Fintech regelgeving voor AI en crypto-assets | Consultatie Toekomst Accountancysector | Right to bid voorbeelden

Deze week werd er door Hanzo Beusekom (AFM) en Steven Maijoor (ESMA) tijdens een Europees Fintech event over wetgeving vooruitgeblikt naar de uitdagingen waar toezichthouders zich de komende jaren over moeten uitspreken. Zij spraken respectievelijk over A.I. en crypto-assets. In deze nieuwsbrief een samenvatting van hun belangrijkste inzichten.

Deze week de volgende artikelen:

  • Consultatie Toekomst Accountancysector
  • Voorbeelden financiering burgerprojecten: Recht op overname
  • ESMA voorzitter Steven Maijoor: "Crypto-Assets: time to deliver"
  • Hanzo van Beusekom: "Ethics in AI, a way to avoid regulation?"
  • Fintech Talent Program - Summerschool ECAF

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Consultatie Toekomst Accountancysector

Via een internetconsultatie heeft de Commissie Toekomst Accountancysector gevraagd om input voor aanpassingen voor de sector. De commissie is eind 2018 ingesteld (onder leiding van prof. mr. Annetje Ottow) en is de afgelopen maanden al snel van start gegaan.

Deze consultatie is ingesteld om input te ontvangen vanuit de accountancy sector zelf en van andere stakeholders in de markt. Het onderzoek is voornamelijk gericht op de wettelijke controles van accountants. De opdracht is specifiek omschreven als:

"Onderzoek te doen naar en te adviseren over de vraag hoe de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam verbeterd kan worden, welke beleids- of wetswijzigingen daarvoor wenselijk zijn en of die wijzigingen juridisch haalbaar zijn"

Onafhankelijke commissie

De commissie heeft een breed mandaat om met voorstellen te gaan komen en heeft van minister Hoekstra een budget van €300.000 ontvangen. Dit budget kan gebruikt worden om externe onderzoeken uit te laten voeren. De commissie is hier nu al over in gesprek met diverse partijen.

Vervolgtraject

Reactie kunnen worden ingestuurd tot 22 april 2019. Daarna zullen de ingezonden stukken besproken worden en worden er bijeenkomsten georganiseerd om de gemelde aandachtspunten te bespreken.

Verder worden er een of meerdere externe onderzoeken uitgevoerd die tegen de zomer klaar moeten zijn. Wat de commissie precies onderzocht wil hebben en welke adviseurs dat gaan doen, is nog niet bekend gemaakt.

De voorlopige conclusies zullen worden uitgewerkt en voor de zomer worden gepubliceerd. In de zomermaanden zal er dan een 'openbare consultatie' plaatsvinden. Belanghebbenden mogen dan reageren op 'de eerste analyses en bevindingen' van de commissie. Mede op basis van de reacties op dit consultatiedocument zal de commissie het eindrapport opstellen.

De commissie denkt in december van dit jaar een eindrapport te kunnen publiceren.

De internetconsultatie is hier te vinden.

Voorbeelden financiering burgerprojecten: Recht op overname

In het regeerakkoord staat dat het kabinet experimenten met overdracht van vastgoed aan de gemeenschap mogelijk wil maken. Zij noemt dit het recht op overname. Vaak is financiering hier een lastig punt, maar hier worden goede stappen in gemaakt. LSA zit zich hier al langer voor in en heeft 3 cases beschreven in Rotterdam, Kaag en Braasem en Arnhem waar de right to bid is uitgewerkt.

Right to bid

"Right to bid" is het recht voor bewonersinitiatieven om een gebouw, publieke ruimte of andere voorziening over te nemen van de gemeente. In de beschrijving van de case in Rotterdam (Wijkpaleis) wordt ook in detail uitgewerkt hoe hier creatief naar een financiële constructie is gezocht door de gemeente. Hierbij is op een andere manier gekeken naar de waardebepaling van het vastgoed:

raadsbrief van 5 februari
Kort gezegd: de gemeente maakt een huurovereenkomst met optie tot koop. Mocht het Wijkpaleis tot koop willen overgaan, dan financiert de gemeente het verschil tussen de herbouwwaarde (die is aanzienlijk lager) ten opzichte van de hogere marktwaarde (taxatie van verkoopwaarde vrij van huur en gebruik). Dat is niet gebruikelijk in Rotterdam. En het heeft ook nogal wat voeten in de aarde gehad. Na aandringen van de gemeenteraad, die vond dat in eerdere verkoopprocedures van maatschappelijk vastgoed de ambities van de wijk niet goed waren meegenomen, kwam het college tot deze oplossing."

