Financiële inclusie door Fintech | BV-m | £9.5 miljard p2p-leningen in VK

"Is sociaal financieren anders dan mkb financieren?". Deze vraag stelde ik vorige week aan Jellie Banga, COO van Triodos tijdens een panel discussie bij het 10 jaar event van Qredits. Haar antwoord was duidelijk: "Niet voor Triodos".

In de praktijk hebben maatschappelijke en sociale bedrijven echter wel extra problemen om financiering aan te trekken en zich te profileren tussen non-profit en commerciële bedrijven. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht pleiten dan ook voor een nieuwe rechtsvorm (BV-m) en er wordt geëxperimenteerd met nieuwe financieringsvormen om ook recht te doen aan het maatschappelijk rendement.

In deze nieuwsbrief o.a. een voorbeeld van het Brabant Outcomes Fund waar ondernemers ook worden afgerekend op de maatschappelijke waarde die zij hebben bereikt en daarnaast artikelen over de rol van Fintech voor financiële inclusie

Deze week de volgende artikelen:

  • Rechtsvorm voor sociaal ondernemerschap: bv-m
  • Brabant Outcomes Fund rekent af op maatschappelijke impact
  • Cambridge onderzoek: "Fintech Can Boost Financial Inclusion if Regulatory Innovation Exists"
  • Wat kan fintech betekenen voor financiering van vrouwelijke ondernemers?
  • Eind 2018 al £9.5 miljard verstrekt via p2p-lenen in VK
  • Britse financiële instellingen verplaatsen ruim €1000 mrd aan activa naar de EU

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Rechtsvorm voor sociaal ondernemerschap: bv-m

Sociaal ondernemerschap is sterk in ontwikkeling. Om deze ontwikkeling kracht bij te zetten, zijn er goede argumenten om de maatschappelijke bv, de bv-m, als rechtsvorm in het leven te roepen. Of dit daadwerkelijk omgezet moet worden in overheidsbeleid, inclusief een aanpassing in het ondernemingsrecht, is afhankelijk van de belangstelling van ondernemers.

Onderzoek Universiteit Utrecht

Dit is een van de voornaamste conclusies van het rapport ‘Versnelling en verbreding van sociaal ondernemerschap. Een onderzoek naar de wenselijkheid van nieuwe juridische kaders’, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat de UU vroeg een ‘verkennend onderzoek’ te verrichten naar ‘juridische vormen voor sociaal ondernemers’.

Financiering voor bv-m

Een van de redenen om een bv-m aan te vragen, is de mogelijkheid om garantieregelingen of fiscale regeling te ontwikkelen die hier specifiek op gericht zijn. EIB/EIF heeft al een garantieregeling beschikbaar voor financiers die sociale ondernemers willen financieren. In Nederland maakt alleen Triodos op dit moment hier gebruik van, oa vanwege het aanvullende papierwerk wat hiervoor nodig is. Wanneer een onderneming al getoetst is door deze rechtsvorm, dan zou dit een stuk eenvoudiger zijn.

Daarnaast kunnen fiscale stimuleringsvormen geïntroduceerd worden, zoals bijvoorbeeld de EIS/SEIS regeling die voor Community Shares ingezet kan worden in het VK en het eenvoudiger aantrekken van sociaal kapitaal door deze bedrijven.

Social Enterprise NL

In 2008/2009 werd er al aan een wetsvoorstel gewerkt voor maatschappelijke ondernemingen. Rond die tijd was de definitie van een "maatschappelijke" of "sociale" onderneming nog te vaag om daadwerkelijk de wet aan te passen. De roep om invoering is echter gebleven. Social Enterprise NLheeft dit lange tijd als een van haar speerpunten gezien en heeft hier in 2013 een oproep voor gedaan.

Tot nu toe is hier nog niet voldoende politieke steun voor gekomen. Wellicht dat dit rapport de maatschappelijke en politieke discussie weer zal aanwakkeren.

Brabant Outcomes Fund rekent af op maatschappelijke impact

Noord-Brabant helpt vijf sociale ondernemers om in twee jaar tijd hun bedrijf op te schalen en de maatschappelijke impact te vergroten door het introduceren van het Brabant Outcomes Fund.

Resultatenfonds Oranjefonds, Stichting Doen en Rabo Foundation

Het selecteren en financieren van sociale ondernemers is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Via het Brabant Outcomes Fund hebben de drie investeerders € 1mln beschikbaar gesteld.

