Gaat Adyen bedrijfskredieten aanbieden? | Online training Financieringsaanvraag voor adviseurs | Handleiding aandelen voor personeel mkb

Wow, wat een mooie reacties en felicitaties op mijn 200e nieuwsbrief vorige week. Op naar de volgende mijlpaal!

Deze week een deep-dive in Bigtech. Adyen wil bedrijfskredieten gaan verstrekken. Google, Amazon en Alibaba gingen hen al voor en hebben op deze manier al miljarden verstrekt in het eigen partnernetwerk. Gaat Adyen de bestaande mkb financieringsmarkt in Nederland hiermee opschudden?

Verder een uitgebreide uitleg over medewerkersparticipatie, met de focus op "financiële participatie", waarbij medewerkers daadwerkelijk investeren en medeaandeelhouder worden.  Dit model is vooral voor het brede mkb interessant en heeft voordelen voor ondernemers en medewerkers.

Het is belangrijk om dit los te zien van de huidige (technische) discussie over fiscale stimulering van medewerkersparticipatie in startups die nu in de politiek speelt.

Artikelen deze week:

 • Online training adviseurs "Do's & Don'ts Financieringsaanvraag"
 • KvK: Handleiding aandelen voor personeel mkb
 • Haperende financiering voor het midden- en kleinbedrijf
 • Gaat Adyen bedrijfskredieten aanbieden?
 • Natuurliefhebbers willen 5 tot 7 miljoen uittrekken voor behoud Lutkemeerpolder
 • Vastgoedfinancier Mogelijk wordt Erkend MKB financier: "We zullen het keurmerk met trots uitdragen"

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Online training adviseurs "Do's & Don'ts Financieringsaanvraag"

Online training adviseurs "Do's & Don'ts Financieringsaanvraag"

Binnen het mkb financieringslandschap zijn steeds meer mogelijkheden voor adviseurs en ondernemers om financiering aan te vragen. Echter, hoe moet een financieringsaanvraag er tegenwoordig uit zien om de kans op succes zo hoog mogelijk te maken bij het aanvragen van bancaire of non-bancaire financiering?

Samen met experts uit de bancaire en non-bancaire markt organiseert Stichting MKB Financiering het webinar "Do's & Don'ts Financieringsaanvraag" speciaal gericht op accountants, onafhankelijke adviseurs en (toekomstige) Erkend Financieringsadvies MKB adviseurs.

Experts uit de praktijk

Tijdens de webinar wordt een toelichting gegeven op de elementen van een kredietaanvraag. Experts uit de praktijk delen hun ervaringen en Rabobank Intermediairsdesk geeft haar visie op een kredietaanvraag en op de rol van de financieringsadviseur.

Ook worden door Stichting MKB Financiering de ervaringen met tientallen aanvragen die tijdens de examens voor het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB aan bod zijn gekomen gedeeld.

Meer informatie en aanmelden: "Do’s en Don’ts van een financieringsaanvraag"

KvK: Handleiding aandelen voor personeel mkb

KvK: Handleiding aandelen voor personeel mkb

Medewerkers financieel laten deelnemen in je bedrijf, bijvoorbeeld via aandelen. Dit is een mogelijkheid die door steeds meer bedrijven worden onderzocht en geïmplementeerd.

Niet alleen om personeel aan te trekken via aandelenopties (startups), maar ook steeds vaker om personeel daadwerkelijk mee te laten investeren in aandelen in het bedrijf, waardoor ook de eigen vermogenspositie/solvabiliteit van de onderneming verbeterd.

Medewerkersparticipatie

De KvK heeft nu, in samenwerking met Pascale Nieuwland-Jansen, directeur van de Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI), een toegankelijk overzicht opgesteld op welke manier ook mkb bedrijven gebruik kunnen maken van medewerkersparticipatie.

Vormen van participatie (van winstdeling tot aandelen)

De meest lichte vorm is winstdeling. Varianten zijn bonussen of een een virtueel aandeel, zoals een SAR (Stock of Shares Appreciation Right). Deze winstdelingsregelingen volgen de aandelenkoers van een onderneming. Het bedrijf keert een deel van de winst uit aan medewerkers.

Doordat medewerkers geen risico lopen (geen eigen inbreng) kan dit ook als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden worden gezien en een (kleine) bonus opleveren wanneer het goed gaat met het bedrijf.

Daarnaast heb je de echte vormen van mede-eigenaarschap (financiële participatie). Via "gewone" aandelen, certificaten van aandelen, stemrechtloze aandelen of andere varianten daarvan zijn medewerkers werkelijk mede-eigenaar. Zij moeten hierin ook investeren, waardoor zij ook gedeeld risico lopen.