Het is nog lang niet zover dat er standaard oplossingen zijn voor dit soort projecten, maar er komen wel steeds meer cases beschikbaar waarin oplossingen zijn gevonden.

ESMA chair: "Crypto-Assets: time to deliver"

Steven Maijoor, voorzitter van de Europese toezichthouder ESMA heeft tijdens een Fintech event in Brussel nogmaals het standpunt uitgedragen dat er strengere regulering voor ICOs moet komen. Bij crypto-assets waarbij de waarde afhangt van de waarde van het bedrijf of de winst van het bedrijf, dan zou het volgens hem onder de Europese MiFID regulering moeten vallen.

In het algemeen ben ik het hier zeker mee eens. Regelmatig zie ik nog bedrijven die financiering op willen halen hiervoor een ICO/STO opzetten om de bestaande regelgeving te ontwijken. Het is echter wel belangrijk dat het juridische kader hiervan goed wordt opgezet, om de innovatie in de markt niet direct te stoppen en om te voorkomen dat crypto-aanbieders te maken krijgen met verouderde, legacy wetgeving die niet van toepassing is in het huidige financieringslandschap.

Zijn gehele speech is hier terug te lezen (PDF)

Hanzo van Beusekom: "Ethics in AI, a way to avoid regulation?"

Op hetzelfde event sprak AFM-bestuurslid Hanzo van Beusekom over de mogelijkheden en risico's van kunstmatige intelligentie. Zijn belangrijkste boodschap was dat eventuele regelgeving zoveel mogelijk aan zou moeten sluiten bij bestaande wetgeving.

Duty of care versus privacy

In zijn presentatie ging hij hierop in door een fictieve case te beschrijven over een bank manager die de AI specialisten vraagt om een voorspellend model te maken of klanten aan hun verplichten voor een hypotheek kunnen blijven voldoen. Omdat het grootste risico ontstaat bij personen die hun baan verliezen of gaan scheiden, wordt het model hierop ontwikkeld. Hierdoor kan de bank in zijn voorbeeld aangeven dat de kans dat de klant gaat scheiden 68% is en daarom is het risico te hoog om een hypotheek af te sluiten!

Turing test voor AI

Hij stelt voor dat er ethische afspraken en oplossingen moeten komen om regelgeving voor te zijn en te ondersteunen. Het is daarbij echter lastig om werkelijke ethische oplossing te onderscheiden van "fake" oplossingen.

Een innovatieve oplossingsrichting hiervoor die geïntroduceerd wordt door Hanzo van Beusekom is het opzetten van een "Turing test" specifiek voor AI. Hoewel de verwijzing naar de Turing test wat ver gaat, zijn de 5 uitgangspunten wel interessant om te bepalen of het werkelijk een ethische oplossing oplevert:

  1. Independent oversight (no black boxes)
  2. A link to existing legal frameworks (use hard law where we have it)
  3. Clear responsibilities (no outsourcing to Cambridge Analytica)
  4. Practicable approach (no pie in the sky, but clear case examples)
  5. Non-arbitrary outcome (different staff get similar results)

Zeker voor de Fintech aanbieders die op basis van algoritmen financiering verstrekken is het belangrijk om actief de dialoog met de toezichthouders te zoeken over dit onderwerp. Het wordt de komende jaren in ieder geval een belangrijk thema voor de verschillende toezichthouders.

De volledige tekst is op het blog van de AFM terug te lezen.

Fintech Talent Program - Summerschool ECAF

Young professionals (overheid/bedrijfsleven) en excellente studenten die interesse hebben in een carrière in de Fintech industrie, kunnen deze zomer een Fintech Talent Programma volgen bij Utrecht School of Economics, georganiseerd door het European Centre for Alternative Finance.

Colleges zullen worden gegeven door experts uit het bedrijfsleven afgewisseld met vooraanstaande academici. Daarnaast zullen er bedrijfsbezoeken plaatsvinden.

Inschrijven, het programma en meer informatie op de website van de Summerschool.

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over advies en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).