Europese MiCA regels voor crypto | €600 miljoen risicokapitaal business angels | €7 miljard lease financiering in 2021

Techleap riep deze week op om fiscale regelingen in te stellen voor business angels, omdat hiermee mogelijk tot €600 miljoen aan risicokapitaal per jaar vrij kan komen. In deze nieuwsbrief duik ik in het onderzoek en bespreek ik de maatregelen die aangedragen worden.

Verder een samenvatting van de nieuwe Europese crypto-regels (MiCA) die nu aangekondigd zijn. De wetgeving is nog niet helemaal rond, maar de richting wordt wel steeds duidelijker. Crypto-beurzen en nieuwe crypto-munten gaan binnenkort onder toezicht vallen.

Een stap in het creëren van een transparante mkb financieringsmarkt is het samenvoegen van de procedures voor klachtenafhandeling bij Kifid vanaf 1 april voor ondernemers die een klacht hebben over hun bank of non-bancaire financier. Voor klein-zakelijke ondernemers is het hiermee duidelijk dat banken en non-bancaire financiers (Erkend MKB Financiers) net zoveel rechtszekerheid bieden bij klachten.

Artikelen deze week:

  • €600 miljoen per jaar extra funding via business angels mogelijk
  • Kifid-reglementen banken en non-bancaire financiers samengevoegd
  • Europese regelgeving zal cryptowereld ingrijpend veranderen
  • Aanvragen voor derde ronde Nationaal Groeifonds kunnen begin 2023 ingediend worden
  • Bijna €7 miljard lease financiering in 2021
  • Rijke ondernemersfamilies financieren steeds meer bedrijven

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

€600 miljoen per jaar extra funding via business angels mogelijk

€600 miljoen per jaar extra funding via business angels mogelijk

Er is meer startupkapitaal op te halen bij business angels, zegt Techleap in een nieuw onderzoeksrapport naar de markt van business angels. Door investeren in startups in de vroege fase fiscaal te stimuleren, levert dat €600 miljoen extra op.

Weinig scaleups in Nederland

Te weinig Nederlandse startups groeien door tot scaleup, onder andere vanwege een tekort aan investeringen in de vroege en meest risicovolle fase. Voor een betere doorgroei van startups is het cruciaal dat succesvolle ondernemers hun kennis, ervaring en vermogen als business angel herinvesteren in de volgende generatie ondernemers.

Beperkte stimuleringsmaatregelen in Nederland voor business angels

Door het ontbreken van een passende stimuleringsmaatregel is het aandeel angel investeringen in Nederland echter veel lager dan in concurrerende startup ecosystemen.

Techleap.nl heeft PwC daarom gevraagd onderzoek te doen naar maatregelen ter stimulering van business angel investeringen. In het rapport  doet PwC op basis van landenvergelijkend onderzoek en de resultaten van een eerdere survey van Techleap.nl onder business angels, aanbevelingen voor maatregelen die het meest kansrijk lijken voor de stimulering van investeringen in startups in Nederland.

Enkele van de suggesties die in het rapport benoemd worden:

  • Tax credit - Een extra aftrekpost zou vooral beginnende angels over de streep kunnen trekken. Deze regeling komt het meest voor in andere Europese landen.
  • Belastingvrijstelling - De winsten bij exits uit startups zouden ook kunnen worden vrijgesteld van belasting. Voor angels die rechtstreeks investeren, zou die vrijstelling in de vermogensbox 3 van de Inkomstenbelasting moeten vallen. Voor de investeerders die via een BV werken, biedt de Vennootschapsbelasting mogelijkheden. Landen als het Verenigd Koninkrijk, de VS, Frankrijk en Israël hebben een vorm van belastingvrijstelling voor hun business angel investeerders.
  • Herinvesteringsvrijstelling - Hierbij blijven de investeringswinsten onbelast, zolang ze opnieuw in startups worden gestoken. Het gaat in feite om belastinguitstel, en de charme ervan is dat er al een herinvesteringsvrijstelling bestaat in de Vennootschapsbelasting. Nu mag je die alleen voor ‘bedrijfsmiddelen’ gebruiken, maar dit zou eenvoudig uit te breiden zijn naar aandelen in startups
  • Durfkapitaalregeling - In de vroegere durfkapitaalregeling (Tante Agaath) was een vrijstelling opgenomen als een korting voor beleggingen in durfkapitaal en ook de mogelijkheid om verliezen af te trekken. Deze regeling was haar tijd ver vooruit, maar leidde in die tijd vooral tot extra investeringen in (boeren) familiebedrijven. De durfkapitaalvariant is in 2013 na een aantal rondes met versoberingen afgeschaft. Dit is zonde, omdat er juist nu veel behoefte aan is. Met enkele aanpassingen (zie voorstel winwin-regeling) zou deze regeling eigenlijk weer beschikbaar moeten komen.