Voordelen voor de ondernemer

Voor de ondernemer zijn er verschillende voordelen:

 • Onderscheidend vermogen  -  Als je in een kleine onderneming iedereen mede-eigenaar maakt, creëer je een hele sterke kleine organisatie. Je biedt meer dan een bedrijf waar de arbeidsvoorwaarden alleen bestaan uit een salaris.
 • Bedrijfsoverdracht - Wanneer een DGA wil stoppen, dan kan een mogelijkheid zijn dat medewerkers over een periode van 5 tot 10 jaar het bedrijf overnemen. Dat biedt kleine bedrijven continuïteit.
 • Eigen vermogen versterken - Via financiële participatie kan ook het eigen vermogen van een onderneming versterkt worden door medewerkers aandelen te laten kopen. Het geld van de nieuwe aandelen komt in het eigen vermogen van de onderneming. Daardoor is het bedrijf minder afhankelijk van externe financiers en heeft het meer liquiditeit.

Voordelen voor werknemers

Werknemersparticipatie heeft ook voordelen voor werknemers.

 • Waardering - De ondernemer realiseert zich dat de mensen het belangrijkste onderdeel zijn van zijn bedrijf. Daar krijgen ze met financiële participatie wat voor terug.
 • Vermogensopbouw - Een tweede voordeel is vermogensopbouw als je als medewerker aandelen bezit. Als het bedrijf groeit, dan kan het aandeel in waarde stijgen. Maar ook als de waarde niet stijgt, kan er elk jaar dividend worden uitgekeerd.
 • Betrokkenheid - Een derde voordeel voor medewerkers is dat zij extra informatie over het bedrijf hebben en de mogelijkheid om mee te praten en denken. Zij worden betrokken bij strategische plannen.

Risico’s

Aandelenbezit heeft ook risico’s. Pascale Nieuwland-Jansen zegt hierover:

“Als het financieel niet goed gaat met het bedrijf, kunnen aandelen minder waard worden. Daar heeft de ondernemer én de medewerker met aandelen last van. Ook faillissement is een risico.” Ook schrijft ze dat je afspraken over aandelen moet vastleggen. Bijvoorbeeld als een werknemer weggaat of met pensioen. “Maak afspraken over hoe je aandelen overdraagt aan andere medewerkers of aan de ondernemer, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.”

Ze onderscheidt 4 succesfactoren voor het invoeren van werknemersparticipatie:

 • Voldoende rendabel bedrijf
 • Een goed juridisch plan
 • Een cultuur waarin samenwerken centraal staat, dus samen ondernemen en samen delen. En als het minder gaat, moet je samen bepalen wat je gaat doen
 • Duidelijk HR-beleid, communicatiebeleid en transparantie

Internationaal onderzoek naar effecten

Afgelopen jaar heb ik vanuit de Universiteit Utrecht nog meegewerkt aan een internationale vergelijking naar medewerkersparticipatie. Hierbij keken we naar het effect van verschillende vormen van participatie en de verschillende fiscale regelingen die er zijn in omringende landen.

Het onderzoek: Making employee ownership work in startups and SME’s

Haperende financiering voor het midden- en kleinbedrijf

Een wat provocerende tekst in het EW boven een artikel waarin ik mede voor ben geïnterviewd over de toegang tot financiering voor het mkb. Vanuit adviseurs, MKB Nederland, banken en non-bancaire financiers wordt gereageerd op het Tweede Kamerdebat over mkb financiering, waar ik mede als spreker aan heb deelgenomen.

Een algemene tendens in de commentaren is dat het financieringslandschap inderdaad aan het veranderen is en dat veel kleine aanvragen steeds meer digitaal afgehandeld worden vanwege aangescherpte bancaire wet- en regelgeving en de kansen van Fintech oplossingen.

Toch is iedereen het er echter ook wel mee eens dat er nog voldoende aanbod van kapitaal is in de markt, alleen dat het niet altijd lukt om dit te matchen met de vraag van ondernemers.

Oplossing ligt in betere samenwerking bancaire en non-bancaire aanbieders

De oplossing om de haperende kredietverlening vlot te trekken zit voor een groot deel in een betere samenwerking tussen bancaire en niet-bancaire financiers. Namens de banken werd dit bevestigd door Geert Gladdines (NVB) en zelf heb ik dit ook i het artikel toegelicht.

Vanuit de praktijk ziet Carlo van der Weg van Credion hetzelfde. De meeste financieringen die zij als adviseurs begeleiden, bestaan uit een combinatie van bancaire en non-bancaire financiering.

We gaven echter allen wel aan dat hier nog veel te verbeteren is. Dat varieert van technische zaken als aanpassingen van de wet rond verpanding (het in onderpand geven van goederen als zekerheid) tot een kredietregister waarin financiers kunnen zien welke onderneming hoeveel heeft geleend.

Maar de belangrijkste schakel vormt de ondernemer zelf, die, via de bank of de eigen adviseur, ook bekend zal moeten raken met de alternatieve mogelijkheden en daar actief op zou moeten worden gewezen.

Het gehele artikel (zonder betaalmuur): "Haperende financiering voor het mkb"

Gaat Adyen bedrijfskredieten aanbieden?

