Europese Crypto wetgeving (MiCA) | Jacqueline Zuidweg nieuwe voorzitter RvT SMF | Europese crowdfunding wetgeving jaar uitgesteld

Deze week een blik op de laatste ontwikkelingen rond crypto. Hoewel we in een "crypto-winter" zitten en er veel onrust is op deze markten, wordt er wel structureel gewerkt aan een stevig fundament waarin crypto-assets goed ingezet kunnen worden voor het aantrekken van investeringen, beleggen door consumenten en het uitvoeren van transacties. Daarom deze week een deep-dive in MiCA en de ontwikkelingen rond de Europese wetgeving voor de crypto industrie.

Daarnaast is deze week bekend geworden dat de deadline voor het aanvragen van de nieuwe Europese crowdfunding vergunning (ECSP) definitief 12 maanden is opgeschoven naar 10 november 2023.

Verder mooi nieuws vlak voor de zomer. Bij de Universiteit Utrecht hebben we twee grote subsidies binnengehaald om onderzoek te doen naar nieuwe vormen van ondernemerschap en (financiering van) sociale en community ondernemingen. Daarnaast heeft Stichting MKB Financiering bekend gemaakt dat Jacqueline Zuidweg is benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikelen deze week:

 • Nieuwe wetgeving rond crypto-assets en crypto-beurzen komt er aan - maar is het op tijd?
 • Europese consultatie over nieuwe DLT marktplaatsen
 • Deadline Europese crowdfunding vergunning 12 maanden verlengd
 • Jacqueline Zuidweg benoemd als nieuwe voorzitter Raad van Toezicht van Stichting MKB Financiering
 • Forse subsidies voor onderzoek naar (financiering van) sociale en community ondernemingen
 • Seminar Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor adviseurs en financiers
 • Vacature: Onderzoeker gezocht voor project “Verkenning medewerkersparticipatie Regio Utrecht

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Nieuwe wetgeving rond crypto-assets en crypto-beurzen komt er aan - maar is het op tijd?

Nieuwe wetgeving rond crypto-assets en crypto-beurzen komt er aan - maar is het op tijd?

Na jaren van opwaartse groei en grote (virtuele) winsten voor particuliere beleggers in crypto-assets, zijn we nu in een "crypto-winter" beland, waarbij er in korte tijd $2 biljoen aan vermogen is verdampt. Veel van die verliezen komen voor rekening van particuliere beleggers die met speculeren op groei hebben gegokt op verdere prijsstijgingen.

Risico voor traditionele financiële markten steeds groter

Op dit moment vallen vooral crypto-bedrijven om. Vandaag heeft crypto-leenbedrijf Celsius, dat op het hoogtepunt $12 miljard beheerd vermogen had (AUM) en 1,7 miljoen klanten, een faillissement aangekondigd.  Doordat veel organisaties met elkaar zijn verweven en crypto-assets aan elkaar doorverkopen of als onderpand leveren, is er een risico dat er nog meer bedrijven om zullen vallen totdat het weer stabiliseert.

Doordat ook steeds meer traditionele vermogensbeheerders een deel van hun vermogen in crypto-assets investeren, wordt het risico op een domino-effect waarbij de traditionele financiële markten hier ook in meegenomen worden, steeds groter.

Oproep toezichthouders voor snelle invoering regelgeving

Omdat de crypto markt nog zeer ongereguleerd is, wordt er al veel snelheid gemaakt met nieuwe wetgeving. De ECB schreef in een onderzoek dat zij zich vooral zorgen maken over "stablecoins", munten die als ruilmiddel worden gebruikt en altijd een waarde van $1 moet hebben. Helaas bleken de huidige stablecoins minder stabiel dan verwacht.

Toezichthouders in Europa zetten nu druk op de Europese Commissie om snel met duidelijke wetgeving te komen, zodat projecten die financiering ophalen en nieuwe coins uitgeven een beter onderbouwd plan hebben, crypto-beurzen aan meer eisen moeten voldoen (die in lijn zijn met

MiCA regulering vastgesteld voor crypto-assets

Een eerste stap is nu gezet met de (voorlopige) MiCA wetgeving (Markets in Crypto-Assets) . Binnen deze wetgeving worden consumenten beschermd, maar wordt ook ruimte geboden voor innovatie in de sector. Binnen de MiCA wetgeving worden stablecoins gereguleerd en worden afspraken vastgelegd over handelsplatformen.

