Expertmeeting bedrijfsfinanciering Tweede Kamer | Handboek institutionele beleggers voor mkb financiers | Bulletin board voor crowdfunding platforms | $120 miljoen voor DeFi investeringen

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Door Corona beperkingen kon ik afgelopen week niet naar Den Haag om in te spreken tijdens een expert bijeenkomst over bedrijfsfinanciering in de Tweede Kamer, maar daardoor kon ik wel op tijd (digitaal) aanwezig zijn bij de publicatie van ons boek over "Alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector" wat ook op donderdagmiddag gepland stond. Voordeel was ook dat ik daardoor ook goed de hele bijeenkomst kon volgen van alle sprekers in dat debat.

Deze week daarom ook in mijn nieuwsbrief een uitgebreide samenvatting van de bijeenkomst in de Tweede Kamer, omdat tijdens de bijeenkomst wel bleek dat de roep om vernieuwingen in de mkb financieringsmarkt nu wel heel breed klinkt. Niet alleen adviseurs en wetenschappers, maar ook de ondernemersnetwerken en zelfs de politici zelf vinden nu dat er grote stappen gezet moeten worden. Na ruim 3 jaar hieraan trekken door Stichting MKB Financiering, lijkt de oproep niet alleen breed gesteund te worden, ok liggen er concrete plannen op tafel.

Daarnaast deze week aandacht voor een publicatie van Invest-NL en SMF om institutionele beleggers en mkb financiers dichter bij elkaar te brengen. Ook dit proces zal nog zeker vele jaren duren, maar met de introductie van het DACI-fonds, waar deze week October als eerste financier een toezegging van heeft ontvangen, is in ieder geval een belangrijke eerste stap gezet.

Met deze publicatie en de bijeenkomsten die we gaan organiseren is het te hopen dat de institutionele beleggers de Nederlands mkb financieringsmarkt eindelijk gaan zien als rendabele en waardevolle beleggingsmogelijkheid, waarmee het mkb aan de noodzakelijke financiering geholpen gaat worden.

Artikelen deze week:

  • Rondetafelgesprek Bedrijfsfinanciering Tweede Kamer
  • Handboek voor mkb financiers - Invest-NL & SMF
  • Boek: Alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector
  • ECSP wetgeving - wat zijn de mogelijkheden om met een bulletin board crowdleningen te verhandelen?
  • Blockchainfonds haalt $120 miljoen op voor DeFi investeringen

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Rondetafelgesprek Bedrijfsfinanciering Tweede Kamer

Afgelopen week organiseerde de Tweede Kamer een expertbijeenkomst rond bedrijfsfinanciering. Ruim 3 jaar geleden, net na de oprichting van Stichting MKB Financiering werd een vergelijkbare bijeenkomst georganiseerd, waar ik ook voor werd uitgenodigd. Het verschil met deze bijeenkomst was heel groot.

Terwijl ik in die eerste bijeenkomst de Tweede Kamerleden, maar ook de andere sprekers, zoals ondernemersnetwerken en banken nog moest overtuigen van de toegevoegde waarde van non-bancaire financiering en dat er een belangrijke rol voor de overheid is om een gelijk speelveld te creëren en drempels weg te nemen, onderschreven bij deze bijeenkomst alle sprekers nut en noodzaak van non-bancaire financiering en vroegen de ondernemersorganisaties om een veel actievere rol van de overheid om de sector te ondersteunen en drempels weg te nemen.

De afgelopen 3-4 jaar is deze oproep stap voor stap sterker geworden vanuit een steeds bredere achterban om nu werkelijk stappen te gaan zetten om een gelijk speelveld te ontwikkelen in de mkb financieringsmarkt. Het is nu tijd voor de politiek (nieuw regeerakkoord?) om met ambitieuze plannen te komen om door te pakken!

Rondetafelgesprek 2 december

Wat werd er door de sprekers ingebracht tijdens het debat?  De sprekers hebben (bijna) allemaal een position paper ingestuurd die hier is terug te lezen. Daarbij is de volledige vergadering ook online terug te kijken.

Hierbij een samenvatting van de inbreng van de sprekers.

Blok 1. Ondernemersnetwerken

Het was goed om te zien dat veel van de punten waar Stichting MKB Financiering zich de afgelopen jaren voor heeft ingezet, nu ook door de ondernemersnetwerken zijn omarmt.

Hans Biesheuvel benadrukte namens ONL voor Ondernemers de noodzaak voor de invoering van de winwin-lening en de noodzaak voor ondernemers om advies en begeleiding te krijgen bij financieringsaanvragen. Daarbij zou een centrale "marktplaats", maar ook onafhankelijke adviseurs een belangrijke rol moeten spelen. Ook het belang van een onderzoek naar en aanpassing van het zekerhedenrecht (o.a. deelverpanding) werd ingebracht.

