Garantieregelingen verlengd in 2021 | Ondernemingsfinanciering: een vak apart | 40% mkb zoekt financiering, veelal voor digitalisering

Vanmorgen is een nieuw steunpakket van €3,7 miljard aangekondigd door het kabinet om het bedrijfsleven te ondersteunen. De aandacht ging vooral naar de extra subsidies, maar in de kamerbrief werd ook gemeld dat er extra belastinguitstel gegeven zou worde en dat de garantieregelingen BMKB-C, GO-C en KKC worden verlengd.

Artikelen deze week:

 • Garantieregelingen KKC, BMKB-C, GO-C verlengd in 2021
 • Ondernemingsfinanciering: een vak apart
 • 40% mkb zoekt financiering, veelal voor digitalisering
 • Medewerkers Catawiki cashen bij investeringsronde
 • Startout: Spin-offs door medewerkers stimuleren ipv ontslag
 • Belastingheffing op optieregeling medewerkers in Duitsland verschoven naar verkoop
 • Revenue-based financiering groeit

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Steun- en herstelpakket
Garantieregelingen KKC, BMKB-C, GO-C verlengd in 2021

Garantieregelingen KKC, BMKB-C, GO-C verlengd in 2021

Vanmorgen werden de nieuwe steunmaatregelen aangekondigd. Naast een opschorting van de versobering van de subsidies, werd in de kamerbrief ook ingegaan op verdere belastinguitstel en verlenging van de (tijdelijke) garantieregelingen KKC, BMKB-C en Go-C.

Belastinguitstel tot 1 april

In de kamerbrief wordt aangegeven dat er op dit moment al voor bijna € 13 miljard aan belastinguitstel is verleend. Het kabinet verlengt het uitstel van betaling tot 1 april 2021 voor ondernemers die hier om vragen. Hiermee zal naar verwachting nog €2,5 miljard aan extra belastingbetaling worden uitgesteld, verwacht het kabinet.

Vanaf 1 juli 2021 zal de terugbetaling gaan starten en hebben ondernemers 36 maanden de tijd om de achterstallige belastingen te betalen.

Gebruik garantieregelingen

Er wordt in de brief ook aangegeven dat er tot 30 oktober 2020 volgens de cijfers van de NVB op deze manier gebruik gemaakt is van de garantieregelingen voor leningen:

 • ca. 1.300 KKC-leningen voor een totaalbedrag van € 46 miljoen
 • ca. 4.600 BMKB-C leningen voor een totaalbedrag van € 883 miljoen
 • ca. 80 GO-C leningen voor een totaalbedrag van € 666 miljoen.

Met name de KKC en de GO-C regeling hebben nog een relatief lage benutting t.o.v. het subsidieplafond (ca. 5-10%). Volgens de NVB kwam dit omdat de ruime NOW-regeling er voor gezorgd heeft dat er weinig noodzaak was bij ondernemers voor aanvullende financiering.

Verlenging garantieregelingen

Vandaag is aangekondigd dat de garantieregelingen nog extra verlengd worden:

 • De KKC wordt verlengd van 1 januari tot en met 30 juni 2020  met een garantieplafond van € 250 miljoen
 • De BMKB-C wordt verlengd van 1 april 2021 tot en met 31 december 2021, met een garantieplafond van € 1,5 miljard (voor alle BMKB-modules samen).
 • De GO-C wordt verlengd van 1 januari tot en met 30 juni 2020, met een garantieplafond van € 2,5 miljard (voor de reguliere GO-regeling en de GO-C samen).

Op dit moment worden de bestaande garantieregelingen nog beperkt gebruikt door non-bancaire financiers. Op dit moment zijn 16 non-bancaire financiers geaccrediteerd om gebruik te maken van de BMKB-C (en KKC) regeling. Mogelijk zal dit in 2021 meer gebruikt worden, nu deze financiers hier nu ook meer ervaring mee hebben opgedaan.

Ondernemingsfinanciering: een vak apart

Ondernemingsfinanciering: een vak apart

Afgelopen week was er al veel aandacht in de media over het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. Een uitgebreide analyse en uitleg over dit keurmerk schreef ik al in mijn nieuwsbrief van vorige week.

Op de website van SMF verscheen deze week een achtergrond analyse waar de noodzaak van het keurmerk vandaan is gekomen en waarom het belangrijk is dat deze beroepsgroep zich kan gaan specialiseren en onderscheiden in de markt.

Wijzigingen in risico- en acceptatiebeleid en nieuwe toetreders

Banken passen regelmatig het risico- en acceptatiebeleid aan, wat door ondernemers niet altijd begrepen wordt. Daarnaast groeit het aanbod van nieuwe, non-bancaire financiers  wat voor ondernemers niet overzichtelijk is.