Britten investeren 24 miljard pond via EIS-regeling

In het Verenigd Koninkrijk, waar het Enterprise Investment Scheme (EIS) al sinds 1994 bestaat hebben al bijna 33.000 ondernemingen in totaal 24 miljard pond aan kapitaal opgehaald via de EIS-regeling.

Binnen de EIS regeling ontvangen de investeerders een belastingaftrek van 30 procent over het geïnvesteerde bedrag, een herinvesteringsregeling, verliescompensatie en een vrijstelling voor vermogensbelasting.

Techleap pleit dan ook voor een Nederlandse EIS-regeling, om ook in Nederland een deel van het vermogen bij business angels en particulieren te mobiliseren.

Download rapport: Het onbenut potentieel in de financiering van startups

Kifid-reglementen banken en non-bancaire financiers samengevoegd

Kifid-reglementen banken en non-bancaire financiers samengevoegd

Per 1 april 2022 heeft Kifid nieuwe, geactualiseerde reglementen die toegankelijker en begrijpelijker zijn voor de gebruikers. Hiermee worden de reglementen voor de klachtenprocedures voor klachten richting banken en klachten richting non-bancaire financiers gelijk getrokken. Hiermee hebben ondernemers een gelijk aanspreekpunt voor mkb financiering.

Beter toegankelijk door vragen & antwoorden

Aan de hand van vragen en antwoorden kunnen consumenten, ondernemers, financiële dienstverleners en hun vertegenwoordigers gemakkelijk en snel informatie vinden over hoe de klachtprocedure en de beroepsprocedure bij Kifid werken. Beide nieuwe reglementen hebben de instemming van de minister van Financiën.

Reglementen

De reglementen zijn hier in te zien:

Europese regelgeving zal cryptowereld ingrijpend veranderen

Europese regelgeving zal cryptowereld ingrijpend veranderen

Het Europees Parlement ging deze week akkoord met strenge wetgeving die de cryptowereld flink zal opschudden. Komende maanden werken Europese instanties de regels onder de naam Markets in Crypto-assets (MiCA) tot in de details uit.

Bestaande "coins" vallen er buiten

Opvallend in het voorstel is dat bestaande "coins", zoals bitcoin buiten de nieuwe regels gaan vallen. Wel zullen de regels gaan gelden voor de brokers waarop de munten verhandeld worden.

De stablecoins, de ruilmiddelen van de cryptowereld, komen zelfs onder bankentoezicht te staan.

Voorwaarden beurshandel

Crypto-platformen en brokers worden ook zwaar gereguleerd en moeten volgens de nieuwe regels van MiCa ongeveer aan dezelfde eisen voldoen als traditionele aandelenbeurzen.  Ze moeten transparant zijn over risico's en kosten, genoeg buffervermogen aanhouden en alle transacties controleren op koersmanipulatie.

Whitepaper moet volwaardige prospectus worden

De brokers worden daarnaast ook verantwoordelijk voor de cryptomunten die ze aanbieden. Nieuwe crypto-tokens moeten vanaf 2024 een whitepaper opstellen, een soort prospectus. Hierin moet op een transparante manier uitleg gegeven worden over de voorwaarden en risico's van het investeren in een nieuwe munt.

Minder stroomverbruik

Het meest ingrijpende voorstel werd uiteindelijk niet aangenomen. Er was een motie ingebracht om "Proof-of-work" constructies te verbieden, omdat dit zeer veel stroom gebruikt. Dit zou concreet betekenen dat Bitcoin in Europa niet meer gebruikt zou mogen worden. Deze motie is uiteindelijk met 30-23 verworpen, na een zware lobby vanuit de (crypto-) industrie.