Enkele belangrijke feiten over deze regelgeving:

 • De Europese toezichthouders ESMA en EBA mogen ingrijpen bij de marketing van nieuwe crypto-tokens om consumenten te beschermen of wanneer de stabiliteit van de financiële markten in gevaar kan komen. Dit is belangrijk omdat er in het verleden veel frauduleuze projecten gelanceerd werden waarbij consumenten tegen verkeerde verwachtingen zijn ingestapt.
 • EBA (toezichthouder van banken) wordt exclusieve toezichthouder op "stablecoins". Dit is belangrijk om stabiliteit te kunnen waarborgen van het financiële systeem. Het helpt ook stablecoins aan extra legitimiteit.
 • Aanbieders van crypto­activa­diensten (crypto-asset service providers – CASP's) zullen een Europese vergunning nodig hebben om in de EU actief te zijn. De nationale autoriteiten zullen binnen 3 maanden vergunningen moeten afgeven. Voor de grootste CASP's (>15 miljoen gebruikers) zullen de nationale autoriteiten regelmatig relevante informatie doorgeven aan de Europese toezichthouder ESMA, die hier toezicht op zal houden.
 • Aanbieders van crypto-diensten en handelsplatformen moeten informatie over klimaatimpact en energieverbruik rapporteren.
 • CASPs zullen aan strenge AML richtlijnen moeten voldoen. Hiervoor is op 29 juni al een uitgebreid set van maatregelen gepubliceerd. De richtlijnen zijn onder andere opgesteld om risico's op witwassen te verkleinen.
 • Handelsplatformen en "wallets" krijgen de verplichting om klanten te vergoeden voor hacks en operationele problemen. Ook zijn de crypto-assets van consumenten beschermd wanneer het handelsplatform failliet gaat.
 • Sterke afspraken rond handelen met voorkennis en marktmanipulatie zijn opgenomen in het voorstel. Investeerders moeten ook heel duidelijk gewezen worden op de risico's en mogelijke verliezen.
 • Stablecoins moeten altijd 1:1 dekking hebben. Daarnaast wordt transactievolume gemaximaliseerd op €200 miljoen per dag.

MiCA 2

Hoewel de (voorgestelde) wetgeving een grote stap is, vallen er nog steeds een aantal belangrijke zaken buiten dit toezochtskader:

 • NFTs blijven in de meeste gevallen buiten deze regeling.
 • DeFI, crypto leningen, en crypto betalingen vallen buiten deze regeling

Deze wetgeving zal als alles goed gaat ingaan in de loop van 2024. 18 maanden hierna zal er een evaluatie plaatsvinden en er wordt nu al druk overlegd wa t er in MiCA2 toegevoegd zou moeten worden.

Europese consultatie over nieuwe DLT marktplaatsen

Europese consultatie over nieuwe DLT marktplaatsen

Om de ontwikkeling rond crypto diensten verder op te pakken, is de Europese toezichthouder ESMA een consultatie gestart over richtlijnen voor de nieuwe "DLT marktplaatsen".

Het gaat hierbij om online handelsplatformen waar crypto-assets kunnen worden verhandeld. Er wordt nu een pilot voorbereid voor deze platformen. Via de consultatie wil de Europese toezichthouder feedback verzamelen over de voorgestelde aanpak.

Eind vorig jaar schreef ik al over deze nieuwe pilot, die het mogelijk maakt om digitale obligaties tot €1 miljard uit te geven. De impact voor ondernemersfinanciering kan dan ook groot zijn, wanneer de pilot succesvol is en deze DLT marktplaatsen straks door een grote groep ondernemers gebruikt kunnen worden om financiering op te halen.

