kleine ondernemingen (maximaal zes werknemers inclusief de beleidsbepalers) wordt iets aangepast.
 • Zo zal de uitzondering voor kleine ondernemingen in groep B alleen gelden voor relatief niet-complexe en kleinschalige ondernemingen en wordt in de toelichting verduidelijkt dat aanbieders van krediet en pensioenbewaarders geen gebruik kunnen maken van deze uitzondering.
 • Voor deze kleine ondernemingen wordt voorgesteld dat één jaar ervaring voldoende is om de geschiktheid aan te tonen. In de huidige Beleidsregel geldt een eis van minimaal twee jaar, waarvan één jaar aaneengesloten moet zijn.
 • Voor kleine adviseurs en (herverzekerings)bemiddelaars worden de mogelijkheden om de vereiste geschiktheid aan te tonen aangepast: zo wordt bijvoorbeeld de duur van de vereiste relevante werkomgeving verlaagd van tien jaar naar 7 jaar, waarbij wel aanvullend wordt vereist dat twee jaar werkervaring (waarvan één jaar aaneengesloten) is opgedaan in de afgelopen tien jaar, en wordt de eis losgelaten dat de relevante opleiding specifiek gericht is op financiëledienstverlening.
 • Daarnaast wordt verduidelijkt dat in geval van een kleine onderneming geen ruimte wordt gezien om de geschiktheid van de beleidsbepaler te beoordelen aan de hand van het collectief.

Marktpartijen kunnen tot en met 15 september 2022 reageren op de beoogde wijzigingen: Consultatie van gewijzigde beleidsregel geschiktheid (BES)

Lendahand neemt Frans platform Babyloan over

Lendahand neemt Frans platform Babyloan over

Ook in de crowdlending markt vinden nu steeds meer overnames en samenwerkingen plaats. Naast de samenwerking van Geldvoorelkaar en AndersFinancieren die eind 2021 hebben aangekondigd samen verder te gaan, heeft Lendahand aangekondigd het Franse crowdfundingplatform voor microkredieten Babyloan over te nemen. Hiermee worden ook de eerste stappen gezet van consolidatie van leen-platformen in Europa.

Investering door ABN AMRO van €5,5 miljoen

Onlangs ontving Lendahand een investering van 5.5 miljoen euro van het ABN AMRO Sustainable Impact Fund en twee Franse institutionele investeerders. Met de investering wil Lendahand naar andere Europese landen uitbreiden.

Babyloan - 50.000 kredieten verstrekt in 30 landen

Babyloan werd opgericht in 2008 door de Franse sociale ondernemer Arnaud Poissonnier om via microkredieten mensen in ontwikkelingslanden aan betaalbare financiering te helpen.

Franse investeerders verstrekten tot op heden €26 miljoen aan financiering, waarbij meer dan 50.000 micro-ondernemers in 30 verschillende landen zijn bereikt.

Lendahand - €130 miljoen

Lendahand heeft zelf tot nu toe €130 miljoen aan financiering opgehaald voor het financieren van micro-kredieten in ontwikkelingslanden.

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Ik geef regelmatig lezingen, workshops en inspiratiessessies voor management teams of op congressen. Interesse?

Neem gerust contact op via een reactie op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).