De voorwaarden waaraan je moet voldoen om financiering te verkrijgen zijn bij de alle geldverstrekkers verschillend. Het is steeds moeilijker voor ondernemers zich een goed beeld te vormen over de mogelijkheden van financieren.  Een ondernemer is namelijk niet dagelijks bezig met financieren en daarom kan hij/zij ook niet alle veranderingen bijhouden.

Ondernemingsfinanciering is een specialisme geworden, met recht een vak apart.

Groeiende behoefte aan advies

Omdat enerzijds de best passende financiering belangrijk is voor een bedrijf en anderzijds het aantrekken van de beste financiering een ingewikkeld proces is geworden, is in de afgelopen jaren bij ondernemers de behoefte aan advies gegroeid.

De praktijk wijst uit dat steeds meer ondernemers zich laten adviseren en begeleiden als zij financiering voor hun bedrijf zoeken. Een financieringsadviseur is in staat de financieringsbehoefte van een bedrijf te beoordelen op twee cruciale vragen:

 • is financiering verantwoord?
 • welke financieringsoplossing past het beste?

Als een ondernemer kan rekenen op het eerlijke en beste antwoord op deze vragen, kan er met een gerust hart een professional ingeschakeld worden om de financiering van het bedrijf te organiseren.

Een nieuwe beroepsgroep

De behoefte aan begeleiding is zo groot geworden dat een nieuwe, gespecialiseerde beroepsgroep is ontstaan: Financieringsadviseur MKB.

Een financieringsadviseur MKB is een intermediair die in staat is de vraag te koppelen aan het juiste aanbod.

Idealiter leidt dit tot een win-win situatie voor alle betrokkenen: ondernemer, geldverstrekker en adviseur.

De nieuwe beroepsgroep is (nog) niet goed in beeld en is (nog) niet georganiseerd. Organisatie en gedragsregels ontbreken nog. De kwaliteit die er is in de markt, is onvoldoende zichtbaar en onvoldoende herkenbaar. Daarom is het belangrijk dat de beroepsgroep zich kan organiseren en kan onderscheiden.

Een eerste stap hiervoor is de introductie van het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB en e hieraan gekoppelde opleidingen en examen.

De hele analyse is hier te lezen op het blog van Stichting MKB Financiering en meer informatie over het Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB is hier te vinden.

40% mkb zoekt financiering, veelal voor digitalisering

40% mkb zoekt financiering, veelal voor digitalisering

Uit onderzoek van October onder 1200 ondernemers, blijkt dat er een groeiende behoefte aan leningen bij het MKB is. Op dit moment is 40% op zoek naar financiering, waarbij dit in juni nog maar een kwart was.

Investeren in immateriële zaken

Veel ondernemers willen investeren in digitalisering. 32% zegt daar geld in te gaan steken, tegen nog 21% in juni. Ook gaat 25% meer uitgeven aan het opleiden en de inzetbaarheid van werknemers.

Dit geeft aan dat meer dan de helft van de ondernemers geld wil steken in investeringen met een immaterieel karakter. Dit zijn typisch projecten waarbij er geen traditionele zekerheden beschikbaar zijn, waardoor het voor banken lastig is om de gehele aanvraag te financieren.

Stapelen van financieringen

De komende periode zal het combineren van bancaire en non-bancaire financieringen dan ook steeds vaker voor  gaan komen.  In de praktijk merken we echter nog wel dat dit nog steeds moeizaam verloopt, zeker bij financieringen onder de €1 miljoen.

Het is belangrijk dat banken en non-bancaire financiers actief samen gaan werken om hier, in het belang van de ondernemer, constructief samen te werken om naar oplossingen te zoeken.

Medewerkers Catawiki cashen bij investeringsronde

Medewerkers Catawiki cashen bij investeringsronde

Het Amsterdamse Catawiki, een marktplaats voor speciale objecten, heeft een investering opgehaald van  €150 miljoen voor verdere groei. Het is het moment dat vroege investeerders en medewerkers de mogelijkheid krijgen om hun opties/aandelen te verzilveren. In totaal kunnen ruim 650 medewerkers, waaronder bijna 400 in Nederland, hun aandelenopties verzilveren.

Gezien het feit dat een van de eerdere investeerders (NOM) aan heeft gegeven een winst van 10.000% te hebben gemaakt op de investering, is de verwachting dat er ook een groot aantal medewerkers hiervan erg zullen profiteren en hiermee kapitaal krijgen om zelf te gaan investeren.