Voorgestelde richtlijnen

Er zijn twee voorstellen uitgewerkt waarop gereageerd kan worden in deze consultatie:

 1. Welke informatie toezichthouders kunnen opvragen van de nieuwe platformen
 2. Op welke manier moeten de platformen de informatie aanleveren aan de toezichthouders

De deadline voor feedback is 9 september 2022 en kan hier worden gegeven: Consultation on guidelines on standard forms, formats and templates to apply for permission to operate a DLT market infrastructure

Deadline Europese crowdfunding vergunning 12 maanden verlengd

De Europese Commissie heeft deze week ingestemd met een verlenging met 12 maanden van de overgangsperiode voor crowdfunding platformen om de nieuwe Europese Crowdfunding vergunning (ECSP) aan te vragen.

Oorspronkelijk moesten alle platformen voor 10 november 2022 een vergunning hebben, of anders hun activiteiten stoppen. Onder druk van o.a. Frankrijk, Duitsland en Italië, waar de toezichthouders nog niet gereed waren (in Italië is nog niet eens de verantwoordelijke toezichthouder gekozen), is deze periode verlengd met 12 maanden.

Advies ESMA grotendeels overgenomen

Op 19 mei ontving de Europese Commissie een advies van toezichthouder ESMA om de overgangsperiode met 12 maanden te verlengen. Belangrijkste reden hiervoor was dat een aantal toezichthouders aangaven nog niet klaar te zijn om alle aanvragen te verwerken voor 10 november 2022. Dit advies is overgenomen door de Europese Commissie.

Om druk te houden op de toezichthouders en platformen werd door ESMA ook geadviseerd om toe te voegen dat platformen voor 1 oktober 2022 de officiële aanvraag in zouden moeten dienen.

Dit advies heeft de Europese Commissie naast zich neergelegd, waarschijnlijk omdat er in de oorspronkelijke wet alleen ruimte was opgenomen om het proces met 12 maanden te verlengen, maar er verder geen aanvullende voorwaarden mochten worden gesteld.

Duaal crowdfundinglandschap in 2023

Voor platformen die al een aanvraag hebben ingediend veranderd er in principe niet veel. Zij kunnen straks met de nieuwe vergunning aan de slag. Naar verwachting zullen in Nederland na de zomer (uiterlijk Q4) de meeste platformen hun ECSP-vergunning ontvangen.

Als zij echter met deze vergunning actief gaan worden in andere landen (wat mag met deze vergunning) dan ontstaat de situatie dat andere platformen dan nog onder het nationale regime opereren.

Of dit een concurrentievoordeel of nadeel oplevert zal afhangen van het land. Wel zorgt het voor verwarring en onduidelijkheid bij ondernemers. Dat was ook de reden dat de Europese Commissie in eerste instantie deze overgangsperiode zo kort mogelijk wilde houden.

Jacqueline Zuidweg
Jacqueline Zuidweg nieuwe voorzitter Raad van Toezicht van Stichting MKB Financiering

Jacqueline Zuidweg nieuwe voorzitter Raad van Toezicht van Stichting MKB Financiering

Stichting MKB Financiering heeft Jacqueline Zuidweg benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. In deze rol zal zij de komende jaren toezicht houden op de ontwikkelingen van de organisatie.

Zakenvrouw van het jaar

Jacqueline was zakenvrouw van het jaar in 2012 en heeft zelf een lange ervaring als ondernemer en heeft als oprichter/directeur van het bureau Zuidweg & Partners veel ondernemers begeleid die in de schuldhulpverlening kwamen.

Jacqueline Zuidweg: “Ik ben vereerd om deze functie te vervullen en ga mij met volle energie inzetten om de bekendheid en de toegankelijkheid van de non-bancaire financiering te vergroten, zodat ondernemers beter toegang krijgen tot de best passende financiering.”

Jacqueline Zuidweg is benoemd voor 3 jaar en neemt het voorzitterschap over van Luuc Mannaerts. Naast Jacqueline Zuidweg zijn op dit moment Mirjam Terhorst en Jeroen Spoor lid van de Raad van Toezicht.

