Fiscale regeling CF | EU crowdfunding wetgeving | Philips crowdfund €5,5m | €2,3 miljoen voor Startupbootcamp Fintech programma

Afgelopen week voor FD (Startupbootcamp) en Trouw (Philips) duiding mogen geven over crowdfunding trends en deze week in Brussel wordt de Europese crowdfunding wetgeving besproken, dus daarom heb ik gekozen om in deze nieuwsbrief te focussen op crowdfunding. Ik heb een groot aantal artikelen verzameld die de huidige trends in Europa en Nederland rondom crowdfunding goed beschrijven.

Op het politieke vlak is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer om de fiscale regeling voor groene beleggingen ook voor crowdfunding toe te passen (om effect nieuwe wetgeving vermogensrendementsheffing op mkb financiering te verminderen) en zijn de onderhandelingen over de Europese crowdfunding wetgeving de laatste fase in gegaan.

Daarnaast blijkt er met duurzame crowdfunding al €220 miljoen opgehaald te zijn, heeft Philips een succesvolle crowdfunding campagne afgerond van €5,5 miljoen en gaat business accelerator Startupbootcamp voor het nieuwe Fintech & CyberSecurity programma €2,3 miljoen aan investeringen ophalen via crowdfunding. Ook laat onderzoek zien dat groei crowdfunding sterk doorzet en de eerste 3 kwartalen het totale bedrag van 2018 al is opgehaald.

Deze artikelen bespreek ik deze week:

  • Uitbreiding regeling groene beleggingen voor crowdfunding?
  • Startupbootcamp gaat €2,3 miljoen ophalen voor Accelerator programma voor FinTech & CyberSecurity
  • Onderhandelingen EU crowdfunding wetgeving in laatste fase
  • Philips haalt €5,5 miljoen op via crowdfunding
  • Opmars van crowdfunding voor duurzame projecten
  • 35% groei crowdfunding in Nederland
  • Beequip derde financier die garantieregeling EU krijgt voor mkb
  • SMF blog 23: Leasing: de voor- en nadelen
  • SMF blog 24: Leasing, hoe regel je financiering?

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Uitbreiding regeling groene beleggingen voor crowdfunding?

Door de voorgestelde wijzigingen voor de vermogensrendementsheffing neemt de stimulans voor particulieren om via alternatieve financieringsmethoden het mkb te financieren af. Deze beleggingen zullen een hogere heffing krijgen hierdoor. Dat is ongewenst, omdat het netto rendement nu ook al onder druk staat en er minder geld beschikbaar kan komen om op deze manier het mkb te financieren.

Motie Stoffer in Tweede Kamer aangenomen

Om dit te voorkomen heeft kamerlid Stoffer (SGP) een motie ingediend om de regeling voor groene beleggingen in box 3 ook toe te passen op investeringen in alternatieve financieringsvormen. Hiermee zou de eerste € 58.540 (alleen) of € 117.080 (fiscale partner) aan beleggingen (2019) vrijgesteld zijn van deze heffing. De motie stelt dit als volgt:

...constaterende dat de Staatssecretaris van Financiën recent een voorstel gedaan heeft tot aanpassing van de vermogensrendementsheffing in box 3;
...constaterende dat alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding, belangrijk zijn voor kapitaalverstrekking in het mkb;
...overwegende dat door het voorstel tot aanpassing van de vermogenrendementsheffing de belastingdruk voor investeerders in bijvoorbeeld crowdfunding toeneemt, waardoor investeren in het mkb via alternatieve financieringsmethoden minder aantrekkelijk wordt;
...overwegende dat het mkb van groot belang is voor de Nederlandse economie en dat investeringen in het mkb niet ontmoedigd moeten worden;
...constaterende dat er voor groene beleggingen een speciale regeling is in de heffing van box 3, teneinde groene beleggingen te stimuleren;
...verzoekt de regering, om bij de uitwerking van het wetsvoorstel ter aanpassing van box 3, te onderzoeken of deze regeling ook toegepast kan worden bij investeringen in alternatieve financieringsvormen.

De motie is aangenomen met 127 stemmen. Alleen de SP en PvdA stemden tegen. De staatssecretaris moet het nu dus meenemen in de uitwerking.

Nog niet zeker of het in definitieve wet komt

Er zit echter wel een addertje onder het gras.  De regering wordt verzocht via deze motie om bij de uitwerking van het wetsvoorstel ter aanpassing van box 3 te onderzoeken of deze regeling in de heffing van box 3 om groene beleggingen te stimuleren ook toegepast kan worden bij investeringen in alternatieve financieringsvormen.

Het is dus nog verre van zeker of dit werkelijk in het wetsvoorstel zal komen. Het wordt dus belangrijk om de uitwerking van het wetsvoorstel in de gaten te houden.