Techleap benadrukte de noodzaak voor een grote aanbod van financiering voor (deep) tech startups en specifiek in de vroege fase. Daarbij zou vooral fiscale stimulering van durfkapitaal ingevoerd moeten worden, zodat business angels eenvoudiger kunnen investeren in de nieuwe generatie van startups.

MKB Nederland benadrukte specifiek de noodzaak tot een grote communicatie-campagne om meer bekendheid te geven aan non-bancaire financiering. Daarnaast werd de noodzaak van een kredietregister aangehaald en werd gevraagd om hier haast mee te maken. Al verschillende moties zijn hierover ingediend namelijk en er is al een onderzoek naar uitgevoerd. Ook een oproep voor een onderzoek naar zekerhedenrecht werd ondersteund.  Als laatste wilde Leendert-Jan Visser duidelijk maken dat MKB Nederland de oprichting van een MKB-bank geen goed idee vind, wanneer dit een "normale" bank zal worden. Wel zou onderzocht moet worden op welke manier ondernemers via regiokantoren ondersteuning kunnen krijgen.

Johan Weggeman benadrukte namens Stichting MKB Financiering de noodzaak voor het toegankelijk maken van garantieregelingen en kapitaal voor non-bancaire financiers. Daarnaast werd de suggestie gegeven om een centrale organisatie op te zetten om advies en begeleiding voor ondernemers die bancaire en non-bancaire financiering zoeken te coördineren.

In de discussie die volgde bleek dat de aanwezige Tweede Kamerleden n sprekers het grotendeels eens waren met deze aanpak. Er was brede consensus dat ondernemers actiever begeleid moeten kunnen worden met het opstellen van een financieringsaanvraag en dat er structurele aanpassingen plaats moeten vinden voor het innoveren van de mkb financieringsmarkt.

Blok 2. Wetenschap

In het tweede deel mocht ik zelf spreken, samen met Emeritus hoogleraar Eijffinger en Victor Verstappen van BDO. Na afloop van het debat werd ik direct benaderd door economen debat platform Mejudice of zij mijn position paper ook mochten plaatsen. Dit is inderdaad dezelfde avond nog verschenen op de website onder de titel: "Naar een inclusief ecosysteem voor mkb financiering".

Tijdens de discussie tijdens dit blok werd door Eijffinger in eerste instantie de nadruk gelegd op de introductie van een "mkb bank" en dat hier de Regiobank de beste oplossing voor zou zijn om bankkredieten te blijven verstrekken. Zelf ben ik het daar niet mee eens en zie ik veel meer in de mogelijkheden om bestaande non-bancaire financiers te versterken.

Gelukkig vonden we elkaar aan het eind van het debat en gaf Eijffinger ook aan dat deze twee modellen heel goed naast elkaar kunnen bestaan. Ook zou de Regiobank een rol kunnen spelen, maar dan vooral in de advisering/begeleiding van ondernemers naar de juiste financiering, zowel bancair als non-bancair (en de combinatie hiervan).

Als laatste spreker kwam Victor Verstappen van BDO aan het woord, die onderzoek heeft gedaan naar de zekerhedenpraktijk bij mkb financiering. Hij kwam met een simpele en praktische suggestie om een maximale boeterente van 6 maanden in te voeren voor ondernemers die over willen stappen naar een andere financier.

Blok 3. Praktijk

In het derde blok mochten Taco Carlier (van Moof fietsen) en Jeroen ter Huurne (Collin Crowdfund) hun ervaringen delen.

Taco gaf een mooi beeld van de zoektocht naar financiering voor dit succesvolle bedrijf (700 medewerkers, 200.000 fietsen verkocht), waarbij ze uitkwamen met buitenlandse banken en zeer succesvol crowdfunding hebben ingezet, waarmee ze in totaal €10 miljoen al hebben opgehaald bij 3.000 investeerders.

Jeroen ter Huurne pleitte in zijn oproep voor één specifieke regeling. Een vrijstelling voor de vermogensrendement heffing voor alle investeringen in crowdfunding investeringen.

Als laatste spreker pleitte Lubbert van Dellen, commercieel directeur Accon, voor een mogelijkheid om deelverpanding (delen van zekerheden) mogelijk te maken of zelfs te verplichten en daarnaast ondersteunde hij ook in zijn oproep de invoering van de winwin-lening.

Alle position papers zijn terug te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Handboek voor mkb financiers - Invest-NL & SMF

Handboek voor mkb financiers - Invest-NL & SMF

Voor het financieren van mkb bedrijven moeten non-bancaire financiers zelf ook kapitaal aantrekken. Daarbij is het aantrekken van kapitaal bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, verzekeraars of family offices voor non-bancaire financiers belangrijk om de "cost-of-capital" zo laag mogelijk te houden.