Forse subsidies voor onderzoek naar (financiering van) sociale en community ondernemingen

Forse subsidies voor onderzoek naar (financiering van) sociale en community ondernemingen

Twee consortia onder leiding van U.S.E. onderzoekers ontvangen subsidie binnen het NWO onderzoeksprogramma Kennis en Innovatie Convenant (KIC). Doel van deze onderzoeksprogramma's is om innovatie maatschappelijk gezien beter tot zijn recht te laten komen.

ESMEE - focus op radicale innovaties door ondernemers

Het realiseren van maatschappelijke missies vereist radicale innovaties door ondernemers. Het ESMEE project vergaart inzicht in regionale ecosystemen voor duurzaam ondernemerschap. Met een data-en-dialoog gedreven ecosysteembenadering verbetert ESMEE missiegedreven innovatiesystemen.

Dit doet het project aan de hand van wetenschappelijke analyse van de mechanismen van ecosysteemontwikkeling, en de relaties tussen duurzaam ondernemerschap en maatschappelijke missies.

Samen met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen ontwerpt en ontwikkelt ESMEE een wetenschappelijk gevalideerde diagnose en evaluatie van ecosysteemontwikkeling.

SCENTISS - Het versterken van maatschappelijk en collectief ondernemerschap voor de transitie naar een inclusieve en duurzame samenleving

Sociaal en community-gedreven ondernemers (SCEs) komen met vernieuwende oplossingen voor lokale maatschappelijke problemen. Echter, het opschalen van de impact van SCEs wordt bemoeilijkt door complexiteit, conflicterende belangen en tegenwerking door bestaande, grotere spelers.

In dit project werken onderzoekers vanuit verschillende disciplines samen met SCEs en belangrijke stakeholders (het ‘ecosysteem’). Het project komt via gezamenlijke leerprocessen en nieuwe tools tot nieuwe inzichten om impact te versterken en vergroten.

Hierbij richt het zich specifiek op de energietransitie en op lokale zorg. Nieuwe inzichten worden vertaald in concrete acties voor SCEs en stakeholders en het project ontwikkelt een leergang voor en met hen.

Community Business

Zelf ben ik voornamelijk bij SCENTISS betrokken vanwege de focus op het ontwikkelen van duurzame modellen voor community eigenaarschap.

Meer informatie en achtergrond over de projecten: Forse subsidies voor onderzoek naar maatschappelijke impact missie gedreven innovatiesystemen

Seminar Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor adviseurs en financiers

Seminar Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor adviseurs en financiers

In samenwerking met juristen van ACG International en Hupkes advocaten organiseert Stichting MKB Financiering op 21 september een kennisbijeenkomst rond de Wwft.

Op basis van praktijkvoorbeelden wordt besproken wat de reikwijdte van de Wwft is, de laatste inzichten (en jurisprudentie) wat er onder de definitie van witwassen valt en daarbij ook welke risico’s er voor financiële dienstverleners en adviseurs zijn.

Kennisontwikkeling sector

Dit seminar is onderdeel van de scholingsagenda voor adviseurs en kennisbijeenkomsten die georganiseerd worden voor medewerkers van Erkend MKB Financiers.

Inschrijven en meer informatie: "Seminar Wwft"

Vacature

Onderzoeker gezocht voor project “Verkenning medewerkersparticipatie Regio Utrecht”

Onderzoeker gezocht voor project “Verkenning medewerkersparticipatie Regio Utrecht”

Na de zomer ga ik starten met een verdiepend onderzoek naar het gebruik van medewerkersparticipatie in de regio Utrecht, wat mogelijke knelpunten zijn en op welke manier dit verder gestimuleerd zou kunnen worden.

Dit is een vervolg en verder verdieping op het onderzoek "Making employee ownership work in startups and SME’s" wat vorig jaar is uitgevoerd.

Qua ondersteuning zijn wij nog op zoek naar een junior onderzoeker / stagiair om hier ons voor 3-6 maanden in te ondersteunen. Interesse? Neem rechtstreeks met mij contact op, of kijk op onderstaande informatie pagina.

Meer informatie: "junior onderzoeker / stagiair voor “Verkenning medewerkersparticipatie ROM Regio Utrecht"

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Ik geef regelmatig lezingen, workshops en inspiratiessessies voor management teams of op congressen. Interesse?

Neem gerust contact op via een reactie op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).