Gaat Adyen bedrijfskredieten aanbieden?

Afgelopen week presenteerde Adyen-medeoprichter Pieter van der Does de jaarcijfers over 2021. Ook dit jaar weer een record aan verwerkte transacties en €1 miljard omzet.

Wat ik echter vooral opvallend vond, was de korte mededeling dat Adyen binnenkort bedrijfskredieten wil gaan aanbieden!

€516 miljard aan transacties

Om een beeld te geven hoe groot Adyen tegenwoordig al is. In 2021 heeft de Fintech organisaties voor €516 miljard aan transacties verwerkt en had het een omzet van €1 miljard (€630 miljoen EBITDA).

Adyen kredieten?

Vreemd is deze gedachte niet. Andere Bigtech aanbieders zijn ook al langere tijd aan het experimenteren om zich op de financiële markt voor (micro) kredieten te gaan begeven. Op basis van eigen data kunnen zij een zeer goede risicobeoordeling doen van bedrijven die in het eigen ecosysteem actief zijn.

Amazon Lending

In 2017 schreef ik bijvoorbeeld al over Amazon die voor $3 miljard aan kredieten had verstrekt aan ruim 20.000 verkopers op haar platform. Op dit moment werkt Amazon actief samen met Lendisty en heeft $7,3 miljard verstrekt aan 472.000 bedrijven.

Het Amazon Community Lending programma richt zich daarnaast ook op doelgroepen die normaal gesproken minder eenvoudig aan financiering kunnen komen en heeft daardoor ook een hoge sociale impact.

In 2015 waren Google (2 jaar lening van max $600k met lage rente) en Alibaba (kredieten tussen $5.000-300.000) hier ook al mee bezig en werkten hierbij samen met Lendingclub om kredieten te verstrekken aan eigen klanten.

Wanneer eigen klanten meer kunnen investeren of meer producten kunnen voorfinancieren, zal dit uiteindelijk ook meer omzet opleveren voor deze tech-giganten.

Volgende maand meer duidelijk

Volgende maand licht het bedrijf een tipje van de sluier op over de plannen voor de komende jaren, schrijft het FD. De bankvergunning die het betaalbedrijf in zowel Europa als Amerika heeft zal daarin een centrale rol spelen verwacht ik.

Natuurliefhebbers willen 5 tot 7 miljoen uittrekken voor behoud Lutkemeerpolder

Natuurliefhebbers willen 5 tot 7 miljoen uittrekken voor behoud Lutkemeerpolder

De actiegroep die al jaren strijdt voor het behoud van de Luktemeerpolder in Amsterdam wordt financieel ondersteund door coöperatie Land van Ons. De burgercoöperatie wil de grond kopen van de gemeente. Hiervoor moet naar verwachting tussen de vijf en zeven miljoen euro geïnvesteerd worden. Doel is het starten van een voedselpark en dit openstellen voor burgers uit de omgeving.

Trend: Burgers investeren in grond

Twee weken geleden schreef ik al een uitgebreid artikel over de trend dat burgers investeren in landbouwgrond. Ook in het buitenland is deze ontwikkeling zichtbaar. In Suffolk is een crowdfunding campagne  gestart om 195 hectare aan nieuw bos te gaan planten. Hiervoor wordt £4.7 miljoen opgehaald.

Vastgoedfinancier Mogelijk wordt Erkend MKB financier: "We zullen het keurmerk met trots uitdragen"

Vastgoedfinancier Mogelijk wordt Erkend MKB financier: "We zullen het keurmerk met trots uitdragen"

Op 19 januari heb ik aan algemeen directeur Folkert Eggink van vastgoedfinancier Mogelijk officieel het keurmerk "Erkend MKB financier" mogen overhandigen.

Mogelijk sluit zich hiermee aan bij de kopgroep van non-bancaire financiers die samenwerken aan het verder professionaliseren van de markt van non-bancaire financiering.

Directeur Folkert Eggink schrijft hierover in het persbericht:

“Het keurmerk geeft onze klanten de bevestiging dat Mogelijk op juiste, transparante en integere manier financiering verstrekt aan ondernemers.” Mogelijk zal dan ook met trots het keurmerk uitdragen. Maar het gaat verder dan dat, vertelt Folkert. “Door ons aan te sluiten bij SMF, willen we ook actief bijdragen aan het verder volwassen worden van de non-bancaire financieringsmarkt. SMF is dé gesprekspartner voor de overheid en voor toezichthouders als de AFM. We brengen onze kennis als vastgoedfinancier graag via SMF in om de belangen van onze branche en onze klanten te behartigen.”

Half miljard euro aan uitstaande leningen

De aansluiting vind plaats op het moment dat Mogelijk ook een bijzondere mijlpaal heeft bereikt. Sinds de oprichting in 2016 is de financier hard gegroeid en op dit moment heeft het €500 miljoen aan uitstaande leningen open staan.

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en nieuwe businessmodellen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).