Startupbootcamp gaat €2,3 miljoen ophalen voor Accelerator programma voor FinTech & CyberSecurity

Startupbootcamp gaat voor het nieuwe FinTech & CyberSecurity programma (SBC FinTech Amsterdam 1921) financiering ophalen via crowdfunding. Normaal wordt de investering gedaan door vermogende particulieren of fondsen, maar bij dit programma wil Startupbootcamp risico-kapitaal ophalen via de uitgifte van certificaten van aandelen via NxChange.

Ook Rabobank stapt in en koopt 10% van de aandelen in ruil voor €450.000. Hiermee wordt de waardering voor dit programma (dat nog moet starten) gezet op €4,5 miljoen. Ruim de helft hiervan (€2,3 miljoen) wordt nu gevraagd aan kleine investeerders die ook graag in deze nieuwe startups willen participeren.

Mandje van 30 bedrijven

Het model van Startupbootcamp is dat per accelerator programma er een tiental bedrijven worden geselecteerd die 3 maanden een intensieve training en begeleiding krijgen om de startup te starten. Daarnaast ontvangen zij per organisatie €15k aan investering voor eerste onkosten en kunnen zij werken in de co-working space in B.Amsterdam. In ruil staan zij 6-8% van de aandelen van het bedrijf af.

Binnen dit 3-jarige programma zullen 3 groepen van 10 bedrijven actief gescout en begeleid worden.

Rendement kan behaald worden wanneer een aantal van de startups uiteindelijk snel blijken te groeien en het aandelenbelang voldoende gegroeid is in waarde.

Onderhandelingen EU crowdfunding wetgeving in laatste fase

Ik heb er al meerdere malen over geschreven, maar de onderhandelingen over de nieuwe crowdfunding wetgeving zijn nu de laatste fase ingegaan. Sinds dinsdag zijn de gesprekken gehad om de verschillende standpunten van de Europese Commissie, het parlement en de Councel bij elkaar te brengen.

Verschillende standpunten

Als voorbereiding voor de onderhandelingen zijn de 3 verschillende standpunten op alle punten uitgewerkt in dit document. In grote lijnen is iedereen het er over eens dat deze nieuwe wetgeving er moet komen, maar er zijn nog veel details waarin de partijen verschillen van mening.

Standpunten European Crowdfunding Network

De Europese brancheorganisatie heeft haar eigen standpunten kenbaar gemaakt in een position paper en probeert via een publiek statement en lobby nog sturing te geven aan de onderhandelingen. Hierin is per onderdeel aangegeven welke versie voor de crowdfunding sector het meest wenselijk zal zijn om een werkelijk succesvolle Europese crowdfunding markt te ontwikkelen.

ECN CrowdCon congres deze week

Op 24 en 25 oktober zal het jaarlijkse ECN congres plaatsvinden in Brussel. Zelf zal ik daar ook aanwezig zijn. Voorafgaand aan het congres hebben we een workshop met een delegatie van de Europese Commissie met experts uit alle Europese landen. Wellicht dat er eind deze week al meer bekend is over de definitieve keuzes die gemaakt gaan worden.

Philips haalt €5,5 miljoen op via crowdfunding

Reward-based crowdfunding wordt alle langere tijd door B2C-startups gebruikt om startfinanciering op te halen voor nieuwe innovaties. Opvallend is dan ook dat de laatste tijd ook grotere multinationals crowdfunding in gaan zetten voor nieuwe innovaties. Philips haalde op deze manier €5,5 miljoen op. Trouw vroeg mij om deze ontwikkeling te duiden.

Ruim 12.000 voorverkopen voor mini-beamer

Via een strakke crowdfunding campagne op IndieGoGo worden early-adaptors benaderd om als eerste (met 42% korting) deze nieuwe innovatieve beamer te bestellen.

Marktonderzoek en binden van ambassadeurs

Voor grote bedrijven draait crowdfunding niet om het ophalen van extra financiering. Tijdens het interview beschreef ik het als volgt: “Het is de ultieme vorm van marktonderzoek: als mensen daadwerkelijk voor een nieuwe innovatie moeten betalen, kan nog beter worden getest of het product ook zal aanslaan bij een grote lancering. Tegelijkertijd weet een merk door een dergelijke campagne een grote groep fans en early adopters aan zich te binden. Zij kunnen merkambassadeur worden en zo een merk of product promoten."

Ik ben vooral benieuwd in hoeverre Philips (en andere grote merken) crowdfunding nu actiever in gaan zetten nu dit duidelijk aantoont wat de mogelijkheden zijn.