Bedrijven worden over twee jaar niet alleen worden afgerekend op winstgevendheid. Ook de vooraf in het businessplan vastgestelde maatschappelijke waarde wordt hierin meegenomen.

Cambridge onderzoek: "Fintech Can Boost Financial Inclusion if Regulatory Innovation Exists"

In een nieuw rapport van het Cambridge Centre for Alternative Finance is gekeken naar de ontwikkelingen rond Fintech bij toezichthouders in 20 landen en wat de impact daarvan is. De eerste voorlopige conclusie is, dat met de juiste aanpak van RegTech (innovatie in wetgeving) er mogelijkheden ontstaan voor Fintech om financiële inclusie te stimuleren.

Financiële inclusie door wetgeving

Het doel van het onderzoek was een verkenning uit te voeren naar de huidige status van innovatie bij toezichthouders en welke best-practices er te vinden waren. Niet alleen in Westerse landen, maar vooral ook in "developing countries":

“This empirical research was conducted over a period of eight months and involved interviewing more than 40 regulators from over 20 countries. We wish to understand how regulators are innovating themselves to better respond to financial innovation and create a more conducive regulatory environment for inclusive Fintech to grow and scale. By learning from the experiences of regulators, especially from developing countries, this study aims to broaden the evidence base on regulatory innovation and encourage the spread of good practices, peer-learning, and policy transfer.”

Een van de conclusies is ook dat in deze opkomende markten vaak de kennis en ervaring met nieuwe Fintech innovaties onvoldoende aanwezig zijn:

“Regulators with limited expertise in technology may find it difficult to understand Fintech and assess its implications for regulation. Regulators in emerging and developing economies typically have limited resources, and technology-led innovation adds additional pressure. Without an appropriate regulatory environment, inclusive financial innovation may be stifled and financial exclusion exacerbated.”

"Fintech Sandboxes" zijn niet effectief

Een opvallende uitkomst van het onderzoek is de conclusie dat de "sandboxes", de experimentele omgeving waar Fintech bedrijven met verminderde regelgeving kunnen starten, niet nodig en niet erg effectief zijn. Dit in tegenstelling tot de huidige interesse bij veel toezichthouders om dit soort sandboxes te introduceren (zoals de Innovation Hub van DNB en AFM). Hoewel ze wel leerzaam kunnen zijn, leiden ze te veel af van de werkelijke uitdagingen, vooral bij toezichthouders met beperkte middelen.

Samenwerking met marktpartijen

De belangrijkste suggestie van de onderzoekers is voor de toezichthouders om te leren van andere toezichthouders, maar voor om met de innovatieve Fintech partijen in het land actief de dialoog te zoeken. In mijn "Alternative Finance Maturity Model" heb ik dit al eerder uitgewerkt. Zeker in de vroege fase is dit erg belangrijk. Wanneer de industrie (en de toezichthouders) meer kennis hebben opgedaan en professioneler zijn geworden, dan zal er langzaam meer afstand ontstaan.

Download het rapport hier van de CCAF website.

Wat kan fintech betekenen voor financiering van vrouwelijke ondernemers?

In een opinie artikel benadrukt Niels Turfboer (Spotcap) dat Fintech ook kan helpen om de financiering van vrouwelijke ondernemers te vereenvoudigen. Het is bekend dat in de financiële wereld er eenvoudiger en vaker financiering beschikbaar is voor mannen.

Financiële inclusie door Fintech

Sinds de opkomst van fintech-kredietverstrekkers is er meer ruimte voor financiële inclusie in bedrijfsfinanciering gekomen.  Fintechs die bedrijfsfinanciering aanbieden, nemen automatisch een meer neutrale positie in, door analyses op basis van data uit te voeren.

Hoewel een grotere financiële inclusie voor vrouwen misschien een onbedoeld resultaat is van de fintech-evolutie, is het een uitkomst die de industrie verder zou kunnen omarmen om de bewustwording te vergroten.

Eind 2018 al £9.5 miljard verstrekt via p2p-lenen in VK

Cijfers van de P2PFA, de branchevereniging van de P2P-industrie in het VK, tonen aan dat eind 2018 de p2p platformen al £9.5 miljard verstrekt hadden, waarbij £3 miljard in 2018 aan nieuwe kredieten werd verstrekt. In totaal hebben 288.000 bedrijven en particulieren hiervan gebruikt gemaakt.

Mkb leningen grootste markt

£5.5 miljard van de kredieten is verstrekt aan bedrijven en £4 miljard aan consumenten.

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over advies en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).