Belangrijk voor risico investeringen in het eco-systeem

In een artikel op Techleap schreef ik samen met Erik Stam al eerder dat deze vormen van medewerkersparticipatie via optie en aandelenregelingen erg belangrijk is voor de ontwikkeling van het gehele eco-systeem. Uit onderzoek blijkt namelijk dat oud-medewerkers namelijk ook zelf gaan investeren in nieuwe startups en groeiondernemingen, of zelf nieuwe bedrijven gaan starten.

Adyen is een mooi voorbeeld van waar dit toe kan leiden. Door de optieregeling daar kon iedereen meeprofiteren van de waardegroei van het bedrijf na de beursgang. Enkele oud-medewerkers van Adyen hebben inmiddels hun eigen startup opgericht, Silverflow, en die hebben via een seed-ronde €2,6 miljoen groeifinanciering opgehaald.

Startout: Spin-offs door medewerkers stimuleren ipv ontslag

Startout: Spin-offs door medewerkers stimuleren ipv ontslag

Met het initiatief Startout wil de Dutch Startup Association werknemers voor wie ontslag dreigt, omscholen tot ondernemer. Die moet dan zelfstandig een nieuwe start kunnen maken en op den duur met zijn of haar bedrijf meer werkgelegenheid genereren.

De oorspronkelijke werkgever zou de transitievergoeding (vroeger bekend als ontslagvergoeding) moeten omzetten in een investering in de start-up.

Transitie van werk naar ondernemerschap

Een heel mooi initiatief waarbij op een creatieve manier gekeken wordt naar de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. De transitie van werk naar nieuw werk, waar het kabinet nu vol op inzet, zou natuurlijk ook heel goed ingevuld kunnen worden van werk naar ondernemerschap.

Dit moet natuurlijk nooit een verplichting zijn, maar een bepaald percentage van medewerkers zou dit graag doen als ze hier de kans voor krijgen.

Belastingheffing op optieregeling medewerkers in Duitsland verschoven naar verkoop

Belastingheffing op optieregeling medewerkers in Duitsland verschoven naar verkoop

Op dit moment ben ik betrokken bij een onderzoek naar de beste manier om medewerkersparticipatie in Nederland te stimuleren.

Een van de grote beperkingen waar we tegenaan lopen is dat er in Nederland (net als in veel Europese landen) belasting wordt geheven op het moment wanneer de medewerker de opties ontvangt. Hierdoor wordt er een (hoge) drempel opgeworpen om in te stappen, omdat een medewerker vooraf belasting moet betalen over mogelijke inkomsten in de toekomst.

Verschuiven van belastingheffing naar verkoop

In Duitsland is dit nu opgelost, door het moment van belastingheffing te verschuiven naar het moment dat de medewerker daadwerkelijk de opties verkoopt en dus ook het geld hiervoor ontvangt. Dit zorgt er voor dat ook veel meer medewerkers hiervan gebruik kunnen maken (ook medewerkers met een lager vermogen of lagere inkomsten), zodat toekomstige welvaartontwikkeling ook breder verdeeld wordt in de maatschappij.

Het voorstel is trouwens (nog) niet helemaal perfect. Zo moet een medewerker ook belasting betalen bij het wisselen van werkgever, wat vreemd is, omdat hiermee de vrijheid van de medewerker wordt aangetast.

Revenue-based financiering groeit

Revenue-based financiering groeit

Naast de traditionele manieren van financieren via leningen (met vaste rente) of investeringen (mede-eigenaarschap) wordt ook een nieuwe vorm van omzet-gerelateerde financieringen steeds populairder.

Revenue-based financieren

Het idee achter "revenue-based financieren" is dat de vergoeding voor de financier flexibel is en gebaseerd wordt op vastgestelde (omzet)doelen. De exacte structuur is verschillend van financier op financier, maar de achterliggende gedachte is dat de belangen van de ondernemer en financier gelijk zijn en beiden profiteren van groei van de onderneming wanneer het goed gaat, maar ook dat ondernemers in zwaar weer ook geen hoge financieringslasten hebben wanneer de omzet tegen valt.

Het Engelse Outfund verstrekt financieringen tussen de £10,000 en £2 miljoen voor bedrijven die minimaal £10,000 omzet hebben  en heeft in een nieuwe financieringsronde £37 miljoen extra opgehaald om dit model verder te ontwikkelen. Hierbij wordt een lening flexibel terugbetaald op basis van de omzet die een ondernemer maakt, waardoor de looptijd automatisch kan variëren. Het model lijkt daarbij op aanbieders zoals PinVoorschot in Nederland, waarbij een winkelier automatisch een deel van de omzet via pintransacties afdraagt aan de financier.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).

Onderzoek voor Europese Commissie naar combineren Crowdfunding met EU fondsen