Opmars van crowdfunding voor duurzame projecten

Dankzij crowdfunding zijn de afgelopen 3 jaar bijna 2.500 duurzame projecten in Nederland gefinancierd. De gemiddelde investering bedroeg 1.400 euro. In totaal werd 220 miljoen euro opgehaald, blijkt uit onderzoek van CrowdfundingCijfers.nl, in opdracht van ASN Bank.

Duurzame energie aan kop

Crowdfunding wordt ingezet door diverse duurzame projecten, maar duurzame energieprojecten gaan duidelijk aan kop. In 2018 was 75% van het bedrag dat duurzame ondernemingen ophaalden, bestemd voor duurzame energie. Het gaat daarbij vooral om de financiering van lokale zonne- en windenergieprojecten, veelal geïnitieerd door energiecoöperaties.

Community Finance voor duurzame energie

Binnen het CrowdThermal project doen we de komende jaren onderzoek naar de mogelijkheden voor lokale energiecoöperaties voor geothermie in Europa in opdracht van de Europese Commissie. Gebaseerd om de ervaringen met wind- en zonne-energie zou dit dus veel potentie moeten hebben. Ik ben persoonlijk erg benieuwd of we dit inderdaad ook toe kunnen passen binnen deze sector.

Download hier het hele onderzoek (PDF) van ASN/CrowdfundingCijfers.nl.

35% groei crowdfunding in Nederland in Q3

In het derde kwartaal van 2019 was de crowdfundingmarkt in Nederland met 35% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar blijkt uit onderzoek CrowdfundMarkt.

In de eerste 3 kwartalen van 2019 financierden de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen tot nu toe ruim 229 miljoen euro verdeeld over 2.562 projecten. Hiermee is al bijna net zoveel opgehaald als over heel 2018 (€243 miljoen).

Gemiddelde rente van 8,4% - geen woekerrentes bij meeste aanbieders

Gemiddeld wordt dit jaar 8,4% rente gevraagd. Het gemiddelde netto rendement ligt op 5,1% volgens de onderzoekers en zij geven aan dat dit rendement nog zal dalen naarmate de looptijden van de leningen verder verstrijken.

In juni is crowdfunding in het nieuws geweest vanwege woekerrentes. Jeroen ter Huurne, voorzitter van de Crowdfunding branchevereniging en directeur van Collin Crowdfund was hierover te gast afgelopen week bij BNR en gaf aan dat de "woekerrentes" die soms aan crowdfunding gekoppeld worden niet terecht zijn. Collin Crowdund heeft zelfs de hoogste categorie (10-12%) sinds kort afgeschaft. Op basis van de gemiddelde cijfers die Crowdfundmarkt presenteert lijkt dit inderdaad ook te kloppen bij het merendeel van de platformen in Nederland.

Crowdfunding vergunning nodig in Nederland

Tijdens het interview werd ook door Jeroen ter Huurne een oproep gedaan om een strenger toezicht voor crowdfunding te ontwikkelen door AFM en met een daadwerkelijke crowdfunding vergunning te komen.

Hopelijk gaan de onderhandelingen in Brussel over de EU crowdfunding wetgeving nu snel genoeg en kan de AFM nu snel gebruik gaan maken van de Europese wetgeving, zodat ook het toezicht verder ingericht kan worden.

Beequip derde financier die garantieregeling EU krijgt voor mkb

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) heeft het Rotterdamse non-bancaire leasebedrijf Beequip een garantie gegeven om het Nederlandse midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. Eventuele verliezen voor financieringen zullen voor 50% door het fonds worden gedekt volgens het artikel.

€246 mln aan leasecontracten al uitgezet

Zijn bedrijf, dat een belangrijke deelneming is voor de Haagse bank NIBC, heeft zich razendsnel een majeure positie verworven in de niet-bancaire kredietverlening in Nederland.

Garantiefonds voor Qredits en Funding Circle

Het EFSI werkt al met meerdere partijen in Nederland samen. Funding Circle (begin 2019) en Qredits (2016) gingen Beequip voor.

Stichting MKB Financiering - kennis blog

Blog 23: Leasing: de voor- en nadelen

Leasing is een bekende en in de markt reeds lang geaccepteerde financieringsvorm. Zowel banken als non bancaire verstrekkers bieden deze financieringsvorm aan. In het vorige blog is toelichting gegeven op de verschillende leasevarianten (financial lease en operational lease). In dit blog ligt de focus op de kenmerken van leasing met kenmerkende voor- en nadelen.

Lees hier verder over de voor- en nadelen van leasing.

Blog 24: Leasing, hoe regel je financiering?

Binnen het aanbod van non-bancaire financieringen is leasing de koploper qua volume. Na de bespreking van de verschillende vormen van leasing (blog 22) en de voor- en nadelen van leasing (blog 23) besteden we in dit blog aandacht aan de vraag “hoe regel je een financiering met leasing”?

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).