Tot nu toe vinden beide partijen elkaar nog moeizaam. Veel mkb financiers hebben weinig ervaring met dit proces, terwijl institutionele financiers strikte eisen stellen aan governance en operationele inrichting van de mkb financier. Daarnaast hebben institutionele beleggers vaak nog weinig kennis en ervaring in het investeren in fondsen voor mkb financieringen.

DACI fonds

Het recent gelanceerde DACI-fonds (“Dutch Alternative Credit Instrument”) geeft Nederlandse non-bancaire financiers toegang tot kapitaal om het mkb te kunnen financieren. Om als non-bancaire financier een goede aanvraag te doen en om in aanmerking te komen voor het fonds moet de aanvraag en de aanvrager voldoen aan specifieke kwaliteitsstandaarden en moet daarnaast kapitaal van andere institutionele financiers worden aangetrokken.

October eerste mkb financier die geld uit DACI fonds ontvangt:

de eerste investering onder het DACI mandaat is gedaanOctober SME IV fund

Handboek voor het aantrekken van institutionele financiering

Om dit proces ook voor andere mkb financiers te ondersteunen is door Invest-NL en SMF, in samenwerking met de specialisten van AF Advisors, een handboek geschreven dat de non-bancaire financier inzicht geeft en kan ondersteunen bij het aantrekken van institutioneel geld. Ook gaat het handboek in op de werkwijze van institutionele financiers.

Het handboek is hier te downloaden: Guidebook SME financing

Boek: Alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector

Boek: Alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector

Dit voorjaar werd ik benaderd met het verzoek om een bijdrage te leveren aan het jaarlijkse preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht over "alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector". De vereniging is met bijna 700 leden de grootste vereniging op het gebied van financieel recht.

Zelfregulering in de non-bancaire financieringsmarkt

Mijn publicatie ging over zelfregulering in de non-bancaire financieringsmarkt, de ontwikkeling en groeifases van het non-bancaire ecosysteem en een blik in de toekomst van zelfregulering in de non-bancaire sector.

NVB, Kifid en mediation

De publicatie heeft naast mijn bijdrage, nog 3 andere artikelen, van onder andere de NVB en Kifid. Zoals de uitgever het samenvat:

Deze publicatie biedt inzicht in relevante ontwikkelingen op het gebied van alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector. Denk aan onderwerpen als het effectueren van consumentenrecht via Kifid, de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering, zelfregulering in de non-bancaire mkb financieringsmarkt en arbitrage en mediation bij geschillen over financiële dienstverlening. De titel is bedoeld voor de rechtspraktijk, financiële sector, beleidsmakers en andere stakeholders van alternatieve geschilbeslechting.

Afgelopen donderdag is het preadvies digitaal gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van de vereniging. Het gehele preadvies wordt als boek uitgegeven door Wolters Kluwer en kan hier besteld worden: "Alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector".

ECSP wetgeving - wat zijn de mogelijkheden om met een bulletin board crowdleningen te verhandelen?

ECSP wetgeving - wat zijn de mogelijkheden om met een bulletin board crowdleningen te verhandelen?

Het Amsterdamse boutique juristenkantoor FG Lawyers specialiseert zich al jaren in crowdfunding wetgeving. Op basis van de nieuwe Europese ECSP crowdfunding wetgeving is het kantoor gestart met het delen van enkele analysis over de consequenties van de nieuwe wetgeving voor Nederlandse crowdfunding platformen.

Bulletin board

Deze week werd een interessante publicatie online gezet over de mogelijkheden van een bulletin board voor crowdfunding platformen. Onder de nieuwe wetgeving wordt het namelijk mogelijk voor particulieren om de gekochte leningen te verkopen aan andere investeerders. Hier zitten echter wel een groot aantal beperkingen aan. In de laatste publicatie zetten zij dit op een rij.

Alle publicaties:

Blockchainfonds haalt $120 miljoen op voor DeFi investeringen

Blockchainfonds haalt $120 miljoen op voor DeFi investeringen

Het Amsterdams Maven 11 Capital, wat zich richt op bedrijven in de blockchain industrie, heeft een investering van $120 miljoen opgehaald. Onder de investeerders in het fonds zitten vermogende particulieren uit de fintech sector, crypto-ondernemers, family offices en institutionele partijen.

Decentralised Finance

Het fonds investeert onder andere uitgebreid in DeFi bedrijven, een decentrale variant van crowdlending/P2P-leenplatformen voor bedrijven en consumenten. Via de technologie worden echter ook andere investeringsproducten of zelfs verzekeringen afgesloten.

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en nieuwe businessmodellen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).