Regelgeving MiCA: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-crypto-assets-1

Aanvragen voor derde ronde Nationaal Groeifonds kunnen begin 2023 ingediend worden

Aanvragen voor derde ronde Nationaal Groeifonds kunnen begin 2023 ingediend worden

De voorbereiding van de derde ronde van het Nationaal Groeifonds is gestart. In de derde ronde kunnen departementen opnieuw voorstellen indienen om het Nederlandse verdienvermogen te versterken.

In de tweede ronde werden uiteindelijk 35 voorstellen ingediend.

Andere organisaties kunnen aanvraag via subsidieregeling indienen

De verwachting is dat in de derde ronde ook andere organisaties rechtstreeks een voorstel in kunnen dienen bij het Nationaal Groeifonds via een subsidieregeling. In de eerste twee rondes moesten de aanvragen namelijk altijd via een van de ministeries worden ingediend.

De verwachting is  dat in de derde ronde ook bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en andere partijen een aanvraag in kunnen dienen via RVO.

Welke voorstellen geschikt voor indiening?

Voorstellen moeten een wezenlijke bijdrage te leveren aan de doelstelling van het Nationaal Groeifonds. Dit zijn grootschalige investeringsprojecten en programma’s met een minimum subsidieomvang van € 30 miljoen per voorstel.

Het gaat om gerichte investeringen op de terreinen Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Lease cijfers per jaar - NVL
Bijna €7 miljard lease financiering in 2021

Bijna €7 miljard lease financiering in 2021

De leasemarkt voor bedrijfsmiddelen in Nederland is zich aan het herstellen na de coronadip. In het 4e kwartaal van 2021 is voor €1,8 miljard aan nieuwe leasecontracten gesloten, een groei van 12% in vergelijking met het derde kwartaal van 2021.

Hiermee zit de markt weer op een pre-corona niveau na 6 kwartalen van relatief matige volumes. Dat blijkt uit cijfers van NVL, de branchevereniging Leasing Nederland.

€6,9 miljard - Nog niet terug op pre-corona niveau

In 2021 is er voor 6,9 miljard euro aan leasecontracten gesloten met in totaal ruim 72.000 bedrijven, een stijging van 4% op jaarbasis. De markt is nog niet terug op het niveau van 2018 en 2019.

De leasenemers zijn vooral MKB bedrijven, hoewel met name de grote bedrijven een groei van 32% optekenen. Bij de kleine bedrijven en de micro bedrijven is er juist sprake van een terugval.

“Dat is ook logisch”, , “immers de kleine bedrijven waaronder horeca zaken en winkels hebben het meeste last gehad van de coronamaatregelen, en hebben dus noodgedwongen minder geïnvesteerd. Middelgrote en grote bedrijven wisten zich relatief goed door de crisis heen te slaan en bleven investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen. Toch is er ook daar de kanttekening te maken dat als gevolg van de chiptekorten er toch minder machines en vrachtwagens uitgeleverd zijn, wat voor leasegever betekent dat het contract nog niet kan starten. Dat liet zich de tweede jaarhelft van 2021 duidelijk voelen. Het had dus een nog beter jaar kunnen zijn, want de vraag zit wel degelijk in de lift.”

Alle jaarcijfers leasing markt 2021: NVL Lease jaarcijfers 2021

Rijke ondernemersfamilies financieren steeds meer bedrijven

Rijke ondernemersfamilies financieren steeds meer bedrijven

Mooi achtergrondartikel vorige week in het FD, waarin de ontwikkeling beschreven wordt dat steeds meer "family offices" zich richten op het direct investeren in grotere mkb bedrijven. Daarbij nemen ze de rol over van pensioenfondsen en verzekeraars, die minder risicovol kunnen beleggen, schrijven de auteurs.

Lage rente

De lage rente dwingt vermogende families als de Brenninkmeijers en de Zeemans om hun gezamenlijke kapitaal risicodragend te investeren om te voorkomen dat het familiekapitaal slinkt. Ze kijken daarbij steeds vaker buiten hun eigen sector.

Alternatief voor private equity

Er is ook een verschil tussen family offices en private-equity partijen.  De family offices zitten er voor langere termijn in en hoeven niet altijd binnen vijf of zeven jaar weer te verkopen.

Bijpraten Tweede Kamerleden over ontwikkelingen mkb financieringsmarkt (31/3/22)

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en nieuwe businessmodellen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reactie op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).